Trepitõstukite paigaldus kortermajadesse

Trepitõstukite paigaldamine kortermajadesse: üürnikud ja omanikud peaksid seda meeles pidama

Igaüks, kes elab üürilepingus või omanike kogukonnas ja vajab trepitõstukit, peab kõigi asjaosalistega palju küsimusi selgitama. Sest ideaalis ei peaks trepikoda olema mitte ainult takistusteta, vaid pakkuma vajalikku turvalisust kõigile üürnikele, eriti hädaolukorras. Selgitame, milline on õiguslik olukord ning milliste eripäradega peavad üürnikud ja üürileandjad arvestama.

Trepitõstuk © Ingo Bartussek, laos.Adobe.com

Saksamaal inimesed vananevad. Eelkõige korterelamute üüripindade puhul tekitab see olulisi küsimusi ligipääsetavuse kohta. Ja need ei mõjuta mitte ainult korterit, vaid ka ligipääsu korterisse, näiteks kortermajas. Näide: Üürnik ei pääse liikumispiirangute tõttu enam ülemistel korrustel asuvasse korterisse ja trepikojas pole lifti. Siis on trepitõstuki paigaldamine üks võimalus trepikoda tõkkevabaks muuta. Teatud asjaoludel on üürnikul õigus sellele üüriseaduse ja Saksa tsiviilseadustiku sätete alusel.

Trepitõstuki paigaldamine: erinevus omanike ja üürnike vahel

Ligipääsetavus korterelamutes: nõutav kõigi omanike kooskõlastus

Ligipääsetavuse küsimus on Saksamaal üürnike jaoks esialgu selgelt reguleeritud, näiteks Saksamaa tsiviilseadustikus:

  1. Üürnik saab küsida üürileandjalt nõusolekut konstruktsioonimuudatusteks või muudeks rajatisteks, mis on vajalikud üüritava kinnisvara invasõbralikuks kasutamiseks või sellele juurdepääsuks, kui tal on selleks õigustatud huvi. Üürileandja võib keelduda nõusoleku andmisest, kui tema huvi üüritava kinnisvara või hoone muutumatul korrashoidmiseks kaalub üles üürniku huvi üüritava vara puuetega inimestele ligipääsetavale kasutamisele, samuti tuleb arvestada hoone teiste üürnike õigustatud huvidega.
  2. Üürileandja saab oma nõusoleku seada sõltuvusse esialgse seisukorra taastamiseks sobiva lisatagatise andmisest. § 551 lg. 3 ja 4 kehtivad vastavalt.
  3. Leping, mis kaldub lõikest 1 kõrvale üürniku kahjuks, on ebaefektiivne.
Nõuded kortermaja trepitõstukile

Vastavalt BGB-le on üürnikel õigus takistusteta ligipääs oma korterelamusse. Kui üürileandja on ühtlasi kogu majakompleksi omanik, saab ta trepitõstuki paigaldamise üle otsustada üksi. Ta peab paigaldamisega nõustuma, kui tema huvid ei kaalu üles üürniku huvisid.

Korterelamu üksikelamu omanikuna ei saa üürileandja aga trepitõstuki paigaldamist üksi otsustada. Paigaldamiseks on vajalik kogu omanike ühisuse kooskõlastus, sest trepikoda on kaasomandis. Siin kehtivad korteriühistuseaduse (WEG seadus) määrused. Tänapäeval ei ole harvad juhud, kus kohtud otsustavad, kas omanike ühisuse või üürniku argumendid on lõpuks tugevamad.

kuni 30% salvestada

Odavad trepitõstukid
Võrdle hindu

Teavita kohe
  • Üleriigiline
  • Tipphinnad
  • Lihtne käsitseda
  • Ohutu ja usaldusväärne
Näpunäide: Leia soodsaimad trepitõstukid, võrdle pakkumisi ja säästa.

Trepitõstuk kortermajades: kõigi üürnike turvalisus on esikohal

Sisseehitatud trepitõstuk ei tohi piirata trepi tegelikku kasutamist. Eelkõige korterelamutes peavad trepid olema kasutatav evakuatsiooniteena ja neil peab olema sobiv minimaalne jooksulaius, mida ei tohi pidevalt alla lasta. Kõigi üürnike ohutus tulekahju või hädaolukorra korral on selgelt esiplaanil ja võib viia trepitõstuki paigaldamiseni. Õigusnormidega saab tutvuda riiklikust ehitusmäärusest (LBO), ehituseeskirja reguleerib DIN 18065. Rohkem kui kahekorruselised mitmepereelamud nõuavad minimaalselt ühe meetri laiust. Väiksemad elamud saavad hakkama 70 sentimeetriga. Kui lifti ei kasutata, peaks see alati olema kokkupandud ja ei tohi olla valmistatud kergestisüttivast materjalist. Selleks peab käsipuu olema kogu aeg kõigile üürnikele kergesti ligipääsetav.

Majaomanike ühisuste juures trepitõstuk

Kes kannab kortermaja trepitõstuki kulud??

Isegi kui majaomanik või omanike ühisus on nõus trepitõstuki paigaldamisega: Sellega kaasnevad renoveerimistööd tuleb üürnikul endal kanda - muuseas ka hilisem demonteerimine, mida omanik saab nõuda. Üürileandja võib küsida ka täiendavat tagatisraha, et kaitsta konstruktsioonikahjustuste eest. Õnneks on turul aga palju võimalusi, mille kaudu üürnik saab rahalist toetust trepitõstuki rahastamiseks.

Tegelikult võib olla ka mõjuvaid põhjusi rahastada trepitõstuki paigaldamist omanikuna või omanike kogukonnana. Sest ka trepitõstuk toob kinnistule lisaväärtust. Lõppkokkuvõttes võidate uute üürilepingutega suuremast üüritulust. Samuti pidage meeles, et saate selliseid investeeringuid maksustamise eesmärgil maha kanda.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here