Energiasertifikaat: kehtib alates 2021. aasta maist

Esiteks eristab energiasertifikaat nõude- ja tarbimissertifikaati. Tarbimiskaartidest on informatiivsemad nn nõudekaardid. Nõudesertifikaadil on kirjas, kui suur peaks teoreetiliselt olema hoone energiatarve tänu selle ehitusele. Tarbimistunnistus määrab seevastu kinnisvara keskmise energiavajaduse, lähtudes maja kõigi korterite viimase kolme aasta tegelikest tarbimisväärtustest.

Mis on parem?

Eksperdid soovitavad nõuete sertifikaati. Näituse tarbeks arvutab energianõustaja energiavajaduse hoone kõigi andmete tehnilise analüüsi põhjal ja dokumenteerib hoone energeetilise seisukorra – sõltumata kasutaja käitumisest. Arvesse võetakse nii hoone välispiirete – nagu aknad, laed ja välisseinad – kvaliteeti kui ka küttesüsteemi ja energiaallikat. Nii saab täpsemalt esindatud nii maja energeetiline seisukord kui ka võimalikud renoveerimismeetmed, millega seisukorda parandada ja vara väärtust tõsta.
Kuigi uute hoonete nõuete sertifikaat on kehtinud alates 1. veebruaril 2002 peavad kõik olemasolevate vähem kui nelja korteriga kinnistute omanikud väljastama nõudetõendi, kui kinnisvara ehitustaotlus esitatakse enne 1. november 1977. Alates 2009. aasta jaanuarist on pärast 1966. aastat ehitatud majadelt nõutav energiamärgise olemasolu, kui neid üüritakse, liisitakse või müüakse. Ainult rohkem kui nelja elamuga elamutes saab valida tarbimis- ja vajadustunnistuse vahel. Erand kehtib hoonetele, mis on juba ehitatud või kaasajastatud vastavalt 1977. aasta soojusisolatsioonimääruse standardile.

Kõik uued hooned vajavad nüüd energiasertifikaati ning valida saab nõudesertifikaadi ja tarbimissertifikaadi vahel.

Foto: Saksa Energiaagentuur (dena)

Kui kaua energiasertifikaat kehtib??

Tarbimistunnistus ja nõudetunnistus kehtivad 10 aastat.

Kes vajab energiasertifikaati?

Energiasäästumääruse (EnEV) kohaselt peavad alates 2014. aasta maikuust kõik, kes müüvad, üürivad või rendivad hoonet, esitama energiapassi hiljemalt kinnisvaraga tutvumisel. Isegi siis, kui majast tuleb üürida ainult üksikuid kortereid. Alates 2021. aasta maist kehtib hooneenergia seadus (HEG), et energiasertifikaati ei pea esitama ainult hooneomanikud, vaid ka maaklerid. Neid, kes seda kohustust ei täida, ähvardab kuni 15.000 eurot trahvi.
Hea teada: isegi kui hoonet ei kasutata peamiselt elamiseks, on mitteeluhoonete jaoks nõutav energiamärgis.

Teid võib huvitada ka renoveerimine Kas energiapass on välja antud: Millega peate arvestama Energia ja kliima Energianõuanded: 9-punktiline energiasäästu plaan Majapidamise nõuanded Energiamärgis: mida energiatõhususe klassid tähendavad

Need erandid vabastavad energiasertifikaadi esitamise kohustusest

 • Hooned, mis ei tarbi energiat 
 • Kuni 50-ruutmeetrise põrandapinnaga hooned
 • Monumendid
 • Elamud, mis on mõeldud kasutamiseks alla nelja kuu aastas – tüüpilised puhkemajad
 • Elamu, mis on ette nähtud piiratud aastaseks kasutuseaks, kui elamu eeldatav energiatarbimine on väiksem kui veerand aastaringse kasutuse eeldatavast energiatarbimisest
 • Käsitöö-, põllumajandus-, äri- ja tööstushooned, milles tööd tehakse temperatuuril alla kaheteistkümne Celsiuse kraadi või mida köetakse alla nelja kuu või jahutatakse vähem kui kaks kuud   
 • Firmahooned, kuivõrd neid tuleb vastavalt otstarbele hoida lahti suurel alal ja pikka aega
 • Ärihooned, mida kasutatakse peamiselt loomade pidamiseks ja kasvatamiseks
 • Klaasist taime- ja kultuuriruum taimede kasvatamiseks, paljundamiseks ja müügiks
 • Maa-alused ehitised
 • Õhkkuppel ja telgid
 • Korduvalt püstitamiseks ja demonteerimiseks ette nähtud hooned ning ajutised ehitised, mille kavandatud kasutusiga on kuni kaks aastat
 • Kirikud või muud ehitised usupraktika jaoks

Kasutaja käitumine ja ka ilm mõjutavad energiatarbimist ja sellega kaasnevaid kulusid.

Fotod: Shutterstock / Andrey_Popov

Millised on energiapassi eesmärgid?

