Uuringust loobumine: kuidas makse säästa?,

Kodutööga tehtud kulutusi ei saa põhimõtteliselt maksustamise eesmärgil sisse nõuda. Erandeid on aga kahel inimgrupil, kes saavad kodukontori kulud maha arvata. Need on:

 • Inimesed, kellel ei ole vaba tööd ettevõtte või erialase töö jaoks.
 • Inimesed, kelle jaoks on õppimine nende ametialase tegevuse keskmes.

Esimesse rühma kuuluvad peamiselt õpetajad. Neil pole koolis oma töökohta, mistõttu tuleb paljusid ülesandeid teha kodust. Kuid ka metsamehi ja müügiesindajaid mainitakse sageli näiteks töötajatest, kes suudavad kodukontori eraldada. Sest ka nendel inimestel ei ole tavaliselt töölevõtvas ettevõttes loodud individuaalset töökohta, kuhu nad saaksid tavapärasel tööajal ligi pääseda ja seal kontoritööd teha. Paberitööd tuleb seega teha kodukontoris. Iga sellise tegevuse tegija peaks laskma tööandjal kinnitada individuaalse töökoha puudumist, et saaks maksuametile fakte tõendada.
Teise grupi inimesed on tavaliselt füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel puudub tööandja ja seega ka töökoht ettevõttes. Nende hulgas on näiteks vabakutselisi ajakirjanikke, aga ka kunstnikke ja kirjanikke. 
Nendel kahel juhul saab õppetööle tehtud kulutused deklaratsioonis märkida ettevõtluse kuludena või ettevõtluse kuludena, mis vähendab maksukoormust ja lõpuks jääb rahakotti veidi rohkem raha.

Ainult teatud inimrühmad saavad uuringu maksust maha arvata. Siia kuuluvad näiteks õpetajad või füüsilisest isikust ettevõtjad.

Foto: living4media / Great Stock!

Tähtis: Kui töötajaga on sõlmitud kokkulepe töötada üks või mitu päeva nädalas kodukontoris, kuigi tal on ettevõttes töökoht olemas, ei saa ta kontorikulusid ettevõtluskuludena maha arvata. Nii toimib föderaalne maksukohus (Az. R 40/12).
Teistsugune on olukord siis, kui ettevõttes on loodud nn "basseinitöökohad" ehk siis töökohad, mis on vastavaks tegevuseks sobivad, kuid mida pole piisavas koguses saadaval. Kui kümnele töötajale on saadaval ainult viis sellist töökohta, võivad asjaomased töötajad vastavalt föderaalse maksukohtu otsusele kodukontori kulud maha arvata (Az. R 37/13).

Kas tead juba meie podcasti??

Kui palju saab maha arvata õppekulud?

Summa, mille ulatuses saab kodukontori kulud maha arvata, sõltub inimeste grupist, kuhu maksumaksja kuulub.

 • FIE saab kogu töökohaga kaasnevate kulude summas sisse nõuda maksuametis.
   
 • Seevastu kõik, kes on tööl, kuid kellel ei ole tööandja juures alalist töökohta, saavad tulust tulenevate kuludena tuludeklaratsioonis büroo kulud maha arvata, kuid maksimaalselt kuni 1.250 eurot. Seda nimetatakse "piiratud mahaarvamiseks".

FIE saab kogu töökohaga kaasnevate kulude summas sisse nõuda maksuametis.

Fotod: PeopleImages / iStock

Uuringu kasutamine mitme inimese poolt

Huvitav on teada, et töötajatele makstav maksimumsumma on isiklik ja ei ole seotud objektiga (föderaalse maksukohtu otsus, Az. VI R 53/12 ja Az. VI R 86/13). See tähendab, et igal kodukontorit kasutaval inimesel on õigus nendele 1.Nõuda maksustamise eesmärgil 250 eurot tingimusel, et iga isiku kantud kulud ulatuvad selle summani ja kõik isikud vastavad õppe tasaarvestamise nõuetele. See kehtib nii siis, kui töötuba asub üüripinnas kui ka siis, kui tuba kuulub omaniku kasutuses olevale kodule. 

Samas tähendab isiklik viide ka seda, et ainult 1.250 eurot saab määrata, isegi kui üks inimene kasutab kahte kontorit (nt kahekordse majapidamise korral erinevates linnades).

Milline peaks uuring välja nägema??

Oma kodus asuv töötuba peab olema vastavalt seadistatud, et see oleks maksuvaba.

