Hooldusteenused

Kui inimene vajab hooldust, toetab pikaajalise hoolduse kindlustus isiku hooldamist ja hooldamist. Hooldusastet tunnustades annab see õiguse seotud teenustele. Sarnaselt osalise kaskokindlustusega tekkinud hoolduskulude katteks võtab pikaajalise hoolduse kindlustus rahalise vastutuse, mis on rahaliste ja mitterahaliste hüvitiste näol kättesaadav hooldusvajajatele ja hooldavatele lähedastele. 

Mida mõeldakse hooldusteenuste all?

Mõiste "hooldusteenused" võtab kokku kõik teenused, mis on mõeldud hooldust vajavate inimeste hooldamiseks ning seeläbi elukvaliteedi ja iseseisvuse toetamiseks. See hõlmab kõiki teenuseid, mis ei toimu ilma hooldusvajaduseta. Vajadused, mis tekiksid ilma hooldusvajaduseta (näiteks toidukulud), ei kuulu hooldusteenuste hulka. Kõigil õenduskindlustuse poolt tunnustatud õendusabi kraadi omandanutel on õigus saada hooldushüvitist õendusabikindlustusest.

Koduhoolduse rahaline toetus

Hooldustoetus on igakuine rahasumma, mida makstakse, kui hooldust vajava inimese eest hoolitsevad kodus pereliikmed, sõbrad või erahooldajad. Hooldustoetust saab taotleda alates 2. hooldusastmest. Hooldustase 1 hooldustasu ei maksta.
Hooldustoetus kuus:

 • hooldustasemega 1: -
 • hooldustase 2: 316,00 eurot
 • hooldusastmega 3: 545,00 eurot
 • hooldusastmega 4: 728,00 eurot
 • hooldusastmega 5: 901,00 eurot

Hooldustoetus koduhoolduseks

Hooldustoetus on hooldushüvitis, mis on ette nähtud koduhooldusel hooldust vajavatele isikutele, et tagada professionaalsete hooldajate tugi ja nõustamine. Tunnustatud 1. hooldustasemega inimestele võimaldatakse kaks tasuta konsultatsioonivisiiti; need visiidid on kohustuslikud 2. kuni 5. taseme hoolduse saajatele. Individuaalse hoolduse olukorda selgitatakse konsultatsioonil. Hooldavad sugulased saavad hooldusekspertidelt näpunäiteid koduse hooldamise ja hooldamise kohta ning soovitusi ruumi parandamiseks (nt takistusteta ümberehitamiseks).
Kui hooldust vajav isik elab hooldusasutuses nagu vanadekodu või hooldekodu, on professionaalsed hooldajad kättesaadavad ööpäevaringselt, mistõttu nendel juhtudel hooldustoetust ei maksta.
 

Pikaajalise hoolduse toetus on pikaajalise hoolduse kindlustuse rahaline hüvitis. Seda makstakse juhul, kui hooldust pakuvad sugulased.

Fotod: iStock / dolgachov

Mitterahalised õendushüvitised

Mitterahalist hooldustoetust määratakse ka alates 2. hooldustasemest hooldustasemega inimestele, kui abivajajat hooldatakse kodus. Mõiste "mitterahaline hüvitis" võib tekitada arusaamatusi, kuna toetus on mõeldud teenuste eest tasumiseks, näiteks abivajaja juurde koju jõudva ambulatoorse hoolduse töö eest.
Mitterahalised hooldushüvitised kuus:

 • hooldustasemega 1: -
 • hooldustase 2: 689,00 eurot
 • hooldustasemega 3: 1.298,00 eurot
 • hooldustase 4: 1.612,00 eurot
 • hooldustasemega 5: 1.995,00 eurot

Abisumma täiendavate hooldus- ja abiteenuste eest

Kui igakuist mitterahalise hooldushüvitise õigust ei kasutata täies mahus ära, saab sellest kuni 40 protsenti kasutada täiendavate hooldus- ja abiteenuste hüvitisena. Vastavalt sotsiaalkindlustusseadustiku XI paragrahvile 45b saab hüvitise saaja kasutada eelarvest erinevate eakatele teenuste osutamiseks. Nende hulka kuuluvad igapäevased kaaslased, majapidamisega seotud teenused (koduabi), ostuabi või dementsed hooldajad. Tasaarvestuse võimaldamiseks peab aga lepinguline teenusepakkuja olema pikaajalise hoolduse kindlustusega kooskõlastatud.

