Üürileandja tunnistus: see on sissekolimisel kohustuslik

Uue üürileandja tõend tuleb sissekirjutuse muutmisel esitada elanike registribüroole. Möödas on ajad, mil võimud pidid lootma, et kodanik annaks paberivabalt teavet tema elukoha kohta. Muuhulgas hoiab uus kord sotsiaalseid pettusi ning hoiab ära ka igasuguse sisse- ja väljalogimise.

Millal tuleb saada üürileandja tunnistus??

Üürileandja tõend on reeglina vajalik vaid sissekolimisel. Selle erivorm on aga kohustuslik juhul, kui Saksamaale uut sissekirjutust ei tehta, st eelmine üürnik kolib oma elukohta välismaale. Seejärel tuleb registrist kustutamiseks esitada nn lahkumise kinnitus. Endine üürileandja on kohustatud selle lahkumiskinnituse väljastama. See kehtib ka juhul, kui poolelioleva üürilepingu ajal kolib korterisse teine ​​isik, sest ka see isik peab vastutavale elanike registribüroole esitama vastava üürileandja tõendi.

Uude korterisse kolides on kohustuslik üürileandja tunnistus.

Foto: iStock / PeopleImages

Kellel on lubatud väljastada üürileandja tunnistus? Kes saab siis olla koduomanik??

Üürileandja tõendi peab väljastama üürileandja või tema volitatud isik. Näiteks on tavapärane, et kinnisvarahaldurid annavad tõendi tegeliku üürileandja asemel üle.
Soovitav on rendilepingu sõlmimisel tunnistusele keel kaasa võtta ja seda juhendada. Nii on nende näitusele õige kontaktisik koheselt leitav ja registreerimine sujuv probleemideta.

Kust saada üürileandja tunnistus? Kas on muster?

Üürileandja tõendi väljastamise lihtsustamiseks saab probleemideta kasutada vastavaid blankette ja näidiseid. Oleme andnud teile siit allalaadimiseks selle näite. Ühtseid vorme vastavalt föderaalsele registreerimisseadusele hoiavad kättesaadavad ka registriasutused. Need on pealkirjaga "Eluasemepakkuja kinnitus vastavalt föderaalse registreerimisseaduse (BMG) jaotisele 19" ja on tasuta saadaval. Enamik registreerimisasutusi pakub oma veebisaidil ka vastavat faili.

Teenus: allalaadimiseks üürileandja sertifikaadi näidis:

Uude korterisse kolides on kohustuslik üürileandja tunnistus.

Milliseid andmeid peab üürileandja tunnistus sisaldama??

Üürileandja tõendi väljastamise korral tuleks üürnikel koheselt kontrollida sisestatud andmete täielikkust ja õigsust, et uude elukohta sissekirjutamine sujuks. Seaduse järgi piisab üürileandja mitteametlikust tõendist, kuid BMG § 19 kohaselt peavad kõik vajalikud andmed olema kirjas üürileandja tõendis. Need on:
 

  • Üürileandja nimi ja aadress
  • Kas see on sisse- või väljakolimine??
  • Sisse- või väljakolimise kuupäev
  • korteri aadress
  • Kõikide isikute andmed, kes korterisse kolivad või sealt lahkuvad


Loomulikult on hädavajalik, et kinnitusel oleks üürileandja nimi ja aadress. Lisaks peab olema selge, kas üürnik kolib välja või kolib sisse ja mis kuupäeval see on. Lisaks tuleb esitada korteri aadress täismahus.
Eriti oluline on, et kõik registreerimiskohustuslikud isikud (ka lapsed) oleksid eraldi loetletud täisnimedega ja kinnitataks mitte ainult pere sissekolimist. Vastavalt sellele ei ole vaja igale isikule eraldi tõendit väljastada, vaid iga isik tuleb nimetada eraldi.
Üürileandjatel, kes peavad uue kinnistamisseaduse kohaselt sageli tõendeid väljastama, on võimalus saata tõend elektrooniliselt. Selleks on aga vaja juurdepääsuandmeid, mida saab eelnevalt küsida elanike registribüroost.

