Nii tihti on lapsetoetust taotletud

Vastavalt föderaalvalitsuse vastusele FDP taotlusele, mis avaldati juuni lõpus, kuni 31. mai 2020 kokku 233.000 taotlust heaks kiidetud. Pole üllatav, et enamik taotlusi pärineb peamiselt rahvaarvuga Nordrhein-Westfaleni liidumaadest (20 protsenti), Baierist ja Baden-Württembergist (14 protsenti) ning Alam-Saksimaalt (12 protsenti). See aga ei tähenda, et Baukindergeldit ka sihtrühmaga seoses kõige sagedamini taotleti.
Pigem olid peamiselt kaks Ida-Saksamaa osariiki, Brandenburg ja Mecklenburg-Vorpommerni need, kes nõustusid perede koduomandi edendamisega. Brandenburgis, 1.000 alaealiste lastega perekonda 39 taotlust, Mecklenburg-Vorpommernis 37. LBS Researchi andmetel on see kolmandiku võrra rohkem kui riigi keskmine, milleks oli 29 taotlust.
 

Brandenburgis, 1.000 alaealise lapsega peret 39 lapsetoetuse taotlust, Mecklenburg-Vorpommernis 37 - ja seega tubli ehk peaaegu kolmandiku võrra rohkem riigi keskmisest, mis oli mai lõpuks 29 taotlust. Seda näitab LBS Researchi hinnang, mis põhineb föderaalvalitsuse ja föderaalse statistikaameti andmetel.

Foto: LBS

Kus ei läinud Baukindergeld nii hästi alla??

Sihtrühma suhtes oli nõudlus Berliini ja Hamburgi linnriikides ootuspäraselt väga madal.

Need on põhjused 

LBS-i andmetel on asjaolu, et Baukindergeldi taotleti rohkemates maapiirkondades, nagu Mecklenburg-Vorpommer, Schleswig-Holstein, Alam-Saksi ja Rheinland-Plant, mitte linnriikides, Ruhri piirkonnas või mujal. Frankfurdi piirkond on ennekõike seotud sellega, et maapiirkonnad on kinnisvaratundlikumad. Rheinland-Pfalzi liidumaal on 58 protsenti kõigist korteritest ja majadest nende omanike kasutuses. Hamburgis ja Berliinis on see protsent vaid 24 ja 17 protsenti.
Teiseks teguriks on kodu omamise taskukohasus ehk kinnisvara hinnatase ja piirkondlik sissetulekute tase. Kinnisvarauuringute instituudi arvutuste kohaselt olid need Alam-Saksi liidumaal, Saarimaal, Rheinland-Pfalzis, Saksi-Anhaltis ja Tüüringis 2020. aasta esimeses kvartalis riigi keskmisest oluliselt paremad. Kõik, kes on huvitatud 60–80 ruutmeetri suurusest korterist, võiksid selle eest tasuda keskmise aastase netosissetulekuga viie ringis. Võrdluseks: Hamburgis ja Berliinis peavad pered koguma üheksa aastasissetulekut.

Peekonivööde kasv

Isegi kui see statistikast esmapilgul välja ei paista, saavad sellest kasu ka berliinlased
Baukindergeld. Sest paljud pealinna pered on viimasel ajal otsustanud peekonivöösse jääda
asuda elama ja realiseerida oma unistus oma kodu omamisest.
Hea teada: Berliini ümbritsevad piirkonnad on saanud isegi nii palju uusi elanikke, et nemad
kasvas kiiremini kui pealinn ise.

Erinevus Lääne- ja Ida-Saksamaa vahel

Lääne- ja Ida-Saksamaa vahel on selged erinevused ka lastetoetuse nõudluse osas. Ida-Saksamaal seni 1 kohta.000 perekonda esitatud 34 taotlust (v.a Berliin), Lääne-Saksamaal (v.a Hamburg) ainult 30. Siin on erinevus peamiselt tingitud ajaloost. Palju vähem idas asuvaid peresid omavad endiselt oma kinnisvara. Kuid soov oma nelja seina järele on oluliselt suurenenud ja seda julgustab Baukindergeld.

Mis on perede seas populaarsem: uusehitised või olemasolevad kinnistud?

Riik lootis Saksamaal ehitustegevust hoogustada ehituslastetoetuse kaudu. Esialgu esitati aga peamiselt olemasolevatele kinnistutele lastetoetuse taotlusi ja kriitikat ei lasknud kaua oodata. Vahepeal on aga mõõn, nagu graafik kinnitab.

Vastupidiselt paljude kriitikute ootustele valib üha rohkem peresid uue hoone kasuks.

Foto: LBS

LBS Researchi andmetel oli 2018. aastal uute hoonete osakaal vaid 14 protsenti, kuid seejärel kasvas see igal aastal oluliselt ja on 2020. aasta esimese viie kuuga 32 protsenti. Põhjuseks on asjaolu, et Baukindergeldi saab taotleda alles pärast sissekolimist ja ehitusluba ei pruugita anda enne 2018. aastat, kuid mõned ehitusprojektid vajavad elluviimiseks veidi aega.

Peamiselt toetati madala sissetulekuga peresid?

Pärast Baukindergeldi kasutuselevõttu kostis ikka ja jälle kriitilisi hääli, väites, et Baukindergeld aitab ainult kõrgepalgalisi, kes saavad endale kodu omamist niikuinii lubada. Viimane taotlusandmete analüüs tulutaseme järgi seda aga kinnitada ei saa. Näiteks 62 protsenti rahuldatud lastetoetuse taotlustest läheb peredele, kelle maksustatav aastatulu on alla 40.000 eurot. Lisaks kasvas alla 20 aastasissetulekuga perede rahuldatud taotluste arv.000 eurot alates 2019. aasta märtsist peaaegu 15 protsendilt 2020. aasta mai lõpuks 19,5 protsendini. 

Suur osa rahuldatud lastetoetuse taotlustest saavad kasu ka tõeliselt vähekindlustatud peredest.

Foto: LBS

Järeldus: kas Baukindergeld on oma eesmärgid saavutanud??

Isegi kui lõpphindamine on veel pooleli ja taotlusi saab esitada veel 2023. aasta lõpuni, näitab vahesaldo positiivset trendi. Kuigi Baukindergeldil pole kõikjal riigis sama mõju, kasutavad seda peamiselt madala sissetulekuga pered ja seega täidab see oma eesmärki. Lisaks on see hea viis ennetada inimeste maapiirkondadest eemaldumist, eriti suurlinnade ümbruskonnas, ning tagab linna eluasemeturu leevenduse.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here