Foto: living4media / Bouchet, Guy

Selleks, et büroo saaks ettevõtluse või ettevõtluse kuluna maksust maha arvata, peavad olema täidetud teatud nõuded mitte ainult maksumaksja tegevuse, vaid ka ruumi osas.
Töötuba peab olema ruum, mis on oma asukohalt, funktsioonilt ja sisseseadelt integreeritud maksumaksja kodusesse sfääri, mida kasutatakse peamiselt intellektuaalseks, kirjalikuks, haldus- või korralduslikuks tööks ning eranditult või peaaegu eranditult operatiiv- ja/või professionaalsed eesmärgid Eesmärgid kasutatakse; Allutatud privaatne ühiskasutus (alla 10 protsendi) on kahjutu."(Föderaalne rahandusministeerium, Gz.: IV C 6 - S 2145/07/10002: 019 v. 6.10.17)

Uuringu professionaalne kasutamine

Seetõttu on oluline, et uuringut kasutataks tegelikult professionaalsetel eesmärkidel. Ühest küljest võivad need olla praktilised tegevused (tekstide kirjutamine, kunsti loomine,

..

), aga ka intellektuaalne või organisatsiooniline. Need tegevused ei tohiks mingil juhul moodustada alla 90 protsendi uuringu täielikust kasutamisest, sest kui rohkem kui 10 protsenti uuringust kasutatakse eraviisiliselt, on föderaalse maksukohtu otsuse kohaselt võimalus see uuringust maha arvata. maks jääb ilma (Az. GrS 1/14).
Õppetöö peab olema ka kutsetegevuse keskmes. Seda juhul, kui see on koht, kus kõik kutsealaga seotud tegevused keskenduvad. Õppetöös oldud aeg on selle indikaatoriks, kuid õppetöö võib olla ka fookuses, kui näiteks veedetakse rohkem aega põllul, kuid suurem osa kvaliteedist ja sisust tehakse kodus.
Sellest lähtuvalt tuleks töötuba üles seada ergonoomiliselt nagu ettevõtte kontor. Vabakutseline ajakirjanik peaks seega saama näidata lauatöökohta, kusjuures vabakutseline kunstnik saab loomulikult ka stuudio üles seada ja eraldada. Kummalgi juhul ei saanud panipaik või keldriruum olla maksusoodustusele.

Uuringu kodune seos

Kui kodukontor peaks olema maksusoodustusega, peab ka selle asukoht sobima. Maksuameti poolt tunnustamiseks peab see olema eluruumiga vahetus kokkupuutes. See tähendab, et see kuulub erakorteri või maja juurde. Pole vahet, kas see asub otse teiste elutubadega samal korrusel või pööningul või keldris. Ainus määrav tegur on eraruumide vahetu lähedus.
Samuti on oluline, et tööruum oleks suletud ruum. See tähendab, et see peab olema teistest privaatruumidest selgelt piiritletud. Elutoas asuvast kontorist, mis koosneb ainult arvutist ja lauast, ei piisa selle ala kasutamiseks kabinetina (Bundesfinanzhof, Az. GrS 1/14; Föderaalne rahandusministeerium, 6. aasta kiri.10.17, gz. IV C 6 - S 2145/07/10002: 019).
Teine oluline punkt, millega sageli ei arvestata, on see, et ülejäänud korter või maja peab olema elamiseks piisavalt suur. Kui uuring on nii mahukas, et eraelu peaks toimuma ebatavaliselt väikeses ruumis, võib see viia selleni, et maksuamet ei tunnista uuringut.

Väikest elutoa lauda koos arvutiga ei tunnustata juriidiliselt õppetööna.

Fotod: iStock / Ridofranz

Milliseid kulusid saab uuringu eest maha arvata?

Uuringu kasutamisega kaasnevad väga erinevad kulud, millest osa saab maha arvata täielikult ja mõnel juhul vaid osaliselt.
 

Milliseid uuringukulusid saab proportsionaalselt maha arvata?
 

 • Üür/hoone amortisatsioon
 • küttekulud
 • praegune
 • koduomandi puhul: laenuintressid
 • vajadusel kinnisvaramaks
 • Majaomanike kindlustus
 • Koduomandi õiguskaitsekindlustus
 • Vee- ja kanalisatsioonikulud
 • Koristuskulud
 • Prügiveo kulud
 • korstnapühkija
 • vajadusel üürnike või maja- ja maaomanike ühistu liikmemaks
 • võimalik, et broneeringu esitamine on vale
 • Kodukindlustus
 • Esiku ja trepikoja renoveerimiskulud

Need uuringu kulud, mida saab ettevõtluse või ettevõtluse kuludena maha arvata vaid osaliselt, tuleb määrata elamispinna kogukulude suhtes. See tähendab, et töötuba arvestab väljaminekute osakaalu, mis vastab õppetöö ruutmeetrite arvule. Kui kõigi elamispindade pindala kokku on 100 ruutmeetrit ja kui kabinet moodustab 15 ruutmeetrit, võib see tähendada 15 protsenti korteri kogukuludest
maha visata; katkestada; maha arvata; vallandada.


