Teade puudest maja ehitamisel: kuidas õigesti reageerida

Milline peaks välja nägema puude teatis??

Kui takistusest teatamine peab vastama VOB / B nõuetele, peab töövõtja sellest tellijat viivitamatult, s.o ilma liigse viivituseta, kirjalikult teavitama (§ 6, lõige 1 VOB / B). On oluline, et loetletaks ka hilinemise põhjused. Seetõttu tuleb märkida, millised tegurid põhjustavad ruumilist, materiaalset või ajalist puudust. Samuti peab teatises olema kirjas, millal või millal puue tekkis ja kui kaua seda oodatakse.
Kokkuvõttes tuleks need punktid puudeteatistes loetleda:

 • Alates/millest ajast on ehituses olnud puue?
 • Millest on tingitud puue ehitusplatsil?
 • Milliseid töid ei saa hoones plaanipäraselt teha??
 • Miks ei saa seda teenust plaanipäraselt teostada??
 • Invaliidi kestust võib eeldada ehitusplatsil?

Tähtis: Puue ei pea olema tegelikult tekkinud. Isegi kui on ainult kartus, et võib tekkida takistus, on töövõtja lepinguline kõrvalkohustus sellest tellijat teavitada.
Vastavalt § 6 lõike 3 punktile 2 VOB / B on töövõtja kohustatud viivitamatult teavitama klienti, kui takistused enam ei eksisteeri, st töö ei ole enam takistatud ja seda saab plaanipäraselt jätkata. Kontrollitavuse huvides on siin soovitatav kasutada ka kirjalikku vormi.

Samuti võite olla huvitatud

Mis on puudest teatamise põhjused??

On palju asjaolusid, mis võivad kavandatud ehitusprotsessi edasi lükata. Vastavalt VOB / B-le (jao 6 lõike 2 punktid 1 a–c ja punkt 2) on järgmised sündmused võimalikud puude teatamise põhjused:

 • vääramatu jõud – see mõjutab peamiselt koroonaaegset majaehitust
 • Streik ja töösulg
 • Ilmastikumõjud, mida ei olnud pakkumise esitamisel ette näha
 • Asjaolud kliendi ohupiirkonnas

Kui ilmneb vähemalt üks neist takistustest, on töövõtjal õigus pikendada täitmisperioodi vastavalt jaotise 6 lõike 2 punktile 1 VOB / B.

Millal on puude teatamine põhjendamatu??

Takistusteates toodud põhjused ei sobi alati täitmistähtaja pikendamiseks. Kui ehitusplatsil eeldatava või tegelikult toimunud hilinemise põhjuseks toodi näiteks torm, tuleb kontrollida, kas see vastas tavapärasele halvale ilmastikunähtusele või ei olnud selle ulatust ehitusplatsil ette näha. ehitus ja sellega seotud periood. Kui pakkumuse esitamisel pidi töövõtjale selge olema, et sellised ilmastikunähtused võivad esineda, on takistusest teatamine põhjendamatu.

Kui ehitusplatsil töö tuleb peatada, on see kõigi asjaosaliste jaoks tüütu. Hoone omanikuna peaksite uurima, kas puudest teatamise põhjused on tõesti piisavad.

Fotod: iStock / skynesher

Millised on puude teatamise tagajärjed??

Kui puude kohta on teatatud, on sellel tavaliselt kaks tagajärge:

 1. Täitmisperioodi pikendamine
  Kui teatamine on nõuetekohaselt ja põhjendatud, pikendatakse töövõtja poolt teostatavate tööde teostamise tähtaegu vastavalt § 6 lõikele 2 VOB / B. Tähtaja pikenemine vastab takistuse kestusele, millele võib lisanduda ajakulu tegevuse jätkamiseks või juhul, kui need peavad nüüd toimuma takistuse tõttu ebasoodsamal hooajal (§ 6, lõige 4 VOB / B).
  Kui leppetrahvis on kokku lepitud, juhul kui töövõtja ei pea kinni valmimistähtajast, siis tuleb see tasuda vaid juhul, kui teenust ei ole uuel valmimiskuupäeval lõpetatud – takistuse tõttu edasi lükatud.
   
 2. Vajadusel on töövõtjal õigus nõuda kahju hüvitamist
  Kui ehitamist takistasid asjaolud tellija riskipiirkonnas, on töövõtjal põhiõigus hüvitisele vastavalt § 6 lõikele 6 VOB / B. Seejärel saab ta nõuda kliendilt puude tõttu tekkinud lisakulutusi, kuid peab suutma need üksikasjalikult ja arusaadavalt loetleda. Selleks peaks töövõtja suutma konkreetselt näidata, millised takistused põhjustasid ehitusprotsessi viivitusi ja sellest tulenevalt millised lisakulud. Tõendamiskohustus lasub töövõtjal.

Kuidas peaksid ehitajad reageerima takistusteatele??

Põhimõtteliselt on puudest teatamine lepingupartneri ühepoolne avaldus. Teine pool ei ole seega kohustatud kuidagi vastama. Võimalik on ka reklaami tagasilükkamine kliendi poolt, kuid juriidiliselt ilma tagajärgedeta. Igal juhul peaks tellijal olema töövõtjal mingeid lisakulusid ilma lünkadeta. Ideaalis tehakse seda planeeritud kulude ja nüüd suurema pingutuse otseses võrdluses, kuna töö oli takistatud. Kui klient kahtleb takistusteates põhjendusena toodud punktides, võib ta esitada oma vastuväited ka hiljem – näiteks algselt kokkulepitud valmimiskuupäeval.
Siiski on soovitatav võtta ühendust töövõtja kui tellijaga. Reeglina ei hõlbusta see mitte ainult väidetavale puudele lahenduse leidmist, vaid hõlbustab ka tegeliku eeldatava valmimiskuupäeva arvutamist ja teatud asjaoludel selle hoidmist.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here