Bauspari leping: see on mõttekas mitte ainult tulevaste ehitajate jaoks

Kodulaenu ja kogumislepingu säästuhüvitised on maksu- või preemiasoodustusega, laenuintress on stabiilne ja madal. Lisaks saab säästmisprotsessi kujundada nii, et rahakott ei koormaks. Hooneühiskonnasäästja, kellel on õigus saada kapitali moodustavaid soodustusi (vL) ja elamuehituse lisatasusid, saab avada järgmise näidisarvutuse: Tööandja maksab kapitali moodustavaid hüvitisi 40 eurot kuus ja teie säästate lisaks 43 eurot kuus. Sel viisil peaaegu 11.000 eurot säästetud kodulaenu ja hoiulepingu pealt, mis sõlmiti kodulaenu ja säästusumma jaoks. See on vaevata moodustatud alus põhjalike remondi- ja moderniseerimismeetmete jaoks.

Oma pere loomine ja maja ehitamine – hooneühistu laenuleping võib selle sammu tühistada.

Foto: MEV

Bausparen on mõistlik ka üürnikuna

Üürnikuna saab soodsat laenu mõistlikult kasutada ka läbi hooneühistu laenulepingu. Majaomaniku nõusolekul saab seda kasutada kaasajastamistööde tegemiseks nagu vannitoa paigaldus või renoveerimine, plaatimine, elektri-, gaasi- ja sanitaartrasside panek või uute akende ja uste paigaldamine. Hooneühiskonna laenude tagamiseks, mida üürnikud kasutavad oma korterite kaasajastamiseks, võib Landesbausparkassen korraldada avalik-õigusliku krediidiasutuse tagatise, kui üürnikul ei ole muud sobivat tagatist.

Osta maatükk hooneühistu laenuga

Eluasemelaenu ja hoiulepingute sõlmimise teine ​​võimalik kasutusvõimalus on ehitusplatsi finantseerimine. Tuleb aga tähele panna, et kinnistut tuleb hiljem kasutada eranditult või valdavalt elamu ehitamiseks. Veel on nõue, et kinnistu oleks kinnitatud ka ehitusplatsina – näiteks asub see piirkonnas, mille kohta on olemas õiguslikult siduv arengukava. Teisest küljest pole oodata ehitusmaa rajamist, st maatükki spekulatiivse objektina, mis loodetavasti kuulutatakse kunagi ehitusmaaks.

Asenda laenud hooneühistu laenulepinguga

Kodulaenu-hoiulepingut ei saa kasutada mitte ainult uue hoone ostmiseks või renoveerimiseks, vaid ka kodulaenuga seoses võetud laenude asendamiseks. Oluline on vaid see, et laenu kasutataks eluasememeetmete rahastamiseks. Selle summa säästmiseks on mõttekas sõlmida laenu võtmisel uus hooneühistu laenuleping. Odav hooneühislaen toob tavaliselt kaasa intressimäärade olulise languse pärast laenu ajatamist ja vähendab järellaenu intressimäärade tõusu riski.

Finantseerida kinnisvara välismaal

Kõigil, kes unistavad vanadekodust päikeselises lõunaosas, on võimalus kodulaenu ja kogumislepingut mõistlikult kasutada, et oma eesmärgile veidi lähemale jõuda. LBS aitab välismaal kinnisvara finantseerimisel, ka puhkemajade ostmisel. Põhimõtteliselt võimaldab Bausparkasse seadus seda võimalust hooneühistu hoiulepingute puhul. Teisisõnu võimaldab see mõnes Euroopa riigis panditud kinnisvarale hüpoteegi tellimisega tagada hooneühiskonna laenud. Hooneühistu saab siis loobuda tavapärastest krediidiasutuste tagatistest ja piirduda krediidinõuete tagamisel kinnisvara pandiõiguse või hüpoteegi registreerimisega välismaa kinnisvarale. Kui teil on konkreetsed plaanid, võite oma vastutavast LBS-ist küsida, kas nad pakuvad ka otsest välisfinantseerimist. Muidu on teie enda neli seina Saksamaal tavaliselt tagatiseks.

Kodulaenu ja hoiulepinguga välismaale puhkemajja. See on ka võimalik rakendus.

Foto: MEV

Toetage äriehitusprojekte

Äriehitusprojektide rahastamine hooneühistu lepingute abil on võimalik kahel tingimusel: esiteks peavad kinnistud asuma elamumaa sihtotstarbega aladel ja teiseks peavad need olema mõeldud nende pindade pakkumisele kaasaaitamiseks. See kehtib näiteks kaubandus-, käsitöö- ja teenindusettevõtete ehitamise või laiendamise kohta uutes või olemasolevates elamurajoonides või linnaosades, kui see parandab elukvaliteeti. Peamiselt elamuna kasutatavate segakasutusega kinnistute puhul saavad ehitusühistud rahastada ka äriliselt kasutatavat osa. Valdavalt äripindade puhul, mis asuvad väljaspool elamupiirkondi, on aga lubatud ainult elamumaa sihtotstarbega hooneosa rahastamine.

Hooneühistu laenulepinguga omandada elamisõigus

Lisaks eelnevalt mainitud võimalikele eluasemelaenu- ja hoiulepingute kasutusviisidele on eluasemelaenu ja kogumislepingu kasutamine - ilma kindlustusmakseid piiramata - lubatav ja kasulik ka "elamispinna alalise kasutusõiguse" omandamiseks. See hõlmab eelkõige vanadekodude või hooldekodude elamispinna rahastamist.

Renoveerige pärand kodulaenu ja hoiulepinguga

Landesbausparkasseni turu-uuringute kohaselt on umbes viiendik Saksa kinnisvaraomanikest pärinud oma neli seina. Tegemist on valdavalt hoonetega, mille keskmine vanus on 35 aastat. Seega pole üllatav, et peaaegu kaks kolmandikku päritud ja seejärel omaniku kasutuses olnud kinnistutest tuleb pärast omandi üleminekut põhjalikult kaasajastada ja renoveerida. Keskmiselt umbes 35.investeeritud 000 eurot. Lisaks omakapitalile kasutatakse nende meetmete rahastamiseks hooneühistute hoiufonde. Tubli kolmandik küsitletutest kasutab soodsat ja seetõttu mõistlikku eluasemelaenu ja hoiulepingu rahastamise vormi – seda enam, et sellega saab ka kaaspärijatele välja maksta.

Bauspari leping: mõistlik ja helde kingitus

Väga vähesed hooneühistu säästjad teavad, et korteriühistu lepingut saab ka kinkida: olgu lapselapse sünniks, kooli lõpetamiseks või pulmadeks – sõbrad ja sugulased rõõmustavad kasuliku varakomponendi üle kodu finantseerimiseks.
Sellisel juhul sõlmitakse kodulaenu-hoiuleping kingisaaja nimele, kes pärast kingituse kättesaamist sõlmib lepingu tema nõusolekul. Sõbrad, tuttavad ja sugulased saavad seejärel teha rahaliste kingituste vormis sissemakseid saaja eluasemelaenu ja hoiulepingusse ning seeläbi aidata kaasa varanduse hilisemale kogunemisele koduomandi näol.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here