Kasutage koduhoolduses teisaldamis- ja tõstmisabi

Kõik tunnustatud abivahendid on loetletud kohustuslike ravikindlustusseltside abivahendite kataloogis ja abivahendite kataloogis. Tooterühma 22 kuuluvad nn liikumisabivahendid, mida kasutatakse koduhoolduses töö hõlbustamiseks. Alagrupp 22.29.01 käsitleb otseselt teisaldamise ja tõstmise abivahendeid, mida kasutatakse hooldust vajava isiku asendi muutmiseks. Abivahendeid kasutatakse siis, kui patsient tuleb viia hooldusvoodist ratastooli või ratastoolist tõketeta tualetti. Seetõttu võib neid vaadelda ka käimisabivahendite (nt rollaatorid ja ratastoolid või seismist abivahendid) täiendusena.

 • Plaadimängijad
 • Asendi muutmise abivahendid
 • Ülekande/pööramise abivahendid
 • Liuglauad ja lükandmatid
 • Patsiendi tõstmise padjad
 • statsionaarsed teisaldus-/tõsteabivahendid
 • Teisaldatavad teisaldamise / püstitamise abivahendid

Milline tõste- või liigutamisabi millise kasutusvaldkonna jaoks?

Teisaldamis- ja tõstmisabivahendite valikul tuleks arvestada erinevate aspektidega, mis lähtuvad eelkõige hooldust vajava inimese oskustest. 

 • Enesekoordinatsioon: Kui hästi suudab inimene ikkagi iseseisvalt liikuda?
 • Jõupingutus: kui palju pingutusi on võimalik teha?
 • Hooldaja: kui palju jõudu on hooldajal?
 • Keskkond: kui palju ruumi on taotlusalal abi jaoks?
   

Plaadimängijad

Pöördlauda kasutatakse abivahendina, et kasutada asendi muutmiseks pöördliigutust: patsient asetatakse istudes jalad libisemiskindlale, enamasti kuullaagriga kettale, et seejärel tuua ta koos seadmega püsti. hooldaja. Pöörlevas tornis on erinevalt pöördlauast reguleeritava kõrgusega käepidemetega hoideseade, mille kaudu patsient saab end vajadusel püsti tõmmata.
Seejärel saab patsiendi pöördaluse/pöörleva torni viia kerge pöördeliigutusega soovitud asendisse, näiteks kõrvaltooli, tugitooli või ratastooli. Seejärel tuleb patsient õigesse asendisse panna, et ta saaks soovitud istumisalal istet võtta.
Pöördlaua abivahendid on teisaldamise abivahendid inimestele, kes ei saa puude või füüsiliste piirangute tõttu end enam pöörata või kes ei saa turvaliselt seista. Kui patsient suudab end osaliselt sirgu ajada / püsti tõusta, on pöörlev torn patsiendi koostööd motiveeriv abivahend. Väike ruumivajadus võimaldab pöördlaudu kasutada ruumides, kus on vähe manööverdamisruumi (nt vannituba või väike hooldusruum).

Asendi muutmise abivahendid

Asendi muutmise abivahend on suhteliselt mugav tõsteabi tõsiste liikumispiirangute korral. Mobiilne raam lükatakse patsiendi alla, et transportida teda istudes, lamades või seistes ühest asendist teise, näiteks voodist ratastooli. Patsienditõstjad on asendi muutmise abivahendid inimestele, kes ei suuda iseseisvalt püsti tõusta ega liikuda. Need on ressursside loendis loetletud erinevates versioonides, et pakkuda erinevatele olukordadele erinevaid lahendusi.

Lükandmatid või libisevad linad teisaldamise ja pööramise abivahenditena

Kui hooldust vajavad inimesed peavad eelkõige voodis lamama, on oluline regulaarselt asendit vahetada, et vältida haavanditest tulenevaid tüsistusi (nt survehaavandid). Liugmatid või libisemislinad aitavad hoolt, lihtsustades asendivahetust ka siis, kui hooldust vajav isik ei saa ennast ümber paigutada või on see piiratud.
Näpunäide: Oluline on, et voodilina või muu aluskattematerjali (nt inkontinentsipadjad) teisaldamisel ei tekiks kortse, mis võiksid nahale ja kudedele täiendavat survet avaldada.

Liuglauad koduhoolduseks ja liikvel olles

Plastikust ja puidust lükandlauad on saadaval kahe asendi (näiteks ratastooli ja voodi vahel) vahede silumiseks. Ümberpaigutamise abivahendi kasutamisel tekib pidev pind, mille kohal hooldust vajav inimene saab "libiseda" ühest asendist teise. Liuglauad sobivad inimestele, kes ei saa hästi püsti või püsti, kuid kellel on siiski suhteliselt hea koordinatsioonivõime ja pisut jõudu. Samuti on olemas libisevad lauad mobiilsete ümberpaigutamise abivahenditena, et jõuda ratastoolist autosse ja tagasi. Liuglaudade kasutamise koolitus on väga kasulik, et abivahendi eeliseid täielikult ära kasutada.

Patsiendi tõstmise padjad ja tõstematid

Isiklike tõstukite kasutamine ei ole alati vajalik, et toetada liikumispuudega ja muude liikumispuudega inimesi püsti tõusmisel ja liikumisel. Tõstepadjad ja tõstematid on paindlikud abivahendid, mis aitavad teil asendit muuta, täites õhukambreid.
Tõstmise abivahendina olev padi või matt lükatakse kasutamiseks hõlpsasti patsiendi alla. Ühe nupuvajutusega saab olenevalt mudelist üksikuid osi või kogu abivahendit täis pumbata, et viia patsient õrnalt ja pingevabalt asendisse, kust teda saab kas kergemini püstiasendisse tuua või ennast sisse viia. seisu- / istumisasend võib. Isegi hädaolukorras, näiteks kukkumise korral, võivad painduvad tõstepadjad ja tõstematid aidata asjaosalise uuesti püsti. Seetõttu võite kasutada ka püstitõstmise ja tõstmise abivahendit.

