Koosted: elamukinnisvara ühisprojektina

Ehitada soovivad mõttekaaslased tulevad kokku montaaži, et teostada ehitusprojekt ilma arendajata. Kogud omandavad ühiselt maatüki, millele ehitatakse kahe-, rida- või mitmepereelamuga kooslus.
 

Erinevat tüüpi sõlmed
 

 • Üks tasuta eramajade kogukond moodustatakse liikmete initsiatiivil, kes hoolitsevad kõigi organisatsiooniliste kliendiülesannete eest ise. See tähendab, et mitu ehitajat omandavad ühiselt maatüki, et ehitada sellele omal valikul maja. Lisaks kaasavad nad arhitekti ja kõik üksuse teostavad ettevõtted – kõiki ehitustöid hindab montaaž ja seejärel arve.
   
 • Üks järelevalve all eramonteerimine mille loob projekti algataja, sageli arhitekt, ning seda toetab projektijuht organisatsioonis, järelevalves, juhtimises ja finantskoordineerimises. Ettevaatust: projektijuht ja arhitekt ei tohiks olla üks ja sama isik – vastasel juhul ei saaks nad täita oma kontrollivat funktsiooni kõikides valdkondades.
  Järelevalvega eramonteerimisgrupp sobib eelkõige suurtele ehitusprojektidele või paljudele ehitajatele. 
   
 • Termin Elamu projekt mõnikord langeb ka sellesse konteksti, kuid seda ei tohiks sellega segi ajada. Sest erinevalt montaažirühmast, kus käsitletakse peamiselt rahalisi aspekte ja organisatsioonilisi eeliseid, on sotsiaalne suhtlus elamuprojektis esiplaanil.

Rühma ehitamine neljas etapis

 

1. huvide kogukond


Ideede genereerimise faas: kõik liikmed tulevad kokku huvigruppi, esitavad oma soovid ja arutavad ühist eesmärki, mis on assambleel määrav. Kui huvitatud pooled kokku leppida ei suuda, tuleb siinkohal välja astuda. Põhjus: Seni ei sõlmitud lepinguid ega investeeritud raha.
Esimeses etapis tuleks selgitada ja notariaalselt kinnitada järgmised küsimused: Kellel kui palju on hääleõigust? Millal ja kuidas saavad liikmed assambleest lahkuda? Kas liikmetel on õigus esitada vastuväiteid ainult ehitusperioodi ajal või pärast seda, näiteks kui hoone või korter müüakse või üüritakse isikule, kes ülejäänud kogukonnale ei meeldi?


2. Planeerimiskogukond


Kaastalgulised lõid planeerimiskogukonna. Üheskoos otsite krunti, arhitekti ja ehitusfirmat. Vajadusel hakkab montaažigrupp otsima lisaliikmeid, kes sooviksid ehitusprojektiga liituda.
Selles etapis kogunevad liikmed ametlikus juriidilises vormis. Valikuid on kolm:
 

 • Sees Kodanikuõiguse selts (GbR) vähemalt kaks inimest ühendavad jõud. Ettevõte ei pea olema kantud äriregistrisse. Ei ole vaja miinimumkapitali ega notariaalselt tõestatud ühingulepingut. GbR ei tohi olla rohkem kui 250.Saavutada käive 000 EUR. Probleemne: liikmed vastutavad ka oma erakapitaliga.
   
 • Sees ühistu on vähemalt kolm inimest, kes ise organiseerivad. Seltsi asutamiseks tuleb üldkogul vastu võtta põhikiri ning moodustada juhatus ja nõukogu. Lisaks peab ühistu olema kantud ühisturegistrisse. Miinimumkapitali ei ole. Plusspunkt: liikmed ei vastuta oma erakapitaliga. Ühistuvorm on eriti kasulik, kui hiljem integreeritakse teisi liikmeid.
   
