Baukindergeld: kandideerimise tähtaega on pikendatud

17-ndaks. 2019. aasta mais hakkas kehtima uus määrus lapsetoetuse taotlemise tähtaja kohta: Pärast oma koju kolimist on hooneomanikel nüüd varasema kolme kuu asemel kuus kuud aega lapsetoetuse taotluse esitamiseks KfW-le. Neile, kes ostavad juba olemasolevat kinnisvara, on taotlemise tähtaega pikendatud kuue kuuni pärast notariaalselt tõestatud ostu-müügilepingu sõlmimist. Taotluse saab esitada vaid siis, kui kõik leibkonnaliikmed on end riiki registreerinud uue kodu aadressiga.
Teine tähtaeg algab KfW-s rahastamistaotluse esitamisega: taotlejad peavad kolme kuu jooksul laadima KfW toetusportaali üles nõutud dokumendid, et tõendada nende rahastamiskõlblikkust: nt.B. Teated tulude, kinnistusraamatusse kandmise ja eelnimetatud kinnistamiskinnituste kohta elanike registribüroost. Sest rahastatakse ainult põhielukohta.

Mis jääb Baukindergeldiga samaks?

Vaatamata muudatusele jäävad lastetoetuse üldtingimused samaks. Leibkondadel peab endiselt olema õigus saada lapsetoetust. Abikõlblikud lapsed peavad taotluse esitamise ajal olema nooremad kui 18-aastased. Sissetuleku piirmäär jääb samuti samaks ja on maksimaalne aastane maksustatav tulu 90.000 eurot (ühe lapsega). Limiit suureneb 15 võrra lapse kohta.000 eurot.

Kes peab hakkama saama ilma Baukindergeldita??

Enne Baukindergeldi taotlemist peaksite siiski esmalt kontrollima, kas vastate abikõlblikkuse kriteeriumidele, kuna on teatud olukordi, kus Baukindergeldi taotlust ei rahuldata. Näiteks kui leibkonnaliikme sugulased annavad omandiõiguse. See hõlmab sugulasi sirgjoonelt, mis tähendab: vanemad, vanavanemad, vanavanavanemad. Ka abikaasade või elukaaslaste vahelise ülemineku korral ei saa lapsetoetust taotleda.
Sama kehtib ka elamukinnisvara võõrandamise kohta pärimise, testamendijärgse korralduse või kinkimise teel.
Kui olete varem omanud kodu, mida soovite osta, ei saa te seda taotleda. Täpselt sama vähe kui puhke- või nädalavahetuse majade ja puhkekorterite puhul.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here