Maakleri vahendustasu: kes maksab alates 2021. aastast

Saksa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvi 652 kohaselt peavad maakleril olema vahendustasu saamise õigused. Igal juhul tuleb sõlmida kehtiv maaklerleping, milles maakler on teostanud vahendustegevust. Lisaks sõlmiti selle vahendustegevuse alusel ostu- või üürileping. Oluline on, et lepingut ei peetaks tagasiulatuvalt defekti tõttu kehtetuks.
Hea teada: kui palgatakse kinnisvaramaakler, sõlmib müüja või üürileandja maaklerilepingu. Maaklerileping sõlmitakse aga ka maakleri ja potentsiaalse ostja või üürniku vahel, kui võimalik ostja soovib pakutava kinnisvaraga tutvuda ja nõustub maakleri tingimustega. Komisjoni nõude aluseks on vastavad maaklerilepingud.
 

Kui sõlmitakse maakleri vahendusel sõlmitud müügileping, tuleb tasuda vahendustasu.

Fotod: iStock / Natee Meepian

Kes maksab maakleri vahendustasu rendi eest?

Kuni 2015. aasta juunini puudus regulatsioon selle kohta, kes peab maakleritasu tasuma. Üüri puhul pidi kulud tavaliselt tasuma tulevane üürnik. Pärast seda, kui föderaalvalitsus kehtestas tellimispõhimõtte, peab nüüd maakleri vahendustasu maksma kinnisvaramaakleri ostja, st tavaliselt üürileandja.
Hea teada: Alates määruse kehtestamisest on osa üürileandjaid püüdnud nõuda suuri hüvitisi, et maaklerikulud kaudselt üürniku kaudu tagasi saada. Ametlikult on need möödahiilimisvõimalused aga keelatud.

Kes maksab maja müümisel maakleri vahendustasu?

Siiani on tavaliselt olnud tavaks, et kinnisvaraostjad kannavad kõik kinnisvaramaakleri kulud – või vähemalt suurema osa neist. 2019. aasta augustis leppis suur koalitsioon aga kokku, et müüja ja ostja peaksid edaspidi maja müümisel maakleri vahendustasu jagama. Alates 23. aastast kehtib nn "Maaklerikulude jaotamise seadus korterite ja ühepereelamute müügilepingute vahendamisel ". detsember 2020. Nii et kes maakleri edaspidi palkab, peab tasuma ka maakleri vahendustasu, kuid ta saab korraldada kulude jagamise pooleks ostja ja müüja vahel.

Kinnisvaraalane oskusteave Maaklertasud: uus seadus vastu Siiani on maakleritasud kinnisvara ostmisel enamasti enda kanda võtnud ostja. Nüüd on Bundestag vastu võtnud uue seaduse. Selgitame, kes praegu maksab.

Maakleri vahendustasu maja ostmisel: Uued funktsioonid alates 2021. aastast

  • Leping maakleri, ostja ja müüja vahel

BGB § 656c kohaselt on maakleril võimalik sõlmida ostja ja müüjaga leping ja seega kokku leppida topeltvahendustasus, nii et ostja ja müüja maksavad kumbki 50 protsenti maakleri vahendustasu.
 

  • Maakler sõlmib lepingu ühe poolega (tavaliselt müüjaga)

Kui maakler sõlmib lepingu ainult ühe osapoolega, kohustub see pool BGB § 656d järgi üle võtma kogu vahendustasu. Pärast seda on aga müüjal võimalik osa vahendustasust ostjalt tagasi saada. Aga vähemalt 50 protsenti peab ta ise tasuma.
 

  • Üks osapool maksab täieliku vahendustasu

Isegi pärast 23. detsembril 2020 on ühel osapoolel lubatud tasuda kogu kulud järgmistel juhtudel:

  • Maaklerid ja müüjad lepivad kokku nn puhta sisemise komisjonitasu, milles müüja tasub kogu maakleritasu.
  • Lubatud on ka puhas väline komisjonitasu. Ostja väljastab komisjonitasulise otsingukorralduse, kui maakler ei saa selleks ajaks ostuobjekti esitada.

Edaspidi jagavad müüja ja ostja maakleri vahendustasu.