 • Üks Piiratud vastutusega ettevõte (GmbH) Vastupidiselt GbR-ile ja ühistule ei ole see seltsing, vaid korporatsioon. Seadistamiseks piisab ühest liikmest. Minimaalne kapital on 25.000 eurot, vastutus on piiratud ettevõtte varaga. Lisaks asutamiskuludele tuleb osanikel tasuda notari ja äriregistri kande eest. Samuti on kohustus pidada raamatupidamist. Osaühing sobib ideaalselt kogudele, kes hiljem ei taha tegutseda elaniku, vaid pigem hoone üürileandjana.
   

Hea teada: kuigi assamblee liikmed on praegu siduvas kogukonnas, on hüpe siiski võimalik – rahalise kahjuga.
 

3. Kogukonna ehitamine

Kui kinnistu on omandatud, muutub planeeringukogukond hooneühistuks. See kehtib kuni ehitusprojekti valmimiseni ja arve esitamiseni. Selles faasis domineerib demokraatlik planeerimine ja kontroll: kõik kliendi riskid, näiteks ülemäärased kulud, on ühiselt vastutavad – sama kehtib ka viivituste ja kvaliteedivigade kohta. Selleks peavad plaanid, protokollid, lepingud ja kulud olema kõigile liikmetele avatud.
Kui soovite kogukonnast praegu lahkuda, on see palju keerulisem: Sõltuvalt õiguslikust vormist kehtivad erinevad regulatsioonid. GbR-i lepingus võib näiteks määratleda ülesütlemise aja või etteteatamistähtaja.
 

4. Valmimine: majja kolimine  


Selles faasis saavad ehitajad omanikeks, ridaelamu või paarismaja omanikuks - sealhulgas oma osa kinnistust. Kui me räägime mitme eramajast, siis igast hooneühistu liikmest saab pärast ehituse lõppu osaomanik.
Olenevalt valitud õiguslikust vormist toimub järgmine: GbR lõpetatakse ja muudetakse teiseks õiguslikuks vormiks. Kõik, kes on kortermaja ehitanud, on nüüdsest organiseeritud korteriomanike ühisusse (WEG korteriomandiseaduse järgi). Kõik, kes tegutsesid ühistu või GmbH-na, jäävad sellesse juriidilisse vormi.

Need, kes tulevad kokku montaatuna, saavad maja ehitamisel kulusid kokku hoida ja ikkagi oma soovid ellu viia.

Fotod: iStock / MilanMarkovic

Montaaži eelised

 • Kulude kokkuhoid
  Enamasti moodustavad ehitajad gruppe rahalistel põhjustel. See vähendab maakulusid: liikmed vajavad paarismaja või ridaelamu jaoks vähem põrandapinda kui üksikelamu jaoks. Lisaks rakenduvad notaritasud ja kinnisvara võõrandamismaks enamasti vaid vara hinnale. Ehitusühistud jäävad tavaliselt 10–20 protsenti alla tavapärastele kohalikele ehituskuludele. Ehitaja kasumimarginaal võtmed kätte kinnisvara puhul ei kehti. Lisaks jagab kontsern kulusid arendusele, arhitektidele, ehitusettevõtetele ja käsitöölistele. Samuti saavad nad säästa materjale ja teenuseid koos ostes.
  Näpunäide: kõik koostegrupi liikmed peaksid sõlmima teostavate ettevõtetega majaehituse lepingu. Kui üks osapool ei suuda oma arveid tasuda, saavad ülejäänud majad siiski valmis.
   
 • Isiklik mõju
  Kui koost ehitatakse ilma kinnisvaraarendajata, ei säästa see mitte ainult kasumimarginaali, vaid säilitab ka mõju planeerimisele ja ehituskvaliteedile. Kogunemisrühm saab ellu viia spetsiaalseid elamise kontseptsioone, mida ei ole võimalik organisatsiooniliselt, tehniliselt ega rahaliselt iseseisvalt ellu viia – heaks näiteks on väike mänguväljak lastele.
   
 • Üksikmaja ühisus
  Kokkutulekul õpid väga varakult tundma enda naabruskonda ja kogu elukeskkonda. Mitmepereelamud saab hiljem jagada näiteks korterelamuteks - ideaalne mitme põlvkonna majapidamiseks.

Praktiline: komplektid on eriti huvitavad mitme põlvkonna majapidamistele. 

