Ehitusameti kinnitus: mida ehitajad peaksid teadma,

Sisseastumisteatise struktuur koosneb järgmisest sisust:

  • Heakskiitmise objekti kirjeldus
  • Ulatuse täpsustus
  • Ehitustootele esitatavad nõuded (omadused, valmistamine, pakendamine, märgistamine, vastavustõend)
  • vajadusel projekteerimise ja mõõtmete määramise, teostamise ja kasutamise, hoolduse ja teenindamise eeskirjad

Ehitusameti kooskõlastuse eelised

Arhitektidele, inseneridele, ehitusettevõtetele ja ehitajatele pakub ehitusjärelevalve kooskõlastus suuremat kindlust ehitustoodete planeerimisel ja rakendamisel, sest üksikud testid pole vajalikud. Nii saavad arhitektid ja ehitajad ehitada loovalt, innovaatiliselt ja odavalt – ilma viivituseta ja ebakindluseta, mida üksikjuhtumite heakskiitmine võib endaga kaasa tuua.
Sageli ei soovi taotlejad ehitusameti kooskõlastuselt üleminekut standardile – see tähendab, et standarditud toodet saab tulevikus valmistada igaüks, kellel on vastavad vahendid ja teadmised. Standardtooteid ei saa enam kaitsta omandiõigustega, nagu patent, kasulik mudel või kaubamärk. Lisaks ei saa eelmine heakskiidu omanik enam standarditud toodet muuta ega optimeerida.

Mida veel peaksite teadma

Mitte iga ehitustoode ei saa heakskiitu. Tunnustuse saab tühistada ka siis, kui vastavad nõuded ei ole täidetud või katsealune pole end testides tõestanud. Niipea, kui kasutate ehitusameti loaga ehitustoodet, peab igal ehitusplatsil olema kooskõlastusteate koopia. Lisaks on nõutav vastavustõend tootjalt ning tüübikinnituse objekt peab olema varustatud kinnitusteatises märgitud märgisega.
Kui te pole kindel, millised tooted vajavad kooskõlastamist, saate kooskõlastuste hetkeseisust ülevaate ehitusjärelevalve üldkooskõlastuste kataloogidest. Oluline teada: Ohutuse seisukohalt olulised ehitustooted kuuluvad alati heakskiitmisele, kui neid ei ole ehituseeskirjade loendis või kui need on seal loetletud, kuid erinevad oluliselt oma individuaalse disaini poolest.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here