Arvutage ehituskulud õigesti

Notari ja maksuameti tasusid saab väga kiiresti hinnata. Keerulisemaks läheb elektri- ja veeühendusega, sest nende kõrvalkulude suurus sõltub asukoha ja ehitusprojektiga kaasnevast individuaalsest pingutusest. Parimate tingimuste korral võib klient saada plaanitust veidi odavamalt, kuid ka kõrvalkulud võivad olla oluliselt kallimad.
Enamik eraehitajaid tellib aga oma ehitusprojekti teostama spetsialiseerunud ettevõtte. Kui see on nii, peaks ehitustöövõtja laskma ehituslepingut enne allkirjastamist kontrollida sõltumatul eksperdil, kes toetab ka võhikut tehnilise keele mõistmisel. Nii saab ta varakult ülevaate sellest, milliseid töid ehitusfirma teeb ja milliseid ülesandeid peaks tellijana enda peale võtma. See kaitseb kallite üllatuste eest.
Järgmisel joonisel on toodud tavalised kõrvalkulud maja ehitamisel. Need annavad aga vaid umbkaudse ülevaate, sest olenevalt ehituslepingus kirjas olevast võib lisanduda muidki punkte. Te määrate oma ehitusprojekti tegelikud kõrvalkulud individuaalselt.

Ülevaade ehituse kõrvalkuludest
vara Kinnistusraamatu kanne, vahendustasu, kinnisvara võõrandamismaks, notaritasud
ettevalmistus Ehitusmaa hindamised, maamõõtmine, ehitusluba
Ehituse ajal

Arenduskulud, elekter/vesi ehitusplats, kindlustus, ehitusinspektor, autovarjualune/terrass, välirajatised, sillutustööd, pritsmekaitse

Ehitusplats Ehitusplatsi koristamine, puude langetamine, ligipääs ehitusplatsile

Lisakulud kinnistule

 • Maaklervahendustasu: Enamik ehitajaid saab ehitusmaa otsimisel abi kinnisvaramaaklerilt. Seetõttu lisandub kinnisvara hinnale maakleri vahendustasu. Selle vahendustasu suurus ei ole seadusega ette nähtud, kuid Saksamaal on see olenevalt piirkonnast kolme kuni seitsme protsendi vahel ostuhinnast. Peaaegu alati tuleb ostjal vahendustasu peale tasuda 19 protsenti käibemaksu.
   
 • Kinnisvara võõrandamise maks: Igaüks, kes ostab kinnisvara, peab tasuma ka kinnisvara võõrandamismaksu, mille suurus sõltub liitriigist. Kõige rohkem maksavad ostjad Nordrhein-Westfalenis, Schleswig-Holsteinis, Tüüringis, Brandenburgis ja Saarimaal, nimelt 6,5 protsenti kinnisvara hinnast. Kõige vähem maksavad Baieri ja Saksimaa ehitajad – 3,5 protsenti.
   
 • Notari tasud: Notari kulud lisanduvad ostuhinnale ca 1,5-2 protsenti. Ostu tõendab notar ja enamasti hoolitseb ka kinnistusraamatusse kandmise eest.
   
 • Kinnistusraamatu kanne: Alles kinnistusraamatu kandega läheb kinnistu omandiõigus üle ostjale. Kinnistusamet nõuab ka tasusid, mitte ainult kinnistamise eest: krediidiasutused tagavad oma rahastamise maatasu või hüpoteegiga. Nende registreerimine notaris ja kinnistusraamatus maksab ligikaudu 1 protsent laenusummast.

Kõrvalehituskulud enne maja ehitamist

 • Maa hindamine: Selleks, et teha kindlaks, kas krunt on tema ehitusprojekti jaoks üldse sobiv, vajab klient ehitusplatsi aruannet. Reeglina puurib määratud hindaja pinnase seisukorra kontrollimiseks augud. Tavaliste uuringute puhul maksab maapõue uuring 500–1000 eurot.

Aluspinnase aruanne annab teavet pinnase olemuse, kandevõime ja koostise ning võimalike põhjaveeprobleemide kohta.

Foto: Eraehitajate Liit (VPB) – Koblenzi piirkondlik esindus
 • Maamõõtmine: Ehitusloa taotlemiseks on teil vaja kinnistu kvalifitseeritud asendiplaani. Selleks on vajalik kinnisvaramõõdistamine, mille koostab maamõõtja. Ametlik geodeet kontrollib ka seda, kas planeeritav hoone vastab nõutavatele piirkaugustele. See on eriti oluline väiksematel kruntidel. Kui maja on valmis, tellib klient uuesti maamõõtjalt kinnistusameti uue hoone mõõtmise. Kokku võivad selle töö kulud ulatuda kuni 3-ni.Lisa kuni 000 eurot.
   
 • Ehitusluba: Kui palju ehitusluba maksab, sõltub vastava valla või ehitusameti tasugraafikust. Mõnikord vajavad ehitajad erilubasid tehnosüsteemidele, näiteks soojuspumbale. Kui plaanite ühepereelamut, peaksite ehitusloa eest arvestama 800 euro ringis.