Foto: iStock / archigram

Maakleri vahendustasu suurus

Üürile andmisel on reeglina maakleri vahendustasu maksimaalselt kaks netoüüri pluss käibemaks. Müügi puhul saab aga vahendustasu suuruses vabalt kokku leppida, seadusest tulenevaid nõudeid ei ole. Sellegipoolest orienteeruvad omanikud ja kinnisvaramaaklerid "tavaturu" reeglitele, mis osariigiti erinevad.
 

Osariigi vahendustasu kogusumma Aktsia müüja Aktsia ostja
Baden-Württemberg 7,14% 3,57% 3,57%
Baieri 7,14% 3,57% 3,57%
Berliin 7,14% 0% 7,14%
Brandenburg 7,14% 0% 7,14%
Bremen 5,95% 0% 5,95%
Hamburg 6,25% 0% 6,25%
Hesse 5,95% 0% 5,95%
Mecklenburg-Vorpommeri 5,95% 2,38% 3,57%
Alam-Saksimaa

7,14% ehk 4,76
kuni 5,95%

3,57% või 0% 3,57% või
4,76 kuni 5,95%
Nordrhein-Westfalen 7,14% 3,57% 3,57%
Rheinland-Pfalz 7,14% 3,57% 3,57%
Saarland 7,14% 3,57% 3,57%
Saksimaa 7,14% 3,57% 3,57%
Saksimaa-Anhalt 7,14% 3,57% 3,57%
Schleswig-Holstein 7,14% 3,57% 3,57%
Tüüringi 7,14% 3,57% 3,57%

Komisjonitasu suuruses on võimalik läbi rääkida?

Üürile andes ei saa maakleri vahendustasu peaaegu kunagi läbi rääkida. Kinnisvara müümisel on võimalik oluliselt rohkem tegutsemisruumi. Nii saab müüja maakleriga kokku leppida turul tavapärasest madalama vahendustasu, kui kinnisvara saab müüa lihtsalt ja hea hinnaga. Ostjal seevastu võib olla kasu, kui kinnisvaramaakleril oleks muidu vara müüa väga raske.

Millal tuleb maakleri vahendustasu maksta??

Maakleri vahendustasu tuleb tasuda peale üüri- või notariaalselt tõestatud ostu-müügilepingu sõlmimist. Tegelikult on teil pärast lepingu allkirjastamist aega umbes 7–14 päeva kulude tasumiseks. Ei ole harvad juhud, kus maaklerid ja ostjad lepivad kokku erikokkuleppes, mille puhul nad ei pea tasuma oma osa maakleri vahendustasust enne, kui ostuhind on tasutud.

Kõrvalekalded tavapärastest tasudest

Müüja saab maakleriga kokku leppida nn fikseeritud vahendustasu, milles määratakse vahendustasu fikseeritud protsent. Lisaks saab kasutada ülemäärase tulu klauslit või lisatulu klauslit, milles maakler saab täiendava vahendustasu, kui vara müüakse oodatust kõrgema hinnaga.
Ostjana peaksite uurima põhjalikku teavet ka maakleri vahendustasu kohta. Sest näiteks maakler on volitatud võtma maakleri vahendustasu näiteks kümme protsenti ostuhinnast, kui kinnisvara turuväärtus on väga madal ja maakler muidu vaevalt midagi teeniks.

Millal ei tohi maakleri vahendustasu võtta??

Kui maakler ei võta neutraalset seisukohta ja on majanduslik kohustus, ei tohi ta maakleritasu võtta. Lisaks ei pruugita tasuda, kui kinnisvara on riiklikult subsideeritud või hinnakontrolliga elamispind.

Topeltvahendustasud

Veenduge, et kinnisvara pakub ainult üks maakler ja vältige, et müüja ja ostja palkavad kahte erinevat maaklerit. Vastasel juhul võib tekkida topeltvahendustasu kohustus, kui te vahendusnõuet õigeaegselt ei täpsusta.

Maakleri vahendustasu tagasimaksmise õigus puudub

Kui maakler on oma ülesannet korrektselt täitnud, maaklerteenust korrektselt osutanud ja üürilepingu reaalselt jõustunud, säilib tal vahendustasu nõue ka lepingu tühistamisel, näiteks ostja ja müüja vahelise lepingu vastastikusel lõpetamisel. kokkuleppele.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here