Koduabi eakatele: piirangutest hoolimata hoolitsetud kodu,

Koduabi või igapäevane kaaslane?
Igapäevased kaaslased lähevad oma töös koduabist kaugemale ja tulevad nagu
Aktsionärid või kaaslased visiidil arsti ja ametiasutuste juurde. Nad on saadaval küsimuste ja probleemide korral
ja eakate soovid on kontaktisikuna kättesaadavad, kuid käivad eakatega kaasas
Samuti on vaja sõpru külastada, kultuuriüritusi ja muid üritusi külastada.
Kui teil on tunnustatud hooldustase, saab kulud katta täiendava hoolduse ja hooldusega
Abistamisteenused, alternatiivselt ennetava hoolduse kaudu, võib üle võtta hooldusfond.
Arveldamine toimub kuluva aja/tunnihinna alusel.

Koduabilise töötamise vormid

Koduabi valivate pensionäride palkamiseks on erinevaid viise. Kui kulud kannab pikaajalise hoolduse kindlustusfond, peab olema olemas tunnustatud pikaajalise hoolduse tase ja taotleja peab esitama pikaajalise hoolduse kindlustusseltsile avalduse kulude katmiseks. Vajadusel on kulude katmine võimalik ainult pikaajalise hoolduse kindlustusega tunnustatud sertifitseeritud ettevõtte teenuste eest.

  • Majapidamine läbi hooldefondi
  • Ööpäevaringne hooldus koduabiga
  • Majapidamine minitöö alusel
  • Sotsiaalkindlustusmaksetele kuuluv koduabi (osalise tööajaga või täistööajaga)
  • Teenindusettevõte / iseseisev tasuline koduabi (arve)

Majapidamine läbi hooldefondi 

Pikaajalise hoolduse tunnustatud astme olemasolul on pikaajalise hoolduse kindlustusfondi kaudu koduabi taotlemiseks kaks võimalust: mitterahalise hooldushüvitisena, abisumma kaudu või ennetava hoolduse kaudu. 
Mitterahalised hooldushüvitised hõlmavad abi põhihooldusel (toetus isikliku hügieeni, toitumise ja liikuvuse osas) ning abi majapidamistöödes. Teenust osutab reeglina ambulatoorne õendusteenus, kuna teenuseosutaja peab olema õendusabifondi poolt tunnustatud (koduabi õendusabi poolt, mis on tõendatud sotsiaalkindlustusseadustiku XI paragrahvi 45 kohaselt).
Kui soovite rahastada majapidamisabi hooldus- ja abiteenuste kaudu, maksab hooldefond kuni 125 eurot kuus. Maksmine sõltub aga tingimusest, et koduabi osutavad sertifitseeritud hooldusteenused (SGB XI artikkel 45), vabatahtlikud või naabriabi.
Koduabi kulud saad taotleda ka hoolduskindlustusfondilt ennetava hoolduse kaudu. See kehtib nii korrapärase korrashoiu toetamise kui ka igatunnise, juhusliku tegevuse (nt kevadkoristus) kohta.

Abisumma ka pereliikmetele
Tihti on hoolekandeteenuste võimalused tugevalt ära kasutatud, mistõttu üürileandja ülevõtmine-
majandustegevus on võimalik vaid piiratud ulatuses. Sellistel juhtudel on soovitatav konsulteerida
Hooldusfond. Pikaajalise hoolduse kindlustusseltsi nõusolekul võimaldatakse leevendust erinõuete täitmisel-
Igakuine summa 125 eurot makstakse ka pereliikmetele osutatud abi eest.

Majapidamisabi ei toeta mitte ainult vanemat, vaid ka pererahvast. Pojatütar ei pea enam aknaid puhastama.

Foto: iStock / Jean-philippe WALLET

Ööpäevaringne hooldus koduabiga 

Koduabi ja igakülgse hoolduse teenuste läbiproovitud kombineeritud lahendust pakub "ööpäevaringne hooldus " või "24-tunnine hooldus". Tegemist on tunnipõhise koduabi laiendatud vormiga, kuna hooldaja saadab nii majapidamistöid kui ka põhihooldust. See on täielikult integreeritud hooldust vajava inimese ellu. Enamasti palgatakse selleks hooldajaid välismaalt, kes saavad oma toa ja töötasu järelevalve all olevas majapidamises. 
Eakate eelised on näha lähikogukonnas, individuaalses hoolitsuses ja hea usaldusaluse loomises. Ka sugulastega on kokkulepped lihtsamad, kuna põhihoolduse ja majapidamisteenuste eest vastutab sama isik. Ööpäevaringse abi kõrgemaid kulusid saab vähendada tunnustatud hooldustasemega hooldustoetuse, ennetava hoolduse hüvitiste ja lühiajalise hoolduse (50 protsenti) kaudu. Ööpäevaringse hoolduse otsus tasub end ära, kui koduabilistel kulub päevas üle kolme tunni.