Hooldustoetus ja mitterahalised hooldushüvitised koos

Kui hooldust vajavat isikut hooldavad kodus lähedased ja hooldusteenus paralleelselt (ka päeva- või ööhooldust kasutades), saab mitterahalisi hooldustoetusi ja hooldustoetust kombineerida protsentuaalselt. Näiteks kui ambulatoorne talitus kasutab ainult 30 protsenti teenustest raviteenuse osutamiseks, võib abisaajatele maksta täiendavalt 70 protsenti hooldustoetust, mis katab sõprade ja sugulaste koduhoolduse kulud.

Päevahooldus ja ööhooldus

2. hooldustasemest hooldust vajavatel inimestel on võimalik saada mitterahalist ambulatoorset ravi päeva- ja ööhoolduse eest. See hõlmab poolstatsionaarset abi professionaalsete teenuseosutajate poolt, mida abivajaja kasutab tunnipõhiselt. See leevendab kodus hooldamisel olevaid sugulasi.

Lühiajaline hooldus, kui pärast haiglas viibimist on suurenenud vajadus

Kui teatud hooldusastmega isiku hooldusvajadus suureneb ajutiselt, näiteks operatsiooni või muu haiglas viibimise tõttu, saavad hooldavad lähedased kasutada nn lühiajalist hooldust. Põhimõtteliselt on igal aastal hooldust vajaval isikul 1.Saadaval on 612 eurot, mida saab kasutada kuni kuue nädala või 42 päeva jooksul professionaalse hooldusteenuse toetuseks. Kui profülaktilist ravi ei kasutata, võib lühiajalise hoolduse toetust suurendada kuni 3-ni.224 eurot saab suurendada kuni kaheksa nädalat, 56 päeva, aastas.

Ennetav hooldus lähedaste leevendamiseks

Hooldavad omaksed vajavad taastumisaega ka oma haiguse ravimiseks või puhkusel viibimiseks. Selleks pakub pikaajalise hoolduse fond ennetava hoolduse toetusi, mida nad taotlevad üldjuhul kuni neli nädalat, 28 päeva aastas kuni 1.612 eurot doteeritud. Kui lühiajalist hooldust ei kasutata, võib ennetava hoolduse õigust pikendada kuni kuue nädalani või 42 päevani aastas ja 2.412 eurot toetuse tõus.

Abivahendid

Abivahendid on tooted ja esemed, mis hõlbustavad iseseisvust, liikumist ja igapäevaelu hooldusvajaduse korral. Nende hulka kuuluvad näiteks kõndimise abivahendid, ratastoolid, WC-istmed ja ümberistumise abivahendid. Pikaajalise hoolduse kindlustus hüvitab abivahendite kulud, kui need on loetletud ravikindlustusseltside abivahendite kataloogis. Tarbimisabivahenditel on oma staatus.

Abivahendeid kasutatakse abivajajate iseseisvuse, liikuvuse ja igapäevaelu hõlbustamiseks.

Foto: iStock / shapecharge

Hooldusabivahendid tarbimiseks

Tarbimiseks mõeldud hooldusvahendid on tarbekaubad, mida vajate igapäevases hoolduses ja mis kuluvad ära koos kasutamisega. Alates hooldustaseme määramisest on igal hooldust vajaval isikul õigus saada tooteid 40 euro väärtuses kuus, mida kasutatakse desinfitseerimisvahendite, ühekordsete kinnaste, pidamatuslappide või sarnaste esemete jaoks. Paljud hooldusabivahendite pakkujad pakuvad erinevaid tootepakettide kombinatsioone, mille vahel kannatajatel on lihtne valida. Avalduse esitamine tarbimisabivahendite kulude enda kanda võtmiseks toimub mitteametlikult koos hoolduskindlustusega.

Koduse hädaabikõne süsteemi toetus

Maja hädaabikõne on hädaabikõne nupp, mida saavad kasutada kannatanud, kui nad on hädaolukorras, näiteks kui nad kukuvad või juhtub majapidamises õnnetus. Hädaabikõne on seotud hädaabikõnekeskusega, mis teavitab hädaabikõne aktiveerimisest koheselt vastutavaid asutusi ja saadab abi. Kodune hädaabikõne on doteeritud alates 1. hooldustasemest 23 euroga kuus.

