Rahaline hüvitis: õigesti mitterahalised maksusoodustused

 • Firma auto
 • Töötajate allahindlused
 • Kupongid
 • kingitused
 • Lasteaia toetus
 • Tervise edendamine
 • Toetusmaksed

Firma mobiiltelefon ei ole rahaline hüve, isegi kui seda kasutatakse töö kõrvalt eraeesmärkidel. Kütusetalongidega on keerulisem: kui need jäävad alla 44 euro kuus, siis makse ei pea maksma. Seda hüvitist ületavad kaubavautšerid loetakse omakorda rahaliseks hüveks ja need tuleb maksustada.
 

Samuti on rahaline hüvitis läbi tööandja toetuste lasteaiahoiu eest.

Fotod: iStock / kali9

Kuidas maksustatakse rahalist hüvitist??

Rahaline hüvitis tuleb maksustada selle tegelikus suuruses. Selle eest tasaarveldatakse vastav summa töötaja sissetulekust, millelt tuleb seejärel tasuda makse ja sotsiaalkindlustusmakseid. Tööandja saab aga rahalise hüvitise maksustada ka töötaja jaoks kindla määraga.
 

Kindla maksumääraga maksustamine tööandja poolt

Tööandja võib EStG § 37b alusel makstava rahalise hüvitise maksustada kindla määraga 30 protsenti palgamaksust, millele lisandub solidaarsusmaks ja kirikumaks. See on aga võimalik ainult siis, kui töötajale majandusaasta jooksul makstavad mitterahalised hüvitised on 10 väärtuses.Mitte üle 000 EUR. Samuti on välistatud, kui ühekordne mitterahaline sissemakse ületab 10.000 eurot.

Millised on mitterahaliste hüvitiste erandi piirmäärad??

Kõiki tööandja poolt osutatavaid lisateenuseid ei pea maksustama. Päris paljud neist saab maksu- ja sotsiaalmaksuvabalt. See tähendab, et mitterahaline tasu, mis toob kaasa rahalise hüvitise, võib olla hea alternatiiv palgatõusule: Tööandja, nagu ka töötaja, ei pea tasuma hüvitiselt maksu ega sotsiaalkindlustusmakseid, kui teatud vabastuspiirangud on kehtestatud. täheldatud.
Sõltuvalt sellest, millist mitterahalist hüvitist tööandja soovib pakkuda, kehtivad erinevad vabastuspiirangud. Kui rahaline hüvitis ei ületa seda maksuvaba summat kuus või aastas, ei pea töötaja saadud hüvitiselt tasuma maksu ega sotsiaalkindlustusmakseid.
 

 • 44 euro piir
  Kui tööandja maksab igakuist mitterahalist hüvitist töötaja kohta maksimaalselt 44 eurot, on see hüvitis maksuvaba. Siin räägitakse "väikese allahindluse toetusest". See igakuine annetus võib olla näiteks ostu- või kütusevautšer. Oluline on, et seda vautšeri summat ei saa sularahas välja maksta. Kuutoetuse ületamisel tuleb maksustada kogu summa.
   
 • 60 euro piirang
  Kui tööandja annetuseks töötajale on isiklik põhjus, on vabastuse bruto piirmäär 60 eurot kuus. Selliseks sündmuseks võib olla näiteks teenistusaastapäev, sünnipäev, abielu või lapse sünd.

Rahaline soodustus sünnipäevakingituse näol on isegi kuni 60 euro ulatuses maksuvaba.

Fotod: iStock / Geber86
 • 600 euro piir
  Maksuvabastuse piirmäär 600 eurot kehtib juhul, kui tööandja pakub lisaks töötasule ettevõttes tervist edendavaid meetmeid. See võib olla nii seljakool kui ka joogatund või lõõgastustreening. Kui tema mitterahaline annetus ületab selle piiri, tuleb maksustada ainult vahe. 600 euro piirang kehtib ka erijuhtudel tehtavatele nn toetuse väljamaksetele. Kui tööandja maksab elatise välja näiteks leina või sünnituse tõttu, on see kuni 600 euro ulatuses maksuvaba. Samuti ei pea selle eest sotsiaalkindlustusmakseid tasuma.
   