Millised tähtajad kehtivad üürileandja tunnistusele?

Uute määrustega on üleriigiliselt ühtselt reguleeritud ka kolimisest teatamise tähtajad. Kõigi liidumaade üürnikel on nüüd kaks nädalat aega oma uude elukohta registreerimiseks ja üürileandja tõendi esitamiseks. Sellest lähtuvalt on mõttekas üürnik ja üürileandja enne kolimist kokku saada ja kõiki vajalikke andmeid omavahel võrrelda, et hiljemalt korteri ja võtmete üleandmisel saaks sissekolimise tõendi üle anda.
Seevastu välismaale kolides on oluline see läbi arutada eelmise üürileandjaga, et ta annaks hiljemalt korteri ülevaatamisel välja lahkumistunnistuse.

Veel näpunäiteid ja teavet kolimisseaduse ja maksude kohta Kolimise planeerimine: Stressivaba kolimine isetegemise ja remondi kontrollnimekirjaga Kolimisteenus: kui palju kolimine maksab? Õigusabi ja maksud kolimiskulude mahaarvamine: kehtivad need reeglid

Mida teha, kui üürileandja ei väljasta üürileandja tunnistust?

Isegi kui üürileandja on kohustatud väljastama üürileandja tõendi, tuleb alati ette juhtumeid, mil see tema kohustust ei täida. Seejärel ähvardab ta kuni 1 rahatrahviga.000 eurot. Kui üürileandjal on takistusi, võib tõendi väljastada ka tema volitatud isik.
Kui kohustust ei täideta, ei tohiks üürnikud kõhklemata pöörduda nende eest vastutavasse registribüroosse. Vestlus peaks toimuma kahenädalase aruandeperioodi jooksul, sest kui ametiasutus ei tea, et üürileandja ei vastuta registreerimata jätmise eest, tuleb registreerimata üürnikele määrata ka suur trahv kuni 1.Registreerimisseaduse rikkumise tõttu oodata 000 €.

Mida teha, kui üürileandja tunnistus on vale?

Üürileandja vale tõend võib põhjustada probleeme. Seetõttu peaksid üürnikud alati kontrollima sertifikaadi täielikkust ja õigsust. Kui puuduvaid andmeid märkab alles elanike registribüroo, võib nõuda uut tõendit. Kui aga üürileandja väljastab teadlikult valetunnistusi ja võimaldab seega võltsitud registreeringuid, ootab teda trahv kuni 50.000 €.

Millal peab üürileandja välja kolimise kohta kinnituse väljastama?

Tihti unustatakse ära lahkumise kinnitamise teema, kuna seda läheb harva vaja. Eelmine üürileandja peab selle väljastama ainult ülalkirjeldatud viisil, kui üürnik kolib uude elukohta väljaspool Saksamaad. Riigisiseselt kolimisel väljakolimise kinnitust ei nõuta.
Kui üürnikud naasevad Saksamaale, siis eelmise välismaa üürileandja kinnitust ei nõuta. Saksamaal uue üürileandja sissekolimistunnistusest piisab, et end uuesti riiki registreerida.

Allüürile andmiseks on vajalik üürileandja tunnistus?

Jah, aga reeglid on siin mõnevõrra erinevad kui tavalise üürileandja tunnistusega. Sel juhul tegutseb korteri omanikuna mitte üürileandjana põhiüürnik, kes korterit edasi üürib. Sellest lähtuvalt peab põhiüürnik väljastama allüürniku kohta üürileandja tõendi ning sisestama üürileandja nime ja aadressi asemel enda nime ja aadressi. Viimane tuleb aga üürileandja tunnistusel ka korteri omanikuna ära märkida. Veel üks oluline dokument, kui soovid oma korterit allüürile anda: allüürileping.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here