Ehituspäevik ehitajatele: olulised tõendid ehitusdefektide kohta

Ehituspäevikut võiks võimalusel pidada iga päev – muidu vähemalt iga kord ehitusplatsil külastades. See on ainus viis ehitusprotsessi täielikuks dokumenteerimiseks. Kui otsustate tellijana oma ehituspäevikut pidada, tuleks kindlasti kirja panna järgmised asjad: 
 

 • Sisenemise kuupäev ja kellaaeg
 • Teave ehitusobjekti kohta (nt ühepereelamu, aadress, maatüki number)
 • Teave ilma kohta (eriti kui see mõjutab hoonet)
 • Teave igapäevase ehituse edenemise kohta
 • Teave igal konkreetsel juhul tegutsevate ettevõtete kohta (kaasa arvatud töötajad)
 • Milliseid materjale ja seadmeid kasutatakse
 • Mis tarniti millal
 • Defektide või ebaõigete tarnete dokumenteerimine
 • Koosolekute tulemused (koos asjaosaliste nimede ja allkirjadega)
 • Fotod, tõendiks (eriti tehingutest, mida hiljem enam näha pole, näiteks: elektripaigaldis)
 • Paigaldatud elementide kasutusjuhend


Siit saate alla laadida meie ehitajatele mõeldud ehituspäeviku malli PDF-vormingus ja ehituspäeviku malli Exceli tabelina.

Ehitusajakirja tarkvara

Digimaailma aegadel on olemas ka erinevad ehituspäeviku tarkvaralahendused, mille abil saab ehitusprotsessi kiiresti ja lihtsalt digitaalselt salvestada. Igaüks, kes otsib kliendina oma ehituspäeviku digitaalset versiooni, komistab esmalt suure hulga professionaalsete tarkvaralahenduste otsa arhitektidele, objektijuhtidele ja hindajatele. See ehituspäeviku tarkvara on väga mahukas, detailne ja kallis – hoone omanikuna ei vaja te aga kõiki funktsioone ja seetõttu võite julgelt kasutada ehituspäeviku tarkvara piiratud versiooni. Veenduge siiski, et programm suudab salvestada selliseid andmeid nagu ilmastikutingimused, ehitusprotsess, edenemine, fotod ja kuupäev ning kellaaeg. Sellised põhiversioonid katkevad reklaamiga, kuid on hooneomanikele piisavad.

Ehituspäeviku rakendused

Paljud maja planeerimise rakendused ja rakendused digitaalse ehituspäeviku pidamiseks on saadaval Google Play poes. Ka siin on professionaalsed lahendused arhitektidele ja objektijuhtidele. Rakendused "Construction Diary Mobile" firmalt Weise Software GmbH, "Construction Diary by Voice Input" IdeaGolt ja "Construction Diary" ettevõttelt Increations Zukunftsmanufaktur on mõnevõrra piiratumad, kuid siiski varustatud ehitajatele vajalike funktsioonidega. Oleme nende kolme rakenduse funktsioone teie jaoks lähemalt uurinud.

Võrdluseks ehituspäeviku rakendused ehitajatele
  Ehituspäevik
mobiilne
Ehituspäevik
kõrval
Häälsisend 
Ehituspäevik 
isikud x x x
Ehitusprojekt

x

x x
ilm x x x
Ülevaatus-
kaasatud
x - x
kohal x x x
Päevane toodang x x x
Ehitusseisund x - x
Väheneb x x x
Kõrvalekalded x - x
defektid x x x
Puudega - x x
Viivitused - - x
juhiseid x - x
plaanid x - x
Ehitusmaterjalid x x x
Seadmete kasutamine x x x
Ehituskoosolekud x - x
Allkirjad-
omandamine
- - x
mitmesugused x x -
nutikad funktsioonid      
Asukoht-
sihikindlus
x x x
Ilmaandmed x x x
Foto üleslaadimine x x x
Sildi foto - x -
Jaga fotot x - x
Kontaktide nimekiri x - x
sünkroonimine
tahvelarvutisse
- - x
Sünkroonimine Windowsi tarkvaraga x x x
sünkroonimine
Dropboxi kaudu
x - x
sünkroonimine
Onedrive'i kaudu
- - x
Saada aruanne - x x
Juurdepääs kalendrile - - x
Häälsisend - x  
Nimekiri -   x
mitmesugused      
Tasuta x 2 nädalat ehitajatele
Igakuised kulud   6,95 eurot professionaalidele
Ühekordsed kulud     3,59 eurot
 