Kasutage omaste hoolduskursusi tasuta

Igaüks, kes hoolitseb koduses keskkonnas, võib vabatahtliku hooldajana või hooldava sugulasena taotleda tasuta hoolduskursusi vastavalt SGB XI jaotisele 45. Kursusel osalejatele õpetatakse koduhoolduse põhitõdesid ning soodustatakse isiklikku vahetust spetsialistide ja teiste hooldajatega. Hooldatava hoolduskindlustus võtab hoolduskursuse kulud täies ulatuses üle.

Toetused elamispinna kohandamiseks barjääride vähendamiseks

Hooldusravifond toetab kuni 4 elamispinna kohandamist, mis aitab muuta elukeskkonna takistuste- või takistustevabaks.000 eurot ühekordse toetusena, mida võib hooldustaseme tõstmisel siiski korrata. Võimalikud on järgmised konversioonimeetmed:

 • takistusteta köök
 • takistusteta vannituba
 • Vanni tõstuk
 • takistusteta dušš
 • Vann uksega / sissepääsuga 
 • Puusavann
 • takistusteta tualetid 
 • Vanni ümberehitamine duširuumiks 
 • takistusteta uksed / välisuksed 


Lisaks saab hooldust vajav inimene toetust kasutada abivahendite ostmiseks. Näited abivahenditest, mida saab rahastada elamispinna kohandamise kaudu, on järgmised:

 • Trepitõstukid (kasutatud ka trepitõstukid)
 • Õues lift
 • Kodutõstuk
 • Tõstuk / tõstuk
 • Istme tõstuk
 • Seisev pastakas 
 • Kurvi tõstmine
 • Platvormi tõstuk
 • Ratastooli kaldteed ja kaldteed 


Taotlus tuleb esitada koos konkreetse teabega enne meetme võtmist ja seda võib rakendada (ost, ümberehitamine jne) alles pärast heakskiidu andmist. Teise võimalusena võite taotleda KfW-lt toetusi ja toetusi oma elamispinna kohandamiseks. Anname teile üksikasjalikult nõu ligipääsetavuse ja barjääride vähendamise osas, et leida individuaalselt sobivad lahendused igapäevaelu lihtsamaks muutmiseks.

Koduhooldus võimaldab hooldust vajaval isikul võimalikult kaua koduses keskkonnas viibida. See on lihtsam, kui tehakse teatud eluruumi kohandusi.

Fotod: iStock / Dean Mitchell

Ambulatoorsete elugruppide rahastamine isekorralduses

Kui koduhooldus pole võimalik, pakub eakatele alternatiivset elamisvormi ambulatoorne ravirühm. Selline eakate ühiskorter, mida juhitakse oma organisatsioonis kuni nelja eakaga, saab hooldusfondist kuni 2 majapidamistoetust.500 eurot elaniku kohta. Lisaks saab määrata igakuist toetust 214 eurot elaniku kohta, mis on mõeldud ühiskorteri hooldamiseks korraldaja töölevõtmiseks. Ühekordse toetusena määrab hooldefond kuni 4.000 eurot elamispinna kohandamiseks elaniku kohta (kuni 16.000 eurot korteriaktsia kohta).

Statsionaarse ravi toetused

Kui hooldust vajavad inimesed peavad kolima vanade- või hooldekodusse, saab asjaomane isik hooldefondist toetusi alates hooldustasandist 2, olenevalt hooldustasemest hoolduseks statsionaarses vanadus- ja hooldusasutuses.

 • 1. hooldustasemega: -
 • hooldustase 2: 770,00 eurot
 • hooldustasemega 3: 1.262,00 eurot
 • hooldustase 4: 1.775,00 eurot
 • hooldustase 5: 2.005,00 eurot

Ülevaade hooldusteenustest hooldusastme järgi

Hooldusaste 1

 • Abiraha lisahooldus- ja abiteenuste eest: 125 eurot kuus
 • Tarbimisabivahendid: 40 eurot kuus 
 • Toetus elamispinna kohandamiseks: ühekordne 4.000 eurot
 • Koduse hädaabinumbri paigaldamise ja toimimise toetus: ühekordne paigaldus 10,49 eurot; Igakuised tegevuskulud kuni 23 eurot
 • Hoolduse rahastamine elamurühmades või eakate ühiskorterites 
 • Hooldustoetus omastehooldajatele (perehoolduspuhkus)

