HOAI: kuidas arvutada arhitekti tasu?,

Teenindusfaas 1

Põhiline uurimine

3 protsenti

Teenindusfaas 2

Eelplaneerimine

7 protsenti

Teenindusfaas 3

Planeerimise eelnõu

11 protsenti

Teenindusfaas 4

Heakskiidu planeerimine

6 protsenti

Teenindusfaas 5

Rakendamise planeerimine

25 protsenti

Teenindusfaas 6

Preemia ettevalmistamine

10 protsenti

Teenindusfaas 7

Auhinnast osavõtt

4 protsenti

Teenindusfaas 8

Kinnisvara järelevalve

31 protsenti

Teenindusfaas 9

Kinnisvarahaldus ja dokumentatsioon

3 protsenti

HOAI hindamiskriteeriumid

Õige tasu saab arvutada alles siis, kui hindamiskriteeriumid on paika pandud. Kõik arhitektid töötavad aga sama tasu alusel, et poleks hinnakonkurentsi, vaid kvaliteedikonkurss. Tasu põhineb järgmistel hindamiskriteeriumidel:
 

 • Planeerija pakutavate teenuste ulatus (vt teenindusfaasid)
  Kui arhitekt ei ole kõiki teenuseid tellinud, saab ta võtta ainult tasu, mis vastab teenuse ulatusele vastavalt teenindusfaasidele.
   
 • Kinnistu tasulised kulud, sh töödeldav ehituskangas 
  Tasutavad kulud on põhimõtteliselt "ehituse netokulud" (hoone ehituse ja tehnosüsteemide kulud ilma müügimaksuta). Nende kulude hulka ei kuulu kinnisvarakulud ega kõrvalkulud.
   
 • Tasuline tsoon, kuhu vara liigitada
  Erinevaid tasutsooni on viis, milleks ehitusobjekt jaotatakse olenevalt raskusastmest. V tasutsooni kuuluvad näiteks ülikoolikliinikud või telestuudiod, elamud aga III või IV tsooni.
 • Kokkulepitud tasumäär kui definitsioon miinimum- ja maksimummäära vahel
  Tasumäära jaoks saate tabelis valida alammäära ja maksimummäära väärtuste vahel. Kui tellimuse vormistamisel ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti, kehtib miinimummäär.
   
 • Teenustele määratud tasutabel
  HOAI jaotis 35 sisaldab hoonete ja interjööri põhiteenuste tasude tabelit, HOAI jagu 40 välisrajatiste tasude kohta.
   
 • Olemasolevate teenuste puhul lisatasu, mis võib olla kirjalikult kokku lepitud, suurenenud pingutuse eest
  Juba olemasolevate, kuid ümberehitamisel või kaasajastamisel olevate kinnistute puhul saab lisatasu kirjalikult kokku leppida, võttes arvesse teenuse keerukust. Tähelepanu: kui lisatasu ei ole kokku lepitud, kohaldatakse lisatasu 20 protsenti alates keskmisest raskusastmest.

Samuti hea teada: lisakulud ja käibemaks ei sisaldu tabeli väärtustes ja lisatakse arvutusse.

HOAI kalkulaator: hoonete ja interjööri põhiteenuste tasud

Järgmises tabelis on toodud hoonete ja interjööri põhiteenuste miinimum- ja maksimumtasud.

