Igapäevane kaaslane pensionäride toeks

Milliseid ülesandeid võtab endale igapäevane kaaslane??

Igapäevase kaaslase ülesanded ei ole jäigalt määratletud ja sõltuvad eelkõige individuaalsetest kokkulepetest. Seeniorid peaksid saama kaasa rääkida, mida igapäevane kaaslane peaks tegema. See kehtib eriti kogukonna tegevuste kohta, mis nõuavad kohalviibimist. Siin on kümme näidet kodukeskkonnas levinud ülesannetest.

 1. Kaaslane arstivisiitide, ametiasutuste külastuste ja ostlemise ajal.
 2. Kaaslane vaba aja tegevusteks värskes õhus, näiteks jalutama minnes.
 3. Koos tehakse käsitööd, tehakse süüa, mängitakse, lauldakse ja maalitakse.
 4. Vestluste läbiviimine teemadel, mis hooldatavat liigutavad, koormavad, rõõmustavad või lihtsalt huvitavad.
 5. Tavalised kerged majapidamistööd, nagu nõudepesumasina puhastamine, pesemine, kuivatamine või riiete triikimine.
 6. Ühine kerge käsitsitöö ja aiatöö.
 7. Otsige abipakkumisi, näiteks "söögid ratastel" või terapeutiliste teenuste pakkujaid, nagu füsioterapeudid.
 8. Koos spordi- või kultuuriürituste külastamine.
 9. Lemmikloomade eest hoolitsemine, näiteks koeraga jalutamine.
 10. Terminal hooldus, mis aga nõuab eriväljaõpet.

Kust leida igapäevaseid kaaslasi?

Lisaks kvalifikatsioonile peaks sobiva inimese valikul mängima rolli isiklik keemia igapäevase kaaslase ja hooldatava vahel. Igapäevane tugi koduses keskkonnas on ju eakatele väga personaalne teenus.
Igapäevaste kaaslaste vahendamise kontaktpunktidena on saadaval kohalikud eakate bürood, hoolekandeühingud, Diakonie asutused, aga ka ambulatoorsed hooldusteenused ja hoolduse tugipunktid. Lisaks on võimalikud teadetetahvlid raamatukogudes ja supermarketites ning erinevad vahendusplatvormid Internetis. Pikaajalise hoolduse kindlustusfondid pakuvad ka sobivate teenuseosutajate nimekirja.

Kaaslast valides on eriti oluline, et keemia hooldatava ja igapäevase kaaslase vahel oleks õige.

Foto: iStock / shapecharge

Mis maksavad igapäevaste kaaslaste teenused?

Igapäevaste kaaslaste teenuste hind on väga erinev. Hooldussektoris kehtivad seadusega kehtestatud miinimumpalgad alates 1. jaanuaril 2017 lääneriikides 10,20 eurot ja idapoolsetes liidumaades 9,50 eurot tunnis. Enamiku pakkujate hinnad jäävad vahemikku 15-30 eurot tund. Erinevate pakkujate hindade võrdlemisel tuleks alati kaaluda kahte küsimust:

 1. Millise treeninguga on igapäevane kaaslane??
 2. Kas pikaajalise hoolduse kindlustus katab selle teenuseosutaja kulud?

Igapäevaste kaaslaste kulud katab hoolduskindlustus

Kulude hüvitamine on võimalik vaid juhul, kui hooldataval on hooldustase ja teenuse osutaja on pikaajalise hoolduse kindlustusfondi poolt tunnustatud. Kõik, kes ei ole veel hooldustasemele liigitatud, kuid vajavad igapäevaelus abi, peaksid esmalt taotlema hooldustaset. Tunnustatud hooldustasemega inimestele on kolm hüvitamisvõimalust:

 1. Abisumma (kõik hooldustasemed)
 2. Ennetav hooldus (hooldustase 2 kuni hooldustase 5)
 3. Kombineeritud ennetav ja lühiajaline hooldus (hooldustase 2 kuni 5)

Abisumma igapäevastele kaaslastele 

Abisumma kehtestati õendusabi tugevdamise seadustega. Selle eesmärk on rahastada igapäevaelus toetamise pakkumisi ning seeläbi leevendada lähedasi ja teisi hooldajaid. Need pakkumised hõlmavad ka igapäevaste kaaslaste teenuseid.
Kõigil hooldustasanditel hooldust vajavatel inimestel on õigus abisummale. Kulude hüvitamist saab teha juhul, kui teenuseosutaja on osariigi õiguse alusel tunnustatud. Tavaliselt on see nii ambulatoorsete hooldusteenuste puhul, kus lisaks õendustöötajatele töötavad igapäevased saatjad. Igal juhul peaksite eelnevalt küsima teiste organisatsioonide töötajatelt või sõltumatutelt teenusepakkujatelt, kas teenused on pikaajalise hoolduse kindlustuse poolt tunnustatud.
Selle kohta saab infot anda ka hoolekandefond ise. Õendusteenuse palkamisel on mõttekas allkirjastada lähetusavaldus. Seejärel arveldab õendusteenus otse igapäevase kaaslase teenuseid. Ilma abisumma saamise õiguse määramise deklaratsioonita peab hooldusvajaja tegema ettemakseid ja esitama arveid. Seejärel hüvitatakse kulud tagantjärele.

Igapäevaste kaaslaste ennetav hooldus 

Ennetava hoolduse eesmärk on tagada hooldust vajavatele inimestele hea koduhooldus, isegi kui vastutavad hooldajad ei saa seda teha. Hooldajad ei pea aga andma pikaajalise hoolduse kindlustusseltsile konkreetset põhjust nende ärahoidmiseks, samuti ei pea nad esitama tõendeid selle kohta, et nad on tegelikult takistatud seda tegemast. 
Praktikas saab ennetavat hooldust kasutada ka siis, kui hooldajal puuduvad kohtumised või muud kohustused. Siiski on ülempiir 42 päeva aastas. Ennetavat hooldust saavad kõik 2.–5. hooldusastmega hooldust vajavad isikud, kelle eest on hoolitsenud erahooldajad (sugulased, sõbrad või tuttavad) vähemalt kuus kuud. 
Täpsemalt tähendab see järgmist: Heakskiidu võib anda, kui praegusele hooldustasemele liigitamise aeg oli kuus kuud tagasi või rohkem ja hooldust ei ole tellitud professionaalselt hooldajalt. Ennetava hoolduse raames igapäevastele kaaslastele kulude hüvitamine kuni 1.612 eurot aastas võimalik. 20-eurose tunnihinna juures vastab see 80,6 tunnile aastas või 6,7 tunnile kuus.

Kombinatsioon ennetavast hooldusest ja lühiajalisest hooldusest igapäevastele kaaslastele 

Juriidiliselt täiesti puhas nipp lisahüvitiste saamiseks seisneb ennetava hoolduse ja lühiajalise hoolduse kombineerimises. Lühiajaline hooldus on tegelikult mõeldud lühiajalise statsionaarse hooldusena. Seda kasutatakse tavaliselt siis, kui hooldajad puuduvad, näiteks puhkuse ajal. 
Kui lühiajalist statsionaarset ravi ei kasutata, saab teenust kasutada krediidina. Ennetavast hooldusest on võimalik kompenseerida 50 protsenti. See tähendab, et lisaks on saadaval 806 eurot. Koos ennetava hooldusega 1.612 eurot annab igapäevasele kaaslasele maksimaalselt 2.418 eurot aastas.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here