Ümberehitus ja renoveerimine – koos arhitektiga või ilma?

Ümberehitus – koos arhitektiga või ilma?

Olenevalt hoone suurusest ja tüübist ning soovitud tulemusest võib renoveerimine olla keeruline ettevõtmine. Siin on vaja erialateadmisi juba planeerimisetapis, ikka tuleb tellida meistrimehed, ametid koordineerida ja tööd jälgida. Võhik – isegi tehniliste teadmistega inimene – jääb siin kiiresti üle jõu. Sujuva ja õigeaegse protsessi tagamiseks võib olla soovitatav kaasata arhitekt või planeerija.

Arhitekt ehitusnõupidamisel © Robert Kneschke, laos.Adobe.com

Kuidas arhitekt renoveerimisel abiks on?

Arhitekt toetab aktiivselt tellijat renoveerimise kõigis etappides. Oma erialateadmistega ning kõigi ehitus- ja planeerimisregulatsioonide tundmisega tagab ta ehitusprojekti tõrgeteta kulgemise.

Arhitektuurne esitus lühidalt

Arhitekt on hea kontakt järgmiste ülesannete jaoks:

 • Hoone hindamine ning renoveerimise võimaluste ja piiride hindamine
 • Renoveerimise planeerimine vastavalt kliendi soovile ja hoonefondi arvestades
 • Soovitused konstruktsioonidele ja ehitusmaterjalidele
 • Energianõuanded
 • Nõuanded rahastamisprogrammide kohta
 • Kujundus- ja teostusjooniste koostamine käsitöölistele
 • Õigusnõuetega tutvumine, nagu ehitusluba, mälestise kaitse või ehitamine
 • Kulude kalkulatsioon ja pakkumine
 • Ehitustööde auhind
 • Järelevalve teostamise üle ehitusjuhina ja vastuvõtmine
Näpunäide: Arhitekti kaasamisel on soovitav lepingu sõlmimisel leping põhjalikult selgeks teha ja tellitavad teenused täpselt määratleda. kuni 30% salvestada

Arhitektid ja ehitusinsenerid

võrrelda pakkumisi
 • Üleriigiline võrk
 • Kvalifitseeritud pakkujad
 • Ei ole siduv
 • Tasuta
Näpunäide: Otsige üles kõige odavamad arhitektid, võrrelge pakkumisi ja säästke.

Millal pole võimalik ilma arhitektideta??

Vana hoone põhiremont: siin saab abiks olla arhitekt © by studio, fotolia.com

Oluline aspekt otsustamisel, kas renoveerimine tuleks läbi viia koos arhitektiga või ilma, on seotud loa nõudega. Kui tuleb esitada ehitustaotlus, siis on vajalik planeerija allkiri koos ehitustaotlusega. Föderaalriikide vastavates osariikide ehitusnormides kehtivad ümberehituste heakskiitmise nõuete kohta erinevad eeskirjad, järgmised meetmed peavad saama üleriigilise heakskiidu:

 • Muudatused kandvates komponentides (v.a 1. ja 2. klassi elamute siseseinad)
 • Loetletud fassaadid ja hooned
 • Muutused kasutuses, näiteks keldri või pööningu ehitamisel
 • Hoone välispiirete kaugeleulatuvad muudatused, näiteks kooskõlastust nõudvate juurdeehituste, katuse juurdeehituste või katuseterrassi paigaldamisega.
Nende projektide jaoks vajalik arhitekt Näpunäide: Ohutuse mõttes tasub ehitajatel enne renoveerimistöödega alustamist tutvuda võimalike loanõuetega, näiteks vastutavatelt ehitusasutustelt.

Loavabad konversioonid

Lisaks on suur hulk renoveerimistöid, mille jaoks ehitusluba pole vaja – ja seetõttu vähemalt teoreetiliselt ka arhitekti.

Ehituse näidiseeskirjade jaotise 61 kohaselt hõlmab see järgmisi ehitusmeetmeid:

 • Päikeseenergiasüsteemid ja päikesepaneelid katustel ja välisseintel
 • Kinnistul kuni 2 m kõrgused seinad ja tugiseinad (v.a õues)
 • Privaatsed liiklusteed
 • konstruktsioonides mittekandvad ja jäigastumata komponendid
 • 1. ja 2. ehitusklassi elamute kande- või tugiosade muutmine (eraldi seisvad kuni 7 m kõrgused kuni 2 elamuga hooned brutopinnaga kuni 400 m²)
 • Aknad ja uksed ning neile mõeldud avad
 • Välisseinte vooderdus koos soojusisolatsiooniga, välja arvatud kõrghooned, katted ja konstruktsioonide krohvimine
 • Katusetööd koos soojusisolatsiooniga
 • Muutused kasutuses, kui sellega ei kaasne muudatusi avalik-õiguslikes nõuetes.
Tavaliselt nende projektide jaoks arhitekti ei nõuta Näpunäide: Erandina näidisehituseeskirjadest kehtivad üksikutes liidumaades mõned erinevad eeskirjad. Need on leitavad riigi ehitusmäärustest. Erinevaid nõudeid saab teha ka valdade põhimäärustes.

VIHJE

Kasutage meie tasuta hinnapakkumise teenust: võrrelge piirkondlike arhitektide pakkumisi ja säästke

Arhitekt renoveerimise ajal - plussid ja miinused lühidalt

Arhitekti konsultatsioonil hoone ümberehitamisel või renoveerimisel on palju eeliseid ja see annab kliendile kindluse saada lõpuks laitmatu ja kvaliteetne renoveerimine. Sellel lähenemisviisil on aga tõsine puudus.

Kaaluge õigesti plusse ja miinuseid Kasupuuduseks
 • Professionaalsete planeerimisülesannete ülevõtmine
 • Võtke koordineerimine üle
 • Kõigi juriidiliste nõuete tundmine
 • Ehitusjärelevalve ülevõtmine kvaliteedi ja teostuse defektide puudumise tagamiseks
 • Lisakulud
Näpunäide: Isegi kui arhitektiga renoveerimine toob kaasa lisakulutusi - hiljem parandatavad defektid hoones võivad tekitada palju suuremaid kulutusi.

Pidage korralikult läbirääkimisi

Igaüks, kes otsustab renoveerimisel arhitektiga koostööd teha, peab arvestama lisakuludega. Arhitektid ja planeerijad esitavad reeglina arveid vastavalt arhitektide ja inseneride tasugraafikule (HOAI).

Olenevalt ehituskuludest ja teostatavatest teenustest on seal määratud tasuvahemikud, mis renoveerimise käigus tõusevad vähemalt 20%. Aga planeerija võib ka teisiti arvutada ja tunnitasus kokku leppida. Eriti kui tegemist on renoveerimistöödega, tasub tema käest seda küsida ja individuaalse tasu osas läbi rääkida.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here