Annetus lastele: millele tähelepanu pöörata?,

Pärandimaksu seadus (paragrahv 16 nr. 1) reguleerib lastele tehtud kingituste toetusi. Need on sama suured kui pärandi maksuvabastused. Selle järgi lubatakse lapsi kummaltki vanemalt kuni 400.Tuli maksuvabalt kätte 000 eurot. See erand on õigustatud ka lastelastele, kui nende vanemad (annetajate lapsed) on juba surnud. Kui nad on veel elus, on nende toetus piiratud 200-ga.000 eurot. Selline maksuvaba raha ära andmise võimalus on aga vaid iga kümne aasta tagant. Seega, kui soovid ilma kinkemaksuta suure hulga vara võõrandada, tuleb varakult alustada.
Kui vanemad kinkivad oma alaealistele lastele vara, peab lisahooldaja otsustama, kas võõrandamine on lapse huvides, näiteks üüritava kinnisvara võõrandamisel, millega kaasnevad võlaõiguslikud kohustused. Erand kehtib lastele alates seitsmendast eluaastast, kui annetus on ainult juriidiliselt kasulik. Nii on see näiteks sularahaga. Üüritava kinnisvaraga seevastu pole mitte ainult eelised, vaid ka kohustused, nii et annetus pole mitte ainult juriidiliselt kasulik.

Mis on keti annetused?

Kingitusmaksude vältimiseks võidakse lubada ka nn kettkingitusi. Abikaasa näiteks kannab 500 maksuvabalt.000 eurot abikaasale, kes omakorda 400.Annab nende pojale 000 eurot. Samal ajal annab isa ka 400 üle.000 pojale, kes seega kokku 800.000 saab kätte maksu maksmata.
Ahelannetuste puhul kehtivad aga ranged tingimused, et maksuamet neid tunnustaks. Esiteks ei tohi kingituse esimesena saajal (meie näites naisel) olla kohustust kingitust edasi saata. Teisisõnu peab ta summat vabalt käsutama. Oma rolli mängib aeg esimese ja teise annetamise vahel. Kui abikaasade mõlemad annetused toimuvad samal ajal, eeldavad ametivõimud, et ümbersõidu annetamine on maksude kokkuhoiu eesmärgil tõenäolisem.

Ahelannetus võimaldab anda lapsele suuremaid summasid. 

Foto: iStock / KurKestutis

Millal tasaarvestatakse kingitus pärandiga??

Kui vanemad maksavad oma pärandi lapsele tema eluajal välja, et ülejäänud vara jaotada teiste pärijate vahel pärast tema surma, peavad nad selle kirjalikult vormistama. On ülioluline, et väljendaksite seda soovi kirjalikult hiljemalt makse sooritamisel. Hilisemad lepingud on kehtetud. Kui korraldust selles mõttes ei ole, on lapsel õigus saada kohustuslikku osa allesjäänud varast pärast vanemate surma.

Kuidas mõjutab kümneaastane periood lastele kingitusi??

Et lastele tehtud kingitus pärandi hulka ei läheks, peab see toimuma kümme aastat enne pärandi saamist. Kui vanem sureb enne seda tähtaega, kasutatakse sulamismudelit. Sellest tulenevalt väheneb pärandi hulka arvestatava kingituse väärtus iga möödunud aastaga kümnendiku võrra.
Näiteks kui emal oli 2017. aastal summa 400.000 eurot kanti tema pojale, on alles 240, kui ta 2021. aastal sureb.000 eurot krediteeritud. Testamendi järgi pärib ta ka 300.000 eurot, kogusumma ületab tema maksuvabastuse 400.000 eurot 140 võrra.000 eurot. Üheteistkümneprotsendilise maksumäära juures maksab ta 15.400 eurot pärandimaks.
Samamoodi mõjutab kümneaastane periood õigust täiendavale kohustuslikule osale. Kui kinkija sureb kümne aasta jooksul pärast vara võõrandamist, kasutatakse antud summat proportsionaalselt teiste pärijate sundosade arvestamisel. Ka siin vähendatakse krediteeritavat väärtust igal aastal kümme protsenti.

