Taganemisõigus: kuidas lepingust taganeda?,

Põhimõtteliselt saab lepingu alati tühistada, kui sellises võimaluses on punktides kokku lepitud. Siin saab ettevõtja anda oma klientidele võimaluse tühistamispoliitika kaudu oma otsus tühistada.

Teatud juhtudel ei ole aga tagasivõtmise võimalus vabatahtlik pakkumine, vaid seaduslik kohustus. Vastavalt Saksamaa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvile 355 tuleb kõikidele nendele lepingutele anda taganemisõigus:

 1. Kauglepingud
  Telefoni, Interneti või posti teel sõlmitud lepinguid loetakse kauglepinguteks. Siin kuulub taganemisõigus teie tarbijaõiguste hulka (BGB § 312g).
   
 2. Lävemüük
  Nimi on eksitav, sest ukselt ukseni müük ei hõlma ainult välisuksel sõlmitud lepinguid. Pigem kehtivad ka poed, näiteks avalikes kohtades, nagu jalakäijate tsoon, müügiüritustel privaatsetes ruumides või müügi eesmärgil reisides (nn "kohvireisid"). Tarbijal on kõigil juhtudel taganemisõigus (BGB § 312g).
   
 3. Leping osade kaupa kohaletoimetamisega
  Lepingu saab tühistada ka siis, kui see näeb ette osade kaupa kättetoimetamise (BGB § 356c). Kaubad tarnitakse teatud aja jooksul. