2. hooldustase tõsiste hooldusvajadustega inimeste jaoks

Hooldusaste 2 nõudis tõsist hooldusvajadust. Hooldustasemete süsteemis lähtuti hooldusvajaduse mõistest hoolduseks kuluvast ajast. Raske hoolduse vajadus ilmnes, kui olid täidetud kolm tingimust:

 1. Hooldajad vajavad hooldamiseks keskmiselt vähemalt kolm tundi nädalas.
 2. Sellest vähemalt kolmest tunnist on vähemalt kaks tundi vajalik põhihoolduseks.
 3. Elementaarne hooldus on vajalik vähemalt kolm korda päevas erinevatel aegadel.

Põhihooldus hõlmab hooldust vajava isiku toitumist, liikumist ja isiklikku hügieeni. 
 

 • Toitumine: Abi toitumisel hõlmab toidu tükeldamist hammustada ja vajadusel "toitmist" ehk abistamist toidu sissevõtmisel.
 • Liikuvus: liikuvus hõlmab paljusid ülesandeid, mis nõuavad füüsilist aktiivsust. See hõlmab lahti- ja lahtiriietumist, lahkumist ja voodi otsimist, kõndimist, seismist ja trepist üles ronimist, aga ka lahkumist ja korteri otsimist. 
 • Isiklik hooldus: lisaks vannis käimisele, duši all käimisele ja pesemisele hõlmab isiklik hooldus ka hammaste harjamist, raseerimist ja hooldust vajava inimese kammimist. 

Valamu hooldamine, näiteks kammimine, on samuti üks põhihoolduse valdkonda kuuluvaid ülesandeid.

Fotod: iStock / FredFroese

Aeg, mis jäi pärast põhihooldust vähemalt kaks tundi päevas kokku vähemalt kolmest tunnist, anti 2. hooldustasemel koduhoolduseks, näiteks:
 

 • Nõude pesemine või nõudepesumasina peale- ja mahalaadimine
 • Ostude sooritamine
 • Toitude valmistamine
 • Eluruumide koristamine
 • Eluruumide kütmine
 • Pesu pesemine, kuivatamine ja triikimine

Tingimused hooldustaseme 2 jaoks piiratud igapäevaste oskustega

Piiratud igapäevaoskuste kinnitus eeldas dementsusega seotud võimete kahjustust, vaimuhaigust või vaimset puuet. Igapäevaoskuste hindamiseks kasutasid retsensendid 13-punktilist kataloogi. 13 punktist vähemalt kaks pidid kehtima ja põhjustama häireid igapäevaste ülesannete täitmisel vähemalt kuus kuud.
Piiratud igapäevaoskuste testimise kriteeriumid

 1. Uuritav isik on verbaalselt agressiivne.
 2. Uuritav hindab valesti või põhjustab ohtlikke olukordi.
 3. Uuritav isik käsitseb mittenõuetekohaselt ohtlikke esemeid või potentsiaalselt ohtlikke aineid.
 4. Uuritav käitub füüsiliselt või verbaalselt agressiivselt, saades olukorrast valesti aru.
 5. Uuritav käitub ebasobivalt seoses eriolukordadega.
 6. Uuritav inimene ei ole võimeline tajuma oma tundeid ega vajadusi. 
 7. Ärevushäire või teraapiaresistentne depressioon muudab uuritava võimetuks tegema vajalikku koostööd ravi- või kaitsemeetmete osas.
 8. Kõrgemate ajufunktsioonide häire tõttu on uuritaval probleeme igapäevaste sotsiaalsete tegevustega toimetulekul. 
 9. Uuritava päeva-öö rütm on häiritud.
 10. Uuritav inimene ei oska planeerida ega struktureerida igapäevast rutiini.
 11. Uuritav ei saa aru igapäevastest olukordadest ja reageerib neile sobimatult.
 12. Uuritava käitumine on ebastabiilne või emotsionaalselt kontrollimatu.
 13. Teraapiaresistentse depressiooni tagajärjel on uuritaval valdavalt meeleheide, abitus, masendus või lootusetus.

