Vanade hoonete renoveerimine – enne ehituse algust,

Vanade hoonete renoveerimine – vajalikud sammud enne ehituse algust

Ehitajad, kes soovivad vana hoonet renoveerida, seisavad selle ehitusülesande ees nii isiklikult kui ka rahaliselt. Et elluviimisel jälge mitte kaotada, peab meede olema hästi ette planeeritud ning rakendamise käigus koordineeritud ja jälgitud. Paljusid riske saab minimeerida ka üksikasjaliku planeerimise ja õigusnormide täpse tundmisega. Ehitajale on siinkohal asendamatuks abimeheks VOB ehk ehitustööde hanke-eeskiri, mis sisaldab üldisi juhiseid ehitustööde teostamiseks ja arvete esitamiseks, aga ka kehtivate tähtaegade ja puuduste kõrvaldamise pretensioonide kohta. VOB õigusliku kehtivuse eelduseks on selle nõustumine õiguslikuks aluseks ehituslepingus.

Korrektsed planeerimisdokumendid aitavad elluviimisel © Torsakarin, fotolia.com


Enne ehituse algust tuleks võimalusel võtta järgmised ettevalmistavad meetmed, et järgnev ehitusprotsess oleks võimalikult tõrgeteta:

 1. Ehitaja vastutuskindlustuse sõlmimine
 2. Rakendusplaani koostamine
 3. Ehitustööde pakkumine
 4. Teostusettevõtete tellimine
 5. Ajakava koostamine ja kooskõlastamine
 6. Vanade hoonete renoveerimine: olulised sammud enne ehituse algust

  Tehke ehituskindlustus

  Hooneomanikel on oluline sõlmida piisav kindlustus kahjustuste ja õnnetuste vastu, mis võivad ehitusjärgus ehitusplatsil juhtuda. Töid teostav ehitusfirma vastutab ka selle tekitatud kahju eest, kuid sellel on omad piirid. Kui ehitustegevusega tekitatakse kahju kolmandatele isikutele, näiteks ehitusplatsi ebapiisava turvalisuse tõttu, võib tellija võtta vastutuse. Lagunenud ehitusmaterjal ja vananenud paigaldiste käitlemine kujutavad endast suuremat ohuallikat, eriti kui tegemist on renoveerimismeetmetega.

  Seetõttu on hädavajalik enne ehitustööde algust sõlmida ehitajavastutuskindlustus. Soovitame ka nn ehituskindlustust, mis hakkab kehtima ehitusperioodil ja seda eelkõige juba valminud komponentide kahjustamise korral ilmastiku tõttu. Osamakseid saab proportsionaalselt jaotada ehitusfirmadele, kui see on ehituslepingus kokku lepitud. Tasub võrrelda erinevaid kindlustusandjaid, kuna kindlustussummad ja summad võivad üksteisest oluliselt erineda.

  kuni 30% salvestada

  Piirkondlikud käsitöölised
  Soodsad pakkumised

  võrrelda pakkumisi
  • Üleriigiline võrk
  • Kvalifitseeritud pakkujad
  • Ei ole siduv
  • Tasuta
  Näpunäide: Leidke odavaimad piirkondlikud käsitöölised ja spetsialiseerunud ettevõtted, võrrelge pakkumisi ja säästke kuni 30%. Küsige kohe ilma kohustuseta

  Rakendusplaani koostamine

  Olenevalt renoveerimismeetme mahust on vaja detailplaneeringuid, mis kajastavad hoone soovitud seisukorda pärast teostamist. Kui teostusplaneering tellitakse arhitektilt, koostab ta korruseplaanid, lõiked ja vaated mõõtkavas 1:50 ning detailjoonised mõõtkavas 1:20, kui need on vajalikud hoone teatud detailide selgitamiseks. Lisaks mõõtmete ahelatele ja kõrgusteabele sisaldavad need plaanid tavaliselt ka spetsifikatsioone selliste materjalide kohta nagu seina-, põranda- ja laekatted.

  Nende dokumentide alusel koostavad erialainsenerid, spetsialiseerunud ettevõtted ja vajadusel ehitusinsener seejärel eraldi plaanid, mis näitavad ehitusteenuste avamist ja paigaldusjuhtimist. Tõsi, mõne töö soovitud teostamist saab ka otse ehitusplatsil meistritega arutada, kuid hea teostuse planeerimine takistab meistritel oma töid oma äranägemise järgi teha. Kergemate renoveerimisprojektide puhul, nagu trepikoja või muude üksikute komponentide väljavahetamine, valmistavad käsitööettevõtted tavaliselt joonised ise.

