Notari tingdeponeerimiskonto: eelised, puudused ja kulud

Kes taotleb maksete töötlemist notari usalduskonto kaudu?

Tavaliselt müüja – aga ideaalis mõlemad pooled. Nõusoleku korral näevad nad lepingus ette, millal peab ostuhind laekuma notari usalduskontole ja millised nõuded tasumisel peavad olema täidetud. Tingdeponeerimiskontot võib aga avada ja hallata ainult notar. Haldurina on ta konto omanik. See tähendab: ta hoiab kontot enda nimel, kuid kasutab raha kellegi teise arvete tasumiseks.

Millised nõuded peavad olema täidetud?

Kui soovite ostuhinna tasumist läbi notari tingdeponeerimiskonto, peaksite teadma ühte asja: seadusandjal on selles sõnaõigus. Vastavalt notariaalsele seadusele võib notar tingdeponeerimiskontot moodustada ainult siis, kui on olemas nn "õigustatud tagatishuvi " (BeurkG § 54a lg 2). Kui see nii ei ole, on notari käed seotud. Ta peab asjaosaliste taotluse tagasi lükkama.

Millal on õigustatud huvi turvalisuse vastu??

Õigustatud turvahuvi eksisteerib tavaliselt järgmistes olukordades:

  • Ostja soovib ostuhinda finantseerida mitme krediidiasutuse kaudu. Sel juhul saab notari tingdeponeerimiskonto aidata erinevaid makseid töödelda.
  • Kinnistu on pankrotis. Võlausaldajaid teenindatakse esmalt tingdeponeerimiskonto kaudu, enne kui raha müüjani jõuab.
  • Müüja soovib vara ostjale üle anda esimesel võimalusel, s.o enne ametlikku omandiõiguse üleminekut. See on võimalik vaid juhul, kui ostuhind on hoiustatud usaldusvarana notari usalduskontol.

Lisaks võib notar põhjendatud erandjuhtudel (nt kui asjaosalised on ülekoormatud) avada deponeerimiskonto. Põhimõtteliselt kehtib järgmine: Notari usalduskonto on alati seotud probleemsete tehingutega.

Notari usalduskonto abil saab töödelda erinevaid makseid mitme krediidiasutuse kaudu. 

Fotod: iStock / Chainarong Prasertthai

Kuidas käib maksete töötlemine läbi notari usalduskonto??

Kõigepealt peab notar kinnitama ostu-müügilepingu. Ta sillutab tee ostuhinna tasumisele mitmes etapis: Taotleb kinnistusraamatust üleandmisteate, hoolitseb kinnistusraamatusse kantud koormatiste kustutamisloa eest ja kontrollib ostueesõiguse olemasolu. Kui ostueesõigustatud isik ei soovi oma õigust teostada, saab notar vastava loobumise. Kui kõik maksetingimused on täidetud, on ostja kord: Tehakse korraldus kanda ostuhind notari usalduskontole (tähtpäeva teatis). Alles seejärel saab ostja ostetud vara kätte. Pärast üleandmist teatab müüja notarile, et tal on võimalik korraldada omandi üleandmine kinnistusraamatus. Notar hoolitseb ka kõigi varasemate koormiste kustutamise eest. Pärast omandi ülemineku lõppemist korraldab notar ostuhinna tasumise müüjale.
Hea teada: arveldamine notari usalduskonto kaudu võib kesta mitu kuud. Seetõttu peavad müüjad oma raha paljudel juhtudel kauem ootama.

Loe huvitavaid artikleid siit Õigus ja maksud Millele ostulepingus ja notaris tähelepanu pöörata Õigus ja maksud Reklaam Notaritasud maja ostmisel: Nii palju tasu koguneb koostöös Kinnisvaraalane oskusteave Kuidas määrata õiget müügihinda

Millised on tingdeponeerimiskonto kulud ja kes need maksab??

Kui palju maksate notarikonto eest, sõltub ühelt poolt ostuhinna suurusest ja teiselt poolt tasugraafiku määrast. Arvutamisel tugineb notar kohtu- ja notaritasude seadusele (GNotKG paragrahv 34, tabel B). Notari konto kulud kannab üldjuhul ostja. Samas on ka võimalik, et lepingupooled lepivad kokku teistsuguses kokkuleppes ja jagavad tasud omavahel.
Vastavalt tasugraafikule koosnevad hinnad järgmiselt:

  • kuni 2.500 eurot: 1,0 protsenti
  • algusega kell 2.501 kuni 10.000 eurot: 0,5 protsenti
  • alates 10.001 eurot: 0,25 protsenti

Näide: kinnisvara hind on 150.000 eurot müüdud. Ostuhind kantakse müüjale üle notari usalduskonto kaudu. Selle teenuse eest küsib notar 412,50 eurot.
Taustaks on järgmine kuluarvestus:

  • 2.500 eurot x 1 protsent = 25 eurot
  • 7.500 eurot x 0,5 protsenti = 37,50 eurot
  • 140.000 eurot x 0,25 protsenti = 350 eurot

See annab kokku 412,50 eurot.

Tähelepanu: see teave puudutab ainult ühekordseid makseid. Osaliste maksetega kaasnevad lisakulud. Rakenduda võivad ka kontohaldustasud ja võimalikud negatiivsed intressid.

Millised on notari usalduskonto eelised ja puudused?

Notari tingdeponeerimiskontost saavad kasu mõlemad lepingupooled – mitte ainult sellepärast, et notar vabastab nad tööst: ostja võib olla kindel, et temast saab kinnisvara omanik. Müüja ei saa ju oma raha kätte enne, kui notar on omandi ülemineku korraldanud. Tänu notari usalduskontole on ka müüjal suurem kindlustunne: ta saab oma raha alati kätte. Kui ostja vastupidiselt ootustele raha üle ei kanna, hoolitseb lepingu tühistamise eest notar. Tänu notariaalsele usalduskontole on see palju lihtsam. Sest notar ei ole praegusel hetkel veel omandi üleminekut algatanud.
Siiski on ka argumente, mis räägivad notari usalduskonto vastu – eelkõige seadusest tulenevad nõuded "õigustatud turvahuvi" kohta. Paljusid ostjaid heidutab ka hind. Müüjad hoiduvad riskist, et peavad oma raha kauem ootama.

Kas on võimalik osta kinnisvara ilma notari usalduskontota??

Jah, see on võimalik ja Saksamaal on see isegi rohkem reegel kui erand. Nn otsemaksega kannab ostja ostuhinna otse müüja kontole. Seda protsessi kontrollib ja jälgib notar. Nõuded maksele jäävad samaks: Kõik vajalikud load peavad olema olemas. Samuti korraldab notar ostja kasuks üleandmisteate kandmise kinnistusraamatusse. Seejärel teatab notar talle tasumisele kuuluva ostuhinna. Kohe kui raha on müüjale laekunud, annab ta vara üle.
Muide: Kui müüja on finantseerinud kinnisvara kolmanda osapoole võlaga ja tal on pangas võlgu, peab ostja raha kandma kahele kontole: ühelt poolt müüja finantseerimispanka ja teiselt poolt. anda müüjale endale. Küll aga saab ta kätte vaid ülejäänud summa.

Näpunäide: nii saavad müüjad otsetoetuste riske minimeerida

Võrreldes notari tingdeponeerimiskontoga on otsemakse seotud suurema riskiga. Müüja saab makse tagada ostjalt pangagarantii nõudmisega. Erinevalt notari tingdeponeerimiskontost on kulud juhitavad.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here