Omanikud peaksid mõistma, kus energiat raisatakse ja kuidas nad saavad tegevuskulusid vähendada. Üürnikel seevastu on lihtne kindlaks teha, millised lisakulud tekivad. See võimaldab ostjatel ja üürnikel paremini võrrelda ja hinnata, kas ostuhind on õige. Lisaks soovib valitsus tekitada kinnisvaraturul suuremat konkurentsi, meelitada omanikke renoveerima ning sellega majandusele ja keskkonnale head teha.

Kas tead juba meie podcasti??

 

Kust energiasertifikaati saad??

Kuidas saada energiapassi?? Põhimõtteliselt on nõuanne järgmine: Parim on lasta energiamärgise koostada loa väljastavatel ekspertidel. Spekter ulatub käsitöölistest ja korstnapühkijatest kuni arhitektide ja ekspertideni. Samuti on võimalus täita veebis ankeet ja tellida energiapass. Kui soovite rahastamist (BAFA, KfW) kasutada, peate veenduma, et sealsel spetsialistil on õigus taotleda. Omaniku huvides peab nõuanne olema ettevõtte- ja tooteneutraalne.

Alates 2021. aasta maist: parimal juhul võivad vaatamist asendada fotod

Siiani oli audiitoril energiasertifikaadi kontrollimiseks ja uuesti väljastamiseks oluline kõnealuse kinnisvara üle vaadata. Siiski saavad taotlejad säästa aega, esitades sisukaid pilte. Kui fotod annavad üksikasjalikku teavet hoone või korteri seisukorra ja korrashoiu kohta, ei pea eksponenti hindamiseks tingimata kohapeal viibima. Kinnistu jaoks stseeni seadistamine ja oluliste objektide eelnevalt fotograafiliselt jäädvustamine võib säästa palju aega.

Energiapassi maksumus

Eelkõige sõltuvad kulud sellest, kas tuleb väljastada tarbimis- või vajadustõend. Nõude ID loomine on keerulisem, kuna see võtab arvesse akende, kütte ja seinte energeetilisi omadusi. See variant on aga oma objektiivse esituse tõttu sisukam. Siin tuleb tasuda 300-500 eurot.
Tarbimistunnistus on seevastu veidi odavam, kuna aluseks on võetud vaid viimase kolme aasta väärtused. Seda varianti saab aga kasutada vaid väga piiratud ulatuses. Selle variandi puhul on kliendil oodata kulusid vahemikus 50-250 eurot.
Mõlema tüübi puhul on kulud pakkujati väga erinevad. Seetõttu peaksite alati hankima kaks-kolm pakkumist energiapassi väljastamiseks ning uurima hinda ja jõudlust: Kohapealne ülevaatus? Mis intensiivsusega on hoone hindamine ja eksponendi nõuanded? Kui palju on eksponendil seni kogemusi energianõustamise vallas?? Võrdluspunktiks on tema juba läbi viidud kohapealsete konsultatsioonide arv.
Odavate pakkumistega tasub olla ettevaatlik: Dumpinguhinnaga energiasertifikaat osutub sageli näiliseks. See peab vastama ka seaduse nõuetele: lisada tuleb individuaalsed moderniseerimissoovitused. Selleks peaks eksponent ideaalis kohapeal kontrollima olemasolevat küttetehnoloogiat ja köetava hoone välispiirde (aknad, seinad, keldrilagi, katus, uksed) kvaliteeti. Kui soovitused energiatõhususe kulutõhusaks parandamiseks ei ole võimalikud – näiteks uute hoonete või hiljuti põhjalikult energiatõhususe mõttes renoveeritud hoonete puhul, peavad nad seda kinnitama ankeedi allkirjaga. Kui renoveerimisnõuanded või allkirjastatud blankett puuduvad, on energiapass puudulik ja seetõttu kehtetu.
Üürileandja poolt energiasertifikaadi väljastamise kulusid ei ole lubatud üürnikule edasi kanda. Kui aga vara renditakse, saab kulud kajastada maksudeklaratsioonis üüri- ja liisingutuluna tuluga seotud kuludena.

Energiasertifikaadi üleandmine

Üürileandja peab esitama kinnisvara energiamärgise korteriga tutvumisel, kuid hiljemalt siis, kui üürnik seda nõuab. Peale üürilepingu allkirjastamist saab üürnik üürileandjalt energiasertifikaadi koopia. Hea teada: Alates 2014. aastast tuleb energiasäästumääruse (EnEV) § 16a kohane energiapass esitada kuulutuses eeldusel, et pääse on kuulutuse hetkel olemas.

Energiamärgis tuleb teha kättesaadavaks potentsiaalsetele ostjatele või üürnikele ning selle koopia võib anda.