Abikõlblikud kulud eurodes

I tasutsoon
väga madalad nõuded

alates kuni

Tasu tsoon II
madalad nõuded

alates kuni

III tasu tsoon
keskmised nõuded

alates kuni

IV tasutsoon
Kõrged nõudmised


alates kuni

Tasu tsoon V
väga kõrged nõuded

alates kuni

25.000

3.120 -
3.657

3.657 -
4.339

4.339 -
5.412

5.412 -
6.094

6.094 -
6.631

35.000

4.217 -
4.942

4.942 -
5.865

5.865 -
7.315

7.315 -
8.237

8.237 -
8.962

50.000

5.804 -
6.801

6. 801-8.071

8.071 -
10.066

10.066 -
11.336

11.336 -
12.333

75.000

8.342 -
9.776

9.776 -
11.601

11.601 -
14.469

14.469 -
16.293

16.293 -
17.727

100.000

10.790 -
12644

12.644 -
15.005

15.005 -
18.713

18.713 -
21.074

21.074 -
22.928

150.000

15.500 -
18.164

18.164 -
21.555

21.555 -
26.883

26.883 -
30.274

30.274 -
32.938

200.000

20.037 -
23.480

23.480 -
27.863

27.863 -
34.751

34.751 -
39.134

39.134 -
42.578

300.000

28.750 -
33.692

33.692 -
39.981

39.981 -
49.864

49.864 -
56.153

56.153 -
61.095

500.000

45.232 -
53.006

53.006 -
62.900

62.900 -
78.449

78.449 -
88.343

88.343 -
96.118

750.000

64.666 -
75.781

75.781 -
89.927

89.927 -
112.156

112.156 -
126.301

126.301–
137.416

1.000.000

83.182 -
97.479

97.479 -
115.675

115.675 -
144.268

144.268 -
162.464

162.464 -
176.761

1.500.000

119.307 -
139.813

139.813 -
165.911

165.911 -
206.923

206.923 -
233.022

233.022 -
253.527

2.000.000

153.965 -
180.428

180.428 -
214.108

214.108 -
267.034

267.034 -
300.714

300.714 -
327.177

3.000.000

220.161 -
258.002

258.002 -
306.162

306.162 -
381.843

381.843 -
430.003

430.003 -
467.843

5.000.000

343.879 -
402.984

402.984 -
478.207

478.207 -
596.416

596.416 -
671.640

671.640 -
730.744

7.500.000

493.923 -
578.816

578.816 -
686.862

686.862 -
856.648

856.648 -
964.694

964.694 -
1.049.587

10.000.000

638.277 -
747.981

747.981 -
887.604

887.862 -
856.648

1.107.012 -
1.246.635

1.246.635 -
1.356.339

15.000.000

915.129 -
1.072.416

1.072.416 -
1.272.601

887.604 -
1.107.012

1.587.176 -
1.787.360

1.787.360 -
1.944.648

20.000.000

1.180.414 -
1.383.298

1.383.298 -
1.641.513

1.272.601 -
1.587.176

2.047.281 -
2.305.496

2.305.496 -
2.508.380

25.000.000

1.436.874 -
1.683.837

1.683.837 -
1.998.153

1.641.513 -
2.047.281

2.492.079 -
2.806.395

2.806.395 -
3.053.358

HOAI arvutusnäide

Kui suur peaks teie maja olema? 
Näiteks: kolme magamistoa ja kahe vannitoaga on elamispinda ligikaudu 152 ruutmeetrit.
 

Arvuta ehituskulud
152 ruutmeetrit elamispinda korrutatuna 1530 euroga (madalenergiaehituses ühepereelamu keskmine väärtus; allikas: Baukosteninformationszentrum GmbH (BKI)) annab ehitusmaksumuse 232.560 eurot (koos käibemaksuga; ei sisalda: ehituse kõrvalkulud, arenduskulud ja välirajatised)
Lühivorm: 152 x 1530 = 232.560
 

Arvutage arhitekti tasu
HOAI kalkulaatori järgi (vt ülalt tabelit) arhitekti tasu alammäär III tasutsoonis (keskmine ühepereelamu), ehituse netomaksumusega umbes 200.000 eurot umbes 27.863 eurot. Lisaks lisanduvad kolm kuni viis protsenti kulude dubleerivad plaanid, telefonikõned ja reisikulud. Sellest summast saab siis arvutada vastavate teenusefaaside tasud.

Arhitektitasu üksikute tööetappide eest

faasis

ülesanne

osakaal

tasu

1

Põhitõdede kindlaksmääramine

3 protsenti

836 eurot

2

Eelplaneerimine

7 protsenti

1.950 eurot

3

Planeerimise eelnõu

11 protsenti

3.065 eurot

4

Heakskiidu planeerimine

6 protsenti

1.672 eurot

5

Täitmise planeerimine

25 protsenti

6.966 eurot

6

Auhinna ettevalmistamine

10 protsenti

2.786 eurot

7

Auhinna osavõtt

4 protsenti

1.114 eurot

8

Ehitusjärelevalve

31 protsenti

8.637 eurot

9

Kinnisvara eest hoolitsemine

3 protsenti

836 eurot

 

kokku

100 protsenti

27.863 eurot

Sellest saab nüüd kokku arvutada, liites kokku ka kasutatud tööfaasid. Kui näiteks etapid 1 kuni 4 viis läbi arhitekt, on tasumisele kuuluv minimaalne tasu:
836 eurot + 1.950 eurot + 3.065 eurot +1.672 eurot = 7.523 eurot

Kinnisvaraalane oskusteabe kuulutus Ehituskulud ruutmeetri kohta: sellega tuleb arvestada Ehituskulud ruutmeetri kohta varieeruvad olenevalt piirkonnast. Anname teile ülevaate.

Alternatiivne arvestusmeetod tasumäära muutmisel

Näide: Kavandatakse ühepereelamu uusehitus lihtsa standardiga kuluefektiivses konstruktsioonis. Arhitekt peaks üle võtma 1. kuni 4. tööetapid, mille tulemuseks on VÕS § 34 järgi teenuseprofiili järgi kokku 27 protsenti kogutasust. Lisaks kuulub ühepereelamu III tasutsooni. Hoone ehituse netosummad on 160.000 eurot ja hoone tehnopaigaldis kuni 40.000 eurot. See annab kokku (160.000 + 40.000) eurot = 200.000 eurot. Kokkulepitud tasumäär oli 25 protsenti kõrgem miinimummäärast ehk "kvartalimäär".
Tabelis on nüüd näidatud miinimumtasu 27.863 eurot (III tasu tsoon 200.000 eurot). Kuna aga kokkulepitud määr on kõrgem, siis nüüd määratakse uus määr maksimum- ja alammäära vahe ning sellest lähtuvalt 25 protsendi arvutamisel. See tähendab:

34.751 eurot (maksimaalne määr) - 27.863 eurot (miinimummäär) = 6888 eurot

6888 eurost on nüüd arvestatud 25 protsenti. Seda saad teha kas kolme reegliga või jagades 6888 eurot 4-ga. Tulemuseks 1722 eurot. Seega tuleks tasuda miinimummäärast 1722 eurot rohkem. Selle tulemuseks on lõppkokkuvõttes tasumäär 29.585 eurot. Selle uue määra alusel saab individuaalsed jõudlustasemed uuesti määrata või 27 protsenti otse välja arvutada:

0,27 x 29.585 eurot = 7987,95 eurot

Lühidalt: 0,27 x [27.863 € + (34.751 € - 27.863 €) / 4 = 7.987,95

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here