 • 1.080 euro piir
  Töölähetustel kogunenud boonusmiilide ja töötajate allahindluste puhul kehtib aastatoetus 1.080 eurot. Seda toetust nimetatakse ka "allahindlustoetuseks". Personali allahindluste puhul on oluline, et allahindlus puudutaks ainult tööandja pakutavaid tooteid või teenuseid. Iga-aastase maksuvabastuse piirmäära ületamisel tuleb maksustada ainult vahe.
   
 • 2.600 euro piir
  Kui tööandja annab töötajale laenu ilma intressideta või alandatud intressimääraga, on see laen maksuvaba, kui laenusumma on 2.Ei ületa 600 eurot.
   
 • Mitterahalised maksuvabad hüvitised piiramatult
  Mõned rahalised hüvitised on alati maksuvabad, olenemata nende suurusest. See hõlmab koolitus- või kolimiskulusid, mida kannab tööandja. Lapsehooldustoetus on maksuvaba ka juhul, kui kõnealune laps pole veel kooliealine. Lisaks saab tööandja pakkuda lisaks palgale näiteks tööpiletit, ilma et töötaja peaks makse või sotsiaalkindlustusmakseid maksma.
Veel maksuõiguse ja maksude teemal Maksudeklaratsiooni esitamine: kuidas raha tagasi saada Seadus ja maksud Maksunõustajad: millised on kulud? Mis mänguruumi seal on? Seaduse ja maksude tulumaksuabi ühing: taskukohane alternatiiv maksunõustajale?

Rahaline hüvitis: kuidas maksustatakse ettevõtte autot??

Kui tööandja annab ametiauto ja seda sõidukit saab kasutada ka eraviisiliselt, loob see rahalise hüve. See tuleb maksustada. Ametiautoga saab seda teha kahel viisil:
 

 1. Ühe protsendi reegel
 2. Pidage sõidupäevikut
   

Töötajal on vabadus valida, millist neist võimalustest ta kasutab. Samuti võib ta alustada ühe meetodiga ja aasta pärast teisele üle minna. Maksustamise muudatus on võimalik ka juhul, kui sõiduk vahetatakse enne aasta lõppu teise vastu. Eelnevalt õigesti arvutades või hiljem mõistlikku võrdlust tehes võib ehk säästa maksude sissemakseid.

Ametiauto võib kaasa tuua rahalise soodustuse. Seda tuleb vastavalt maksustada.

Fotod: iStock / g-stockstudio

Firmaautod maksustatakse ühe protsendi reegliga

Ühe protsendi reegliga maksustatakse ametiautost saadav rahaline kasu kindla määraga. Võimalus selleks tuleneb § 6 lõike 1 punkti 4 lausest 2: "Üle 50 protsendi ulatuses ettevõtluse otstarbel kasutatava mootorsõiduki eraviisiline kasutamine on 1 protsent iga kalendrikuu siseriiklikust nimekirjahinnast [

..

taotlema."Maksustatav summa sõltub kahest tegurist:
 

 1. auto siseriiklik brutohinnakirjahind esmaregistreerimise ajal ja
 2. autoga tööle sõitnud vahemaa.
   

Algselt lisandub töötaja töötasule täiendava maksustatava summana üks protsent hinnakirja brutohinnast. Sellele lisandub 0,03 protsenti hinnakirja hinnast iga töötaja kodu ja töökoha vahel läbitud kilomeetri kohta. Seda summat loetakse ka lisatuluks ja see tuleb maksustada. Lisaks on sotsiaalkindlustusmaksed.
Mida kõrgem on auto ostuhind ja mida pikem on läbitav vahemaa, seda suurem on töötaja rahaline kasu.
Näide: Proua Knopf saab tööandjalt ametiauto brutonimekirjahinnaga 40.000 eurot. Ta saab seda ka privaatselt kasutada. Proua Knopf sõidab kodust tööle 20 kilomeetrit. Nende jaoks arvutatakse selle arvutuse tulemusel rahaline hüvitis:
40.000 eurot * 0,01 = 400 eurot
400 eurot vastab ühele protsendile uuest hinnast.
40.000 eurot * 0,0003 * 20 kilomeetrit = 240 eurot
Arve järgi on läbitud kilomeetriteks määratud summa 240 kuus, millelt tuleb tasuda maksud ja sots.
Kokku peaks proua Knopf meie näites tasuma lisamaksu 640 euro pealt kuus ja tasuma sellelt sotsiaalmaksu.
Tähtis: Kui ametiauto läbib vaid vahemaa kodust tööle ja tagasi, siis rahalist kasu ei tule. Sel juhul ei pea maksma erakasutuse eest makse ega sotsiaalkindlustusmakseid. Föderaalne rahanduskohus (BFH) otsustas: tööreisid on osa nn tööhõive sfäärist. (BFH, 6. otsus.10.2011, kohtuasi nr. VI R 56/10).

