Kaasatud vana hoone renoveerimine

Vanade hoonete renoveerimine: millised osapooled teevad koostööd ja kuidas?

Nagu iga teise ehitusprojekti puhul, on ka vana hoone renoveerimisel lisaks tellijale kaasatud arvukalt eksperte. Millist ja kui palju ehitusspetsialiste renoveerimiseks vaja läheb, sõltub projekti mahust ja keerukusest. Väikeste renoveerimistööde puhul võib piisata koostööst kogenud käsitööettevõtjaga. See kehtib näiteks tavapäraste eluruumide remondi ja moderniseerimise kohta, aga ka üksikute komponentide, nagu küttesüsteem, väljavahetamise kohta.

Vanade hoonete renoveerimine: koosolekuga seotud isikud © Bauherren-Schutzbund e.V.

Kui renoveerimise käigus tehakse massilisi sekkumisi hoone kangasse või hoone konstruktsiooni, on ehitusinseneri kaasamine hädavajalik. Kui aga eesmärk on parandada maja energeetikat, aitab energianõustaja hinnata hetkeseisu ja luua individuaalse energiakontseptsiooni. Arhitekt vastutab nii tellija soovide loomingulise elluviimise kui ka kõigi asjaosaliste planeerimise ja koordineerimise eest.

Vanade hoonete renoveerimine: ülevaade asjaosalistest

Tellija ülesanded renoveerimisel

Kliendi kohustuste hulka ei kuulu ainult arvete õigeaegne tasumine, tema ülesanded võivad vana hoone renoveerimisel olla isegi mahukamad kui tavapärase uue hoone puhul. Sest isegi laoseisu hoolika fikseerimise ja analüüsiga enne ehitustööde algust võib ehitusfaasis ikka ja jälle tekkida probleeme, mis nõuavad tellijalt kiiret tegutsemist.

Enne moderniseerimise algust – kooskõlastamine ja ülevaade plaanidest © Bauherren-Schutzbund e.V.

Eelülevaatusel säilitamist väärivateks tunnistatud komponendid võivad renoveerimistööde käigus paljastades osutuda liiga kahjustatud. See omakorda võib kaasa tuua täiendavaid ehitustöid. Sellisel juhul ei pea klient tegelema ainult lisakuludega, vaid ka tellima lisatööd.

Kui olulisi otsuseid kohe vastu ei võeta, võib see kaasa tuua ehitusprotsessi viivitusi. Nendes ülesannetes leiab klient tuge arhitektidelt ja planeerijatelt. Iga hoone omanik peaks renoveerimisel arvestama ühe põhireegliga: kes ehitusjärgus planeeringut muudab, peab üldjuhul arvestama lisakuludega.

kuni 30% salvestada

Piirkondlikud käsitöölised
Soodsad pakkumised

võrrelda pakkumisi
  • Üleriigiline võrk
  • Kvalifitseeritud pakkujad
  • Ei ole siduv
  • Tasuta
Näpunäide: Leidke odavaimad piirkondlikud käsitöölised ja spetsialiseerunud ettevõtted, võrrelge pakkumisi ja säästke kuni 30%. Küsige kohe ilma kohustuseta

Energiakonsultandi roll vanade hoonete renoveerimisel

Igaüks, kes otsustab vana hoone renoveerida, ei saa alati valida, kas võtta kasutusele energilised meetmed või mitte. Näiteks ülemise korruse lae või pärast 01 paigaldatava elamu katuse soojustamine.02.2002. aastal oli pärandus või ostmine kehtiva hooneenergia seaduse (GEG) järgi kohustuslik. Kui hoone välispiirete soojustamine on osa renoveerimiskontseptsioonist, peab see omakorda vastama kehtiva GEG miinimumväärtustele või jääma neist allapoole. Küttetorude hilisemaks isoleerimiseks ja vananenud küttesüsteemide väljavahetamiseks kehtivad muud regulatsioonid.

Energianõustamine © Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Ehitajad, keda need meetmed mõjutavad, peaksid seetõttu mõtlema, kas ei oleks mõttekas kaasata renoveerimisse terviklik energiakontseptsioon. Siin tulebki sisse energianõustaja. Erialaste teadmiste ja kogemustega oskab ta hinnata olemasolevat ehituskangast ning anda infot võimalike energeetikameetmete ja nende investeerimiskulude kohta. Kui taotlete raha energeetiliseks renoveerimiseks, on energianõustaja kinnitus abikõlblikkuse kohta tavaliselt kohustuslik. Sel juhul on energianõustaja valikul oluline jälgida, et tal oleks vastav kvalifikatsioon.

Vanade hoonete renoveerimine arhitektiga või ilma?

