Notari tasud maja ostmisel: nii palju on tasu

Notari tasu maja ostmisel ei ole vabalt määratud, vaid on sätestatud kohtu- ja notaritasu seaduses (GNotKG). Need põhinevad suures osas kinnisvara ostuhinna suurusel - nn firmaväärtusel - ja on seetõttu väga täpselt arvutatavad näiteks kinnisvara finantseerimiseks.
Ühest küljest kasutatakse tehtud kulutusi notari töö eest tasumiseks. Seevastu kinnistusraamatus tuleb tasuda tasusid, mida võetakse muuhulgas maatasu kehtestamise eest. Notar taotleb selle kande ja esitab hiljem kinnistu ostjale arve kinnistusameti poolt võetavate tasude eest.
Tasugraafiku järgi tekivad maja ostmisel notarikulud 1,5 kuni 2 protsenti ostuhinnast, kusjuures tehtud kulud maksustatakse käibemaksuga. Kinnistusraamatu kuludele ostul makse ei lisandu.
 

Notari tasu aluseks on alati nn kohtu- ja notaritasude seadus.

Foto: iStock / maroke

Kuidas arvutada notari tasu?

Notari tasu suurus maja ostmisel sõltub vara ärilisest väärtusest: mida kõrgem on maja ostuhind, seda kõrgemat lihttasu määra notari rakendab. Olenevalt notari pingutusest nõuab ta selle mitmekordselt.
Lisaks sõltuvad tehtavad kulud sisestatavast maatasust, mis tavaliselt vastab laenusummale. Üldjuhul peab kinnisvaraostja arvestama notaritasuga viiekordse tasumäära ulatuses.
 

Väärtus
Korter Lihtne
Tasu 5 korda
Müügimaksu määr ~ kogukulud notar
150.000 eurot 354 € 1.770 € 336,30 € 2.106,30 €
200.000 eurot 435 € 2.175 € 413,25 € 2.588,25 €
250.000 eurot 535 € 2.675 € 508,25 € 3.183,25 €
300.000 eurot 635 € 3.175 € 603,25 € 3.778,25 €
400.000 eurot 785 € 3.925 € 745,75 € 4.670,75 €
500.000 eurot 935 € 4.675 € 888,25 € 5.563,25 €
600.000 eurot 1.095 € 5.475 € 1.040,25 € 6.515,25 €
800.000 eurot 1.415 € 7.075 € 1.344,25 € 8.419,25 €
1.000.000 eurot 1.735 € 8.675 € 1.648,25 € 10.323,25 €


Tabelis toodud arvud on ainult juhised kõrvalkulude kohta, mis on mõeldud kinnisvara finantseerimisel umbkaudseks juhiseks. Iga kinnisvara ost on individuaalne ja sellega kaasnevad erinevad notaritasud ja ka kinnistuskulud, mis võivad eelpool mainitud väärtustest erineda.

Notarikulude näidisarvestus: Selle summaga tuleb arvutada

Oletame näiteks maja, mille ostuhind on 400.000 eurot. Maatasu on 300.000 eurot. Seega tuleks maja ostmisel tasuda need kinnistusraamatutasud ja notaritasud:
 

Notari tasud  
Ostulepingu notariaalne kinnitamine 1.570,00 €
Tehingu lõpetamine 392,50 €
Maatasu notariaalne kinnitamine 635,00 €
Arveldamine notari usalduskonto kaudu 785.00
Tegevuse järelevalve 392,50 €
Vahesumma 3.775,00 €
Pluss. käibemaks 717,25 €
Notaritasud kokku 4.492,25 €
   
Kinnistusraamatu kulud  
Üleandmisteade 392,50 €
Registreerimise omanik 785,00 €
Maatasu registreerimine 635,00 €
Kinnistusraamatu kulud kokku 1.812,50 €
   
kogumaksumus 6.304,75 €

Kes kannab maja ostu notarikulud?

Kinnisvara ostmisel tekkivad notaritasud jäävad peaaegu täielikult ostja kanda. Kinnistu müüja tasub reeglina vaid kulud, mis on tehtud kinnistusraamatu erimuudatuste tegemiseks, näiteks kolmandate isikute õiguste (näiteks kasutusvalduse või elamisõiguse) kustutamiseks. Kes peab kandma, millise osa majaostu notarikuludest on sätestatud kas kinnisvaramaakleri või müüjaga sõlmitud lepingus. 
Hea teada: notaritasu tasumise eest vastutavad mõlemad lepingupooled. Seaduse järgi vastutavad kulud mõlemad. Kui pärast lepingu sõlmimist selgub ootamatult, et ostja on maksejõuetu ega suuda kulusid kanda, saab notar nõuda müüjalt tasumisele kuuluvaid tasusid.
 

Millal tuleb tasuda notaritasud??

Reeglina esitab notar oma teenuste eest arve siis, kui saadab müügilepingu koopia. Makse tuleb tavaliselt tasuda 14 päeva jooksul.
 

Teid võib huvitada ka Bausparen & Finanziereni maatasu ja hüpoteek: mis selle taga on? Kinnisvaraalane oskusteave Üleandmise teade: Kuidas broneerida kinnisvara Seadus ja maksud Millele ostu-müügilepingus ja notaris tähelepanu pöörata

Miks on vaja maja ostmiseks notarit?