Ülevaade 2. hooldustaseme hüvitistest

Siin on ülevaade teenustest, mille pikaajalise hoolduse kindlustusfondid üle võtsid 2. hooldustasemel rasket hooldust vajavatele inimestele:
 

 • Hooldustoetus erahooldajate koduhoolduseks
 • Mitterahaline hooldus õdede koduhoolduseks
 • Hooldussumma täiendavate hooldus- ja abiteenuste eest 
 • Lühiajaline hooldus, kui ajutiselt on suurenenud hooldusvajadus
 • Ennetav hooldus, kui hooldajatel on see ajutiselt takistatud
 • Päevane ja öine hooldus poolstatsionaarseks majutuseks
 • Statsionaarsed hooldusteenused 
 • Lisateenused

Hooldustoetus 

Hooldustoetust makstakse rahalise toetusena hooldust vajavatele isikutele, kelle eest hoolitsevad erahooldajad, näiteks pereliikmed või sõbrad koduses keskkonnas. 2. hooldusastme rasket hooldust vajavatel inimestel oli õigus saada hooldustoetust 458 eurot kuus. Piiratud igapäevaoskustega lisandus 87 eurot, seega kogusummaks tuli 545 eurot kuus. 

Mitterahalised õendushüvitised 

Mitterahalised hooldustoetused, nagu ka hooldustoetus, on mõeldud hoolduse tagamiseks koduses keskkonnas. Neid ei maksta välja sularahas, vaid neid pakuvad väljaõppinud õendustöötajad. Tavaliselt on need ambulatoorse hoolduse töötajad. 2. hooldusastme rasket hooldust vajavatel inimestel oli õigus saada mitterahalist hooldushüvitist 1.144 eurot kuus ehk summas 1.Piiratud igapäevaoskused 298 eurot kuus.
Hooldustoetus ja mitterahalised hooldushüvitised olid kombineeritult võimalikud ka 2. hooldustasemel kindlustatutele. Täpsemalt tähendab see, et osa koduhooldusest võiksid üle võtta lähedased ja teise osa ambulatoorsed hooldusteenused. See kombinatsioon on endiselt võimalik pärast hooldustasemele üleminekut 2017. aastal.

Mitterahalised hooldushüvitised kehtivad koduhooldusel, näiteks ambulatoorse hoolduse teenuse poolt.

Fotod: iStock / Wavebreakmedia

Hooldussumma  

B oli mõeldud täiendavateks tugi- ja abiteenusteks. See oli 104 eurot ja seda saaks ka kahekordistada 208 euroni, kui abivajaja igapäevaoskused oleksid oluliselt vähenenud. Hooldus- ja abiteenused hõlmasid nii abistamist majapidamises kui ka igapäevaelus toetamist.  
See hõlmas selliseid tegevusi nagu koos mängimine ja jalutamine, samuti nende saatmine ametivõimude külastamisel või ostlemisel abistamine. Täiendavaid hooldus- ja abiteenuseid pakkusid igapäevased kaaslased, koduabi ja vabatahtlikud abilised. Alates 2017. aastast on hooldussummaks muutunud abisumma 125 eurot. 

Lühiajaline hooldus 

Lühiajaline hooldus on ajutine, täielikult statsionaarne hooldus. Hooldust vajavat isikut hooldatakse ajutiselt hooldekodus. See meede võib olla kasulik, kui on ajutiselt suurenenud hooldusvajadus, näiteks vahetult pärast haiglas viibimist. Isegi kui hooldajad on ajutiselt ära, võib lühiajaline hooldus tagada hooldust vajavale isikule pideva hoolduse. 
2. hooldusastme rasket hooldust vajavatel inimestel oli õigus lühiajalisele hooldusele summas 1.612 eurot maksimaalselt 28 päeva aastas. See nõue võib ulatuda maksimaalselt 3-ni.Suurendada 224 eurot ja 56 päeva aastas, kui jooksval kalendriaastal ennetavat ravi ei kasutatud.

