Ehitusjärelevalve

Ehitusjärelevalve arhitekti poolt - ehitusjärelevalve ja vastuvõtt

Arhitekt ei ole ainult oluline partner renoveerimismeetme kavandamisel. Ka teostuse osas võtab vastutav isik enda peale ülesandeid, näiteks ehitusjärelevalve valdkonnas. Teise võimalusena võib nende ülesannete jaoks palgata objektihalduri, arveldamine toimub vastavalt HOAI-le, teenuse faas 8 "Kinnisvarahaldus ja kinnisvara jälgimine ".

Kõik, kes renoveerivad põhjalikult, peaksid hoolikalt jälgima ja dokumenteerima © Ingo Bartussek, fotolia.com

Ehitusjuhtkonna ülesanded

Arhitekt või objektijuht on tellija poolt tellitud teostamise kõiki etappe jälgima ja saatma. Objektijuht koordineerib töid ja kaupleb ning tagab eelarvest kinnipidamise. Selle renoveerimise osa alla kuuluvad järgmised põhiülesanded:

 • Ehitusprojekti koostamine renoveerimise dokumentide ja plaanide alusel
 • Ehitustööde korraldamine, sh arutelud ehitusfirmaga, ehitusplatsi rajatised ja ehitusaegne kvaliteedikontroll.
 • Peale tööde lõppu viib objektijuht läbi vastuvõtutestid
Ehitusjärelevalve: ehitusprojekti koostamine Ehitusjärelevalve: teostuse korraldamine ja kvaliteedikontroll Ehituse juhtimine: kaubandustega kooskõlastamine ja tähtaegade kontroll Ehitusjärelevalve: lõppvastuvõtt

Ehitusjärelevalve käigus tuleb arhitektil või objektijuhil alati tegeleda korduvate ülesannetega. Ta kontrollib tähtaegadest kinnipidamist, kontrollib ja dokumenteerib käimasolevaid töid, koordineerib ehitusalast nõustamist ja kavandab tulevasi töid või. üksikute tehingute koordineerimine. Mõnel juhul vastutab ta isegi tööohutuse järgimise eest, nagu on ette näinud tööandjate vastutuskindlustuse liit.

kuni 30% salvestada

Arhitektid ja ehitusinsenerid

võrrelda pakkumisi
 • Üleriigiline võrk
 • Kvalifitseeritud pakkujad
 • Ei ole siduv
 • Tasuta
Näpunäide: Otsige üles kõige odavamad arhitektid, võrrelge pakkumisi ja säästke.

Ehitusülevaatus

Ehitusvastuvõtuga kinnitab objektijuht või arhitekt ehitustöö, ehitusetapi või lõpetatud renoveerimise lepingujärgset teostamist. Et kõiki töid saaks ka hinnata ja kinnitada, on soovitav läbi viia nn vahepealsed kooskõlastused. Olenevalt renoveerimise mahust ja tüübist on mõttekas töid kontrollida järgmistes punktides:

 • Enne ehituskaevu tagasitäitmist
 • Peale katusekonstruktsiooni renoveerimist (ja enne soojustuse paigaldamist)
 • Peale elektri paigaldamist ja ehitusteenuseid
 • Enne mis tahes tasandus- ja krohvimistöid
 • Enne lõplikku vastuvõtmist

Teine võimalus renoveerimise vastuvõtuintervalle ajastada on lõpetatud tehingud. See tähendab, et vastuvõtukatsed toimuvad alati siis, kui meistrimees on oma töö lõpetanud. Objektijuht fikseerib olemasolevad puudused vastuvõtuaktis, vastutav meistrimees teatab, et defekt on kõrvaldatud ja seejärel toimub vastuvõtt uuesti.

Näpunäide: Iga arhitekti vastuvõtt maksab lisatasu ja garantiiaeg algab vastuvõtmisest. Seetõttu kehtib kliendi seisukohast järgmine: nii palju aktsepteerimisi kui vaja ja nii vähe kui võimalik.