Hooldusaste 2

 • Hooldustoetus ainult koduhoolduseks omaste poolt: 316 eurot kuus 
 • Abiraha lisahooldus- ja abiteenuste eest: 125 eurot kuus
 • Tarbimisabivahendid: 40 eurot kuus 
 • Mitterahaline hooldustoetus koos professionaalse hooldusteenuse osutatava hooldusega: 689 eurot kuus 
 • Päeva- ja ööhooldus: 689 eurot kuus
 • Ennetav hooldus: 1.612 eurot aastas, millele lisandub 50 protsenti lühiajalise hoolduse kasutamata jäänud eelarvest
 • Lühiajaline hooldus: 1.612 eurot aastas, millele lisandub 100 protsenti kasutamata jäänud ennetusravi eelarvest
 • Täisstatsionaarse hoolduse toetus hooldekodus: 770 eurot kuus
 • Toetus elamispinna kohandamiseks: ühekordne 4.000 eurot
 • Koduse hädaabinumbri paigaldamise ja toimimise toetus: ühekordne paigaldus 10,49 eurot; Igakuised tegevuskulud kuni 23 eurot
 • Hoolduse rahastamine elamurühmades või eakate ühiskorterites 
 • Hooldustoetus omastehooldajatele (perehoolduspuhkus)

Hooldusaste 3

 • Hooldustoetus ainult koduhoolduseks omaste poolt: 545 eurot kuus 
 • Abiraha lisahooldus- ja abiteenuste eest: 125 eurot kuus
 • Tarbimisabivahendid: 40 eurot kuus 
 • Mitterahalised hooldushüvitised professionaalse hooldusteenuse osutamise korral: 1.298 eurot kuus 
 • Päevane ja öine hooldus: 1.298 eurot kuus
 • Ennetav hooldus: 1.612 eurot aastas, millele lisandub 50 protsenti lühiajalise hoolduse kasutamata jäänud eelarvest
 • Lühiajaline hooldus: 1.612 eurot aastas, millele lisandub 100 protsenti kasutamata jäänud ennetusravi eelarvest
 • Täieliku statsionaarse ravi toetus hooldekodus: 1.262 eurot kuus
 • Toetus elamispinna kohandamiseks: ühekordne 4.000 eurot
 • Koduse hädaabinumbri paigaldamise ja toimimise toetus: ühekordne paigaldus 10,49 eurot; Igakuised tegevuskulud kuni 23 eurot
 • Hoolduse rahastamine elamurühmades või eakate ühiskorterites 
 • Hooldustoetus omastehooldajatele (perehoolduspuhkus)

Hoolduse tase 4

 • Hooldustoetus ainult koduhoolduseks omaste poolt: 728 eurot kuus 
 • Abiraha lisahooldus- ja abiteenuste eest: 125 eurot kuus
 • Tarbimisabivahendid: 40 eurot kuus 
 • Mitterahalised hooldushüvitised professionaalse hooldusteenuse osutamise korral: 1.612 eurot kuus 
 • Päevane ja öine hooldus: 1.612 eurot kuus
 • Ennetav hooldus: 1.612 eurot aastas, millele lisandub 50 protsenti lühiajalise hoolduse kasutamata jäänud eelarvest
 • Lühiajaline hooldus: 1.612 eurot aastas, millele lisandub 100 protsenti kasutamata jäänud ennetusravi eelarvest
 • Täieliku statsionaarse ravi toetus hooldekodus: 1.775 eurot kuus
 • Toetus elamispinna kohandamiseks: ühekordne 4.000 eurot
 • Koduse hädaabinumbri paigaldamise ja toimimise toetus: ühekordne paigaldus 10,49 eurot; Igakuised tegevuskulud kuni 23 eurot
 • Hoolduse rahastamine elamurühmades või eakate ühiskorterites 
 • Hooldustoetus omastehooldajatele (perehoolduspuhkus)

Hooldusaste 5

 • Hooldustoetus koduse hooldamise eest omaste poolt: 901 eurot kuus 
 • Abiraha lisahooldus- ja abiteenuste eest: 125 eurot kuus
 • Tarbimisabivahendid: 40 eurot kuus 
 • Mitterahalised hooldushüvitised professionaalse hooldusteenuse osutamise korral: 1.995 eurot kuus 
 • Päevane ja öine hooldus: 1.612 eurot kuus
 • Ennetav hooldus: 1.612 eurot aastas, millele lisandub 50 protsenti lühiajalise hoolduse kasutamata jäänud eelarvest
 • Lühiajaline hooldus: 1.612 eurot aastas, millele lisandub 100 protsenti kasutamata jäänud ennetusravi eelarvest
 • Täieliku statsionaarse ravi toetus hooldekodus: 2.005 eurot kuus
 • Toetus elamispinna kohandamiseks: ühekordne 4.000 eurot
 • Koduse hädaabinumbri paigaldamise ja toimimise toetus: ühekordne paigaldus 10,49 eurot; Igakuised tegevuskulud kuni 23 eurot
 • Hoolduse rahastamine elamurühmades või eakate ühiskorterites 
 • Hooldustoetus omastehooldajatele (perehoolduspuhkus)

Olenevalt hoolduse tasemest on haigetel õigus saada erinevaid hooldustoetusi.