Majapidamine minitöö alusel 

Kui tunnikulu koduabile annab töötasu kuni 450 eurot kuus, on minitöö alusel registreerimine ideaalne eakate ja koduabiliste vaheliseks töösuhteks. Kliendist saab seega eratööandja ja ta peab registreerima koduabi minitöökeskuses ja tasuma kindlasummalise sotsiaalkindlustusmakse. Maksust saab maha arvata kuni 510 eurot aastas (kuni 10 protsenti kulust). Küsige selle kohta oma maksunõustajalt.

Sotsiaalkindlustusmaksetele kuuluv koduabi (osalise tööajaga või täistööajaga) 

Kui teie koduabilise töö ületab 450 euro suurust sissetulekut, saate eratööandjana tööle võtta ka osalise või täistööajaga töötaja. Seejärel teavitate sellest vastutavat haigekassat, kellele kindlustatud isik maksab sotsiaalmaksu. Töötaja ja tööandja peavad kumbki tasuma poole sotsiaalkindlustusmaksetest. Töötaja osa peab tavaliselt kinni tööandja ja maksab selle otse vastutavatele asutustele. 

Teenindusettevõtted / FIE tasuline koduabi (arve) 

Lihtsaim variant eakate majapidamisega seotud teenuste tellimiseks toimub iseseisvate koduabiliste ja puhastusfirmade kaudu, kes oma töö eest tasulised arveldavad. Seetõttu ei ole eraklientidel sotsiaalkindlustusmaksetele lisakulusid. Peale tööde teostamist saadavad teenusepakkujad kliendile arve, millele lisandub olenevalt teenuse osutaja äritegevuse liigist tunnihinnale käibemaks 19 protsenti. Maksuameti jaoks on arve ametlik kulude tõend, millega saab taotleda kulusid maksustamise eesmärgil.

Leibkonnaga seotud teenused maksust maha
Kui soovite koduabi kulud maksudest maha arvata, on vestlus enne tööle asumist
soovitada oma maksunõustajaga. Olenevalt olukorrast (koos hooldustasemega või ilma, kulude summa),
Tööaeg) saate saavutada enda jaoks erinevaid maksusoodustusi. Nii saab
Sotsiaalkindlustusmaksega koduabi kulud katad maksimaalselt 4-ga.000 eurot sisse
Aasta (20 protsenti kuni 20.000 eurot aastas) otse maksukohustuselt samal ajal kui üle
Leibkonnaga seotud teenuste pakkujate arved kuni 20 protsenti (maksimaalselt 600 eurot
aasta). Teie maksunõustaja teavitab teid täiendavatest maksusäästuvõimalustest
Teie individuaalne olukord.

Majapidamist soovitakse? Leiad selle, mida otsid

Head koduabilist otsides on otsetee tavaliselt kõige lühem: kuulake soovitusi oma isiklikus keskkonnas ja küsige sõpradelt-tuttavatelt inimeste kohta, kes otsivad tööd eakate abistajana. Kui te ei leia siit seda, mida otsite, on teie koju sobiva inimese leidmiseks teised kontaktpunktid:

Mittetulundusühingud, õendusteenused ja agentuurid 

Paljudes kohtades pakuvad hoolekandeorganisatsioonid ja hooldusteenistused abi eramajapidamise abi leidmisel või võtavad ise koduabilisi, kes tulevad sinu nimel koju. Samuti on olemas agentuurid ja töövahendusfirmad, kes valivad teile sobiva koduabi.