Millal saavad vanemad annetust tagasi taotleda??

Saksa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvi 528 kohaselt on vanematel teatud juhtudel õigus nõuda kingituse tagasimaksmist. See on juhtum:

  • Kui nad pärast kingituste tegemist nii vaesuvad, et ei suuda enam elatist teenida. Kui nad saavad ülekandetasusid, näiteks hoolduskulude katteks, võib sotsiaalteenuse osutaja mõnel juhul nõuda lastelt annetuse tagasi.
  • Saaja jämeda tänamatuse korral. Seda aga ainult juhul, kui andekas laps paneb toime tõsise üleastumise. Lihtsast argumendist ei piisa.

Kümneaastane periood kehtib aga ka edasiandmise õigusele. Kui vara võõrandamisest on möödunud kümme aastat, kaotatakse tagasimaksenõue.

Kui pensionist ei piisa hooldekodu kulude katmiseks, võib sotsiaalamet tagasi nõuda ka lastele kuni kümme aastat tagasi tehtud annetused. 

Foto: iStock / monkeybusinessimages

Kuidas annetamine toimib??

Annetuseks on notariaalselt tõestatud leping võimalik, kuid mitte kohustuslik. § 518 lg. 2 BGB sätestab seadusandja, et nn käekingituste puhul, mis antakse kohe üle, "ravitakse vormipuudust lubatud talituse teostamisega. “Seega piisab sellest, et annetaja näiteks raha üle kannab, annetusleping pole vajalik.
Kui vanemad loobuvad notarist, on mitmel põhjusel siiski soovitatav annetus kirjalikult fikseerida. Ühest küljest saate selle abil otsustada, kas ja kuidas tuleks annetus laste kohustusliku osaga tasaarvestada. Teisest küljest esitavad nad nõudeid nõudmisel. Kui laps näiteks ostab selle raha eest maja, võib ta Saksamaa tsiviilseadustiku paragrahvi 527 kohaselt nõuda kingituse tagastamist, kui tingimus ei ole täidetud.

Kuidas lastele kinnisvara kinkimine käib??

Sageli koosneb suurem osa vanema varast ühest või mitmest kinnisvarast. Maja kinkimisel kehtivad selle eluajal üleandmisel samad tingimused ja soodustused kui sularaha annetamisel. Vara turuväärtust arvestatakse proportsionaalselt ka sundosa lisatasu osas, kui pärimine toimub vähem kui kümme aastat pärast kinkimist.
Erinevalt sularahavarast on annetajatel aga võimalus kokku leppida eluaegses elamisõiguses või kasutusvalduses. Esimesel juhul saavad nad edasi antud kinnisvaras elada kuni surmani, teisel juhul on nende käsutuses ka üüritulu.

Samuti võite olla huvitatud seadusest ja maksudest Kingitusmaks: mida riik saab Pension ja pension Pärandi kohustusliku osa arvutamine: see on teie õigus ja maksud Berliini Testamendi kohustuslik osa: mida peaksite teadma

Nii eluaegne elamisõigus kui ka kasutusvaldus ei muuda maksuvabastuses midagi, küll aga vähendavad paljudel juhtudel kinkemaksu, kuna kasutusvalduse väärtus arvatakse maha vara turuväärtusest. Küll aga võivad need mõjutada sundosa lisanõude arvestamise kümneaastast perioodi.
Näiteks kui vanemad annavad ühepereelamu lapsele üle ja lepivad kokku eluaegses kasutusõiguses, siis sulamudeli järgi kümneaastane periood ei jookse, sest nad ei ole võõrandatud objektist täielikult loobunud (antud juhul vara). See tähendab, et ülekanne ei vasta Saksamaa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvis 516 sätestatud kingituse kriteeriumidele. Päranduseta lapse sundosa arvutamisel arvestatakse seega täielikult maja väärtust ka kümne aasta pärast.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here