Vabastamisteade: miks see nii oluline on

Vabastamisteade kaitseb kinnisvara- ja maamüüjaid. Selle saab lisada elamu ostu-müügilepingusse. Tavaliselt nõuab müüja ostjalt teatud tingimuste täitmist – näiteks mitte müüa vara ilma tema nõusolekuta edasi. Kui uus omanik nõuet ei täida, on müüjal õigus oma endine vara tagasi nõuda (tagasi võõrandada). Hädaolukorras võib ta seda nõuet isegi kohtus nõuda ja jõustada. Õiguslik alus on Saksa tsiviilseadustiku (BGB) § 883. Muide: Vabastamise teade ei ole automaatselt müügilepingu osa. Peate seda õigust nõudma. Pange tähele, et ostja võib lepingust taganeda, kui ta teie tingimustega ei nõustu.    

Väljalaskmisteade ja vabastamisteade: erinevused

Ärge laske end kahest mõistest eksitada: vabastamisteade ei ole kuidagi seotud sellega, et vabastamisteade on "tagasi võetud", st kustutatud. Nagu eespool kirjeldatud, on see müüja omandiõigus. Prioriteedimärge seevastu kaitseb teist poolt ehk ostjat. Oletame, et müüja mõtleb ümber ja soovib oma kodu kellelegi teisele müüa. See võib ostja hätta jääda, näiteks hüpoteeklaenu andmisega. Selliste ja sarnaste olukordade puhul kehtib üleandmise eelisõigus. Niipea kui see on kinnistusraamatus, pole spontaanne muudatus enam võimalik. Seda peetakse õiguslikult siduvaks tagatiseks vara omandamiseks.

Vabastamise teate võib leida majade müügilepingute klauslina ja seda ei tohiks segi ajada vabastamise teatega. 

Fotod: iStock / gopixa

Sellistel juhtudel on kasulik vabastamisteade

  • Maa, mida soovite osta, kuulub linnale või vallale? Siis tuleb arvestada ümberpaigutamise teatega. Vald mängib asja ette. Sest ta tahab, et sa päriselt oma unistuste kodu kinnistule ehitaksid ja sellega midagi muud ei teeks. Samuti saab vald anda juhiseid minimaalse elamispinna või maja valmimisperioodi kohta (tavaliselt kaks aastat).
  • Kui soovite oma ettevõtet müüa, saate kasu ka vabastamisteatisest. Ta saab nõuda, et uus omanik jätkaks kõigi töötajate palkamist ka pärast müüki.
  • Lahutused lõppevad sageli rooside sõjaga – ja see ei piirdu ühise majaga. On kaks võimalust: kas maja müüakse ja mõlemad otsivad endale uue kodu. Või üks neist lahkub majast teisele ja kolib välja. Sageli tuleb mängu vabastamisteade. See täpsustab, mis peaks juhtuma majaga, kui majja jääv isik uuesti abiellub.
  • Isegi eeldatava pärimise korral, st kui sugulane pärib vara enne pärandaja surma, on loobumisavaldus mõistlik. Selles saab testaator näiteks nõuda eluaegset elamisõigust või nõuda vara jäämist perekonna omandisse.
  • Lisaks kaitseb kolimisteade selle eest, et maja ei satuks uue omaniku pankroti korral võlausaldajate kätte.

Hea teada: Kui üksik lastetu koduomanik sureb, saab esialgne omanik oma müüdud vara tagasi tänu ümberpaigutamise teatele.

Samuti võite olla huvitatud Õigus ja maksud Millele peaksite ostu-müügilepingus ja notaris tähelepanu pöörama Kinnisvaraalane oskusteave Kinnisvara ja maa sundvõõrandamine Õigus ja maksud Notaritasud maja ostmisel: Nii palju tasutakse koostöös

Vabastamisteate sisu

Õiguslikud regulatsioonid puuduvad – ei sisu ega vormi osas. Teil on vabadus otsustada, millistel tingimustel vara või vara teile tagasi anda või maha müüa. Kas soovite, et uus omanik hoolitseks teie eest vanaduses? Või jätkake oma ettevõtet enda kasuks? Siis peaksite selle müügilepingus kirja panema. Muide: Broneeringut on võimalik pärandada tagasivõtmiseks. Peaksite selgelt väljendama, kas soovite, et see nii oleks või mitte.
Tähelepanu: Isegi kui seadusandja ei anna mingeid täpsustusi, nagu nii sageli juhtub, on selged ja vettpidavad sõnastused olulised. Seetõttu on oluline küsida nõu advokaadilt.

Vabastamisteate kehtivus

Loobumisteade kehtib ainult siis, kui see on notariaalselt tõestatud ja ins
Kinnistusraamatusse kantud. Selleks on tal vaja registreerimisavaldust, notariaalselt tõestatud müügilepingut,
samuti maksuameti tõend (kinnistusraamatu määrus §13). Nii pea
kolimisteade kinnistusraamatus (jagu 2 "Koormused ja piirangud ") on
tõhus. Taganemisõigus kehtib ainult piiratud aja jooksul ja lõpeb, kui seda üle ei anta
või päritud, tavaliselt koos müüja surmaga.

Nii palju maksab vabastamisteade

Lahkumise broneeringu kulud põhinevad registreeritud vara turuväärtusel. Need koosnevad kinnistusraamatusse kandmise tasust ja notari kuludest. Näide: atribuudi väärtus on 100.000 eurot. Siis tuleb kinnistusraamatu kande eest tasuda umbes 155 eurot pluss notaritasud. Ostu kõrvalkuludena võib kolimisteate kuludele lisanduda maakleri vahendustasu ja kinnisvara võõrandamismaks.

Vabastamisteate kustutamine

Vabastamisteate on täiesti võimalik kustutada. Selleks on vaja nn kustutamisluba – ja mõjuvaid põhjuseid. Tavaliselt tunnustatakse järgmist:

  • Uus omanik on täitnud kõik nõuded ja tingimused.
  • Endine omanik on meelt muutnud. Ta loobub oma seadusjärgsest õigusest uuesti üle kanda.
  • Ostulepingust taganetakse näiteks seetõttu, et ostja ei saa enam kinnisvara finantseerida.
  • Algne omanik sureb ega ole vabastamise teatist pärinud. Samuti tuleb kinnistusraamatusse märkida, et kustutamise põhjusena piisab surmatõendist.

Tee kustutamiseni viib taas notari kaudu. Tühistamisvolituse esitab ta kinnistusametile. Selle eest on jälle tasu. Hea uudis: need on palju väiksemad kui registreerimiskulud.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here