Ehituskoormus: miks peaksid ehitajad teadma terminit

Ehituskoormus on osa ehitusseadustikust ja kirjeldab kinnisvaraomaniku avalik-õiguslikke kohustusi ehitusameti, st seadusandja ees ning on olemas kolmanda isiku huvides. See tähendab: Mida peab kinnisvaraomanik tegema ja mida mitte ning keda või mida ta peab oma kinnistul taluma? Ehituskoormus kantakse kohalikus ehitusametis nn ehitise koormusnimekirjas ehituskoormusdeklaratsioonis koos asendiplaani ja nummerdatud ehitise koormuslehega. Register ise on kinnistusraamatu laiendus ja arhiveeritakse maamõõtmis- ja kinnistusametis. Välja arvatud Baieris ja Brandenburgis - seal kantakse ehituskoormused ainult kinnistusraamatusse.

Millal on vaja ehituskoormust?

Et kindlustada nn ehitusseadusele vastavad tingimused, s.t tagada näiteks naaberkinnistuga vajaliku vahemaa säilitamine, on olemas ehitusõigus. Kui ehitaja soovib laiendada oma kinnistul ehitusvõimalusi või kui seadusandja peab osutama olulist teenust või laiemale avalikkusele olulist teenust, kuid tema kinnistul ei ole selleks ruumi, võivad taotleda mõlemad ehituskoormused.
Ehk siis otse öeldes: kliendina küsid naabrilt teenet, mis kantakse siis ehitisregistrisse. Või siis vastupidi. Naabrid saavad, kuid põhimõtteliselt ei pea andma oma nõusoleku ehituskoormusdeklaratsiooniga ehitusjärelevalveasutusele. Hädaolukorras saab aga ehituskoormuse deklaratsiooni jõustada halduskorraldusega – nimelt kui tuleb esindada kogukonna huve. Kinnistusametisse ehituskoormusdeklaratsiooni laekumisega on nõusoleku andnud isiku varale ehituskoormus - ja ainult selle ehituskoormuse juures, kui garaaži näite juurde jääda, siis hoone asutus väljastab garaaži ehitusloa. Ehituskoormus on seega kinnistu omaniku kohustus ehitusameti ees.
Oluline on teada, et ehituskohustus ei asenda eraõiguslikku lepingut kahe inimese vahel ega ole ka kahe poole vahelise õigussuhte aluseks. Samuti ei kehti tsiviilõiguslikud nõuded. Seetõttu tuleks ehituskoormuse sisestamisel alati vormistada kirjalik kokkulepe kahe kinnistuomaniku õiguste ja kohustuste kohta. Üsna levinud on ka rahaline hüvitamine. Samuti soovitavad eksperdid kanda kinnistusraamatusse ka asjaõigused.
jootraha: Kui soovite maatükki osta, tehke eelnevalt kindlaks, kas saastunud alad on sisestatud.

Kuna ehituskoormuse kandmine ei asenda eraõiguslikke kokkuleppeid, tuleks kahe kinnistuomaniku õigused ja kohustused fikseerida täiendavas kirjalikus lepingus.

Foto: iStock / monkeybusinessimages

Saksamaal levinumad ehituskoormused

Pärast nii palju teooriat on siin mõned praktilised näited ehituskoormuste teemal:
 

 • Ülesõidukoormus: See ehituskoormus sisestatakse siis, kui näiteks tuletõrje pääseb kinnistule ainult naaberkinnistu kaudu ja seda kasutatakse siis ainult hädaolukorras.
   
 • Arendussaidi koormus: Siin on eesmärk ehituskoormust kasutada selleks, et muuta maatükk kolmandatele isikutele osaliselt ligipääsetavaks. Juurde- ja läbisõiduõigus on siis näiteks käsitöölistel, linnaaednikel või tee-ehitusfirmadel. Seda ehituskoormust küsitakse sageli, kas teie kesa kinnistul pole veel vee-, kanalisatsiooni- ja elektriliitumisi või ainult osaliselt ning teie taga asuv kinnistu tuleb arendada, kuna ehitatakse maja. Siis peate eeldama, et osa teie maast kaevatakse üles.
   
