Ühepostimaja arhitekti tasu

Kui suur on ühe postiga maja arhitekti tasu?

On üks asi, mille pärast ei pea end petma: individuaalselt kujundatud on kallim kui valmis riiulil. See pole nii ainult riiete, vaid ka majade puhul. On ütlematagi selge, et arhitekti planeerimisel saab individuaalseid soove paremini arvesse võtta. Kuid tema planeeringut saab kasutada ainult selle ühe maja jaoks, nii et see üks ehitaja peab arhitekti rahastama. Aga kui palju peate lõpuks kulutama?

Igaüks, kes soovib omaette ehitada, vajab arhitekti. Isegi kui see midagi maksab

Ehitajatele on hea, et nad ei puutu kokku arhitektide suvalise hinnakujundusega. On üks reegel, see on see Arhitektide ja inseneride tasugraafik (HOAI), ja see on föderaalne määrus, mis on siduv. Pilk HOAI-le näitab, et ehituskulusid mõjutavad neli tegurit: hoone tüüp, ehituskulude suurus, arhitektuurse töö ulatus ja seejärel ka arhitekti individuaalne määratlus.

Kui raske see projekt on?

Hoone tüüp tähendab, kui kõrged on planeerimisnõuded. Kui tegemist on kuuriga, siis on nõuded väga madalad, muusikateatri puhul on nõuded väga kõrged. Ühe pere kodus on nad keskmised; need majad kuuluvad kolmandale kokku viiest nö Tasulised tsoonid. Vahemiku selgeks tegemiseks: 500 000 eurot maksvale hoonele arvestab arhitekt esimese tasutsooniga vähemalt 45232 eurot ja viie tasutsooniga 88 343 eurot. Kolmanda tasutsooniga ühepereelamu jääb 62 900 euroga sinna vahele. Neljandasse tasutsooni saab määrata ka keerulisemad elamud - see tuleb eelnevalt arhitektiga selgeks teha.

See loeb: kui ühepereelamu maksab 500 000 eurot, saab arhitekt kuni 62 900 eurot. See sõltub sellest, milliseid kulusid saab arvesse võtta. © E. Kotkas, kepp.Adobe.com

Muidugi mängib rolli hoone suurus. 300 000 eurot maksva elumaja eest saab arhitekt 13,3 protsenti, 750 000 euro suuruse ehitusmaksumusega 11,9 protsenti ning kahe miljoni euro ehitajad maksavad arhitektile lisaks 10,7 eurot. Mida suurem on investeering, seda väiksem on arhitekti osa, mis on ka usutav: kaks korda suurem maja ei nõua planeerimisel kaks korda rohkem tööd.

kuni 30% salvestada

Arhitektid ja ehitusinsenerid

võrrelda pakkumisi
  • Üleriigiline võrk
  • Kvalifitseeritud pakkujad
  • Ei ole siduv
  • Tasuta
Näpunäide: Otsige üles kõige odavamad arhitektid, võrrelge pakkumisi ja säästke.

Aga mis on kulud?? Jutt on puhtast ehituskuludest, seega kinnisvara kulusid ei arvestata. Muidugi ei tee seda ka nende asjade maksumus, mida arhitekt ei planeeri; see võib olla aiakujundus või autovarjualune. Arvesse ei lähe ka ehituse kõrvalkulud, st ei maapõue uuringuid ega ehitusloa tasusid, ei puude raiet ega mingeid hindamiskulusid. Samuti on oluline, et mõeldakse netohindu, s.t käibemaksuta.

Kuidas maksustatavad kulud määratakse?? On olemas DIN 276 kohased vormid, mida arhitekt võib kasutada, aga ei pea. Ta arvutab selle välja kehtestatud reeglite, kuupäevade ja kohalike tingimuste järgi. See arvestus on osa kogumaksumuse kalkulatsioonist, mille tulemus on igale ehitajale väga huvitatud. Arhitekti tasu ei põhine seega tegelikel ehituskuludel, vaid eelnevalt arvestatud ehituskuludel.

Mida mõeldakse kolmanda mõjutegurina arhitektuuriteenuste ulatuse all? Tasu arveldatakse nn teenindusfaaside kaupa alates algmääramisest kuni kooskõlastusplaanini kuni lõppdokumentatsioonini. Iga teenusefaas on seotud protsendiga kogutasust. Põhimäärus moodustab kaks protsenti, esialgne plaan seitse protsenti. Üksikute tööfaaside ärajätmisel vähendatakse tasu vastavalt.

Tööfaasid ja tasud

LPH 1 Põhiline uurimine 2% (vana 3%)
LPH 2 Eelplaneerimine 7%
LPH 3 Planeerimise eelnõu 15% (vana 11%)
LPH 4 Heakskiidu planeerimine 3%
LPH 5 Rakendamise planeerimine 25%
LPH 6 Preemia ettevalmistamine 10%
LPH 7 Auhinnast osavõtt 4%
LPH 8 Kinnisvara järelevalve
(Saidi järelevalve või saidi haldamine)
32% (vana 31%)
LPH 9 Kinnisvarahaldus, dokumentatsioon 2% (vana 3%)
HOAI: Ehitusplokkide arhitekti tasu HOAI Arhitektide tasutsoonide ülevaade

Võib-olla jäi teile silma, et üksikutele summadele viidati kui "vähemalt". Tegelikult ei anna HOAI täpseid summasid, vaid maksimum- ja miinimummäärasid. Arhitekt saab noteeritud ühepereelamule esitada arve tasuliste kuludega 500 000 eurot tasuga 62 900 kuni 78 449 eurot.

Seega on kaasatud summad märkimisväärsed. Seetõttu tuleks hoolega vaadata arhitektiga sõlmitud kirjalikust lepingust, milliseid tasumäärasid kasutatakse. Samuti pole auväärne küsida selle kohta arhitektilt. Kui ei ole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti, kohaldatakse aga miinimummäära.

Nüüd saate säästa arhitekti tasudelt? Need, kellel on rahaliselt nii kitsas, et see on neile väga oluline, võiksid valida kas arendaja maja või kasutatud kinnisvara. Vastasel juhul võite muidugi proovida säästa projekti mahult, mis ei vähenda mitte ainult arhitekti tasu, vaid ka tegelikke ehituskulusid.

Seda, kas peaksite üksikud tööfaasid vahele jätma, tuleb hoolikalt kaaluda. Suur patakas on töö jälgimine kuni tehtud tehingute vastuvõtmiseni ja arvete kontroll. See moodustab ikkagi 32 protsenti arhitekti tasust, aga pead hoolega läbi mõtlema, kas julged seda teha. On ehitusvigu, mis võivad varem või hiljem palju pahandust tekitada – tekib küsimus, kas arhitekti tasu on hästi kulutatud raha.

Ehitustööde järelevalve on arhitekti üks olulisemaid ülesandeid. Peate hoolikalt mõtlema, kas peaksite selle pealt kokku hoidma © kontrastwerkstatt, stock.Adobe.com

Küsimus tuleb hoolikalt läbi mõelda ka kõigi teiste tööetappide puhul. Lõppude lõpuks, kui saate põhijuurdluse raames ise kogu vajaliku teabe, võite säästa kuni kolm protsenti. Igaüks, kes küsib käsitöölistelt ja teenusepakkujatelt pakkumisi ning teeb vastavad tellimused ise, võib arhitekti tasu alandada kuni 10 protsenti. Tähtis on see, mida inimene suudab.

Näpunäide: Lugege ka Arhitektide tasude arvutamine ja HOAI – Arhitektide ja inseneride tasukava

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here