Ennetav hooldus 

Ennetava hoolduse eesmärk on vabastada erahooldajad ja anda neile aega igapäevasest hooldusest. See on üks ambulatoorse abi kodukeskkonnas pakutavatest teenustest ja seda võivad osutada teised erahooldajad, aga ka eriõendustöötajad.
Hooldusastmes 2 oli kindlustatutel õigus saada ennetavat ravi maksimaalselt 28 päeva aastas. Selle eest oli summa 1.Saadaval 612 eurot. Kui samal aastal ei nõutud lühiajalist hooldust, võib õigust ennetavale hooldusele piirata maksimaalselt 42 päevaga ja 2.418 eurot tõus. 

Päevane ja öine hooldus 

Päevase või öise hoolduse korral viibib abivajaja paar tundi päevas poolstatsionaaris. See võib olla öötund või aeg, mil erahooldajad oma tööd teevad. Transpordi eest asutusse ja tagasi korterisse vastutab päeva- või ööhooldusteenuse osutaja. Hooldusravi fondid võtsid 2. hooldustasandil üle päeva- ja ööhooldusteenused summas 1.144 eurot.

Statsionaarsed hooldusteenused 

Hooldusastmes 2 võeti statsionaarsetes asutustes hoolduskulud üle summas 1.330 eurot kuus võimalik. Hoolduskulud moodustavad aga vaid osa statsionaarse ravi kogukuludest. Riiklikult mittefinantseeritavate hooldekodude majutus, toitlustamine ja osa investeerimiskuludest kandis ja jääb hooldust vajava isiku kanda.
Omaosa kogukuludest saab tasuda 13.000 hooldekodu Saksamaal on väga erinevad. Oluliselt mõjutavad hinda nii seisukord, asukoht ja ligipääsetavus kui ka varustus. Keskmiselt saab enda kanda jäävaid kulusid vähendada umbes 1-ni.Joonis 500 eurot. 

Lisateenused

Rahastus eakohaseks renoveerimiseks 

2. hooldustasemel kindlustatutel oli õigus saada kuni 4.Pikaajalise hoolduse kindlustusest saadud 000 eurot. Summa oli hiljem uuesti saadaval, kui hooldusolukorra muutused tingisid vajaduse täiendavaid renoveerimistöid. Eakohase elamispinna kohandamise tüüpilised näited on järgmised:
 

 • Takistusteta duši paigaldus
 • Takistusteta tualettruumi paigaldus
 • Takistusteta köögi paigaldus
 • Puusavanni paigaldamine
 • Dušši muutmine vanniks
 • Trepitõstuki paigaldus
 • Platvormitõstuki paigaldamine
 • Ratastooli kaldtee kinnitamine

Eakohase renoveerimise eest võiksid 2. hooldusastme kindlustatud isikud saada toetust kuni 4.Sai 000 eurot.

Foto: iStock / asbe

Abivahendid ja hooldusvahendid 

2. hooldustasemega kindlustatud isikud saavad soovi korral kulude hüvitamisel osta abivahendeid ja hooldusvahendeid, nagu kodune hädaabinumber, jalutuskäik või positsioneerimisvahendid. Hüvitatavad abivahendid olid ja on loetletud kohustuslike ravikindlustusseltside meditsiiniliste abivahendite kataloogis ja eraravikindlustusseltside abivahendite kataloogis. 

Hooldusabivahendid tarbimiseks 

Hooldusabivahendid tarbimisel on näiteks desinfektsioonivahendid, ühekordsed kindad, hooldajate kaitseriietus ja voodikaitsed. Hooldusastmes 2 oli hooldusabivahendite kasutamiseks igakuine fikseeritud summa 40 eurot.