Ehitusplatsi ettevalmistuskulud

 • Ehitusplatsi puhastus: Enne ehituse alustamist tuleb ehitusplats puhastada. Selle kulud sõltuvad suuresti kohalikest tingimustest. Kas peate kinnistul veel ühe hoone lammutama?? Kas pinnasetööd on vajalikud näiteks ehitussüvendi jaoks või maapinna tasandamiseks?? Kui palju killustikku või kaevandit tuleb eemaldada? Mis maksab jäätmete sorteerimine?
   
 • Puude langetamine: Taimestiku eemaldamine maksab ka raha. Puude lõikamiseks võib vaja minna tasulist luba. Iga teele sattunud puu eest võib tasuda umbes 500 eurot.
   
 • Juurdepääs ehitusplatsile: Rasked ehitusplatsi sõidukid vajavad sobivat juurdepääsu objektile, mille klient tavaliselt peab tagama. Selleks laseb ta ehitada kruusast ehitustee. Kui ehitusplatsile on juba asfalteeritud tee, peab tellija seda kaitsma kahjustuste eest. 1.Planeerida tuleks 000 euro ringis. Paljude ehitusettevõtete jaoks on ehitusplatsi varustus aga teenuste kirjelduses sees.

Ehitusaegsed lisakulud

 • Elekter/vesi ehitusplatsile: Tihti kannavad ettevõtted ehitusplatsi vee ja elektri kulud hooneomanike kanda, kuigi võtmed-kätte ehitamisel peaks need tegelikult enda kanda võtma ehitusfirma. Ühepereelamul töötamise elektrikulu jääb 100 euro kanti. Talvel läheb see kallimaks, sest ehitusplatsil töötavad küttekehad. Ehitaja maksab elektritarnija poolt antud platsi elektriboksi renti. Ka ehitusplatsil voolab palju vett, eriti vundamendi rajamisel. Veekulu peaks maksma umbes 400 eurot.
   
 • Arenduskulud: Iga maja vajab püsiühendusi elektri, vee ja telefoni, paljudel juhtudel ka gaasi jaoks. Arenduskulud on ehituskulude nimekirjas suurel kohal. 5-ga.Kindlasti tasub oodata 000 eurot, keerukamatel juhtudel 10.000 eurot ja rohkem - näiteks kui maja asub avalikust teest kaugel, sest siis on marsruut liitumispunktidesse pikk.
   
 • Spetsiaalne kindlustus: Kõige olulisem poliis maja ehitamisel on ehitaja vastutuskindlustus. See sekkub, kui ehitustöölised või objektikülastajad end vigastavad ja kaitseb klienti kahjunõuete eest. Ükski hooneomanik ei peaks hakkama ilma tulekindlustuseta – tuli, äike või plahvatus võivad kesta tõsiselt kahjustada. Ehitaja saab end kaitsta ka varguste ja vihma, rahe või tormi tekitatud kahju eest. Kindlustuskaitse maksab umbes 1 pakis.000 eurot. Loe edasi siit: Olulisemad kindlustused ehitajatele ja majaomanikele.
   
 • Ehitusmaamõõtja: Sõltumatu ehitusülevaatuse tagamiseks palkab enamik erahooneomanikke ehituseksperdi. See ekspert saadab ehitusprojekti. Ta kontrollib ehitusplatsi regulaarselt ja suudab defektid varakult tuvastada. Spetsialist on ka ehitusülevaatuse ajal kliendi kõrval. Tunnihind peaks olema olenevalt piirkonnast kuni 100 eurot.  Ehitajad peaksid veenduma, et nad palkavad tegelikult sõltumatu eksperdi, mitte ehitusettevõtte konsultandi. Loomulikult maksate selle sõltumatuse eest omast taskust.

Sõltumatu ehitusmõõtja eest tuleb maksta oma taskust. Selleks toetab ta kliente oma erialateadmistega.

Foto: Eraehitajate Liit (VPB)

 • Autovarjualune ja terrass maksavad lisatasu ja ka välirajatised ei kuulu tavaliselt tegeliku majaehituse hulka. Kui eelarve napib, saab esialgu hakkama ka ilma haljastuse ja garaažita. Kuid tavaliselt on vaja sillutada tee välisukse või sõiduteele. Ühepereelamu puhul on kulud kuni 10.000 eurot. Eriti keerulised välirajatised võivad loomulikult maksta palju suuremaid summasid.
   
 • Täiendavad üksused: On ka muid kulusid, mis ei ole otseselt seotud maja ehitamisega: kolimine, vana korteri renoveerimine, võimalik, et korduvad sõidukulud ehitusplatsile, meelelahutus nagu hüvastijätt vanas kohas, saabumine uude kohta, täiendamine. tseremoonia ja näpunäited käsitöölistele... Rääkige nendest punktidest oma LBS-i ja hoiupanga nõustajaga – siis leiavad ka nemad neile lahenduse. LBS-i hüpoteeklaenu kalkulaator on ka hea ettevalmistus selleks intervjuuks.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here