Fotod: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Hooldusteenuste kulud on väga erinevad

Umbes 13.000 ambulatoorset hooldusteenust ning sama palju vanade- ja hooldekodusid on Saksamaal saadaval lisaks hooldavatele sugulastele hoolduse ja põetamise eest. Hinnad sõltuvad alati pakutavatest teenindusstandarditest, individuaalsest varustusest ja lisapakkumistest. See ei võimalda koostada selgeid kulujuhiseid.
Pikaajalise hoolduse kindlustus on võrreldav hooldusvajaduse osalise kaskokindlustusega. Hea eraviisiline pikaajalise hoolduse pakkumine on seega abiks, et katta hooldusvajaduste kulud lisaks pikaajalise hoolduse kindlustuse eelistele. Arvestada tuleb ka omaosalus majutuse, toitlustuse ja vajadusel proportsionaalsete investeerimiskuludega hooldusasutuste kasutamise eest.
Kui omaosaluse kulusid ei ole võimalik ise katta, näiteks seetõttu, et hooldust vajav isik elab Hartz IV toetusel, võtab vastutav sotsiaalamet omaosaluse üle.

Hooldustoetuse taotlemise eelduseks hooldustaseme taotlemine

Hoolduskindlustusfondi hooldushüvitised sõltuvad tunnustatud hooldustasemest. Sellest lähtuvalt tuleb enne hooldustoetuse taotluse esitamist teha hooldustaseme taotlus. Hooldusastme taotlemisel ootab teid haigekassade meditsiiniteenistuse (MDK, Medicproof erakindlustatud isikutele) eksperdi visiit, kes viib kohapeal läbi hooldusvajaduse hindamise. Tema avaldus hooldusfondile on soovitus, mida hooldusfond kasutab otsuste tegemisel.
Hooldustaseme määramisel on teil automaatselt õigus saada hooldusfondist tulenevaid seadusjärgseid hüvitisi, mida saate seejärel vastavalt taotleda.

Toetus: riigiteenistujate hooldushüvitis

Riigiteenistujad ja nende sugulased (sh lesepensioni saajad) loetakse abikõlblikuks. See õigus tuleneb asjaolust, et riigiteenistujate eest ei ole/ei ole tasutud ravikindlustusmakset. Selle asemel kaetakse abiga otseselt haigestumise ja hoolduse korral tekkinud kulud.
Seetõttu peavad abikõlblikud isikud taotlema vajalikke hooldushüvitisi mitte ainult pikaajalise hoolduse kindlustusest, vaid ka vastutavast abibüroost. Pikaajalise hoolduse kindlustus maksab siis vaid osa hooldusteenuste kuludest. Abi kannab aga täiendava osa kuludest.
Kulude katmine on reguleeritud vastava õigusliku alusega. See võib erineda olenevalt föderaalametnikele, postitöötajatele ja raudteetöötajatele antava abi liigist. Lisaks on olemas individuaalsed teenuste ja abivahendite kataloogid, mis erinevad ka statsionaarse ravi vajaduse korral. Kui teil on abi nõuete kohta küsimusi, on abinõustaja abi ja selgitusi nõustav.

Kõrgem teenusenõue: vastuväide või taotlus õe klassifikatsiooni tõstmiseks

Kuna hoolduskindlustusfondi hooldushüvitised on otseselt seotud hooldustaseme klassifikatsiooniga, tuleb lisavajadusel taotleda uus klassifikatsioon. Kui teie arvates oli salastatus liiga madal, võite seadusega ettenähtud aja jooksul otsusele vastu vaielda.
Edukaks vastulauseks või õenduse klassifikatsiooni tõstmiseks peavad olema head, professionaalsed ja faktilised põhjused, mida saab dokumenteerida näiteks õenduspäevikus ja kinnitada meditsiiniliste aruannetega. Vajadusel võib pikaajalise hoolduse kindlustusselts nõuda uut MDK / Medicproofi hinnangut, mis aitab teid ka teie suurema hooldusteenuse vajaduse põhjendamisel.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here