Hoiatus üürnikule: Üürileandjad peaksid sellele tähelepanu pöörama

Kuna ideaalis peaks üürniku ja üürileandja vahel valitsema sõbralik ja usalduslik suhe, siis on alati soovitatav enne hoiatuse tegemist üürnikuga ühendust võtta ja selgitada välja lepinguvastase käitumise põhjused. Sageli on see lihtsalt viga või ajutine probleem, mis varsti lahendatakse. Üürniku hoiatamine võib siin põhjustada halba verd, mis mõjutab edasist usaldussuhet.

Mis on üürniku hoiatamise põhjused?

Kui kokkuleppele jõudmise katse ebaõnnestub, peaksid üürileandjad kindlasti tegutsema ja hoiatama. See on võimalik ja õigustatud järgmistel põhjustel:
 

1. Hoiatus kodukorra rikkumiste eest
Majareeglid sisaldavad mitmeid reegleid, mille eesmärk on võimaldada üürnikel rahulikult ja arvestavalt koos elada. Üürnik kohustub üürilepingu allkirjastamise hetkel täitma kodukorda. Kui ta rikub selles sätestatud reegleid, ähvardab üürnik hoiatusega.
Kõige sagedasemad punktid kodureeglites, mida rikutakse ja mis nõuavad hoiatust, on järgmised:
 

 • Müra: Kõik tahavad, et kodus oleks rahu. Teiste majaelanike müra võib põhjustada majapidamises märkimisväärset stressi ja ebakõla. Hoiatus pideva musitseerimise, väljaspool lubatud aegu drillimise või hiliste õhtutundideni valjude pidude tõttu on seetõttu sageli hoiatuse põhjuseks.
   
 • Koristuskohustus: Eelkõige Lõuna-Saksamaal on tavaline, et üürnikud koristavad kordamööda esikut või trepikoda. Kui üürnik seda kohustust ei täida, võib see olla ka hoiatuse põhjuseks.
   
 • Välisruumide kasutamine: Lapsed mängivad palli, grillivad hoovis või lepinguga kokkulepitud aiatööd - õigused ja kohustused on ka väljaspool kortereid. Niipea, kui üürnik seda ignoreerib, võib ta saada hoiatuse.
   
 • Küte ja ventilatsioon: Üürnikud on kohustatud lepingujärgset asja ehk korterit käsitsema hoolsalt. Kui üürnik riskib vale kütte ja ventilatsiooni tõttu korteris hallituse tekkega, võib see kaasa tuua ka hoiatuse.

2. Hoiatus ebaseadusliku loomapidamise eest
Üürileandja saab teatud raamides täpsustada, kas üürikorteris võib loomi pidada. Kuigi ta ei saa keelata väikeloomi nagu hamstrid või linnud, võib ta keelata näiteks koerte pidamise. Kui üürnik seda rikub ja tal on siiski koer, ähvardab ka hoiatus.
 

3. Hoiatus üürivõlgnevuse tõttu
Üürnik on kohustatud tasuma igakuise üüri tähtaegselt. Kui ta seda ei tee ja jääb seega üüri võlgu, ähvardab teda esialgu hoiatus ja edasiste mittemaksete korral isegi väljatõstmishagi kuni väljatõstmiseni väljatõstmiseni. Kui üürnik alandab üüri põhjuseta, on ka see põhjus hoiatamiseks.
 

4. Allüürile andmine
Kui üürnik jätab korteri kolmandale isikule ilma üürileandjaga konsulteerimata, on tegemist omavolilise allüürile andmisega. Üürileandjal on siis õigus teha ka hoiatus.

Kuidas peaks välja nägema hoiatus üürnikule?

Hoiatuse võib üldjuhul esitada suuliselt või kirjalikult. Et aga hädaolukorras oleks võimalik tõestada, millal milline hoiatus mis asjaolude tõttu tehti, on igati soovitav üürnikku kirjalikult hoiatada.
Sageli on lepingus üürileandjatena märgitud mitu inimest. Tähtis on, et kõik hoiatusele alla kirjutaksid, vastasel juhul on see ebaefektiivne. Kui üürileandjaid on mitu, näiteks pärijate kogukond, võib volikirja anda ka teistele üürileandjatele. Tähtis: käesolev volikiri peab olema hoiatusele lisatud ja kõigi üürileandjate poolt allkirjastatud. Olge ka saatmisel ohutu: et üürileandja saaks vaidluse korral hoiatuse kohaletoimetamist tõendada, tuleks see alati saata tähitud kirjaga.