Milliseid uuringukulusid saab täielikult maha arvata?

 • Seadmed nagu mööbel (riiul, kirjutuslaud, kontoritool, kartoteegikapid, rullkonteinerid), kardinad, lambid, põrandakatted
 • Renoveerimiskulud

Kui töötuba tuleb kaunistada kallite piltide või skulptuuridega, võib igaüks seda teha. Need luksusesemed ei kuulu aga maksusoodustusele.

Pange tähele, et dekoratiivesemeid, nagu skulptuurid või maalid kodukontoris, ei saa maksust maha arvata.

Foto: living4media / Bauer Syndication

Töövahendid õppetööst sõltumatult hoiule panna

Teine võimalus makse säästa on töövahendid maksust maha arvata, sest see on võimalik ka siis, kui büroo ei ole maksuameti poolt tunnustatud. 
Töövahendeid tuleb loomulikult kasutada professionaalsetel eesmärkidel (tüüpilised näited on näiteks ettevõtte nutitelefon, printer või sülearvuti). See, kas see on uuringus või mitte, ei oma tähtsust. Ostud väärtusega kuni 800 eurot neto (952 eurot bruto) saab kohe maha arvata nn väheväärtusliku varana. Kui ostuhind on aga kõrgem, tuleb seadmed amortiseerida kulumi tabelis märgitud kasuliku eluea jooksul.

Võite olla huvitatud ka multimeedia videokonverentsisüsteemidest: mida nad saavad teha, kui palju need maksavad? Elamine Töö- ja eraelu tasakaalu säilitamine kodukontoris Uuring Kodukontori seadistamine: inspiratsiooni ja näpunäiteid

Ameti vallandamine: erijuhud

Mõnel erijuhul tuleb uuringuga seoses järgida erireegleid. Küll aga tasub teada kõiki regulatsioone, sest nii saab maksukoormust veelgi vähendada.
1. Õppige mitmest tululiigist saadava sissetulekuga
Mõnikord juhtub, et uuringut kasutatakse ühelt poolt füüsilisest isikust ettevõtjana ja teisest küljest töötajana töötamiseks. Sel erijuhul on oluline jaotada uuringu kulud vastavalt erinevate tegevuste vahel. Üldiselt jääb siiski kohaldatav maksimumsumma 1 ka sel juhul alles.250 eurot, kui FIE töö kontoris on pikaajaline, mis neid kulusid põhjustab. Seetõttu on tungivalt soovitatav dokumenteerida erinevate tegevuste jaoks kuluv aeg, et neid vajadusel maksuametile tõendada (Bundesfinanzhof, Az. VIII R 52/13).
2. Õppige vaatamata praktikaruumidele
Mõnel erialal on praktikaruumid vajalikud. See aga ei tähenda alati, et FIE-l on ka ruum, kus saab vajadusel teha konfidentsiaalset tööd. Kui selleks on vaja täiendavat kodukontorit, saab seda nõuda maksudeklaratsioonis (Bundesfinanzhof, Az. III R 9/16).
3. Õpe pensionäridele
Kui olete pensionär, kuid jätkate kodus töötamist, saate paljudel juhtudel kodukontori kulud maksudest maha arvata, kuna see on teie kutsetegevuse keskmes (Federal Fiscal Court, Az. VIII R 3/12).
4. Õppimine lapsehoolduspuhkuse ajal
Ja kulud õppetööle saab ka lapsehoolduspuhkuse ajal maksust maha arvata. Eelduseks on siin aga see, et pind oleks tõendatavalt kasutatud tegevusteks, millel on piisavalt konkreetne seos tulevase sissetulekuga. See kehtib näiteks juhul, kui tööpausi ajal tehakse jõupingutusi, et hõlbustada naasmist või hoida töötaja kursis oma filiaaliga (Federal Fiscal Court, Az. VI R 137/99 ja föderaalne rahandusministeerium, 6. aasta kiri.10.2017).
5. Õpe valveteenistuseks
Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, saavad ooterežiimil olevad töötajad õppekulud maha arvata ka siis, kui nad peavad näiteks nädalavahetusel kättesaadavad olema ega saa neil tööpäevadel kontoris töökohta kasutada (FG München, Az. 15 K 439/15).

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here