Ehituspäeviku blogid

Kui soovite oma majaehituskogemustest teistele rääkida, saate ehituspäevikust teha ehitusblogi. Nii saate regulaarselt edusammudest või tüütustest aru anda, nõu anda ja seeläbi teistele ehitajatele suureks abiks olla. Eraehitajate liit e.V. pakub üksikasjalike juhistega ehitusblogi malli. 
Suur vastukaja eraehituse ajaveebidele tähendas, et asjakohastel veebisaitidel, nagu www.ehituspäeviku nimekiri.de või www.ehituspäeviku kogu.de võib leida terveid ehituspäeviku ajaveebi kogusid, mis on sorteeritud kinnisvaraarendaja või majapakkuja järgi. Seal ringi vaatamine võib koduehitaja jaoks olla informatiivne ja põnev privaatne ajaviide – kuid sellel digitaalsel ehituspäeviku vormil pole juriidilist tõenduslikku väärtust.

Digitaalse ehituspäeviku eelised

Digitaalsel ehituspäevikul on mõned eelised. Kui kirjalik ehituspäevik on enamasti reserveeritud inimesele, kes seda peab, siis digitaalse ehituspäeviku saab hõlpsasti saata dokumendina meili teel. Nii saavad kõik asjaosalised koopia ja pääsevad ligi varasemale dokumentatsioonile. Lisaks on tarkvara sageli suureks abiks võhikutele, kes peavad oma esimest ehituspäevikut. See võimaldab selget paigutust, annab juba soovitusi kirjeteks ja salvestab vastavad fotod õigesse kohta. 

Maja ehitamisel saab suureks abiks olla asjatundja, kes tunneb vead ära palju kiiremini kui võhik. Samuti peab ta ehituspäevikut. 

Fotod: Shutterstock / Phovoir

Kaasake eksperte

Nutikad ehitajad otsivad algusest peale nõu sõltumatult ehituseksperdilt. Regulaarne kvaliteedikontroll toimub juba ehitusjärgus ja defektid tuvastatakse kiiremini. Kui kest on valmis, võetakse sageli osaliselt vastu kütte-, elektri- ja sanitaarseadmeid. Siin olete eriti sõltuv spetsialistist. Näiteks lekkivaid, külmi või halvasti isoleeritud kohti saab nähtavaks teha vaid termograafiaga, kasutades termokaamerat või nn puhuri ukse testiga.
Ehituse vastuvõtmise lähenedes on oluline koostada nn vastuvõtuakt. Siin loetletakse kõik leitud vead ja määratakse nende kõrvaldamise tähtajad. Kuna pärast vastuvõtmist on tõendamiskoormis vastupidine, st tellija peab enne vastuvõtmist tõendama, et töö oli defektne, siis ei tasu liiga kiiresti allkirjastada, vaid pigem intensiivselt kontrollida. Registreerige logisse kõik, mis teile ei sobi. Sina kui hoone omanik saad allkirja anda alles siis, kui ekspert on põhjalikult kontrollinud, kas kõik vead on kõrvaldatud. Pärast seda lähevad kõik ohud ja riskid teieni. 
Hea teada: Kui tellija ei ole sunnitud oma ehituspäevikut pidama, siis ehitusjuhtkond on selleks lausa kohustatud. Sest ehituspäeviku pidamine on HOAI põhiteenus. HOAI on arhitektide ja inseneride tasu struktuur, mille alusel arhitekt töötab tellija heaks. Ehituspäeviku puudumisel saab tellija isegi arhitekti tasu vähendada.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here