Üürnike enesehindamise juhend tasuta PDF-vormidega

Puhtalt juriidilisest seisukohast ei ole tulevased üürnikud kohustatud andma enesehinnangut. Üürileandjana peaksite aga olema ettevaatlik, kui taotleja keeldub enda kohta teavet andmast. Kuigi käitumine ei pea ilmtingimata viitama võimalikele rahalistele kitsaskohtadele või isegi üürilisele nomaadile, on üks kindel: huvilisel on põhjust madalat profiili hoida. Te ei saa teada, kas nad on lihtsalt oma andmetega ettevaatlikud või on nende taga midagi tõsist, mis võib teile probleeme tekitada. Kui on piisavalt teisi taotlejaid, kes on rohkem valmis üürniku enesehinnangut täitma, peaksite seetõttu keskenduma neile.

Mida tohivad üürileandjad üürniku enesehinnangus küsida?

Kas eluasemehuvilistel on võimalik igakuiselt üüri maksta?? Mitu inimest hakkab korteris elama?? Tooge loomi? Üürileandja seisukohalt on sobivate üürnike leidmiseks kindlasti kõige olulisem esimene punkt. Siiski on olulised ka muud aspektid, kui majas on võimalik arvestav ja meeldiv koosolemine. Seetõttu võidakse üürniku enesehinnangus küsida teatud asju, kuid mitte.
Te ei tohi vabalt küsida teavet, mis teie arvates võib huvi pakkuda. Üürniku enesehinnangut on õigus kasutada vaid üürisuhte jaoks oluliste asjade väljaselgitamiseks.
Samuti ei ole õigustatud kogu teid huvitava teabe üheaegne väljaselgitamine. Olenevalt sellest, kas üürnik on esimest korda korteriga tutvumas või vaatab korterit, on otsustanud vahepeal korteri üürida või on juba kohtunud, et lepingut sõlmida - kõigil neil aegadel võib ainult küsida teatud küsimused või päringu korral üürniku enesehinnang.

Millist teavet saavad üürileandjad enne vaatamist küsida?

Enne potentsiaalse uue üürniku korterit külastamist on teil üürileandjana õigus nõuda üürnikult järgmist teavet:
 

 • Ees- ja perekonnanimi
 • vajalikud kontaktandmed
 • Olemas eluasemeõiguse tunnistus?
 • Kas on plaanis lemmikloomi pidada??


Ees- ja perekonnanime, samuti telefoninumbri või meiliaadressi küsimine on ilmselge, üürileandjana tahad ju kirjavahetuses teada, kellele sa kirjutad ja kuidas ta kätte saad, näiteks korraldada või korteri vaatamise aeg edasi lükata.
Kui üüritav korter on sotsiaaleluruumi subsideeritud korter, on oluline, et huvilisel oleks olemas vajalik eluasemeõiguse tõend. Kui on muid tingimusi, mis oluliselt piiravad üürnike valikut, siis saab ja tuleks ka nende tingimuste täitmise kohta kohe järele uurida. Nii väldite sobivate kandidaatide tagasilükkamist ainult selleks, et teada saada, et teie eelistatud klient ei vasta kinnisvaras elamise seaduslikele nõuetele.
Samuti saab praegu uurida, kas üürnikul on plaanis korteris looma pidada. Lõppude lõpuks võib kasside või koerte pidamine üürikorteris põhjustada teiste üürnike või omanike häirimist majas. Vältimaks konflikte kohe alguses, tuleks lemmikloomaküsimus võimalikult varakult selgeks teha. Võite küsida, kas üürnikul on plaanis väikeloomi pidada, kuid siin võib ta hoida madalat profiili. Ei saa ju tal keelata näiteks lindude või kalade pidamist.

Milliseid küsimusi võib üürniku enesehinnang sisaldada pärast kontrolli lepingu algatamisel?

Kui potentsiaalne uus üürnik tunneb korteri vastu huvi pärast vaatamist, saate temalt lisainfot kohe pärast seda üürniku enesehinnangus. Vastuvõetavad küsimused on järgmised:
 

 • Mis on eelmine aadress?
 • Millised on potentsiaalse ostja sissetulekute tasemed?
 • Millist tööd ta millise tööandja juures teeb?
 • Mitu inimest peaks korterisse kolima?
 • Kas üürivõlgnevuse kohta on väljatõstmisteatis?
 • Tarbija pankrot on välja kuulutatud?


Oluline on väljavaatelise rahalise olukorra küsimus. Ta peab ju suutma pika aja jooksul regulaarselt ja õigeaegselt üüri maksta. Vastus sellele küsimusele viib üürniku enesehinnangus tavaliselt otse järgmise juurde: Millise tööandja juures inimene töötab ja millist tööd ta seal teeb? Pange tähele, et teil ei ole õigust küsida töösuhte kestust! Kui üüritasu võtab üle föderaalne tööhõiveamet, on teil õigus selle kohta teavet saada. Kuid siis ei tohi te enam nõuda teavet üürniku edasise majandusliku olukorra kohta.