Rahaline soodustus tekib ainult siis, kui on lubatud kasutada ka ametiautot eraviisiliselt.

Fotod: iStock / SanyaSM

Ametiautod maksustatakse sõidupäevikuga

Alternatiivina ühe protsendi reeglile saab ametiautost tulenevat rahalist kasu maksustada ka juhipäeviku abil (EStG § 6 lg 1 punkt 4 3 lause). Arvestatakse, millised sõiduautoga tehtud sõidud olid ettevõtlusega seotud ja millised erasõidud. Rahaline soodustus tekib ainult erakasutusest tulenevate kulude pealt, mistõttu tuleb makse ja sotsiaalmakse tasuda vaid auto vastava kasutamise eest.
Näide: Aastal 20.Läbitud 000 kilomeetrit ametiautoga. Tema logiraamatu kirjed näitavad, et 2.Sellest 300 kilomeetrit olid eraalgatuslikud. Aastased kulud ametiautole on 6.000 eurot. Selle tulemuseks on kulu 30 senti kilomeetri kohta (6.000 eurot / 20.000 kilomeetrit).
Erakasutuse kontod 690 eurot (30 senti * 2.300 kilomeetrit). Härra Sonne peab seega rahalise hüvitisena tasuma maksu 690 eurolt.

Rahaline eelis e-autodele ja hübriidsõidukitele

Kui ametiautoks on elektriauto või pistikhübriid, saab töötaja maksusoodustust. See soodustus kehtib, kui sõiduk on vahemikus 1.1.2019 ja 31.12.Ostetud või liisitud 2030 aastal.
Rahalise soodustuse maksustamisel tuleb vastavalt § 6 lõike 1 punktile 4 punkti 2 punktile 2 kohaldada ainult poolt hinnakirjahinnast. Mõnikord kasutatakse ka 0,5 protsendi reeglit, kuna hinnakirja hinnast tuleb rakendada vaid 0,5 protsenti. Matemaatiliselt on tulemus sama.
Kui ametiauto saab hakkama ilma süsihappegaasiheitmeteta, rakendub 2020. aastast veelgi suurem maksusoodustus: auto hinnakirja hind ei ületanud 60.000 eurot, tuleb rahalise hüvitise arvutamiseks kasutada vaid veerand protsenti (0,25) nimekirjahinnast.
 

Ostu kuupäev

1.1.20-31.12.30

1.1.19-31.12.21

1.1.22-31.12.24

1.1.25-31.12.30

Saasteaine-
väljund

0 g CO2 / km

50 g CO2 / km

50 g CO2 / km

50 g CO2 / km

Vahemik

--- (Hinnakiri
Kuid
maksimaalselt
60.000 eurot)

40 km

60 km

80 km

Disain-
alus

0,25 protsenti
nimekirjahinnast

0,5 protsenti
nimekirjahinnast

0,5 protsenti
nimekirjahinnast

0,5 protsenti
nimekirjahinnast

Seadus-
alus

§ 6 lg. 1,
Ei. 4, lause 2, nr. 3
samuti lause 3, nr. 3 EStG

§ 6 lg. 1,
Ei. 4, lause 2, nr. 2
samuti lause 3, nr. 2 EStG

§ 6 lg. 1,
Ei. 4, lause 2, nr. 4
samuti lause 3, nr. 4 EStG


Kui töötaja soovib elektriautot sõidupäevikut pidades asjakohaselt maksustada, on tal ka maksusoodustused. Sõiduki aastakulude arvutamisel vähendatakse liisingu osamakseid ja amortisatsiooni poole võrra. Kas e-autol ei ole ostes üle 60.000 eurot, need kulud on hindamisbaasi jaoks isegi neljandikku.
Hea teada: kui töötaja laeb oma era- ja ärielektri- või hübriidsõidukit ettevõttes, peab ta seda tegema vastavalt jaotisele 3, nr. 46 EStG ei maksa makse ega sotsiaalkindlustusmakseid.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here