Saksamaal on teatud õigustoimingute puhul seadusega nõutav notariaalne kinnitus. Saksa tsiviilseadustiku (BGB) §-s 311b on märgitud: „Leping, millega üks pool kohustub vara võõrandama või omandama selle omandi, nõuab notariaalset kinnitust."
Maja müügi notari poolt tõestatud kohustuse taustal on kinnisvara müük üsna keeruline. Ostjate ja müüjate kaitseks tegutseb notar järelevalve- ja täitevorganina, näiteks vormistab müügilepingu.
Kui kinnisvara müümisel notariaalse kinnituse vorminõuet ei täideta, ei kehti ostu-müügileping BGB § 125 järgi, välja arvatud juhul, kui sellest hoolimata on tehtud üleandmist ja kinnistusraamatusse kandmist (BGB § 311b). Reeglina on see aga vaevalt võimalik, kuna kinnistusamet kontrollib võõrandamisvormi enne registreerimist.
Notarile maksab maja müües küll ostja, kuid ta on siiski kohustatud olema neutraalne. Vastavalt föderaalse notariaalmääruse (BNotO) §-le 1 peetakse teda "avaliku ametikoha sõltumatuks pidajaks". Nagu kohtunikud või rahvakohtunikud, peab ta seetõttu käituma täiesti neutraalselt.

Võib-olla tasub kinnisvara esmalt osta ja hiljem ehitada – see võib säästa notaritasusid.

Foto: iStock / schulzie

Millised ülesanded on notaril maja ostmisel??

Ostu kõrvalkuludes on arvestatava osa notarikulud maja ostmisel, mis on vaatamata olemasolevatele majaostu ja majaehituse toetustele rahaliselt valus. LBS-i hooneühiskonna säästjad saavad kasu paljudest toetustest. LBS-is saate veebis vaadata, millistele stipendiumidele teil on õigus. Seetõttu mõtlevad kinnisvaraostjad täiesti õigustatult, milliste teenuste eest nad nii kõrget summat maksavad. Notari ülesanded maja müümisel põhinevad sellel protsessil:
 

 1. Müügilepingu projekt
  Esmalt koostab notar müügilepingu projekti. Selleks vajab ta kõiki asjakohaseid andmeid kinnisvara kohta, ostja ja müüja andmeid ning asjassepuutuva panga, mida võlausaldajana kasutatakse. 
   
 2. Looge notari usalduskonto
  Ostja ja/või müüja soovil loob notar nn notariaalse usalduskonto. Ostja "parkeerib" esmalt tasumisele kuuluva ostuhinna sellele tingdeponeerimiskontole, kuni kõik formaalsused on korralikult täidetud. Alles siis kantakse summa müüjale üle. Sellise konto loomine on vabatahtlik ja sellega kaasnevad lisatasud.
   
 3. Ostuleping anda üle kontrollimiseks
  Seejärel saadab notar müügilepingu projekti ostjale ja müüjale tutvumiseks. Kui mõlemad on eelnõuga nõus, määrab ta allkirjastamiseks aja.
   
 4. Uurige valla ostueesmüügist loobumise kohta
  Ehitusseadustiku (BauGB) järgi on mõnel omavalitsusel ostueesõigus, mis võib takistada kinnisvara ostmist. Sel juhul hangib notar vallalt loobumisavalduse.
   
 5. Kinnitage ostu-müügileping notariaalselt
  Kui mõlemad pooled on tulnud alla kirjutama, loeb notar müügilepingu täielikult läbi ja seejärel laseb lepingupooltel alla kirjutada. Seejärel kinnitab ta selle notariaalselt, mis muudab lepingu õiguslikult siduvaks.
   
 6. Teatage ostust maksuametile
  Kui leping on allkirjastatud, teatab notar müügist maksuametile. Selle müügiteate kaudu saab maksuamet teada eelseisvast omanikuvahetusest ja kohaldab tasumisele kuuluva vara võõrandamismaksu. Kui ostja on need kulud tasunud, väljastab maksuamet tollivormistustõendi. Omanikuvahetus on võimalik ainult sellega.
   
 7. Üleandmise teade registreerida kinnistusraamatus
  Järgmise sammuna taotleb notar kinnistusametis üleandmisteate. See kaitseb ostjat, takistades näiteks pankrotihalduril varale juurdepääsu.
   
 8. Kontrolli ostuhinna tasumist
  Järgnevalt tuleb ostjal tasuda kinnistu eest kokkulepitud ostuhind.
   
 9. Taotlege kinnistamist kinnistusraamatusse
  Kui raha on müüjale laekunud või notari usalduskontole, laseb notar uue omaniku kinnistusraamatusse registreerida. Selleks kustutatakse üleandmisteade ja kantakse uus omanik kinnistusraamatusse.

Kas saate säästa notaritasusid?

Kuna kinnisvara ost on juriidiliselt kehtiv ainult notariaalse kinnitusega, ei saa majaostu notarikulusid üldjuhul täielikult kokku hoida. Nende kõrvalkulude suuruses ei saa ka läbi rääkida, kuna need on kirjas notari tasugraafikus. Teatud juhtudel saate siiski salvestada, nimelt:

 1. Osta kinnisvara eraldi
  Notari tasu suurus maja ostmisel sõltub kinnisvara hinnast. Olemasolevate kinnistute puhul sisaldab see kinnisvara hinda ja kinnisvara hinda. Kui aga rääkida ehitusprojektist, siis esialgu võib maatükk lihtsalt ära osta rahaliselt ära. Kui sellel hiljem maja valmib, ei loeta seda kinnisvaraäriks ja seega ei ole see enam notari kohustus.
   
 2. Sul ei ole notari usalduskontot
  Notari usalduskonto annab turvalisuse, kuid tekitab ka lisakulusid. Kui jõuate järeldusele, et selline konto pole vajalik, saate ilma selleta hakkama ja säästa seeläbi notaritasusid.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here