Üleandmisteade: kuidas broneerida kinnisvara

Miks on veo eelisteade?

Üleandmise eelisteatel on mõned funktsioonid, mis on olulised nii kinnisvara müüjale kui ka ostjale:

 1. Kaitse edasise müügi eest
  Broneering, mis saavutatakse üleandmisest teatamisega, tähendab, et senine omanik ei saa maja, kinnisvara või korterit teisele isikule müüa.
   
 2. Kaitse omavolilise juurdepääsu eest kinnistule
  Lisaks ei pääse võlausaldajad enam kinnistule, majale ega korterile ligi. Kui müüja muutub maksejõuetuks pärast ostu-müügilepingu sõlmimist ja üleandmisteate kandmist kinnistusraamatusse, takistab märge võlausaldajatel varale juurdepääsu. See on sätestatud Saksamaa tsiviilseadustiku (BGB) jaotise 883 lauses 2: "Käitamine, mis tehakse pärast vara või õiguse reservatsiooni sisestamist, on ebaefektiivne niivõrd, kuivõrd see takistaks nõude esitamist või kahjustaks seda. See kehtib ka juhul, kui korraldus on tehtud arestimise või arestimise teel või pankrotihalduri poolt." 
  See tähendab: Kui üleandmisteade on kinnistusraamatusse kantud, on kinnistu kaitstud volitamata juurdepääsu eest. Seda ei saa arestida, laenuga koormata ega arestida.
   
 3. Kaitse müügi tühistamise eest
  Peale selle ei saa vara müüki pärast broneerimist tagasi pöörata.

Prioriteediteate õiguslik alus

Üleandmisteate õiguslik alus on BGB §-s 883. 1. lauses märgitakse sissekande põhiõigus: "Õiguse tagamiseks varale või seda koormavale õigusele andmise või tühistamise õigus või sellise õiguse sisu või järjekoha muutmine, reservatsioon saab teha kantavasse kinnistusraamatusse. Broneeringu sisestamine on lubatud ka tuleviku või tingimusliku nõude tagamiseks."

Mis eelisteade maksab?

Kuigi üleandmisteade on ostjale seotud kuludega notari juures (müüja seda ei maksa) - on need siiski kasulikud, sest kinnistusraamatu kanne annab olulise tagatise läbi nimetatud õiguste ülemineku.
Mis maksab notarile eelisteate esitamise tasud, sõltub vara väärtusest. Seda tuleb siin eeldada poolest summast, mis tuleb hiljem uue omaniku kinnistusraamatusse kandmisel tasuda.
Need kulud tekivad eelisteatega:

Kinnistu ostuhind Kulud eest
Üleandmisteade
100.000 € 136,50 €
200.000 € 217,50 €
300.000 € 317,50 €
400.000 € 392,50 €
500.000 € 467,50 €
600.000 € 547,50 €
700.000 € 627,50 €
800.000 € 707,50 €
900.000 € 787,50 €
1.000.000 € 867.50 €

Kes taotleb veo eelisteadet?

Kinnistusraamatu eeskirja (KÜS) § 13 kohaselt tehakse kinnisvara ostmisel ja müümisel üleandmisteade ainult avalduse alusel. Üldjuhul taotleb kinnistusametist üleandmisteadet ostulepingut kinnitav notar.
 

Mis vahe on Auflassungsvormerhungil ja Auflassungsvormerhungil?

"Auflassung " ja "Auflassungsvormerkung " ei ole mingil juhul võrdsustatud: 

 1. Üleandmise teade on, nagu nimigi ütleb, ainult teade omanikuvahetuse kohta.
 2. Üleandmine ise on uue omaniku tegelik kandmine kinnistusraamatusse. Ainult sellega läheb vara omandiõigus müüjalt ostjale.

Millal üleandmise teade kustutatakse??

Seejärel kustutatakse üleandmise teade kinnistusraamatust, kui kinnistu ostja kantakse sinna uue omanikuna, s.t toimub tegelik üleandmine. See, kui kiiresti see toimub, sõltub sellest, kui kiiresti maksab eelmine kinnisvaraomanik kinnistusraamatu tasud ja kui kiiresti tasutakse kogu kinnistu ostuhind. Keskmiselt kantakse üleandmisteade kinnistusraamatusse umbes neli kuni kaheksa nädalat enne tegelikku üleandmist.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here