Koduhoolduse mitterahalised hooldushüvitised

Millises summas mitterahalisi hooldustoetusi kinnitatakse?

Mitterahaliste hüvitiste suurus oli sätestatud pikaajalise hoolduse tugevdamise seaduses 2, mis kehtib alates 1. Jaanuar 2017 kehtib. Kehtivad järgmised laused:
 

  • 1. hooldustasemega inimestele 0 eurot kuus
  • 2. hooldustasemega inimestele 689 eurot kuus
  • 1.3. hooldustasemega inimestele 298 eurot kuus
  • 1.4. hooldustasemega inimestele 612 eurot kuus
  • 1.5. hooldustasemega inimestele 995 eurot kuus

Mis vahe on pikaajalise hoolduse toetusel ja pikaajalise hoolduse mitterahalisel hüvitisel??

Hooldustoetus ja mitterahalised hooldustoetused on ühised, et mõlemal juhul on tegemist hooldustoetustega, mida makstakse tunnustatud hooldusastme alusel (alates PG 2). 
Hooldustoetus on rahaline hüvitis. Pikaajalise hoolduse kindlustusfond maksab hooldust vajavale isikule otse rahasumma. Seda raha kasutatakse sugulastele, sõpradele või teistele mitteprofessionaalsetele hooldajatele koduhooldusega seotud pingutuste hüvitamiseks. 
Mitterahaliste hooldushüvitiste puhul pole küsimus rahas, vaid teenustes. Neid pakuvad professionaalsed hooldajad. Õendusteenus esitab arveid otse õendusabifondile. Hooldusvajajale tasu ei maksta.

Mis on kombinatsiooni jõudlus? 

Kombineeritud teenus on segu hooldustoetustest ja mitterahalistest hooldushüvitistest ning praktilises mõttes koduhooldusest sugulaste poolt ja hooldusteenustest. Esimeses etapis määratakse kindlaks kõik ülesanded, mida õenduspersonal peaks võtma. Kulud vastavad kinnitatud hooldusastmele vastava mitterahalise hooldushüvitise maksimaalse võimaliku suuruse osale. Teises etapis kantakse maksimumsumma ja tegelike kulude vahe hooldustoetusele ja makstakse välja hooldust vajavale isikule. Selline segavorm on mõttekas, kui lähedased soovivad osa koduhooldusest ise enda kanda võtta, kuid vajavad füüsiliselt raskete hooldusmeetmete puhul spetsialistide tuge.

Pension & pensionihooldustoetus: eluhooldustoetuse määratlus, taotlemine, suurus ja nõuded: palgaasendustoetuse suurus ja tingimused Pension & pension Eluaseme kohandamine: hooldusfond maksab kuni 4.000 eurot

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here