  Ehitustööde pakkumine

  Esmapilgul tundub lihtsaim viis olevat palgata meistrimees, kes kirjeldab ligikaudselt soovitud teenuseid ja laseb tal koostada paketttehing kogu teenuste ulatuses. Hiljemalt aga, kui saad mitmelt käsitööfirmalt hinnapakkumisi, et omavahel hindu võrrelda, jõuab see meetod oma piirini. Sest paketttehingust ei selgu enamasti piisavalt, millised teenused on hinna sees ja millised mitte. Eelkõige renoveerimismeetmete puhul on sageli vaja lisatööd, mille vajalikkus selgub alles ehitusprojekti käigus. Kui sel juhul pole fikseeritud tunnipalka kokku lepitud, võib meistrimees kahtluse korral nõuda ülehinnatud hinda.

  Eelkõige keerukamate ehitusprojektide puhul on seetõttu soovitatav hankida pakkumisi erinevatelt meistritelt teenuste üksikasjaliku kirjelduse alusel. Need hankedokumendid peaksid sisaldama üksikute teenuste täpset loetelu, sealhulgas nõutavad materjalid, kogused ja rakendusjuhised. Neid teenindusartikleid kasutades saab meistrimees vajaliku töö individuaalselt hinnata. See loob kulude läbipaistvuse kõrge taseme nii erinevate kaupmeeste omavahelisel võrdlemisel kui ka neile hiljem arveldamisel. Kui kogu ehitusprojekti järelevalve on usaldatud arhitektile, siis hankedokumentide koostamine ja laekunud pakkumiste hindamine on tema poolt.

  Teostusettevõtete tellimine

  Arutelud käsitöölistega ei peaks toimuma mitte ainult teostamise ajal korrapäraste ajavahemike järel, vaid ka enne lepingu sõlmimist. Mõnel juhul teevad käsitööettevõtted hankedokumentides parandusi, pakkudes välja muid ehitusviise või soovitades oma töökogemuse põhjal alternatiivseid materjale. Seetõttu on alati soovitatav enne ehituslepingute sõlmimist eelistatud käsitööfirmaga uuesti läbi rääkida, et lahtised punktid selgeks teha. Paljud tellimust ootavad ettevõtted astuvad sageli siiski teatud määral hinnaläbirääkimistesse. Kui kõik küsimused on selgunud, saab koostada ehituslepingu.

  Enne moderniseerimise algust – kooskõlastamine ja ülevaade plaanidest © Bauherren-Schutzbund e.V.

  Ehitusleping ei sisalda ainult lepingu tegelikku teksti. Oluliseks komponendiks on meistri poolt täidetud hankedokumendid. Siin on täpselt määratletud hinnad, mida meistrimees võib teostatud teenuste eest hiljem arveldada. Ehitusleping sisaldab ka tehnilisi lepingusätteid, milles on sõnaselgelt loetletud vastavale erialale kehtivad DIN-standardid.

  Eelkõige on oluline, et ehituslepingus lepitakse aluseks kirjalikult kehtiv ehitusteenuste hanke- ja lepinguregulatsioon nn VOB. See kolmeosaline reeglistik sisaldab kõiki olulisi punkte ehitustööde teostamiseks ja arveldamiseks. Täiendavad kokkulepped, mis tuleb sõlmida, on seotud täitmistähtaegade ja maksetingimustega. Paljud ehitusettevõtted annavad kliendile hinnaalandust ehk sularahasoodustust, kui klient tasub arved alati teatud aja jooksul.

  VIHJE

  Kasutage meie tasuta hinnapakkumise teenust: Võrrelge käsitööliste hindu ja säästke kuni 30 protsenti

  Ajakava koostamine ja kooskõlastamine

  Läbimõeldud ajakava on ehitusvaldkonnas väga oluline, sest see on eelduseks, et ehitusprotsess kulgeks võimalikult tõrgeteta. Näiteks aknad tuleb enne välisseina soojustuse paigaldamist välja vahetada, et sofiitkrohvi ja akna ühendusvuuk saaks korralikult teostatud. Muud tööd, näiteks uue märja tasanduskihi pealekandmine, nõuavad kuivamisaega, mis muudab töö jätkamise kahjustatud ruumides võimatuks. Tööde järjekord reguleerib ajakava. Ehitusgraafikud pakuvad lisaks reguleeritud protsessile võimalust optimeerida üldist ehitusaega, sest osa töid võib toimuda ka paralleelselt. Fassaadi saab värvida samaaegselt sisevärvimisega.

  Graafiku koostamiseks on hea abivahend tabelarvutusprogramm, mille esimesse veergu kantakse üksikud ametid või ehitustööd üksteise alla ja ajavõtuks kasutatakse järgmisi veerge. See kuvatakse ribade abil, mis tähistavad tööperioodi. Värvikontrast üksikute tehingute vahel hõlbustab ülevaadet. Üldised kuupäevad, nagu ehituse algus, vastuvõtukuupäevad ja valmimiskuupäevad, on kasulik erimärgistusega esile tõsta ja seeläbi nende tähtsust rõhutada.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here