Tööbörsid, kuulutused ja veebiportaalid 

Tööhõiveameti tööbörs, veebipõhised tööbörsid ning kuulutused kohalikus ajalehes ja internetis võimaldavad tööotsijatega kiiresti ja lihtsalt ühendust saada. Kui sobivat kuulutust ei leia, võid panna ka ise kuulutuse, milles määratled oma ideed tulevase koduabilise kohta. Internetis on ka ööpäevaringse hooldusega koduabi jaoks spetsiaalsed platvormid, mida saab kasutada siseriiklike ja rahvusvaheliste tööväljavaadetega kontakti loomiseks.

Mida tuleks koduabi valides jälgida??

Usaldus ja kaastunne 

Koduabiline tungib oma tööga väga privaatsetesse piirkondadesse. Hea koostöö aluseks on põhimõtteline sümpaatia ja usaldus. Kahtluse korral peaksite otsustama inimese vastu, et saaksite end koduabi ja tema tööga mugavalt tunda. 
Parem on kaaluda võtmete üleandmist pärast üksteisega põhjalikku tutvumist (näiteks pärast prooviperioodi). Kasutage üleandmise kinnitamiseks võtme üleandmise protokolli. Isegi kui usaldus on kasvanud, ei ole soovitatav väärisesemeid ja sularaha vedelema jätta.

Palgake majahoidja ainult siis, kui keemia on õige – veedate palju aega koos.

Fotod: iStock / Dean Mitchell

Selge ülesanne 

Määrake selgelt, milliseid ülesandeid koduabi teie eest võtab. Kas ta peaks enda peale võtma ainult põrandapuhastuse või ka tolmupühkimise? Millised tegevused kuuluvad pesuhoolduse juurde (pesemine ja kuivatamine või triikimine või koristamisest toomine ja äratoomine)? Täiendavad tööd, nagu ostlemine, trepikodade koristamine või aiatöö, tuleks eraldi mainida. Pange kokkulepped kirja.

Proovitöö ja kontroll 

Tasuline proovitöö on kasulik enne tegelikku lepingu sõlmimist. Ühest küljest saab koduabi kasutada kavandatud ajakulu kindlaksmääramiseks, kuid töö kvaliteeti saab hinnata ka hilisema kontrolli käigus. Kui räägite oma tööviisis avameelselt muutmistaotlustest, säästate nii enda kui ka oma töötajate rahulolematust ja frustratsiooni.

Lepingu sõlmimine ja koduabi registreerimine 

Koduabi palkamisel tuleks sõlmida ka tööleping. Saate selle seadistada lihtsal kujul või koos täidetavate ülesannete üksikasjaliku kirjeldusega. Lisaks tuleb eratööandjana assistent registreerida minitöökeskuses või ravikindlustus- ja kindlustusseltsis. See tähendab, et teie ja koduabi on juriidiliselt ja tehniliselt kaitstud, näiteks kui majapidamistöötaja saab teie heaks töötades vigastada. Deklareerimata töötamine ei ole tühine rikkumine, vaid vähemalt üks haldus- või kriminaalõigusrikkumine (nt maksudest kõrvalehoidumine), mille eest võib määrata kuni 5 euro suuruse rahatrahvi.000 eurot saab trahvi. 

Vajadusel: lõpetamine rahulolematuse korral 

Kui märkate aja jooksul, et olete koduabilise tööga rahulolematu, ärge kartke nõuetekohast ülesütlemist teavitada. Katseajal (kokkuleppel) on võimalik õigeaegne ülesütlemine kahe nädala jooksul, pärast katseaega nelja nädala jooksul kuni kalendrikuu lõpuni (kui töö algab 1. üks kuu).

Vastutus ja majapidamistarbed: Rääkige oma kindlustusandjaga
Enne tellimuse vormistamist küsige oma kindlustusandjalt, mil määral on koduabi teile kättesaadav 
Kindlustatud on ka vastutus-/varakindlustus. Vajadusel peab olema kehtiv kindlustus-
pikendada kaitset või sõlmida lisakindlustus.

Kes maksab majapidamisabi eest??

Põhimõtteliselt tasub koduabi kulud klient. Kui koduabi vajadus tekib tervislikest, ealistest või muudest piirangutest tulenevalt, võib vajadusel katta kulud. Koduabi kulud hüvitab teile taotlemisel ja taotluse kinnitamisel ravikindlustus (kui see on meditsiiniliselt vajalik, näiteks pärast operatsiooni) või pikaajalise hoolduse kindlustus (kui on tunnustatud hooldustaset). Mõnel juhul makstakse koduabi eest ka töötasu otse abistajale. 

