Maa ost: järgige kindlasti neid näpunäiteid

Kui soovite kinnisvara tegeliku väärtuse kohta rohkem teada saada, saate juhisena kasutada naabruses asuvate sarnaste kinnistute ostuhindu. Ka maaklerid ja hoiupangad edastavad turuhinnanguid. Omavalitsused fikseerivad maa normväärtused, mille määravad kindlaks ekspertkomisjonid. Need väärtused ei võta aga arvesse kinnisvara eripärasid, nagu paigutus või asukoht. Kalleim, aga ka mõttekaim variant, et kinnisvara ostmisel mitte üle maksta, on hindamine vandeeksperdi poolt, kes annab aru Kaubandus-Tööstuskojale. IHK võib nõudmisel anda selliste ekspertide aadressid. Kulud sõltuvad määratud väärtusest ja jäävad tavaliselt 1 vahele.000 ja 2.000 eurot.

Kes maksab kinnisvara ostmisel arenduse eest??

Uute kinnistuomanike jaoks võib toimuda ebaviisakas ärkamine, kui valla otsus arenduskulude osas majja laperdab. Kui tänav ehitatakse esimest korda, palub vald arendatava kinnistu elanikel tasuda. Samuti võib vald omanikele arveid vee-, elektri- ja gaasivarustussüsteemide eest. Sama kehtib ka reovee ärajuhtimise kohta. Osamaksukohustuslane on isik, kes on kinnisasja omanik, st on kantud kinnistusraamatusse sissemakseteatise teatise teatamise ajal. Mitmed omanikud vastutavad vastavate arenduskulude eest solidaarselt. Kõige parem on enne kinnistu ostu selgeks teha - nii müüja kui vallaga - millised arendusmeetmed on juba tehtud ja arveldatud ning millised on veel plaanis. Arutage läbi, kes maksab kulud ja lisage määrused müügilepingusse. 

Milliseid saladusi muld peidab??

Osadele kinnistutele kantakse ehituskoormus - näiteks kogukonna tuletõrje ligipääs, naabri eesõigus, vähendatud vahemaad naaberkinnistul vms. Selgitage seda eelnevalt, esitades päringu kinnistusametisse. 
Ettevaatlik olge ka äripindade maa ostmisel! Kui kinnistut kasutati enne müüki äriliselt, võib maa sees olla saastunud kohti. Need tuleks siis kõrvaldada ja teie kui omaniku kulud peate kandma. Kui kahtlete, peaksite alati laskma eelnevalt läbi viia pinnaseuuringu. Kui kahtlus leiab kinnitust, tuleks ostulepingusse sätted sisse seada või kinnisvara ostmisest loobuda.

Millal tuleb kinnisvara ostmisel tasuda kinnisvara võõrandamismaks??

Tavaliselt maksab kinnisvara ostja vara võõrandamismaksu. Olenevalt liidumaast on see 3,5–6,5 protsenti ostuhinnast. Alles siis, kui kinnisvara võõrandamismaks on üle kantud, väljastab maksuamet vormistamise tõendi ja saadab selle notarile. Ta edastab need kinnistusametisse, et ostja saaks registreeritud. Erand: Abikaasade ja laste vahelisel varamüügil kinnisvara võõrandamismaks ei kehti.

Notar toetab teid maja või kinnisvara ostmisel.

Foto: fotolia / Roland Spiegler

Näpunäiteid notari ja maksude kohta

Enne kinnisvara ostmist tutvuge kinnistusraamatuga ja kontrollige kinnisvara hüpoteegi ja maatasude suhtes. Lisaks saab kinnistusraamatust infot või viiteid varasemate kasutuste kohta. Notar teeb kõik vajalikud toimingud.

1. Samm: mida notar korraldab:

  • Ta saab kustutamiseks pangalt loa.

  • Tal on kinnistusraamatusse kantud üleandmise või loobumise teade.

2. Samm: Notar tasub ostuhinna:

  • Ostuhinna tasumine ostja poolt. Müüja kinnitab notarile ostuhinna kättesaamist.

  • Maksuamet väljastab tollivormistuse tõendi.

3. Samm: Notar korraldab kinnistu kandmise kinnistusraamatusse:

  • Ta saab load näiteks teistelt lepinguosalistelt ja kõik ostueesõigust omavalitsuselt.

  • Kinnistu ostmisest teatab ta maksuametile.

Miks tasub heita pilk kinnistusraamatusse?

dr. Martin T. Schwab Baieri Notarite Kojast selgitab: "Notar vaatab ostu-müügilepingu ettevalmistamisel kinnistusraamatut: Kontrollida kinnistu asukohta ja suurust, aga ka omandistruktuuri. Sest kui see kuulub mõlemale abikaasale või pärijate ühendusele, nõutakse allkirja kõigilt omanikelt. Kinnistusraamatus oleva kinnisasja koormatisteks võivad olla maatasud või ostueesõigus, arestimise teatis või muud müügipiirangud. Kui ostja ei soovi koormisi enda kanda võtta, hoolitseb notar kustutamise eest. Alles siis tuleb tasuda ostuhind. Kinnistusraamatus võib lisaks koormistele olla ka naaberkinnistute arendamiseks vajalik jalutus- ja sõiduõigus või liiniõigus; need jäävad kinnistusraamatusse. Ostja vajab kinnistusraamatuga tutvumiseks müüja nõusolekut. Ta saab tutvuda notari juures, kellel on ka interneti juurdepääs, või isiklikult kohalikus kinnistusametis. Ülevaatus maksab kümme eurot tükk."

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here