Koridori kaart: mis see on ja milleks seda vaja on?

Mõisteid maakaart, kinnistukaart ja katastrikaart on kasutatud sünonüümidena. Maakaardilt leiate olulised ametlikud võtmenäitajad teatud piirkonna kinnistute kohta. See näitab järgmist teavet:
 

 • Paki ja paki numbrid
 • Maa asukoht
 • Maatükkide piirid
 • Omavalitsuste piirid
 • Arengu tüüp
 • Hoonete numeratsioon
 • Mulla kasutusviis
 • Piiri- ja mõõdistuspunktid
 • topograafilist teavet
 • Hekid ja aiad
 • Seinad


Maakaart näitab ainult kinnistuid ja hooneid vastavas mastaabis piirkonnas. See ei anna täpset maa ja hoonete suurust. Mõõtkava on tavaliselt vahemikus 1:500 kuni 1:1000 (linnapiirkonnad) kuni 1:5000 (mõnes Baieri piirkonnas), olenevalt maatükkide suurusest, hoonete tihedusest ja osariigist.

Erinevus maatüki ja maa vahel

Mõisteid maatükk ja maa ei tohi kasutada sünonüümidena! Maatükk on osa maakera pinnast ja on seadusega selgelt piiritletud. Piirmäära määrab maamõõtmisamet või kinnistusamet ja see ei muutu. Palju võib koosneda ühest või mitmest pakist.
Seevastu kinnisvara suurus võib muutuda: maatükke saab osta või müüa. Maakaart või kinnistukaart näitab, millised maatükid kuuluvad konkreetsele kinnistule.

Maa numbri ja maatüki numbri erinevus

Iga pakk on nimetatud kordumatu tunnusega. See koosneb mitmest elemendist, sealhulgas maa numbrist ja maatüki numbrist.
Esik on vallasisese asula osa. Esiku piirid, nagu ka maatüki piirid, määrab maamõõtja. Igas koridoris on mitu pakki. Numbreid kasutatakse piiritletud koridoride ja maatükkide tuvastamiseks. Muide, mitu koridori on ühendatud linnaosa moodustamiseks.

Muud huvitavad artiklid Kinnisvaraalane oskusteave Kes ostab kinnisvara, elab odavamalt Kinnisvaraalane oskusteave Edasine dünaamiline hinnaareng kinnisvaraturul

Miks on maakaart või. Vajalik kinnisvarakaart?

Kinnistukaart, katastrikaart või maakaart on ennekõike ametlik tõend selle kohta, et teatud kinnistu tegelikult eksisteerib. Koridorikaardi väljavõtet kasutatakse väga erinevates olukordades:
 

 • Insenerid ja arhitektid kasutavad ehitustööde planeerimisel katastrikaarti.
 • Kinnisvara hindamise aluseks on maakaardid, milles väärtuse määravad kinnistu suurus, aga ka muud keskkonnategurid.
 • Kinnisvaramaaklerid kasutavad kinnisvarakaardi teavet turunduseesmärkidel.
 • Kinnisvarahuvilistele saab sageli näidata maakaarti, kuna see sisaldab tõepäraseid andmeid kinnistu kohta, näiteks kohalikud piirid, maakasutuse tüübid ja tänavad.
 • Maakaart on oluline võrdlusväärtus kinnisvaramaksu määramisel ja muudel maapõhistel maksudel ja lõivudel, mistõttu on see kinnisvara ostmisel ja müümisel üks olulisemaid dokumente.
 • Maakaardid on kaardimalliks kinnistusraamatu kannete tegemiseks.
 • Pangad vajavad maakaardi andmeid hüpoteeklaenu väärtuse ehk nn maatasu määramiseks.


Märkus. Ehitusloa saamiseks vajate lisaks maakaardile ka ametlikku asukohaplaani. Kaardil on palju teavet, mida kaardil pole.

