Palgatõusu asemel reisitoetus: nii saavad kasu mõlemad pooled


Kui suur on reisitoetus?

Nagu pendelrände toetuse puhul, saab tööandja hüvitada töötajale kindlasummalise 30 senti kilomeetri ja tööpäeva eest. Pendelrände toetus hakkab kehtima 21. aastast 2021. Distantsi kilomeetrid tõusevad 35 sendini. Meede on piiratud 2026. aastaga.
 

Kuidas maksustatakse sõidutoetust??

Sõidutoetuse summalt tuleb tööandjal tasuda 15 protsenti palgamaksu. Lisaks lisandub solidaarsuse lisatasu ja vajadusel kirikumaks. Sotsiaalkindlustusmakseid aga maksma ei pea. Tavaliselt ei pea töötaja enam makse maksma, sest sõidutoetus ei kuulu maksuprogressiooni alla. Tööandja saab aga 15-protsendilise palgamaksu töötajale üle kanda. Maksuvaba sõidusoodustus on saadaval vaid kolmel juhul: ühistransport, kahekordne majapidamine või välistöö.
 

Sõidutoetuse mõju pendelrände toetusele ja maksuvabale toetusele

Igal töötajal on õigus pendelrände hüvitisele – olenemata tema edasi-tagasi töötamise pikkusest. Kui aga saate oma tööandjalt sõidusoodustust (näiteks kohaliku ühistranspordi aastapileti), mis on kas maksuvaba või tööandja poolt kindla maksumääraga maksustatud, peate selle soodustuse tasaarvestama maksuvaba summaga. 30 senti läbitud kilomeeter. Kui teie reisikulud ületavad tööandja toetust, võite ülejäänud osa nõuda maksustamise eesmärgil. Sel juhul aga vähendatakse ka maksimumpiiri 4.Sõidutoetuseks 500 eurot aastas.

Kuidas arvutada sõiduraha

Sõidutoetuse arvutamisel kehtib järgmine valem:
Tööpäevad kuus x kilomeeter ühe suuna sõit x 0,30 eurot = sõidutasu
Juhtumiuuring: Pr Mustermann sõidab 20 päeva kuus 30 kilomeetrit tööle ja 30 kilomeetrit tagasi autoga. Ta saab sõidutoetust 30 senti kilomeetri kohta. Selle tulemuseks on järgmine arvutus:
20 tööpäeva x 30 kilomeetrit x 0,30 eurot = 180 eurot
Pr Mustermann saab sõiduraha 180 eurot kuus. Aastal 2.160 eurot.
 

Arvutage tööandjale sõidutoetuse tasud

Need on maksud, mida töötaja peab tasuma 180 euro suuruse sõidutoetuse puhul:

  • Tulumaks (15 protsenti) = 27 eurot
  • Solidaarsuse lisatasu (5,5 protsenti 27 eurost) = 1,48 eurot
  • Kirikumaks (8 protsenti olenevalt liidumaast 27 eurot) = 2,16 eurot

Proua Mustermanni tööandja peab seega tasuma makse 30,64 eurot kuus.

Näpunäiteid sõidutoetuse arvutamiseks

  • Sõiduhüvitise arvestamisel lähevad arvesse ainult tegelikud tööpäevad. Arvestusse ei saa arvata päevi, mil töölt puuduti haiguse või puhkuse tõttu.
  • Põhimõtteliselt valitakse arvutamiseks lühim tee töökohta (vt allpool).

Reisitoetus praktikantidele

Reisitoetus võib pakkuda ka praktikantidele täiendavat tuge. See on viis, kuidas tööandja on potentsiaalsetele inimestele atraktiivsem.

Reisitoetus minitöölistele

Minitöölised ei tohi teenida keskmiselt üle 450 euro kuus. Selle eest ei pea maksma makse ega sotsiaalkindlustusmakseid. Seetõttu ei ole võimalik normaalset palka tõsta, ilma et palgavälised tööjõukulud suureneksid ebaproportsionaalselt. Sel juhul on aga võimalik ka reisitoetus või muud teenused nagu vautšerid või lapsehoid – arvutus vastab ülaltoodud näitele.

Sõidurahas mugavamate marsruutide arvestamine

Tavaliselt tuleb arvutamiseks määrata lühim vahemaa töökohani. Erandid on võimalikud, kui mõni muu marsruut "on ilmselgelt mugavam ja seda kasutatakse regulaarselt" (§ 9 lg. 1 nr. 4 lauset 4 EStG).
Selleks, et marsruut saaks liigitada "mugavama asukohaga ", tuleb säästa palju aega, näiteks. Reisi aja kokkuhoid peaks vähemalt 10 protsenti lühima ühenduse jaoks vajalikust reisiajast. Muud põhjused võivad olla paremad teed, vähem foore, vähem läbivaid teid ja vähem liiklust.

"Ilmselt" tähendab, et eelised on nii selged, et antud liiklusoludes oleks seda marsruuti kasutanud ka erapooletu mõistlik liikleja.

Sõidutoetuse jaoks kasutatakse tegelikult lühimat marsruuti, kuid see pole alati kõige odavam. Siis loeb näiteks marsruut, millel nad vajavad vähemalt 10 protsenti vähem aega.

Foto: iStock / deepblue4you

Sõidutoetuse eelised tööandjatele ja töötajatele

Kasu tööandjatele

Kasu töötajatele

Tööandja peab makse maksma,
võrreldes palgatõusuga on see tema jaoks
aga odavam.

Palgamaks 15 protsenti on tavaliselt
üle võtnud tööandja.

Uutele töötajatele saab teha sõiduraha
olla atraktiivne.

See on mõeldud praktikantidele ja minitöölistele
"Varjatud palgatõus ".

Sõidutoetust ei maksustata ühegi maksuga-
edenemine ja vahendid töötaja jaoks
suurem kasutatav sissetulek.

Kui tööandja palgatõusu ei anna
töötajana sageli ikka saab
Knock out reisiraha.

Sõidutoetuse alternatiivid

Teine võimalus töötajate toetamiseks on näiteks kütuse- või bensiinitalongid. Erinevalt sõidutoetusest on tegemist mitterahalise, mitte rahalise hüvitisega, nii et tööandja ei pea maksma makse ega sotsiaalkindlustust. Ülempiir on aga 44 eurot kuus.

Milliste transpordiliikidega on sõidutoetus võimalik??

Tööandja võib anda ka ühistranspordi sõidusoodustuse. Alates 1. jaanuarist 2019 taaskehtestati 2003. aastani kehtinud avaliku reisijateveo maksuvabastus. See tähendab, et see sõidutoetus on edaspidi tulumaksuvaba. Eelistatud on tavavedu. Siia ei kuulu lennutransport ja taksod. Maksusoodustusega loodetakse tõmmata rohkem inimeste tähelepanu ühistranspordile ja seeläbi säästa keskkonda pikemas perspektiivis.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here