Arvutage arhitekti tasu

Esimene ülevaade kuludest: arvuta arhitekti tasu

Suuremate ehitusprojektide ja eriti hoone väliskesta muutmise korral on planeerimiseks, ehitustaotluseks ja teostuseks vajalik arhitekt. Arhitektid ja insenerid esitavad oma teenuste eest arveid vastavalt arhitektide ja inseneride tasugraafikule (HOAI) vastavalt teatud tasumääradele. Eelnevalt saab tasugraafiku abil välja arvutada vähemalt tehtud kulude suurusjärgu.

Uue ehituse või renoveerimise kulud koos arhitektidega © Ideenkoch, laos.Adobe.com

HOAI – arhitektide ja inseneride arveldusmäärus

Arhitekti tasu arvestuse aluseks on tasuvahemik ja ehitusprojekti tasutavad kulud. HOAI-s on sätestatud, milliste teenuste eest millises summas arveid saab esitada, ümberehituste ja renoveerimiste puhul võidakse kokku leppida ümberehituse lisatasusid olenevalt ehitusprojekti raskusastmest. Määruse paragrahvis 35 on sätestatud tasude alam- ja maksimummäärad. See annab nii arhitektidele kui ka ehitajatele kulumarginaali.

HOAI – Arhitektide tasugraafik © AP, fotolia.com Näpunäide: Alternatiivina tasulistele ehituskuludele arvestamisele saab kokku leppida ka ajatasusid, HOAI sisaldab fikseeritud tunnitasusid, mis põhinevad kvalifikatsioonil. kuni 30% salvestada

Arhitektid ja ehitusinsenerid

võrrelda pakkumisi
 • Üleriigiline võrk
 • Kvalifitseeritud pakkujad
 • Ei ole siduv
 • Tasuta
Näpunäide: Otsige üles kõige odavamad arhitektid, võrrelge pakkumisi ja säästke.

Arhitektitasu hindamiskriteeriumid

Tasu realistlikuks arvutamiseks tuleb selgitada erinevaid kriteeriume.

Teenuste ulatus

HOAI koosneb üheksast teenindusfaasist, arhitekt võib võtta tasu ainult nende teenuste eest, mida ta tegelikult on teinud.

Teenindusfaas Põhiteenused Tasutavate kulude protsent
1 Põhiuuring:

 • Räägib kliendiga
 • Tellimuse täpsustus
 • inventar
2%
2 Eelplaneerimine:

 • Ligikaudne planeerimiskontseptsioon
 • Varustuse standard
 • Brutopõrandapind
 • Esimene kuluprognoos
7%
3 Planeeringu projekt:

 • Planeerimiskontseptsiooni joonistuslahendus
 • Integreerige tehnilised osalejad
 • Objekti kirjeldus
 • Üldise disaini graafiline esitus
 • Kulude arvestus ja võrdlus kulukalkulatsiooniga
15%
4 Heakskiidu planeerimine:

 • Kõigi ehitustaotluse dokumentide koostamine ja koostamine
 • Ehitustaotluse esitamine
3%
5 Teostuse planeerimine:

 • Rakendusplaanide koostamine, mida saab ehitada
25%
6 Auhindade ettevalmistamine:

 • Preemiate ajakava koostamine
 • Koguse õhkutõus
 • Teenuse spetsifikatsioonide koostamine
 • Kuluarvestus
10%
7 Auhinnal osalemine:

 • Pakkumiste saamine ja läbivaatamine
 • Lepingudokumentide koostamine
 • Tellimuse vormistamisel osalemine
4%
8 Kinnisvara järelevalve:

 • Teostuse järelevalve (ehitusjuhtimine)
 • Ehitusgraafiku koostamine ja jälgimine
 • Ehituspäevik
 • Audit / kulude kontroll
 • Väheneb
 • üleandmine
32%
9 Kinnisvarahaldus:

 • Kinnisvara järelevalve haldamisel, näiteks korterelamute, vanadekodude või haldushoonete puhul
 • (Rajatiste haldamine)

Tavaliselt pole see eraklientide jaoks asjakohane

2%
HOAI: Ehitusplokkide arhitekti tasu

Olenevalt ehitusprojektist saab lisaks põhiteenustele kokku leppida ka eriteenustes. Eriteenuste alla kuuluvad kõik põhiteenustest kaugemale ulatuvad ja vastava ehitusprojekti jaoks eraldi vajalikud teenused, näiteks ehituse eelpäringud, inventar või mudelid.

