EnEV reeglid omanike kogukonnale

Administraator kontrollib esmalt, kas EnEV meetmed on vajalikud. Selleks saab ta kutsuda ehituseksperdi. Seejärel võtab juhataja teema omanike koosoleku päevakorda, kus hääletatakse otsus. Kui enamus hääletab EnEV meetmete vastu, tuleb asi selgitada kohtus.
Pööningukorteri omanik saab tugineda ka oma üldisele hooldusõigusele ehk nn "kaasajastavale remondile" (§ 22 lg. 3 VIIS). Omanike koosolek saab otsustada lihthäälteenamusega. Seevastu nn moderniseerimismeetmete võtmiseks on vaja kvalifitseeritud häälteenamust (paragrahvi 22 lõige. 2 WEG). Ei ole lihtne otsustada, kas konkreetsel juhul toimida lõike 2 või 3 kohaselt ning see sõltub erinevatest asjaoludest.

Üksi ei lähe

Kui pööningukorteri üksikomanik soovib võtta kasutusele eranditult temale kasulikke laiendusmeetmeid, näiteks paigaldada täiendavad katuseaknad, peab ta saama ka omanike koosoleku nõusoleku, sest ühisvara (antud juhul katus) muudetakse sundkorras. Viimase korruse korteri omanik peab ise remondi eest tasuma.
Kui aga eriomaniku kavandatav ehitusprojekt on oluline – s.o üle 10 protsendi katusekomponendi pindalast – rakendub uuesti EnEV paragrahv 9: WEG on kohustatud rakendama täiendavaid soojusisolatsioonimeetmeid ja kandma sellega kaasnevad kulud.
See juhtum on aga probleemideta: omanik paigaldab soojusisolatsiooni ainult oma tubadesse tapeedi alla ja omal kulul. Siis pole WEG-l sõnaõigust, sest ühisvara ei muudeta.
Lisateavet Karsten Meureri ja tema kontori kohta saate lugeda aadressil: meurer-rechtsanwaelte.de

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here