Informatsioon, mida üürileandjatel on lubatud üürniku enesehinnangus küsida, kui potentsiaalsed üürnikud on kinnisvaraga tutvumas ja lõpuks huvi üles näidanud, on üsna ulatuslik.

Foto: iStock / sturti

Praegust aadressi on vaja näiteks tulevasele üürnikule dokumentide, näiteks üürilepingu saatmiseks, kui seda otse üle ei anta. Eelmine aadress võib anda teile ka ülevaate sellest, kes oli tulevase üürniku eelmine üürileandja. Kuid te ei tohi selle kohta selgesõnaliselt küsida (vt allpool).
Samuti on õigustatud teabenõue, kui palju inimesi peaks korterisse sisse kolima. Suurem inimeste arv tähendab ju enamasti korteri suuremat kulumist. Seetõttu on teil üürileandjana õigus sellele teabele.
Ülejäänud kaks küsimust väljatõstmisteate või tarbija pankroti kohta on mõeldud selleks, et kaitsta teid kui üürileandjat üürnikuga, kes ei suuda igakuist üüri maksta. Seetõttu on need küsimused samuti lubatud.

Teenus: üürniku enesehinnangu vorm, mis saab pärast vaatamist alla laadida:

Informatsioon, mida üürileandjatel on lubatud üürniku enesehinnangus küsida, kui potentsiaalsed üürnikud on kinnisvaraga tutvumas ja lõpuks huvi üles näidanud, on üsna ulatuslik.

Milliseid küsimusi võib üürniku enesehinnang sisaldada vahetult enne lepingu sõlmimist?

Kui üürilepingu sõlmimine on peatne, võite üürileandjana küsida tulevaselt üürnikult lisateavet. Need on:
 

 • Sissetulekutingimuste tõendid
 • Krediidivõimet tõendav dokument
 • Konto üksikasjad


Seni tuli üürniku enesehinnangus uskuda üürniku andmeid tema sissetulekute kohta. Nüüd, kui leping on allkirjastamisel, võite küsida ka selle kohta tõendeid. Need võivad olla nii palgalehed kui ka maksumäärad või füüsilisest isikust ettevõtjate maksumäärad. Sisendkäibemaksu deklaratsioonid.
Täiendav tagatis annab üürileandjatele teavet üürniku krediidivõime kohta krediidiagentuurilt nagu Schufa (üldise laenukaitse kaitseühing). Kui küsite üürileandjana üürnikult sellist teavet, peaksite teadma, et teil ei ole õigust seal märgitud skoori väärtustele, panga- ega krediidiandmetele. Lubatud on ainult teave, mis sisaldab teavet, mille vastu teil kui üürileandjana on õigustatud huvi.
Nüüd saate küsida ka lepingupartneri pangarekvisiite. Seda seetõttu, et teil on seda vaja selleks, et saaksite üürnikule välja maksta kõik laenujäägid, mis võivad koguneda üürilepingu ajal (näiteks pärast kommunaalmakset).

Teenus: üürniku enesehinnangu vorm, mis laaditakse alla vahetult enne lepingu allkirjastamist:

Informatsioon, mida üürileandjatel on lubatud üürniku enesehinnangus küsida, kui potentsiaalsed üürnikud on kinnisvaraga tutvumas ja lõpuks huvi üles näidanud, on üsna ulatuslik.

Mida ei tohi üürileandjad üürniku enesehinnangus küsida?

Üürniku enesehinnangus ei tohi kunagi potentsiaalselt üürnikult mingit teavet küsida. Kokkuvõttes on see kogu teave, mis ei ole seotud kavandatava üürilepinguga. Kui te ikkagi küsite seda teavet, võite saada trahvi.
Need küsimused on üürniku enesehinnangus tabu:

 • Mis on perekonnaseis??
 • Planeerige lapsed? / Kas te olete rase?
 • Kes on eelmine üürileandja??
 • Kas olete partei liige??
 • Kas olete ühingu liige??
 • Kas teil on kriminaalmenetlus või uurimine?
 • Millisesse religiooni sa kuulud?
 • Mis on Sinu rahvus?
 • Kas teil on kroonilisi haigusi?
 • Mängige pille? (ja muud hobid ja eelistused)


Kõik need küsimused ei ole kavandatava üürisuhtega otseselt seotud ja on seetõttu vastuvõetamatud. Need puudutavad ka teavet üürniku privaatsusest. Sinul kui üürileandjal on muidugi huvitav teada saada, kas kinnistu potentsiaalsel uuel elanikul on plaanis lapsi saada. Siiski ei ole teil õigust seda teavet saada. Muide, see kehtib ka iga erakonna, ühenduse või usulise kuuluvuse kohta. See teave ei ole samuti seotud üürilepinguga.
Üürniku enesehinnangus eriti sageli küsitav küsimus muusikariistade kohta, mida võidi mängida, pole samuti lubatud. Kuna see teave on osa üürniku privaatsusest.