Vastuvõtu ja garantiiaeg

Vahepealsed vastuvõtukatsed minimeerivad riski, et ehitusfaasis esinevad defektid põhjustavad kulukate järelkuludega kaasnevaid kahjustusi. Vahepealse aktsepteerimise praktikal on aga ka varjukülg. Sest kui töö on vastu võetud, algab garantiiaeg. Eraehitajatele on see olenevalt lepingu liigist 5 aastat, olenemata sellest, kas leping sõlmiti BGB või VOB järgi. Lisaks tuleks lepingus kindlasti kokku leppida formaalne aktsepteerimine. Sest kui midagi pole kokku lepitud, võib inkasso pluss maksimaalselt kuuekuulise perioodi lugeda juba vaikivaks aktsepteerimiseks ja sellega algab garantiiaeg.

Garantii aegumistähtaeg on välja kuulutatud

Tagamaks, et garantiiaeg algaks alles pärast renoveerimismeetme lõplikku lõpetamist, tuleks tehnilise vastuvõtu või seisukorra hindamisena läbi viia vahepealsed vastuvõtukatsed. Ainult tellija või volitatud objektijuht kinnitab, et töö on teostatud vastavalt lepingule. Garantiiaeg veel ei alga. Seda vastuvõtuvormi kasutatakse näiteks raudbetooni armatuuri või seinasiseste kandeosade puhul, mida siis enam kontrollida ei saa.

VIHJE

Kasutage meie tasuta hinnapakkumise teenust: võrrelge piirkondlike arhitektide pakkumisi ja säästke

Sõltumatud eksperdid lõplikuks vastuvõtmiseks

Kui kõik tööd on tehtud, viib lõpliku vastuvõtmise läbi arhitekt või objektijuht. Kui soovite olla ohutuses või võtnud renoveerimise järelevalve enda kätesse, võite tellida sõltumatu eksperdi, kes kontrollib kogu ehitusprojekti korrektset teostamist. Sest kui töö on vastu võetud, on sellel ka õiguslikud tagajärjed. Tellija kinnitab, et ehitusprojekt on defektideta ja lepingukohane. Tõendamiskoormis on seega vastupidine: Kui defekt avastatakse pärast vastuvõtmist või kui puudusest tekib kaudne kahju, peab klient tõendama, et selle põhjustas ehitusettevõte või käsitööline.

Kohapealne kokkuleppimine ehitusplatsil © BSB e.V. Näpunäide: Teatud asjaoludel võib eksperdi ajutine heakskiit olla ka mõttekas. See mõjutab komponente, mis on töö lõpus plakeeritud ja pole seetõttu enam nähtavad. Sageli puudutab see staatilist tööd.

Ehitusameti lõplik aktsepteerimine

Ehitusjärelevalve: Ehitusameti lõplik aktsepteerimine ja kooskõlastus tellijale

Kõik ehitusprojektid, mille jaoks on nõutav ehitusluba, loetakse lõplikult valminuks alles ehitusameti lõpliku heakskiiduga. Ka siin on arhitekt kohal ja panustab vastuvõtuakti koostamisse. Seda peavad kõik asjaosalised, st hoone omanik, objekti haldaja ja ehitusamet, oma allkirjaga tunnustama. Ehitusamet kontrollib ainult seadusesätete ja eeskirjade täitmist. See kehtib muu hulgas järgmiste punktide kohta:

 • Meetme rakendamine vastavalt ehitustaotluses olevale infole
 • Hoonesüsteemide nõuetekohane toimimine
 • Hoone üldise kasutamise võimalus
 • Vastavus nõuetele, mis ehitusloaga väljastati
 • Vastavus eeskirjadele, nagu lae kõrgused ja kokkupuude.

Hiljemalt lõplikul vastuvõtmisel peaksid olema olemas kõik vajalikud tõendid ja dokumendid, mida ehitusamet on ehitusloaga taotlenud. Kui kõik on korras, väljastab ehitusamet lõpliku vastuvõtuakti, mis annab kliendile õiguse kinnistut kasutada.

Näpunäide: Kui ehitusamet leiab puudusi, märgitakse need logisse, pärast remonti tehakse uus ehitusülevaatus. Sel juhul kontrollitakse kritiseeritud punkte uuesti. Näpunäide: Samuti saate lugeda meie artikleid Ehitusdefektid: Teostuspuudused ja Ehitusjärelevalve – oluline lõksudega päev

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here