Konsultatsioonikülastused 

Hooldusaste 2 annab hooldust vajaval isikul ja tema lähedastel õiguse kahele tasuta konsultatsioonile koolitatud hooldusnõustaja juures.

Teisendamine hooldustasemetelt hooldustasemetele

Üleminek hooldustasemelt hooldustasemele 2017. aastal kujutab endast põhimõttelist muutust hooldusvajaduse mõistes. Kui hooldustasemele liigitamisel oli määravaks hoolduseks kuluv aeg, siis hooldustasemele liigitamisel on määrav iseseisvuse vähenemine.
MDK või Medicproof GmbH eksperdid määravad iseseisvuse nõrgenemise kindlaks kuue eluvaldkonna alusel, nagu liikuvus ja isemajandamine. Punkte antakse iga eluvaldkonna eest. Individuaalsete eluvaldkondade kaalutud punktid annavad seejärel koguväärtuse 0-st (iseseisvuse vähenemine) kuni 100-ni (maksimaalne iseseisvuse vähenemine).
Kõik, kes olid kuni 2016. aastani klassifitseeritud 2. hooldustasemele, on alates 2017. aastast saanud automaatselt 3. hooldustaseme. Piiratud igapäevaoskustega hooldustaseme 2 klassifikatsiooni korral toimus automaatne üleminek hooldustasemele 4.
Muud olulised muudatused:

 1. Iseseisva hindamise kriteeriumina on välja jäetud piiratud igapäevaoskused.

 2. Nn "hooldustase 0" - need olid oluliselt piiratud igapäevaste oskustega teenused ilma hooldustasemeta - määratakse hooldustasemele.

 3. Hooldussummat lisahooldus- ja abiteenuste eest nimetatakse alates 2017. aastast abisummaks. Kõigi hooldustasemete hooldust vajavatel inimestel on õigus saada 125-eurone soodustus. 

Iseseisvuse nõrgenemine on määrava tähtsusega hooldustasemetesse liigitamisel.

Fotod: iStock / Pornpak Khunatorn

Ülevaade hooldustasemetest ja hooldustasemetest

 • Hooldustase 1: see madalaim hooldustase ei olnud hooldustasemete süsteemis hõivatud, mistõttu see alandab hooldusvajaduse sisenemise künnist hooldusfondide mõistes.
 • Hooldustase 2: Hooldustase 2 vastab hooldustasemele 1, samuti teenused inimestele, kellel on oluliselt piiratud igapäevaoskused ilma hooldustasemeta ("Hooletase 0 ").
 • 3. hooldustase: 3. hooldustase vastab 1. hooldustasemele piiratud igapäevaste oskustega ja 2. hooldustasemele.
 • 4. hooldustase: 4. hooldustase vastab 2. hooldustasemele piiratud igapäevaste oskustega ja 3. hooldustasemele.
 • Hooldustase 5: hooldustase 5 vastab hooldustasemele 3 piiratud igapäevaste oskustega ja hooldustase 3 raskustega.

Iseseisvus ja olulised teenused hooldustasandil 3 (endine hooldustase 2) 

Iseseisvuse nõrgenemine

47,5 kuni alla 70 punkti 100-st

Hooldustoetus

545 eurot

Mitterahalised õendushüvitised

1.298 eurot

Leevenduse summa
(kuni 2016 hooldussumma)

125 eurot

Statsionaarsed hooldusteenused

1.262 eurot

Iseseisvus ja olulised teenused 4. hooldustasemel (endine hooldustase 2 piiratud igapäevaste oskustega) 

Iseseisvuse nõrgenemine

70 kuni alla 90 punkti 100-st

Hooldustoetus

728 eurot

Mitterahalised õendushüvitised

1.612 eurot

Leevenduse summa
(kuni 2016 hooldussumma)

125 eurot

Statsionaarsed hooldusteenused

1.775 eurot

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here