Foto: iStock / monkeybusinessimages

Montaaži puudused

 • Ehitaja risk
  Erinevalt arendajalt fikseeritud hinnaga korteri ostmisest vastutab montaažigrupp kõigi kliendiriskide – st rahaliste hüvede, tähtaegade ja kvaliteedi eest.
   
 • Aruteluline kogukond
  Mida rohkem ehitajaid ehituskogukonnas osaleb, seda suurem on konflikti võimalus. See tähendab märkimisväärset ajakulu. Kõik liikmed peavad teiste ideedega tegelema ja neid austama – erinevalt hooneomanikest, kes oma projekti ellu viivad üksi ja peavad tähelepanu pöörama vaid arengukavale. Nii et kui otsustate kokku panna, peaksite suutma vastu pidada ja konflikte lahendada. Ja loomulikult olge valmis tegema kompromisse. Siin saad testida, kas sobid kokkupanekuks. Põhimõtteliselt, kui soovite kiiresti maja ehitada ja teil on palju individuaalseid soove, peaksite ehitama endale või ostma korteriühistu.
  Näpunäide: kui olete vabal erakogul ja seetõttu ei ole teil kogukonnas neutraalse "vahendajana" projektikontrolör, on soovitatav palgata professionaalne ja sõltumatu projektiplaneerija. See väliskonsultant modereerib ja vahendab ehituskogukonda ning aitab langetada otsuseid. Samuti on ta kursis ehitusega seotud juriidiliste ja äriliste küsimustega. 

Kuidas leiavad huvilised sobiva koostu?

Assamblee jaoks kolleegide leidmiseks on mitu võimalust:
 

 • Küsige oma privaatses sfääris ringi: peaksite oma soovi sõprade, tuttavate ja kolleegide seas selgelt välja ütlema. Eriti suuremates linnades kohtab huvilisi sageli kedagi, kes seda tüüpi hoonete kohta teab ja kes suudab esitleda avatud ehitusprojekte.
   
 • Jälgi kuulutusi piirkondlikus päevalehes. Tihti tuleb teateid munitsipaalkorteriühistute kavandatavate projektide kohta. Ka sina võid panna kuulutuse ja saada kokkupaneku algatajaks.
   
 • Piirkondlikke internetiplatvorme kasutades saavad end esitleda klassikalisel ühisrahastuse põhimõttel põhinevad kooslused, mis alles otsivad lisaliikmeid. Nad reklaamivad mõttekaaslasi. Arhitektid kasutavad neid platvorme ka oma ehitusprojektile tähelepanu juhtimiseks. Kaks näidet Saksamaa suurlinnadest: CoHousing Berlin kogukonna loomiseks ja elamiseks ning Network kogukonna loomiseks ja elamiseks Köln.
   
 • Linnad ja vallad toetavad ka ühiseid ehitusprojekte. Heida pilk peale nende kodulehele või vallamaja teadetetahvlile. Kiiresti jõuab infoni ühistute ehituse või sobivate huvitavate infoürituste kohta. Hea teada: linnad võivad ka ise ühistute ehitusprojekti välja kuulutada.
   
 • Bundesverband Baugemeinschaften veebisaidil e.V. Lisaks kasulikule teabele grupis ülesehitamise kohta leiate ka platvormi, millel liikmeid alles värbavad assambleed saavad end tutvustada.

Praktiline näide: DAS HAUS saadab montaažigruppi "Neli võitu"

Neli perekonda otsustasid koos arhitekt Gerald Erdudatziga ühendada taskukohase elamispinna ja hea arhitektuuri. Alguses oli Julia ja Martin Freichel idee ehitada koos teistega maja. Suusõnaliselt leidsid nad veel kolm perekonda, kes võisid ette kujutada rühma ehitamist. Kõik ei tundnud üksteist, tagantjärele mõeldes oli see edu võti. Nii sündis eluterve ja professionaalne segu lähedusest ja distantsist. Grupis ehitamine tähendab otsuste langetamist koos. Regulaarselt toimusid suurte otsuste koosolekud, mis ka protokolliti: Mis materjalist ehitame? Kuidas fassaad välja näeb? Kuidas me soojendame? Arhitekt Erdudatz korraldas ekskursiooni piirkonna puithoonetesse, et otsused langetataks turvalistel alustel. Pärast seda olid kõik kindlad: ehitame puidust ridaelamuid.

