Kinnistusraamatusse kandmine: kestus ja kulud

Kinnistusraamatu kande menetlemiseks võib kinnistusamet võtta aega paar nädalat kuni mitu kuud. Tavaliselt teeb kinnistusraamatu kande notar. Selleks on aga kõigepealt vaja kõiki vajalikke tõestatud dokumente ja kontrollida allkirjade autentsust. Kinnistusraamatusse saab teha alles siis, kui kõik ettevaatusabinõud on rakendatud ja ostu-müügileping on notariaalselt kinnitatud. Tavaliselt kannab notar esmalt kinnistusraamatusse nn üleandmisteate, et vara "reserveerida" kuni lõpliku kande tegemiseni. Kui tegemist on eelmise omaniku majaga, on notari ülesanne ka kustutada eelmise omaniku maavõlad. Selleks vajab ta laenuandva panga tühistamisluba. Lisaks peab notar teavitama maksuametit, et kinnistul on uus omanik. Seejärel palutakse ostjal tasuda vara võõrandamismaks. Alles siis, kui see maks on tasutud, saadab maksuamet notarile vormistamise tõendi. Ilma nendeta pole kinnistusraamatusse kandmine võimalik. Tavaliselt tuleb siis tasuda ostuhind. Alles siis, kui raha on müüjale laekunud, saab notar teha kande kinnistusraamatusse. Nii et olge rahulikud, kui kinnistusamet veidi kauem aega võtab.
Muuseas saab ka vara müüja end kaitsta ja lasta notaril kanda kinnistusraamatusse kolimisteate. Sellega langeb vara talle tagasi, kui ostja kokkulepitud nõuetest kinni ei pea.

Kinnistusraamatusse kandmise kulud

Kinnistusraamatu kande maksumus sõltub peamiselt kande liigist ja nn kandeväärtusest. Kinnisvaraostjad võivad aga oodata umbes 1,5 protsenti kinnisvarahinnast. Sellest umbes ühe protsendi moodustavad notaritasud ja 0,5 protsenti kinnistusraamatukulud. Kõik, kes soovivad saada täpset infot, võivad pöörduda kinnistusametisse või tegeleda kinnistusraamatusse kandmise kulusid reguleeriva kohtu- ja notaritasu seadusega (GNotKG).
 

  • Notari tasud

Tehtud notarikulud ei sisaldu kinnistustasus ja seega ka kinnistusameti tasutabelites. Neid ei saa aga täpselt kvantifitseerida, kuna need sõltuvad eelkõige vastavast liitriigist. 

Täiendavad panused kinnistusraamatu kande Bausparen & Finanzieren Maamaksu registreerimine: Nii toimib kanne kinnistusraamatus

Säästa kulusid

Kui olete oma ehituslaenu täielikult tasunud, ei tasu panga maatasu ennetähtaegselt kustutada, vaid see lihtsalt kinni panna. Selle eeliseks on see, et ümberehitamiseks või remondiks uue laenu korral aktiveerub maatasu lihtsalt uuesti ja seda ei pea täielikult uuesti sisestama. 

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here