Kinnistusraamat: ülevaade ülesannetest, õigustest ja kohustustest

Kinnistusregistris saavad kinnisvaraomanikud või selleks soovijad vaadata kinnistute nimekirju ja saada teavet omandistruktuuri kohta. Lisaks saate siin lasta teha kandeid, muudatusi või kustutamisloa olemasolul kustutamisi. Kinnistusamet on kohustatud eelnevalt kontrollima kõiki muudatusi nii õiguslikult kui ka sisuliselt, et tagada täielik ja korrektne ülevaade.

Millised ülesanded kuuluvad kinnistusameti vastutusalasse?

1. Kinnistusamet haldab kõiki teatud piirkonnas asuvaid kinnistuid. See ala on määratletud kinnistusraamatu määrustes. Kõik omandiõigused ja koormused fikseeritakse ning luuakse üksikasjalik ülevaade.
2. Kinnistuomanikud võivad lasta kinnistusraamatusse teha muudatusi, täiendusi või kustutamisi – näiteks hüpoteegi, üleandmise või ülesütlemisavalduse. Selleks tuleb täita vastav avaldus ja esitada see kinnistusametile. Need avaldused vaadatakse enne kinnistusraamatu muutmist üksikasjalikult läbi.
3. Igal kinnistul on oma põhitoimik, mida säilitab kinnistusamet. Kinnistu tõendatava omanikuna saate olulistel põhjustel küsida kinnistusraamatust oma kinnistule kinnistusraamatu väljavõtet. Selleks peate esitama kinnistusametile kirjaliku volituse.
4. Kui kinnistusraamatu kanne on ebaõige, peab kinnistusamet selle pärast hoolikat uurimist parandama vastavalt kinnistusraamatu määrustele. Selleks peab olema muudatuse kinnitus kõigilt asjaosalistelt.
5. Ehituskoormus on erijuhtum: see registreeritakse tavaliselt kinnistusregistris - ainult Baieri ja Brandenburg registreerivad ehituskoormused otse kinnistusraamatusse.

Kinnistusregistril on kohustus kontrollida kinnistusraamatu andmeid ja parandada vigu.

Fotod: iStock / AndreyPopov

Mis on kinnistusraamatus kirjas?

Kinnistusraamatus näete nn kinnistusraamatut, kõigi kinnistute avalikku registrit. Pole vahet, kas need on ehitatud või välja ehitamata. Kõik eraõiguslikud andmed piirkonna või valla kinnistute kohta kantakse kinnistusraamatusse. Kuid selles pole kirjas mitte ainult omandistruktuur, vaid ka üksikasjad, nagu hüpoteegid või võimalikud ehituskulud. Niipea kui maatükk on tunnistatud ehitusmaaks, on omanik kohustatud selle kandma kinnistusraamatusse. Seal on nn kinnistusraamat kohustuslik.
Uus kanne või muudatus kinnistusraamatusse tuleb teha vastavalt seaduses sätestatud nõuetele ja seda saab teha ainult asjassepuutuvate isikute nõusolekul. Lisaks tuleb esitada kõik kinnisvara ostuga seotud dokumendid või pärimistunnistused. Üldjuhul on kõigil, kellel on õigustatud põhjus, näiteks võlausaldajal või omanikul, võimalus tutvuda kinnistusraamatuga vastutavas kinnistusametis. See pole aga põhjuseta võimalik.

Need andmed kantakse kinnistusraamatusse:

1. Sild: Sellesse jaotisse märgitakse kõik andmed kinnistusregistri piirkonna, vastutava ringkonnakohtu ja täpse asukoha kohta kinnistusraamatus koos toimiku numbriga. Nii saab kinnistusraamatu kande kiiresti määrata ja uuesti üles leida.
2. Varude kataloog: siit leiate kinnistu täpse asukoha koos põllu numbri ja linnaosaga vastavalt maakaardile.
3. I osa – Omanik: sellest kinnistusraamatu kande jaotisest leiate kogu teabe omaniku ja üürniku ning nende omandistruktuuri ja osade kohta kinnistus.
4. II jaotis – Piirangud ja koormised: siit leiate kõik kirjed hoonetasude, pensionivõla, hüpoteegi pandiõiguse, ostueesõiguse või rendiõiguse kohta. Siit leiate ka võimalikud viited sulgemisoksjonile.
5. III osakond: kas hüpoteek, pandiõigus või maatasu – kõik kinnisvara koormavad olulised kanded tehakse selles piirkonnas ja on krediidifirmade jaoks oluline punkt, eriti kui tegemist on hoonete finantseerimisega.

Kinnistusraamatus peetakse iga kinnistu kohta eraldi toimikut, milles on eraldi lehel välja toodud vastavad kategooriad. Need üksikud failid või kinnistusraamatu lehed on komplekteeritud lintidena. Kõik köited kokku moodustavad piirkonna kinnistusraamatu.

Fotod: iStock / AndreyPopov

Nõuda kinnistusraamatu väljavõtet

Kinnistusraamatu väljavõte on konkreetse kinnistusnumbri kinnistusraamatu kande täielik ja üksikasjalik koopia kõigi osadega.
Kui soovid osta ehitusmaad või kinnistut, tuleks enne ostu kindlasti pilk peale visata kinnistusraamatusse. Siit leiate kogu teabe, mida peate teadma seadusliku omaniku, omandiõiguse ja võimalike ehitustasude kohta.
Kui soovite oma laenu kindlustada maatasuga, võib krediidifirma nõuda ka kinnistusraamatu väljavõtet.

Kinnistusraamatu kande muutmine

Kohe kui oled ostnud maatüki, olgu siis kinnisvaraga või ilma, korrigeeritakse kinnistusraamatu kanne. Et teid saaks uue omanikuna kinnistusraamatusse kanda, peate esitama kinnistusametile notari kinnitatud ostu-müügilepingu ja esitama kinnistamisavalduse. Pärimise puhul tuleb esitada pärimistunnistus.
Kinnistusraamatu kande muutmise põhjus on ka see, kui soovite pärast finantseeringu lõppemist jätkata ülejäänud summa finantseerimist mõne teise panga kaudu. Sel juhul räägitakse võlausaldaja vahetusest, mis tuleb ka kinnistusraamatusse märkida.
Kinnistusraamatusse tuleb kanda avalduse esitamisega ka vara jagamise või liitmise muudatused.

Millised on kinnistusraamatu muutmise kulud??

Kui vaadata kinnistusraamatu kannet kinnistusraamatus, siis kulusid ei teki. Kinnistusraamatu kande kirjaliku väljavõtte taotlemisel jäävad tasud 10-20 euro vahele. Kinnistusraamatu kande muutmise või kustutamise soovi korral võivad kehtida erinevad kulud vastavalt kohtu- ja notarikulude seadusele. Sarnaselt notari tasudele põhinevad need kinnistusraamatu kulud kinnistamisväärtusel, näiteks kinnisvara väärtusel või kinnisvara ostuhinnal. Kui kõrge on kehtiv määr, seda näed kinnistusameti tasugraafikust.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here