Uus ehituslepingu seadus: rakendamine puudub

Üldiselt võidavad uuest ehituslepingu seadusest tarbijad, kuid on ka probleemne regulatsioon: varem loeti hoone vastuvõetuks vaid siis, kui see püstitati ilma oluliste defektideta. Uue ehituslepingu seaduse järgi saab ehitusfirma anda ehitajale pärast valmimist vastuvõtmiseks mõistliku tähtaja - 10 kuni 14 päeva. Kui ehitaja selle aja jooksul vastuvõtmisest ei keeldu ja nimetab vähemalt ühe puuduse või ei reageeri üldse tähtajale, loetakse ehitis vastuvõetuks - ka oluliste ehitusvigadega. Tulemus ehitaja jaoks: kogu maksmata töötasu kuulub tasumisele ja defektide kõrvaldamist saab ta nõuda ainult garantii kaudu. Seadusandja ei jäta tarbijat täiesti kaitsetuks: fiktiivne aktsepteerimine jõustub vaid siis, kui ettevõtja on klienti kirjalikult teavitanud õiguslikest tagajärgedest.

Abi spetsialistilt

Uue ehituslepingu seadusega on palju muutunud. Seetõttu tuleks enne ehituslepingu sõlmimist küsida nõu asjatundjalt. VPB ja teised erialaliidud suunavad juriste ja ehitusjärelevalve tegijaid. Enamasti peaks konsultatsiooni maksumus olema tasuv investeering.

Eraehitajaid nõustavad erinevad organisatsioonid. Sageli on ühingute eelduseks liikmestaatus, mille juurde kuulub tavaliselt ka tasuta esmane konsultatsioon.

Kehtetuks tunnistamine tänu uuele ehituslepingu seadusele

Alates uue ehituslepingu seaduse kehtestamisest on klientidel võimalik notariaalselt tõestamata tarbija ehituslepingu 14 päeva jooksul üles öelda. See annab neile lisaaega, et kõik üksikasjad uuesti läbi mõelda. Kui kasutate taganemisõigust, peate maksma ainult juba osutatud teenuste eest.

Uus ehituslepingu seadus: ehitajad peaksid olema nendest nõuetest teadlikud

Siin selgitame olulisi juriidilisi muudatusi, mis kaasnevad uue tarbijaehituslepinguga ja millest peaksite enne sellise lepingu sõlmimist teadlik olema.

Selge tekst hoone kirjelduses

Uus ehituslepingu seadus tähendab, et eraehitajatel, kes ehitavad võtmed kätte projekte ilma oma arhitektideta, on õigus saada üksikasjalik ehituskirjeldus enne lepingu sõlmimist. Ehitusettevõtted peavad selgelt kirjeldama kinnistu olulised omadused: näiteks hoone konstruktsioon, heliisolatsioon, sisetööd ja ehitustehnoloogia. Vaja on ka plaane täpse ruumide ja piirkonna teabega. Ehitise kirjelduse ebaselgused tõlgendatakse tellija kasuks, sest kõik ehitusdokumendid peavad olema koostatud nii, et ehitusplatsid neist aru saaksid.

Tehke see õigeks ajaks

Uue ehituslepingu seaduse raames peab ehitusfirma andma siduva valmimiskuupäeva. Kui ehituse algust pole veel määratud, näiteks seetõttu, et ehitusluba on alles pooleli, tuleb täpsustada vähemalt ehitustööde kestus. Hilinemise korral saavad ehitajad nüüd hõlpsamini kahjunõudeid esitada.

Uue ehituslepingu seaduse tõttu olulised dokumendid

Alates uue ehituslepingu seaduse jõustumisest on ilma oma arhitektita võtmed kätte projekte ehitavatel ehitajatel õigus saada olulisi dokumente: dokumente, mida ehitaja peab ametiasutusele või oma pangale esitama – näiteks sooduslaenu taotlemiseks. või ehitise ametlikuks vastuvõtmiseks - tuleb ehitusfirma poolt õigeaegselt üle anda. Nii saab tellija ka hindaja abiga ehitusprojekti paremini kontrollida.

Maksa ainult plaani järgi

Järelmaksu puhul saab ehitise omanik uue ehituslepingu seaduse kohaselt nõuda töövõtjalt nn lepingu täitmise tagatist maksimaalselt 5 protsendi ulatuses tasutud summast. See raha peetakse algselt kinni ja makstakse alles siis, kui ehitusleping on täidetud – see tähendab, et töö on tellija poolt vastu võetud.
Lisaks lepingu täitmise tagatise õigusele annab uus ehituslepingu seadus eraehitajatele täiendava tagatise: töövõtja võib väljastada vaid osalisi arveid kokku 90 protsendi ulatuses kogutasust – ülejäänu peab ehitaja tasuma vaid üks kord. hoone on valminud.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here