Alusta pildigaleriid 15 Kuva kõik

Mõõt: Et ekskavaatori operaator teaks, kust vundamenti kaevata, panid maamõõtjad välja taignaplaadi.

Foto: Gerald Erdudatz

Betoon: Vedel betoon täidetakse pumba kaudu raketisse, tihendatakse ja silutakse.

Foto: Gerald Erdudatz

Asutamine: Maja raskus jaotub alusplaadi abil ühtlaselt maapinnale. Edaspidi jätkub see puidus.

Foto: Gerald Erdudatz

Ehituspõhimõte: Seinte püstitamine on väga kiire. Need on nummerdatud, tõstetud otse veokilt õigesse kohta ja kruvitud nii põranda külge kui ka üksteise külge. Pistikupesad ja kaablite vedamine - kõik on ette valmistatud.

Foto: Gerald Erdudatz

Kest: Rehielamu konstruktsioon valmis kahe nädalaga. Kõik valmistati ja lõigati töökojas.

Foto: Gerald Erdudatz

Laiendus: Paljud seinad jäävad puidust. Elanikud lihvisid pindu ise. Põrandasse tõmmati tasanduskiht.

Foto: Gerald Erdudatz

Katuse tihend: Puusepad keevitavad hüdroisolatsiooni ja tihendavad katuse. Ühest eelarvamusest vabanemiseks: lamekatused ei ole päris tasased, vaid nende kalle on rennini kaks kuni kolm protsenti. See tähendab, et vesi saab kergesti välja voolata.

Foto: Gerald Erdudatz

Ehitusaeg: Korpuse ehitamine võttis aega vaid kaks nädalat. See säästis tellingute rentimise ja kraanatööde kulusid.

Foto: Gerald Erdudatz

Seina ehitus: Kaksteist sentimeetrit seina, kakskümmend sentimeetrit flokuleeritud, kuus sentimeetrit puitkiudplaati, ventileeritav lehisfassaad.

Foto: Gerald Erdudatz

Kuumakaitse: Seinakonstruktsioon ja sissepuhutav soojustus tagavad tippväärtused. Arvestuslikud küttekulud on alla löödud 50 protsenti.

Foto: Gerald Erdudatz

Vihmakaitse: Lehis pärineb kohalikest metsadest. Horisontaalsed lauad saeti rombina, et vihm saaks paremini ära voolata.

Foto: Gerald Erdudatz

Etapivõit: Pinnakatte tseremoonia toimus mitte viimase lae jaoks, vaid viimistletud fassaadi ja sisseehitatud akendega. 

Foto: Gerald Erdudatz

Individuaalsus: Igal majal on oma akende paigutus, igal perel on erinev planeering – puudub monotoonsus.

Foto: Gerald Erdudatz

Reelingute asemel: Ebatavaliste lahendustega õnnestus kontsernil ehituskulud madalal hoida.

Foto: Gerald Erdudatz

Harmoonia: Arhitekt määras aiapoolsed värvid - need vastavad täpselt tellija soovidele.

Foto: Gerald Erdudatz

Sellel ehitusplatsil andsid meistrimehed oma panuse kuluefektiivsesse ehitusse. Koos arhitektiga otsiti võimalikke kokkuhoiuvõimalusi, töötati välja nutikaid detaile, lihtsustati ja aidati seega kitsast eelarvest kinni pidada. Lõplikus arvestuses jäid puhtad ehituskulud 1 kanti.Ruutmeeter 350 eurot koos käibemaksuga. Ehituskulud on seotud elamispinnaga. Siia ei kuulu ehituse kõrvalkulud ja välirajatised. 

Andmed ja faktid

Omadus: umbes 250 ruutmeetrit ühiku kohta
Eluruum: ca 220 ruutmeetrit ühiku kohta
Ehitus: Kõva puu
Arhitekt: Gerald Erdudatz, Saarbrücken

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here