Maja pärimine: millal antakse maksuamet

Igaüks, kes pärib maja ja soovib selles elada, peab kõigi kaaspärijatega kokku leppima. "Seetõttu on soovitatav raha aegsasti kõrvale panna, et saaksite hiljem näiteks õdede-vendade eest tasuda," soovitab pärimisõiguse spetsialist ja Saksa Pärimisõiguse Foorumi president Anton Steiner. Selleks sobib näiteks hooneühistu laenuleping: Kuna kinnisvara kaaspärijate tasumist peetakse elamisotstarbeks, siis võib tekkida isegi õigus saada riiklikke toetusi nagu majaehituspreemia.
Testaatoril on kõige parem testamendis täpselt reguleerida, kes mida saama peaks, näiteks jagamiskäsu abil. Eriti lastetud paarid eeldavad sageli ekslikult, et nad on vastavad üksikud pärijad. Selle asemel kuuluvad nad pärijate kogukonda, kus on surnu lähimad sugulased, näiteks tema vanemad ja õed-vennad. Niinimetatud Berliini testament pakub võimalust määrata oma abikaasa ajutiseks ainupärijaks.

Kui pärandate vara – ja see on kinnisvara, siis peavad kasusaajad tasuma pärandimaksu. Summa oleneb suhte astmest. Kuid maksuamet ei hoia alati käest: maksuvabastused on üsna kõrged, eriti lähedastele pereliikmetele, näiteks abikaasadele või lastele.
2009. aasta pärandimaksureformist said kasu peamiselt üleelanud abikaasad ja lapsed, kasvukiirenduse seadusega alandas riik ka näiteks õdede-vendade maksukoormust. Aga millal tuleb tasuda pärandimaks ja kuidas seda arvutatakse?

Kes pärandvaras elab, ei maksa maksu

Kõik, kes saavad eluaseme, ei pea maksma. On ka juhtumeid, kus saab säästa pärandimaksu arvelt. Eluasemed, mida lahkunu kasutas kuni pärimise ajani oma elamiseks, on pärandimaksust vabastatud, kui leelanud abikaasa on maja või korterit ise kasutanud vähemalt kümme aastat. See ei muutu, kui pärija ei saa seda teha mõjuvatel põhjustel, näiteks seetõttu, et ta peab kolima hooldekodusse. Sama kehtib ka laste kohta, kes on määratud pärijateks – kuid ainult kuni 200-ruutmeetrise elamispinnaga elamute kohta. Näiteks kui päritud maja on 300 ruutmeetri suurune, tuleb maksustada 100 ruutmeetri turuväärtus. Pärijate suguluse määr määrab ka täpse maksusumma.

Maksuvahemikud

Rusikareegel kehtib, et mida tihedamalt on pärija surnuga seotud, seda madalam on pärandimaksumäär. Näiteks abikaasad ja lapsed kuuluvad I maksuklassi, kus tuleb tasuda seitse kuni 30 protsenti pärandimaksu. Vere suguluses olevad õed-vennad ja vennapojad maksavad alates 2010. aastast II maksuklassis pärandimaksu vähem, 15-43 protsenti. III maksuklassi isikud (näiteks mittesugulased) peavad ikkagi välja maksma 30–50 protsenti.

Pärandimaksu maksuvahemikud

I maksuklass Abikaasad ja registreeritud tsiviilpartnerid, lapsed (välis- ja 47 vallaslast, lapsendatud lapsed, kasulapsed, kuid mitte kasulapsed), lapselapsed ja muud järeltulijad, samuti vanemad ja esivanemad ainult surma tõttu omandamise korral
II maksuklass Vanemad ja esiisad elusate isikute, õdede-vendade (sh poolõdede-vendade), õdede-vendade, kasuvanemate, äia, äia ja lahutatud abikaasa vahel
Maksuklass III kõik teised omandajad (sealhulgas mitteabielupartnerid)

Maja pärimine ja maksuvabastused

Olenevalt maksuklassist on pärijatel õigus maksuvabastele, mis vähendavad maksustatavat summat. Kui pärandimaks on ikka nii kõrge, et pärija peaks raha saamiseks maja maha müüma, võib summa tasumist intressideta kuni kümme aastat edasi lükata.

Pärimistoetused

500.000 eurot abikaasade jaoks
400.000 eurot

lapsele ja lapselapsele, kes pärib surnud lapse asemel

200.000 eurot lastelastele
100.000 eurot

teistele I maksuklassi isikutele

20.000 eurot

II maksuklassi isikutele

20.000 eurot III maksuklassi kuuluvatele isikutele

Näidisarvutus: maja pärimine

Maksu suuruses mängib rolli see, kellele te maja pärandate või kui lähedalt olete seotud.