Tõstmise abivahendid: Trapetsikujuline käepide ja voodiredel

Tõstmise abivahenditest kasutatakse tõstevahendeid eelkõige inimestel, kellel on veel piisavalt jõudu kätel, et end abivahendi abil üles tõmmata. Lamavast asendist istumine võib olla probleemseks liikumispuudega inimestele.
Trapetsist käepidemed on stabiilsed haaratskäepidemed ja tugikäepidemed, mis kinnitatakse plastnööri abil voodi jalule. Teise võimalusena saab selle kinnitada ka peaotsas oleva metallsiiniga, mis asetab käepideme hooldust vajava inimese kohale käeulatuses.
Voodiredel on võrreldav abivahend, mille jalaotsa on käepidemega köie asemel paigaldatud puidust pulkadega köisredel. Üksikutest puidust pulkadest kinni haarates ja neid üles tõmmates seab patsient end kas iseseisvalt või abiga püsti.

Rohkem kui koolituskursus: omaste hoolduskursused

Transpordi- ja tõstmisabivahendite käsitsemine ei ole alati lihtne. Tihtipeale on just väikesed praktilised nipid need, mis tõstmisabiga töö hõlbustavad. Kui soovid omakseid kodus hooldada, on omaste hoolduskursus alati hea viis igapäevaelu põhitõdede ja näpunäidete õppimiseks. Peaaegu kõik haigekassad pakuvad omastele kursusi, kus lisaks hooldaja tervist edendavate tehnikate õppimisele julgustatakse ka vahetust teiste hoolivate lähedastega. 

Teid võivad huvitada ka Hooldustasemed Pension ja pension Taotlege hooldustaset: Erinevused mineviku ja tänapäeva vahel. Dementsusega inimeste asukohasüsteem: leidke ja abi kiiresti

Liikumis- ja tõstmisabivahendite kulud

Abivahendeid, mis on loetletud kohustusliku ravikindlustuse abivahendite loetelus ja abivahendite kataloogis, võib arst välja kirjutada retsepti alusel, kui esineb meditsiiniline vajadus. Kulud saab katta haigekassa. See kehtib ka käsitsemise ja tõstmise abivahendite kohta, eeldusel, et neil on abivahendi number ja loetelu. Sellest lähtuvalt tuleks oma perearsti või eriarstiga rääkida võimalikest abivahenditest ning lähtuvalt hetkehooldeolukorrast küsida nõu meditsiinitarvete kauplusest ja ambulatoorsetelt õdedelt.
Teisaldamise ja tõstmise abivahendid on spetsiaalselt loodud koduhoolduseks. Tavaliselt katab need ravikindlustusselts. Asjaomane isik või lähedased peavad aga (vabastuse puudumisel) tasuma lisatasu maksimaalselt kümme eurot. Tooterühma "Liikumisabivahendid" tunnustatud abivahendid on peaaegu laialt kasutusel abivahenditena elementaarsete põhivajaduste rahuldamiseks. Parimal juhul peab olema võimalik sirgu ajada ja asendit vahetada iseseisvalt, et mitte ainult tagada parim võimalik osalemine pereelus, vaid ka toidu sissevõtmise, elimineerimise ja isikliku hügieeniga toime tulla.
Abivahendite kulud katab haigekassa aga vaid juhul, kui oled eelnevalt esitanud haigekassale konkreetse taotluse abivahendite nimekirjas oleva toote kohta. Nagu kõigi toodete puhul, on aga ka käsitsemis- ja tõstevahendite jaoks erinevad mudelid erineva hinnaga. Seetõttu on võimalik, et osade abivahendite eest teeb haigekassa ainult lisatasu ja lisakuluosa tuleb kanda patsiendil/sugulastel pluss seadusega ettenähtud lisatasu.
Lai hinnaklass on väga selgelt näha näiteks voodiredelite puhul. Lihtmudelid on saadaval alla 15 euro eest, kvaliteetsed versioonid võivad aga maksta kuni 100 eurot. Sellegipoolest võib juhtuda, et kvaliteetsem mudel pakub koduhoolduseks suuremat või mugavamat kasutust. Seetõttu tuleks enne iga abivahendi taotlemist anda põhjalik nõuanne ja võimalik katsekasutus. Osade abivahendite osas on ka rendileping, mille kulud saab soovi korral ka haigekassa.

Vestlus arstiga võib selgitada, millistel asjaoludel kaetakse teisaldamise ja tõstmise abivahendite kulud.

Fotod: iStock / SARINYAPINNGAM

Liikumis- ja tõsteabivahendite remont ja hooldus

Mõned liigutamis- ja tõsteabivahendid vajavad regulaarset hooldust. Eelkõige hõlmab see elektrit kasutavaid abivahendeid, nagu näiteks tõsteseadmete või tõstekottide puhul (elektripumbad). Üldjuhul tasub hooldamist vajavate abivahendite hooldus- ja remondikulud isik, kes kannab ka soetuskulud.
Kui abivahend on haigekassa poolt liikumis- või tõstmisabivahendina kooskõlastatud ja selle eest tasutud, kannab haigekassa ka tekkinud remondi- ja hoolduskulud. See hõlmab ka kulusid, kui see on vajalik. Kui aga abivahend on ostetud omal kulul, jäävad ka hooldus- ja remondikulud teie omaosaluse hulka.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here