 • Parkimiskoha kohustuslik koormus: Üks ebameeldivamaid variante, kohustab tekitama oma kinnistule parkimiskohad võõrastele autodele, kui kõrvalkinnistul pole nende jaoks ruumi. Siin tuleb mängu omavalitsus, sest ta peab tagama minimaalse arvu parkimiskohti ja kui tal ei õnnestu seda teha, peab ta pöörduma teie kui kinnisvaraomaniku poole, et küsida ehituskoormust. Selle eest tuleks arvestada ka rahaliselt. 
   
 • Kliirensi pinnakoormus: Üks levinumaid ehituskoormusi on vaba pinna ehituskoormus - see avardab kinnistu hoonestusvõimalusi: Kui keegi soovib oma maja ehitada suuremaks kui arengukava järgi on ehitusmääruses lubatud, ehitab näiteks lähemale. naaberkinnistu küljele ja seega ei vasta seadusest tulenev kaugus naabriga, vajab ta tulevase naabri kooskõlastust ehituskoormuse registreerimise vormis. Sest: Tulevane naaber on kohustatud oma kinnistul osaliselt kinni pidama seadusega ettenähtud vahemaast.
   
 • Ühingu ehituskoormus: Kaks kõrvuti asetsevat maatükki loetakse üheks maatükiks ja mõlemale rajatakse hoone koos, üle piiri. Sellega peavad nõustuma mõlemad kinnisvaraomanikud.

Tuletõrje juurdepääs kogukonnale on Saksamaal üks levinumaid ehituskoormusi kinnistul.

Foto: iStock / fermate

Maa ostmisel olge ettevaatlik

Arvestades praegust kinnisvarapuudust Saksamaal, on kõik loomulikult õnnelikud, kui nad lõpuks kinnisvara leidsid ja sooviksid sellele esimesel võimalusel ligi pääseda. Ettevaatust: kõigepealt uurige, kas sellele on sisestatud ehituskoormus. Sest: Saate piirata ehituskoormust oma kinnistu kasutamisel ja arendamisel. Ehituskoormused ise on seotud kinnistuga, mitte selle omanikuga. Ei maatüki omandamine (isegi mitte sundmüügi korral) ega pärimine ei põhjusta ehituskoormuse aegumist. See toimub ainult ehitusameti kirjaliku loobumise kaudu. Ostjana peab müüja teid tegelikult ehituskoormusest teavitama. Aga: kontroll on parem. Kui soovid maatükki osta, siis tasub kinnistusametis piiluda ehitisregistrisse. Ehitusamet peab ehitustaotluse esitamisel kontrollima, kas kinnistul, millele ehitatakse uus ehitis, on ehituskoormuskohustus. Kuid isegi kinnisvara ostu-müüki tõendav notar ei ole juriidiliselt kohustatud ostjat olemasolevast ehituskoormusest teavitama.
Kui aga müüja on varjanud ehituskoormust, mis väärtust vähendaks, saab ostja nõuda kahju hüvitamist. Aga siis peab see olema tohutu ehituskoormus. Linn, kes nõuab tulekahju korral eesõigust teie äsja omandatud varale, ei kuulu nende hulka. Naabrimees aga, kes kolm korda päevas su kinnistust üle sõidab, et oma garaaži pääseda, teeb.

Kuidas sisestada ehituskoormus?

Omavalitsus, st linn või vald, kus soovite maatükki osta, saab aidata teil ehituskoormust sisestada ja esitada teile vajalikud dokumendid. Põhimõtteliselt tuleb täita hoonekoormusavaldus, lisada kehtiv krundiplaan ja nõusolekuavaldus. Olemas on ka kinnistusraamatu väljavõte ja - kui ehitate ettevõttele - äriregistri väljavõte. Pluss: tõend, et teil on õigus selle ettevõtte jaoks äri teha. Muide, see kehtib ka kirikute kohta. 

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here