Volikiri: notari juures või ilma?

Abikaasadel ja elukaaslastel, täisealistel lastel ega muudel lähisugulastel ei ole seadusjärgset esindusõigust. Volikirjaga volitate üht või mitut usaldusisikut tegema teie eest otsuseid ja sõlmima lepinguid. See volikiri võib laieneda ravile, varalistele või isiklikele asjadele. Agent haldab, müüb või võõrandab ka kinnisvara. Kohtulikku järelevalvet pole enam vaja. Ilma volikirjata aga blokeerib varade üleandmised sageli eestkostekohus.
 

Nii et saate väljastada volikirja.

Foto: Baieri Notariaalühing

Volikiri notari juures

Notariaalselt kinnitatud volikirja puhul määrab notar ka volitaja teovõime, nõustab ettevaatusabinõusid ja väljendab teie tahet selgetes sõnastustes. Samas garanteerib see, et asutus ja kohus võtavad volikirja vastu. Kui volikirjaga soovitakse omada kinnisvara, näiteks oma maja müümiseks, on notari juures käimine lausa kohustuslik.

Kinnisvaratehinguid ilma tõendita ei tehta

Kui rääkida kinnisvaratehingutest, kinnisvarast või ettevõtete huvidest ettevõtetes, siis
Allkiri peab olema avalikult kinnitatud või notariaalselt kinnitatud. Ainult nii ta saab
Agendid tegelevad maaga või võtavad osa aktsionäride koosolekutest ja
Hääleõiguse kasutamine. Kahtluse korral tuleb kaasata ka notar
Eksponent on teovõimeline.

Mis maksab notari volikiri??

Volikirja kulud sõltuvad vara väärtusest ja volikirja mahust. Varade notariaalse tõestamise tasu 10.000 eurot on 75 eurot, 50 eest.000 eurot on 165 eurot, 250 eest.000 eurot kuni 535 eurot. Tasu ülempiir on 1.735 eurot, notar ei pruugi ka suurema vara puhul rohkem küsida. Lisaks peate tasuma kirjutamiskulud, posti-, telefoni- ja faksikulud ning seadusega ettenähtud käibemaksu. Küll aga on võimalus, et olemasolev õiguskaitsekindlustus katab osaliselt kulud.

Volikiri ilma notarita

Volikirja vormistamiseks pole põhimõtteliselt notarit vaja. Küll aga on nii, et notariaalselt tõestatud volikiri tõstab tõendusväärtust.

jootraha: Kui olete volikirja ise väljastanud, peaksite sellest teatama Notarite Liidu Keskregistrisse (ZVR) Interneti kaudu või posti teel - tasud jäävad 10-20 euro vahele. See tagab, et volikiri leitakse ka surma korral. 

Vali ilma notarita volikirja õige vorm

Volitatud esindaja peaks andma nõusoleku ja teadma dokumendi asukohta. Oluline on, et volikiri oleks selgelt sõnastatud ja täpselt määratletud volitatud esindaja ülesanded. Võimalik on ka jagunemine: üks volikiri võib sisaldada ainult tervisenõudeid, teine ​​rahaasju. "Tervishoiu volikiri on väga paindlik ja seda saab kohandada vastavalt konkreetsele juhtumile," ütleb notar Winfried Kössinger. Enda vormistatud volikiri ei vasta aga praktikas sageli vajadustele. Internetist pärit vormid võivad sisaldada vigu, mis piiravad volikirja kasutatavust. Advokaadi või notari professionaalne nõuanne võib seda ära hoida.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here