Hooldusabivahendid tarbimisel: igapäevaste hoolduste lihtsustamine

Hooldusvajaja ja tema hooldajate kaitsmiseks on desinfitseerimisvahendite kasutamine hädavajalik ka koduhoolduses.

Fotod: iStock / AndreyPopov

Kellel on hooldusabivahendite kasutamise õigus?

Hooldusabivahendid on koduhooldust hõlbustavad seadmed ja tooted. Hooldusabivahendite loetelus on teatud tarbimiseks mõeldud hooldusvahendid eristaatusega. Neid saab ka ilma arstitõendita, samas kui kulud kuni 40 eurot kuus katab soovi korral hoolduskindlustus.
Kõik hooldust vajavad inimesed on tunnustatud hooldusastmega, elavad kodus, ühiskorteris või abitoas NING nende eest hoolitsevad mitte ainult spetsialistid, vaid ka sugulased, tuttavad või sõbrad.

Vanus, hooldustase ja individuaalne tervislik olukord on sellest sõltumatud, mis tähendab, et hooldustasemega lastel ja noortel on õigus saada ka tarbimisabivahendite kulude hüvitamist.

Märkus: Pikaajalise hoolduse kindlustuse kulude katmise õiguslik alus 

Üheteistkümnenda sotsiaalseadustiku (SGB XI) paragrahvi 40 lõike 1 kohaselt on kindlustatud isikud kaetud kohustusliku pikaajalise hoolduse kindlustusega
tagatud õigus õendusabivahenditele. Tarbimiseks mõeldud hooldusvahendid on sees
Seaduse lõige 2 on määratletud ja selle hüvitamine sätestatud: "Hoolduskulud-
Tarbimiseks mõeldud hooldusvahendite kassas ei ole lubatud tasuda summas 40 eurot kuus
ületada. Teenust saab osutada ka kulude hüvitamise vormis."

Toetus- ja pensionihoolduse taseme taotlemine: erinevused mineviku ja tänapäeva vahel Tõkkevaba elamise mõistete seletus Piiratud liikumisvõimega inimestele takistusteta elamine ja ehitamine

Kuidas hooldusvahendeid liigitatakse?

Kõik haigekassa hüvitise maksmise kohustuse osaks olevad abivahendid haigete ja abivajajate hooldamiseks on loetletud nn abivahendite nimekirjas. Meditsiiniabivahendite kataloog võtsid kohustuslikud ravi- ja pikaajalise hoolduse kindlustuskassad vastu juhendina, et selgitada kindlaksmääratud raamistikus vajalike abivahendite ostmise ja rentimise kulude võtmist. Koduhooldust hõlbustavad hooldusvahendid on loetletud tooterühmades 50–54. 


Hooldusabivahendite tooterühmad on järgmised:

PG 50: Hooldusabivahendid hooldamise hõlbustamiseks

PG 51: Hooldusabivahendid isiklikuks hügieeniks/hügieeniks

PG 52: Õendusabivahendid iseseisvamaks eluks/liikumiseks

PG 53: Hooldusabivahendid ebamugavustunde leevendamiseks

PG 54: Tarbimiseks mõeldud hooldusvahendid


Tehnilised abivahendid on eelkõige loetletud tooterühmades 50, 52 ja 53. See hõlmab selliseid tooteid nagu vannitõstukid, trepitõstukid ja kaldteesüsteemid. Need on enamasti saadaval laenuks. Olenevalt disainist katab üürikulud osaliselt või täielikult ravi- või hoolduskindlustus. Tooterühmas 51 on loetletud isikliku hügieeni hügieenitooted.
Tarbimiseks mõeldud hooldusvahendid on loetletud tooterühmas 54. Neid kasutatakse ka kehahoolduseks ja hügieeniks koduhoolduskeskkonnas, kuid nende kasutusala ja/või materjaliomaduste tõttu saab neid kasutada vaid üks kord, et tagada hoolduse ajal parim võimalik hügieen. Seetõttu on need kulumaterjalid, mis tuleb pärast kasutamist välja vahetada.

Olenemata hoolduse tasemest on teil õigus kasutada hooldusvahendeid.

Fotod: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Näpunäide: Õendusabipaketid abiandjalt

Kas teil on õigus saada hooldusabi koduhoolduse ja hoolduse taseme tunnustamise kaudu-
keskmine, hoolduskindlustuse selts tasub nõudmisel tarbimisabivahendite kulud kuni 40 euroga
igakuine. Arvukad abipakkujad panevad kokku igakuise paketi vastavalt Sinu vajadustele ja
Saate selle tarne regulaarselt.

Taotlege kulude katmist pikaajalise hoolduse kindlustusega

Kui Teil on aga nõuete täitmise tõttu õigus põetusabivahendite kulude hüvitamisele, tuleb esmalt pöörduda hooldusravikindlustusfondi poole. Arsti retsept ei ole vajalik. Avalduse esitab hooldust vajav isik või hooldavad omaksed otse hoolekandefondile. 
Hooldusabipakette pakkuvad abi osutajad pakuvad tavaliselt tuge sobivate avalduste mallidega ja abi taotlemisel. Teise võimalusena võib taotluse esitada otse hoolduskindlustusele. Üldjuhul on pakkujate hulgast valida nelja kuni kuue tüüpilise õendusabi pakettide vahel, mis ei ületa garanteeritud kulueeldust 40 eurot. Tavaliselt saab ka individuaalseid pakette kokku panna vastavalt teie vajadustele. 
Arveldamine toimub hooldusabi pakettide raames koguväärtusega kuni 40 eurot, enamasti otse teenuseosutaja ja hoolduskindlustusfondi vahel. Erapatsientide ja lisavajaduste pakettide puhul seevastu saadetakse hooldust vajavale isikule klassikaline arve (või. hooldavad omaksed), kes esitab kulude hüvitamise ja nende tasaarveldamise nõuded garanteeritud 40 euroga tavapärases kirjalikus vormis hoolekandefondi vastu. 
Tunnustatud hooldustaseme, koduhoolduse puhul leibkonnas või järelevalvega elukeskkonnas toimub hoolduskindlustuskassa kooskõlastus üldjuhul nelja nädala jooksul. Kui heakskiit on antud, tuleb taotlus esitada ainult üks kord, eeldusel, et tähtajalist heakskiitu pole antud.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here