Haigekassa kannab kulud 

Kui koduabi vajatakse meditsiinilistel põhjustel, näiteks vigastuse või operatsiooni tõttu, kannab koduabi kulud taotluse esitamisel ja taotluse rahuldamise korral haigekassa. Ravikindlustusselts kannab eakate kulud vastavalt SGB V jaotisele 38 pärast ambulatoorseid operatsioone, ambulatoorset haiglaravi ja haiglas viibimist. 
Kulude katmiseks vajavad abivajajad pere- või eriarsti tõendit, milles on välja toodud koduse abi vajalikkuse ja ulatus. Esitage see koos avaldusega haigekassale. Heakskiit antakse tavaliselt kuni neljaks nädalaks. Tavaliselt teostab teenust haigekassa lepingupartner. 
Haigekassa tasaarveldab kulud otse lepingupartneriga ja palub tasuda lisatasu (10 protsenti päevakuludest, minimaalselt 5 ja maksimaalselt 10 eurot). Kui sobivate võimetega lepingupartnerit ei leita, võib sekkuda ka partner, lähisugulased või naaber. Haigekassa võib seejärel hüvitada reisikulud ja/või saamata jäänud töötasu (palgata puhkuse korral), kui inimene on "palgatud" abiliseks majapidamistöödes.

Märkus: eraravikindlustuse ülevõtmine sõltub tariifist
Kuigi kohustuslik tervisekindlustus katab vajaduse korral peaaegu alati koduabi kulud
Vajadusel maksavad erakindlustusseltsid kulud ainult individuaalse tariifi alusel
sisaldab seda teenust. 

Koduabi hoolitseb lisaks kodu koristamisele ka füüsilise heaolu eest.

Fotod: iStock / SolStock

Pikaajalise hoolduse kindlustuse poolt üle võetud kulud 

Kui teil on pikaajalise hoolduse tunnustatud aste, saate taotleda hoolduskindlustusfondist koduabi kulude katmist. Kinnitamise korral kaetakse kulud proportsionaalselt ennetava hoolduse eelarvest ja abisummast.
Vastavalt SGB XI §-le 14 on üksi elavatel hooldust vajavatel inimestel õigus saada koduabi. Kui hooldustase on olemas, ületab see meditsiinilise vajaduse nõude, mistõttu ei ole arsti vastavat tõendit vaja. Taotlus esitatakse otse hooldekassasse.
Lisaks saab sotsiaalseadustiku XI raamatu paragrahvi 39 kohaselt hüvitada koduabi kulud ennetava abina. Nõuete täitmiseks piisab hoolitsuse olemasolust ja koduses keskkonnas elamisest (kodus või eakate ühiskorteris). 

Eraldi kulude katmine 

Kui puudub meditsiiniline vajadus ega hooldustase, tuleb koduabi palkamisel kulud ise tasuda. Küll aga saate maksusoodustuste abil kulusid vähendada. Küsige selle kohta oma maksunõustajalt.
Lisaks saate palju vabamalt otsustada, kas soovite palgata eraisiku minitöö alusel või sotsiaalmaksuga koduabiliseks või soovite töötada tasulise teenusepakkujaga.

Järeldus: koduabi leevendab vanureid

Koduabiliste teenused toetavad iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, võttes endale korduvaid ülesandeid: seenior ei pea enam ise toiduvalmistamise, koristamise, korrastamise ja pesu pesemisega tegelema. Väheneb nii füüsiline koormus kui ka õnnetuste oht. Lisaks soodustab eakate kontakt koduabiga sotsiaalset suhtlust. Üksi elavate eakate puhul suurendab turvalisust ka koduabi, sest keegi käib asjaosalise juures regulaarselt kontrollimas.
Lisaks vanadele ja haigetele inimestele mõeldud eelistele saavad koduabist kasu ka lähedased. Nad tunnevad kergendust, sest nad ei pea enam kokkulepitud toimetusi enda kanda võtma. Kokkuhoitud aega saavad lähedased kasutada enda jaoks või tänu kodusele abile veeta lõõgastavat aega oma hästihoitud eakatega.

Leben Ostuabi eakatele: ülevaade kohandatud abivahenditest Toetus ja pensionid Igapäevane kaaslane eakate toeks

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here