See, kas vana hoone renoveerimiseks on vaja arhitekti, sõltub meetme ulatusest. Kui tegemist on vaid väiksemate remonditöödega nagu põrandakatete vahetus või seinte tapeetimine, pole enamasti vaja arhitektiga nõu pidada. Kui aga renoveerimisse on kaasatud erinevad ametid, mida tuleb ajaliselt kooskõlastada ja konstruktsioonilisest aspektist jälgida, on enamasti mõttekas arhitekti palgata.

Arhitektuurne esitus lühidalt

Lisaks kuulub arhitekti teenuste hulka mõõtude inventuur ja ehituskanga seisukorra uurimine enne renoveerimismeedet. Kokkuvõtte tegemisel võib osutuda vajalikuks isegi konsulteerida teiste spetsialistidega planeerijatega, näiteks ehitusinseneriga staatika hindamiseks või energiakonsultandiga energeetilise seisundi hindamiseks.

Tavaliselt nende projektide jaoks arhitekti ei nõuta

Kuigi spetsialiseerunud planeerijad ja insenerid tekitavad oma tasudega lisakulusid, võivad nad teisalt oma erialateadmiste kaudu oluliselt kokku hoida ehituskulusid. Vajalikke meistriteenuseid saab üksikasjalikult planeerida ja pakkuma teha vaid hoolika ja professionaalse laoanalüüsi abil. See omakorda annab kliendile kindlustunde, et ta tellib ja maksab ainult nende teenuste eest, mida tõesti vaja on. Sobiva meistri valiku teeb lihtsamaks ka koostöö arhitektiga, kes oskab läbi oma kogemuste professionaalselt hinnata vastava ehitusfirma pakutavaid teenuseid ja ehitushindu.

Nende projektide jaoks vajalik arhitekt

Arhitekti palkamine on eriti soovitatav järgmistel juhtudel:

  • Tellijal on vähe kogemusi ehitustöödega
  • Ümberehitamine eeldab suure hulga sidusrühmade koordineerimist
  • Renoveerimisel on kõrge disainistandard
  • Müügil või rentimisel tuleks saavutada kõrge kvaliteedistandard
  • Olemasolev kinnistu on muinsuskaitse all olev hoone

VIHJE

Kasutage meie tasuta hinnapakkumise teenust: Võrrelge käsitööliste hindu ja säästke kuni 30 protsenti

Ehitusamet ja mälestisekaitseamet

Ameteid ja ametiasutusi ei pea alati ehitusprojekti kaasama. Konkreetsete liidumaade kehtivad ehitusnormid näevad ette, milliste ehitusprojektide jaoks on vaja luba. Ehitist segavad renoveerimistööd, juurdeehituste ehitamine ja ehitise kasutusotstarbe muutmine on üldjuhul kooskõlastamisel.

Mälestise kaitse all olev vana hoone © Verband Private Bauherren e.V.

Ehitustaotluse esitab ametlikult ehitaja, kuid selle peab allkirjastama kooskõlastusdokumente esitama volitatud spetsialist. Kui nad on Inseneride või Arhitektide Koja liikmed, on arhitektidel ja inseneridel nn ehituse esitamise luba, mis kvalifitseerub selleks.

Renoveerimisprojektide kooskõlastamisel on eriline roll mälestisekaitsebürool. Kui maja peetakse mälestiseks, on selle asutuse kaasamine renoveerimismeetmetesse kohustuslik ja selleks on vaja loa taotlust. Kahtluse korral võite küsida vastutavalt mälestisekaitseametilt, kas teie enda hoone on nimekirja kantud.

Spetsiaalsed käsitööettevõtted vanade hoonete renoveerimiseks

Vana hoone asjatundlikuks renoveerimiseks on vajalikud vastava kogemusega käsitööettevõtted. Töö eeldab kõrgel tasemel materjaliteadmisi ja erioskusi ajaloolise ehituskangaga käsitlemisel. Kinnistu renoveerimiseks sobivasse seisukorda viimiseks on sageli vaja lisaks komponentide vahetamisele ka eriteenuseid nagu kahjuritõrje.

Arutelu kliendi ja käsitöölise vahel © Bauherren-Schutzbund e.V.

Spetsialiseerunud ettevõtted, kellel on puidu- ja ehituskaitse kvalifikatsioon, on õige kontakt. Tihti on neil ettevõtetel kogemusi ka niiskus- ja soolakahjustusega müüritise remondi ning hilisema sise- ja välisseinte tihendamisega. Katusekonstruktsiooni professionaalse renoveerimise puhul võite abi otsida kogenud tislerilt.

Ka keeruliste tööde puhul nagu krohvlagede rekonstrueerimine tuleks tellijal alati pöörduda asjatundjate poole, nt. B. Pöörduvad krohvijad ja hoonete restaureerijad. Põhimõte on: Renoveerimise eritöödeks, mis ei kuulu tavapärase käsitööndustegevuse valdkonda, tuleks alati kasutada koolitatud spetsialiste, kes suudavad näidata vastavat kogemust selles valdkonnas.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here