Kui vajate kinnistusraamatu väljavõtet, võtke ühendust kinnisvarakatastriga. Seal saate esitada mitteametliku avalduse ja saate registreerimiskaardi analoogkoopia.

Foto: Paderborni linnaosa

Kust saate koridorikaardilt väljavõtte?

Kui vajate katastrikaarti või katastrikaardi väljavõtet, võtke ühendust selle valla kinnisvarakatastri bürooga, kus kinnistu asub. Seal saab kaarti taotleda tavaliselt mitteametlikult e-posti, faksi või posti teel. Paljudes kontorites on võimalik ka isiklik vestlus.
Põhimõtteliselt saavad kõik huvilised taotleda kinnistusraamatu väljavõtet. Õigustatud huvi ei ole vaja tõendada. Taotlemisel tuleb aga täpsustada, millised maatükid on Sinu jaoks asjakohased ja kui suur peaks olema maakaardi väljavõte. Seejärel teeb kontor teile vastavast piirkonnast värvilise või mustvalge koopia. See pole aga tasuta. Tasud maksad kas otse kohapeal või arve alusel.


Kui kaua kulub esikusse sisenemiseks või. Kinnisvarakaart saab?

Menetlusaeg võib olenevalt omavalitsusest väga erineda. Kindlasti peaksite ootama vähemalt nädalat. Näiteks Hamburgi kinnistusametil kulub avalduse menetlemiseks umbes viis kuni kaheksa tööpäeva.

Asjaplaani ja maakaardi erinevused

Põhimõtteliselt on maatüki ehitusloa saamiseks vaja nii asendiplaani kui ka maakaarti või kinnisvarakaarti. See näitab, et asukohaplaan ja maatükk ei ole identsed. Need kaks paberit erinevad järgmiste punktide poolest:
 

Asukoha kaart

Maa kaart

Asendiplaan koostatakse maakaardi alusel.

Maakaart on asukohaplaani aluseks.

Asukohaplaani koostab geodeet individuaalselt
loodud ehituskrundile.

Maakaart on vähem üksikasjalik,
mastaabist hoolimata
kinnisvarast.

Kaart sisaldab teavet omaniku ja
Kinnistusraamatu kanne, kõrguse muutused
Maastiku, olemasoleva ja kavandatava arenduse ja
palju rohkem.

Maakaart näitab ainult maatükke,
Maatükkide numbrid ja nende piirid
kui ka hooned.


Koos väljastatud ehitusloaga tuleks hoida kindlas kohas nii asendiplaani kui ka maakaarti. Need on olulised dokumendid, mida te ei vaja ainult kinnisvara ja vara müümisel.


Maakaardi ja arengukava erinevus

Krundid koos nende piiride ja numbritega ning hooned on näidatud maakaardil või kinnistukaardil. Arengukava seevastu näitab, kui suures ulatuses saab maad põhimõtteliselt hoonestada. Lisaks on arengukavast näha, millistele aladele hoonestada ei tohi ja kuidas neid asemel kasutada. Vastav maakaart on iga arengukava aluseks.

Küsige maakaarti või kinnistukaarti: mis see maksab?

Igaüks, kes soovib koridorikaarti või väljavõtet koridorist, peab arvestama kuludega. Sest väljavõte kopeeritakse või tehakse spetsiaalselt kliendi jaoks. Olenevalt kaardi tüübist ja suurusest hindavad vastavad kinnistusametid kinnistukaardi eest 15–60 eurot. Paljud kontorid tõstavad tasud järk-järgult. Kuni DIN A3 formaadis väljavõtted maksavad vähem kui suuremad väljavõtted ametlikest kaartidest. Muide, mitu koopiat on sageli suhteliselt odavam kui koridorikaardi esimene koopia. Maakaartide muutmine on põhimõtteliselt tasuta. See hõlmab kasutusviisi muutmist, atribuutide ühendamist või nimede muutmist.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here