Allüürile andmine: kõige olulisemad reeglid ja näpunäited

Põhimõtteliselt on vähem problemaatiline, kui allüürile antakse ainult osa korterist. "Kui üürnikul on antud juhul õigustatud huvi allüürile anda, peab üürileandja sellega nõus olema," selgitab Hartmann. Huvi võib olla põhjendatud majanduslikel või isiklikel põhjustel. Lai valdkond: kui üürnik satub finantskriisi ja ei suuda enam üksi üürikulusid kanda. Kuid majaomanik ei tohi keelduda oma üürniku soovist - näiteks pärast lahutust või surma - mitte tahta üksi elada. "On ülioluline, et huvi tekkis alles pärast korterisse kolimist," selgitab Hartmann. Üürileandja võib keelduda vaid olulisel põhjusel – näiteks kui korter oleks siis ülerahvastatud. Üürileandjale kirjaliku taotluse esitamisel tuleks märkida ka allüürile andmise põhjus. Kui üürileandja keeldub nõusolekut andmast, võib üürnik oma nõude kaevata ja nõuda isegi lepingupartnerilt hüvitist.
 

See graafik näitab, mis juhtub, kui annate üürnikuna oma korteri ilma nõusolekuta allüürile. 

Foto: Deutscher Mieterbund e.V.

Ruumide allüürile andmine: kohtusse kaevamise asemel veenda

Ilma üürileandja selgesõnalise loata riskib üürnik ülesütlemisega, kui toob korterisse lihtsalt toakaaslase. "Väga närvesööv võib olla väljatõstmisprotsess isegi siis, kui sul on õigus," rõhutab Hartmann. Parem viis on üürileandjat argumentidega veenda. Õiguslik olukord üksikjuhtudel võib nt.B. Üürnike ühendused, näiteks Saksa Üürnike Liit, või spetsialistid juristid.

Omastele allüürimise ja külaskäikude reeglid

Selgesõnalist luba pole aga vaja, kui elukaaslased, vanemad või lapsed soovivad sisse kolida. «Aga sellest tuleks üürileandjat teavitada,» annab ekspert nõu. See erand ei kehti õdede-vendade, nõbude ega muude sugulaste suhtes. Üürnikud võivad ka loast loobuda, kui neil on ainult külastajad. See hõlmab külalisi, kes peatuvad kuni kuus nädalat ja ei osale rendikuludes.

Teid võib huvitada ka kinnisvaraalane oskusteave Korteri üürimine: millal see seda väärt on? Mida tuleb arvestada? Seadus ja maksud Üürige korter ja säästke maksude arvelt Kinnisvaraideed Maja rentimine: mida peaksite arvestama

Allüürile andmine pikema äraoleku korral

Kui allüürile antakse mitte ainult osa, vaid kogu korter, siis üürnikul nõusolekuõigust ei ole. Üürileandja võib keelduda, isegi kui tema üürnikul on mõjuvad põhjused. "Üürnikul on parem vältida korteriomandist loobumist," selgitab Hartmann. Täpsemalt võib see tähendada: Vaatamata puudumisele hoiab 3-toalise korteri üürnik endale toa ja tal on ka korterivõti. Põhimõtteliselt saab sellisel viisil õiguskindlalt allüürile anda ka väikeseid kortereid ja läbikäivaid kortereid. "Kõik oleneb sellest, kuidas leping on vormistatud," selgitab advokaat Hartmann. Siin on mõttekas üürnike ühistu või erialajuristi nõuanne.

Allüürile andmine: leitud korter osak

Üürileandjal on õigus teada, kes tema korterisse kolib. Seetõttu on antud heakskiit alati isiklik. Kui soovid rajada ühiskorterit, siis kõige parem on hankida üürilepingus üldine edasiüürimise luba. Vastava korteriosalise üürilepinguga ei pea iga kord üürnikku vahetades luba küsima. Üldluba aga puhkusekülalistele ei kehti. Kui see antakse üürile reisijatele, on korteri kasutamine vastuolus lepinguga – põhjus ülesütlemiseks.

Allüürimise õiguslikud tagajärjed – teave Deutscher Mieterbund e. V.

Isegi kui sisse kolib allüürnik: põhiüürnikuks jääb omaniku töövõtja. Ta vastutab selle eest, et kogu üüri maksmine jätkuks õigeaegselt, olenemata sellest, kas allüürnik teeb oma osa või mitte. Peaüürnik peab vastutama allüürniku poolt tekitatud kahjude eest. Üürisuhte võib isegi lõpetada, kui tema allüürnik käitub lepinguvastaselt ja
näiteks häirib tugevalt majarahu.

Kehtib üldine üüriseadus

Allüürile andmisega libiseb üürnik üürileandja rolli ning üürniku ja allüürniku vahel hakkab kehtima üldine üüriseadus. Üürnik saab seetõttu nõuda oma uuelt toakaaslaselt üüritagatisraha. Samas peab ta kinni pidama ka tavapärastest etteteatamistähtaegadest - olenevalt rendiperioodist on see vähemalt kolm kuud. Ta võib möbleeritud ruume lõpetada ainult kahenädalase etteteatamistähtajaga.

Üürnike ühendused ei esinda põhiüürnikke allüürnikena

Põhimõtteliselt saab allüürilepingu sõlmida ka suuliselt. Aga kirjalik leping on parem. Šabloone saab näiteks Saksa Üürnike Liidust. Kui üürnike ja allüürnike vahel peaks tekkima probleeme, ei ole üürnike ühisustel lubatud põhiüürnikku esindada, sest tema on siin üürileandja.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here