Millist teavet peab sisaldama hoiatuskiri üürnikule?

 • Et ei tekiks arusaamatusi, peaks kirjas olema sõna "hoiatus".
 • Tooge selgelt välja üürniku lepinguvastane käitumine. Näiteks kirjutage: "Puurimistööd 15. aprill 2018 peale kella 22.00 üürikorteris ". Tähtis: märkige üleastumise täpne kuupäev, kellaaeg ja vajaduse korral tunnistajad.
 • Kirjeldage üleastumisega rikutud reeglit (näiteks "Vaikust häirivad tegevused on lubatud ainult tööpäeviti alates

  ..

  kuni

  ..

  Pühapäeviti ja riiklikel pühadel.")

 • Määrake tähtaeg, milleks rikkumine tuleb lahendada.
 • Märkige edasise üleastumise tagajärjed (nt lepingulise suhte lõpetamine).

Selleks, et väikeste vormivigade tõttu ei peaks soovimatu üürnikuga lepingulist suhet kohtus jätkama, peaksid üürileandjad hoiatustega seotud küsimustes pöörduma õigusabi poole.

Kellele tuleb hoiatus adresseerida?

Et hoiatus oleks juriidiliselt korrektne, tuleb see adresseerida kõigile üürnikele, kes on üürilepingu sõlminud. Kui näiteks on teada, et öörahu rikkumine tuleb vaid ühelt korteri üürnikult, tuleb hoiatus siiski adresseerida kõigile üürnikele, kes on üürilepingus kirjas ja kellega on seetõttu lepinguline suhe.

Millal ei ole hoiatus vajalik??

Mõnel juhul ei ole üürileandjal kohustust üürnikule hoiatust saata, kuid ta võib lepingulise suhte kohe lõpetada. See kehtib järgmistel juhtudel:
 

 • Üürileandjalt ei saa eeldada lepingulise suhte jätkamist. Seda näiteks juhul, kui üürnik on teda füüsiliselt rünnanud.
 • Üürnik on oluliselt võlgnevuses ja pole kaks kuud järjest üüri täies mahus tasunud.
 • Üürnik maksab üüri vaid ebaregulaarselt, mistõttu on kogunenud kahe kuu üürisumma suurune üürivõlg kokku.
 • Üürnik on andnud korteri ilma loata allüürile.
 • Üürnik kasutab korterit lepinguvastaselt, ajades selles äri.

Millised on üürniku hoiatuse tagajärjed?

Kui üürnik on saanud hoiatuse, ei tasu sellesse kergelt suhtuda. Nagu eespool mainitud, on hoiatus esimene samm ühtlase etteteatamata lõpetamise suunas. Mida sagedamini üürnik lepingut rikkus ja mida rohkem hoiatusi pidi üürileandja välja saatma, seda suuremad on tema võimalused lõpetamismenetluses õigeks saada.
Kui üürnikul on vaid hetkeline hädaolukord, on seega igati soovitav üürileandjaga ühendust võtta ja selgitada, kuidas lepingurikkumine juhtus ning kuidas saab edaspidi kõik jälle reeglite järgi kulgeda.
Kui aga üürnik jätkab määratud tähtajast hoolimata oma lepinguvastast käitumist, võib üürileandja nõuda isegi kahju hüvitamist. See kehtib eelkõige juhul, kui üürileandjal tekivad üürniku käitumisest kulud, mida üürniku korrektse tegutsemise korral ei oleks tekkinud. Näiteks kui üürnik utiliseerib omavolilised suurjäätmed prügiruumidesse, võib üürileandja vastavalt Saksa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvile 280 nende kõrvaldamise kulud edasi kanda üürnikule, kes need põhjustas.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here