Näpunäide: Eriteenuste arvestus ei ole HOAI-s reguleeritud, tasuleping sõlmitakse individuaalselt.

Ehitusobjekti tasulised kulud

Tasutavad kulud tulenevad ehituse netokuludest. Need on kulud nii hoone ehitusele kui ka tehnosüsteemidele. Need kulud on arvestatud ilma müügimaksuta. Ligikaudseks arvutuseks saab kasutada kohalikke hindu.

Näpunäide: Tasustatavate ehituskulude hulka ei kuulu kulud kinnistule ja kõrvalkulud.

Tasuvahemiku määramine

Olenevalt ehitusprojekti teostamise keerukusest liigitatakse see ühte viiest tasutsoonist. Mida kõrgem on raskusaste, seda kõrgem on tasu.

Näpunäide: Ühepereelamud kuuluvad enamasti III tasutsooni. HOAI Arhitektide tasutsoonide ülevaade

Kokkulepitud tasu määr

HOAI §-s 35 on arhitektitasu jaoks määratud väärtused alates-kuni sõltuvalt tasutavatest kuludest ja tasuvahemikust. Kui arhitektilepingus ei ole kokku lepitud teisiti, kehtib miinimummäär.

Näpunäide: Nimetatud tasud sisaldavad ainult põhiteenuseid.

Ehitage laos

Põhimõtteliselt kehtivad renoveerimis- ja renoveerimisplaanidele samad kriteeriumid, kuid arhitekt saab kokku leppida lisatasus. Kui lepingus ei ole kokku lepitud teisiti, on III tasutsoonis lisatasu 20% kogu tasust.

Juhuslikud kulud

Lisakulud ei ole HOAI-s loetletud, kuid arhitekt võib need tasuda. Arveldatavate kõrvalkulude hulka kuuluvad näiteks kontori- ja postikulud, paljunduskulud või lahkumishüvitised. Ilma täiendava kokkuleppeta põhineb arve tõenditel.

Arhitektitasu: Lisatasud võidakse küsida eraldi

VIHJE

Kasutage meie tasuta hinnapakkumise teenust: võrrelge piirkondlike arhitektide pakkumisi ja säästke

Kulunäite arhitekti tasu

Kui hindamiskriteeriumid on selgunud, saab umbkaudu välja arvutada ehitusprojekti arhitekti tasu. Tegelik tasu võib aga planeerijaga läbirääkimiste või eriolukordade tõttu oluliselt erineda Teie enda kuluprognoosist.

Näide arhitekti tasu kulude kohta © Marina Lohrbach, fotolia.com

Käesolevas näites ühepereelamu ehituse arhitekti tasu arvutamiseks kasutatakse järgmisi väärtusi:

 • Elamispind 130 m²
 • III tasu tsoon
 • 1.Ehituskulud 500 eurot m² kohta (ümardatud näidisväärtus, allikas: Statista)
 • Ehituse maksumus 195.000 eurot (bruto), 164.000 (neto)

Eraelamuehituses tulevad tavaliselt mängu teenindusfaasid 1–4. Eeldusel, et arhitekt hindab keskhinda, on kõigi tööetappide tasu 26.204 eurot. Sellest tuleneb järgmine arvutus arhitekti tasu kohta, mis põhineb ehitussummal ilma müügimaksuta:

EsinemisfaasPõhiteenusedAbikõlblike kulude protsentArhitekti tasu (neto)
1 Põhiuuring: 2% 524 eurot
2 Eelplaneerimine: 7% 1.834 eurot
3 Planeeringu projekt: 15% 3.931 eurot
4 Heakskiidu planeerimine: 3% 786 eurot
Kogutasu 7.075 eurot

Renoveerimisprojekti puhul võib tasusummale lisanduda 20% lisatasu umbkaudse kulukalkulatsiooni eest. Ülaltoodud kulunäite puhul annab see arhitekti netotasuks 8.490 eurot.

Näpunäide: Lisada tuleb ka kõrvalkulud, mida arhitekt saab vastavalt kokkuleppele esitada ühekordselt või üksikute tõendite alusel. Eriteenuste tõttu võivad tekkida lisakulud. Näpunäide: Lugege ka ühe postiga maja arhitektide tasu ja HOAI – arhitektide ja inseneride tasukava

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here