Kui üürnikel tekib üürniku enesehinnangut täites küsimusi oma erakonna või usu või muude eraelu kohta, ei pea nad neile vastama.

Fotod: iStock / AndreyPopov

Millised on lubamatute küsimuste tagajärjed üürniku enesehinnangus??

Kui üürniku enesehinnangus nõutakse teavet, mis pole seadusega lubatud, võivad sellel olla tõsised rahalised tagajärjed. Üürileandjaid, kes selliseid küsimusi esitavad, võidakse halvimal juhul trahvida kuni 300.Arvestage 000 eurot. Seda kõrget karistust aga eraomanikule, kes vaid üksikut korterit välja üürib, ilmselt ei määrataks. Siin tuleb aga oodata ka umbes 100 euro suurust trahvi.

Kas üürnik peab üürniku enesehinnangus tõtt rääkima?

Üürnik peab üürniku enesehinnangus alati esitama tõest teavet, kui küsimus on otseselt seotud kavandatava üürisuhtega. Siin on üürileandjal õigustatud huvi faktilise teabe vastu. Nii on see näiteks üürniku maksevõimet puudutavate küsimuste puhul. Siiski on oluline arvestada eespool loetletud ajahetkedega, millest alates võidakse esitada teatud küsimusi. Alles siis on üürnik kohustatud esitama tõest teavet.

Mis juhtub, kui üürnik valetab üürniku enesehinnangus?

See, kas üürniku eneseavaldamises avaldatud valel on üürniku jaoks tagajärjed, sõltub sellest, millisele küsimusele ta vastas valega: Kui küsimus oli vastuvõetamatu (vt eespool), pole valel tagajärgi. Lubatavate küsimuste osas on aga hädavajalik, et ta peab tõest kinni, vastasel juhul ähvardab teda halvimal juhul etteteatamata üürileping lõpetada.
Kui üürnik näiteks väidab üürniku enesehinnangus, et ta on tegelikust oluliselt paremas majanduslikus olukorras, võib see anda üürileandjale õiguse üürileping etteteatamata üles öelda. Ja see kehtib isegi siis, kui ta maksab üüri regulaarselt ja õigel ajal vaatamata sellele, et tema sissetulek on tegelikult oluliselt väiksem. Vastavalt Müncheni ringkonnakohtu otsusele (LG Munich, 25.03.09, Az. 14 S 18532/07), ei saanud enne lepingusuhte lõpetamist eeldada, et üürileandja, kes ei oleks nendel tingimustel üürilepingut kunagi sõlminud, kannaks rahalist kahju. Pigem on tegemist pettusega Saksa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvi 123 tähenduses, mis õigustab lepingu lõpetamist ette teatamata.

Kui üürnik valetas üürniku enesehinnangus lubatavate küsimuste kohta, saate Saksa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvi 123 kohaselt lepingu ette teatamata lõpetada.

Foto: iStock / rclassenlayouts

Lisaks üürniku enesehinnangule on mõttekas hankida eelmiselt üürnikult üürivõlast vabastamise tõend?

Põhimõtteliselt, mida rohkem saate tulevaselt üürnikult tõendeid, mis tõendavad tema usaldusväärsust, eriti üüri maksmisel, seda kindlam on olla, et olete leidnud oma korterile hea mainega üürniku.

Lisaks üürniku enesehinnangule võib seetõttu olla mõttekas küsida eelmiselt üürnikult üürivõlavaba tõendit. Juriidilisest aspektist ei ole teil seaduslikku õigust seda kviitungit nõuda, kuid potentsiaalne üürnik saab selle esitada ja tõestada, et ta on varem alati õigel ajal üüri maksnud, räägib tema eest ja annab teile veidi rohkem tagatist.

Pange tähele, et see ei pea tingimata olema miinusmärk, kui üürivõlast vabastamise tõendit ei ole võimalik esitada. Kuna üürileandja ei ole kohustatud seda väljastama, ei saa selle puudumist tõlgendada kui negatiivset signaali tulevaste üürnike suhtes.

Mida on GDPR-il pistmist üürniku enesehinnanguga?

Üürniku enesehinnangu osas on oluline ka 2018. aasta maist kehtiv isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR). Selle põhjuseks on asjaolu, et selles on sätestatud, et nõutud teavet võib "koguda ainult kindlaksmääratud, selgetel ja seaduslikel eesmärkidel" (art. 5, lõige. 1b GDPR). Lisaks peate piirduma sellega, mis on töötlemiseks vajalik (art. 5, lõige. 1b GDPR). Kui küsite üürileandjana andmeid potentsiaalsete üürnike käest, peate seetõttu tagama, et andmete kogumisel ja säilitamisel järgitakse rangelt GDPR-i põhimõtteid.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here