Maksude säästmine rentimisel: need on võimalused

 • Kinnisvara kuulutused

Uute üürnike otsijad panevad sageli kuulutusi. Saate neid kulusid taotleda järgmises maksudeklaratsioonis.
 

 • kinnisvaramaaklerid

Kui üürileandjana ei soovi te ise uusi üürnikke otsida, pöörduge maakleri poole, kes tavaliselt saab vahendustasu. Seda saab ka hiljem tagasi võtta.
 

 • intressitasud

Igaüks, kes rahastab oma kinnisvara hüpoteeklaenuga, maksab igakuist laenu osamakset, mis koosneb intressidest ja tagasimaksetest. Intressi saab maha arvata.

 • soetusmaksumus

Kinnisvara soetuskulud, mis kuni 31. Asutatud 1924. aasta detsembris, saab 40 aasta jooksul igal aastal taotleda 2,5 protsenti. Tagantjärele ehitatud korterite ja hoonete puhul saab 50 aasta eest maha arvata kaks protsenti. Selles kontekstis saab maha arvata ka maakleri vahendustasu. See lisatakse ostuhinnale soetamiskulude või soetuskuludena.
 

 • Kinnisvaramaks

Kinnisvaramaksu saab ka täielikult maha arvata. See on vallati erinev.
 

 • Konto haldustasud

Üüritulu kantakse tavaliselt spetsiaalselt selleks loodud kontole. Võite nõuda selle kulude hüvitamist.

 • Sisustus ja mööbel

Samuti saate säästa oma kodu sisustamiseks ostetud mööblilt makse. Seega kehtib reegel: Üürikorterisse ostetud esemed, mis maksavad alla 800 euro pluss käibemaks, saab samal aastal maksust täielikult maha arvata. Kui väärtus on suurem, arvestatakse see mitme aasta jooksul maha ja märgitakse igal aastal maksudeklaratsioonis. Föderaalsest rahandusministeeriumist saadaolevate tabelite abil saate teada, milliseid esemeid ja kui kaua saab müüa.
 

 • Remont ja renoveerimine

Nõuate ülalpidamiskulud (nt ehitusettevõtete ja käsitööliste kulud) kohe ja täies ulatuses maksustamise eesmärgil sisse. Teise võimalusena saate kulud jaotada ja maha arvata kuni viie võrdse aastase osamaksega. Kui ostate kinnisvara ja investeerite kolme aasta jooksul remonti rohkem kui 15 protsenti (käibemaksuta) hoone ostuhinnast, peate arvestama, et peate kulud maha kandma koos hoone maksumusega üle 40 kuni 50. aastat. Maksuamet hindab juurdeehitusele tehtud kulutusi tootmiskuludeks, kuna tekib midagi uut ja tõuseb kinnisvara väärtus. Neid tootmiskulusid saate taotleda ainult amortisatsiooni alusel.

 • lisakulud

Tavaliselt võtavad üürnikud enda kanda lisakulud nagu Prügivedu, kindlustus ja veekulu. Üürileandjad peavad siis selle tulu tuludeklaratsioonis kajastama. Seejärel saate need aga tuludega seotud kuludena maha arvata.
 

 • administreerimine

Nõuate ka juhikulusid, kontorikulusid (nt telefoni- ja kirjatarbed) ning kinnisvarasse sõite maksustamise eesmärgil. Sõidukuluks hindad 30 senti iga läbitud kilomeetri kohta.
 

 • Õiguskulud

Kui teil tekib üürileandjana probleeme üürnikuga ja vajate juristi abi, saate need kulud maha arvata.
 

 • Liikmemaksud

Igaüks, kes töötab üürileandjate ühistus ja maksab sissemakseid, võib neid maksustamise eesmärgil nõuda.

Rohkem võimalusi maksude säästmiseks

 • Üüritootlus

Kinnisvaraostjate jaoks on oluline esialgne puhaskasum. See näitab, mitu protsenti investeerimiskuludest saate aastaüüri kaudu tagasi saada. Kui arvestada ka maaklerite, notarite ja kinnistusraamatusse kandmisega kaasnevaid ostukulusid, peaks sellest saama aastas üle nelja protsendi üüri netotootlust.
 

 • Väärtuse tõus

Oma kinnisvara väärtuse kasvu saate maksuvabalt. Eeldus: Hoiate kinnistut vähemalt kümme aastat.
 

 • monument

Tulupõhiste kuludena arvestate maha börsil kantud kinnisvara renoveerimiskulud kaheteistkümne aasta jooksul - üheksa protsenti esimesel kaheksal aastal ja seitse protsenti neljal järgneval aastal tehtud kuludest.
 

 • Soodushinnaga rent

Populaarne maksusäästumudel on sugulastele soodusrent. Kui nõuad omastelt vähemalt 75 protsenti kohalikust üürist, nõuad sissetulekuga seotud kulud täies ulatuses. Kui üür jääb alla 56 protsendi, saab tuluga seotud kulusid maha arvata vaid proportsionaalselt. Kui üür jääb vahemikku 56–75 protsenti, kontrollib maksuamet, kas teenite kinnisvaraga pikaajalist tulu: peate tegema usutavaks, et saate 30 aasta jooksul ülejääki.
 

 • Kosmeetiline remont

Föderaalne kohus (BGH) on tunnistanud mitmed rendilepingute renoveerimisklauslid ebatõhusaks. Üürnikud, kes renoveerisid välja kolimise ajal, kuigi nende üürilepingus oli ebaefektiivne renoveerimisklausel, saavad üürileandjalt raha tagasi, otsustas BGH (Az. VIII ZR 302/07). Aegumistähtaeg on kolm aastat. Teistsugune on olukord siis, kui üürileandja on kosmeetilise remondi üürnikuga hiljem individuaalselt ja väljakolimisel selgesõnaliselt kokku leppinud - näiteks üleandmisprotokollis (BGH Az. VIII ZR 71/08).

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here