Foto: Baieri osariigi maksuamet

Annetus

Annetusega saad oma vara pärandada kogu elu jooksul. Siin kehtivad samad maksumäärad ja maksuvabastused mis pärandi puhul - selle erinevusega, et maksuvabastusi saab uuesti kasutada iga kümne aasta tagant. Annetus peab olema notari poolt kinnitatud.
Tuleb aga märkida, et annetades loobute kõigist omandiõigusest. Kinnisvara ei saa enam müüa, kui vajad näiteks vanaduspõlves raha – tagatis enam ei kehti. Seetõttu tasuks kingituse peale hoolikalt mõelda – aitab, kui oled vanaduspõlve eest hoolitsenud muul viisil peale oma kodu.
Pärast annetamist ei ole teil enam õigust vara kasutamist jätkata. Muidugi lubavad paljud lapsed oma vanematel kinnistus edasi elada. Aga kui tegemist on vaidlusega, võib elamisõigus olla vaieldav. Saate selliste ohtude vastu võtta ettevaatusabinõusid, kui lepite lepinguga kokku elamis- või kasutusvalduses.

Leppige kokku elamisõiguses

Elamisõigust omavatel inimestel lubatakse elada majas või korteris, kuigi nad ei ole enam omanik. See õigus tuleks tagada lepinguga ja kanda kinnistusraamatusse.

Elamisõigus võib olla eluaegne, kuid see võib olla määratud ka konkreetseks perioodiks või teatud tingimustel. See võib viidata ka kogu kinnisvarale või ainult üksikutele tubadele.
Elamisõigus aegub, kui õigustatud isik sureb, ta ei saa enam vara kasutada, kui lepingus sätestatud tähtaeg saab läbi või kokkulepitud tingimus ei ole enam täidetud. Elamisõigust ei saa pärida ega müüa.

Korralda kasutusvaldus

Kasutusvaldus isegi laiem kui elamisõigus. Siin on soodustatud isikul lubatud elada või muul viisil kasutada maja, korterit või kinnisvara, kuigi ta ei ole omanik. Võimalik ka äriline kasutamine või rentimine.
Kasutusvaldus on lepinguliselt reguleeritud nagu elamisõigus ja kantud kinnistusraamatusse. Näiteks saate määrata kestuse või teatud tingimused. Omanikuvahetuse korral jääb seadus üldjuhul kehtima. Seda ei saa aga võõrandada ega müüa. 

Kinnisvara hindamine pärimise korral

Nii korterelamute kui ka ühe- ja kahepereelamute puhul määrab võrdlusväärtuse meetod tegeliku müügihinna sarnaste omaduste või muude tegurite (nt elamispinna) põhjal. Kui see pole võimalik, kasutatakse tegelikku väärtust, mis koosneb hoone ja maa väärtusest. Üüritavale eluruumile kehtib tuluväärtuse meetod, mis arvestab ka iga-aastast üüri- ja majandamiskulusid. Määratud väärtusest saab maha arvata lahkunu võlad ja kohustused, isegi tema matmise ja hauaplaadi kulud. Ülejäänud summa on siis pärandimaksu määrav.

Nagu juba kirjeldatud, määravad maksuklassid ja soodustused kingituse ja pärandimaksu. Mida lähedasem on pärija sugulane lahkunuga, seda väiksem on pärandimaks. Las notar annab teile nõu, millises ulatuses saab erandeid mitu korda kasutada.

Näpunäiteid notarilt

"Testamendis on eriti olulised selged ja õiguskindlad sõnastused," ütleb notar dr. Kai Bischoff, pärimisõiguse ja pensioniasjade ekspert. “Notar annab nõu, koostab eelnõu, notarib ja talletab viimase testamendi. 50-se varandusega.000 eurot, selle tasu jääb 160 euro kanti – olenemata sellest, kui keeruline asi on. Notariaalne testament asendab tavaliselt pärimistunnistust, mis on vajalik pärija staatuse tõendamiseks pankades ja kinnistusraamatus. Pärimistunnistuse menetlus on sageli pikk ja maksab meie näites vähemalt 264 eurot. Näpunäide: kui eraisik peaks pärima teie eluasemelaenu ja hoiulepingu, siis laske ta eelnevalt kasusaajaks märkida."

Pärida kodulaenu ja kogumisleping

"Loomulikult on hooneühistu laenuleping päritav ", ütleb Anton Steiner, pärimisõiguse spetsialist ja Saksamaa pärimisõiguse foorumi president. "Kui hooneühistu laenulepingu sõlmimisel ei ole kokku lepitud teisiti, langeb see pärandisse ja kasvab seejärel vastavatele pärijatele. Kodulaenu- ja kogumisleping on aga sageli kujundatud lepinguna kolmandate isikute kasuks. Nn soodustatud isiku deklaratsioonis saab siis sätestada, et lepingupoole surma korral lähevad lepingust tulenevad õigused automaatselt üle konkreetsele soodustatud isikule sarnaselt elukindlustuse sõlmimisel. Siis ei lähe kodulaenu ja kogumisleping pärandi hulka.
See võib olla eeliseks delikaatsete juhtumite korral, näiteks kui testaator soovib midagi inimese poole pöörata, ilma et ta sellest lähisugulastele teada annaks. Igal juhul on leping teistsuguse testamendi suhtes ülimuslik. Seega, kui soovite kaaluda lepingus nimetatust erinevat hooneühistu lepingut hiljem, tuleks lepingut muuta - teistsugune testamendi säte on ebaefektiivne. Igal juhul tuleks kasusaaja deklaratsiooni muuta juhisega hooneühistule või pangale."

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here