Foto: Fotolia / beermedia

Energiapassi sisu

Olenemata sellest, kas dokumendiks on tarbimis- või vajadustõend, koosneb see alati viiest leheküljest pluss teatise leht. Esimesel leheküljel on alati üldteave maja kohta nagu aadress, ehitusaasta või info sooja vee ja kütte energiaallikate kohta. Samuti on näha, kas tegemist on nõude või tarbimistõendiga.
Järgmistel lehekülgedel saab värviskaalalt lugeda hoone energiakulu. Haljasalal on madala energiatarbimisega majad, punasel alal aga vanemad ja renoveerimata hooned. Energiatõhususe klassid on tähistatud reitingutega A+ kuni H, millele saab omistada tarbimis- või vajadusväärtusi 0 kuni üle 250 kilovatt-tunni elamispinna ja aasta ruutmeetri kohta.

Tõhususe klassid A+ kuni H

Energiatõhusus-
Suurepärane
Lõplik energia
[kWh / (m² a)
Hinnanguline aastane energiakulu elupinna m² kohta
A < 30 < zwei Euro
A+ < 50 umbes kolm eurot
B < 75 umbes viis eurot
C < 100 umbes seitse eurot
D < 130 umbes üheksa eurot
E < 160 umbes kaksteist eurot
F < 200 umbes 15 eurot
G < 250 umbes 18 eurot
H > 250 > 20 eurot

Ekspertide nõuanded energiasertifikaadi kohta


Albrecht Morguet Nordrhein-Westfaleni tarbijanõustamiskeskusest

“Omanik saab endiselt valida nõude ja tarbimistõendi vahel. Tarbimissertifikaat on soodsam, kuid kui soovite oma hoone kvaliteeti dokumenteerida ja soovite teada, millised investeeringud on teie maja jaoks eriti kasulikud, soovitan teil kiiresti omada nõuete tõendit ja kohapeal kokku leppida eksponendiga - ideaalis millele lisanduvad energianõuanded.
Kahjuks puudub hetkel täielik nimekiri volitatud energiakonsultantidest ja ametlik sertifikaat. Kasutage eksponentide loetlemiseks ja nende kvalifikatsiooni kontrollimiseks enne sisenemist Interneti-portaale, nagu dena. Võrdlema! Kas eksponendil on ametialane vastutuskindlustus? Ärge kunagi sekkuge ukselt ukseni müügisse, eriti kui plaanite müüa renoveerimist. Sest kohapealset ekspertiisi sageli ei tehta. Kui ostja või üürnik kahtleb teie energiamärgises, on teil probleem. Kas teie Interneti-eksponent on endiselt olemas ja võite teda vastutusele võtta? Kui jah, siis peate tõendama, et olete esitanud õiged andmed."

Omanikeühistu Haus & Grund Germany tegevdirektor Gerold Happ annab kasulikke näpunäiteid energiasertifikaadi kohta.

Foto: die Hofffotografen

Gerold Happ, omanikühingu Haus & Grund Saksamaa tegevdirektor

"Ainuüksi energiatõhususe väärtus energiasertifikaadil ei ole mõttekas. Praegune uuring näitab: see, kas maja peetakse heaks või mitte oluliselt renoveerituks, sõltub suurel määral ka eksponendist."
Kümme energiakonsultanti Saksamaa Energiaagentuuri ekspertide nimekirjast ja veebiportaali kaudu on Haus & Grundi nimel väljastanud kahele majale energiasertifikaadid. Tulemus: ekspertide määratud väärtused erinesid kuni 46 protsenti. Ühe ja sama maja klassifikatsioon ulatus "üle keskmise " kuni "energeetiliselt oluliselt moderniseerimata ". Energiaväärtus ei anna seega mingit märki selle kohta, kas üürnikul on oodata suurt või madalat energiatarbimist. Igatahes ei anna ID-st mingit infot konkreetsete kulude kohta, mida üürnik kütte ja sooja vee valmistamise eest arvestama peab.
Ostjal, kes soovib eelnevalt tutvuda hoone energiatõhususega, tasub mõnele vaatamise vastuvõtule kaasa võtta spetsialist. Üürnikud, kes soovivad teada saada, milliseid energiakulusid neil oodata on, saavad juhisena kasutada üürileandja määratud kütte ja sooja vee ettemaksud. Sest üürileandjal on huvi, et ettemaksed vastaksid umbkaudu tegelikele kuludele, et kommunaalarves ei tekiks üllatusi ja väldiks vaidlusi."  

Dipl.-Insener Thomas Penningh VPB-st

“ID-kaardi eesmärk on julgustada omanikke säästumeetmeid võtma. Selleks on teil vaja konkreetseid ehitustehnilisi ettepanekuid, ”ütleb arhitekt Thomas Penningh Eraehitajate Liidust: „Seda saab teha ainult kogenud energiakonsultant. Termin ei ole kaitstud, vaid täiendav kvalifikatsioon. Küsige julgelt, mis koolitus ja praktilised kogemused konsultandil on. Ametikohtade energiakonsultandid hindavad tavaliselt ainult nende poolt juhendatavat kaubandust. Pöörake alati tähelepanu terviklikule hooneanalüüsile, mis koondab teemapõhised aspektid ning on ettevõtte- ja tooteneutraalne.”
 

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here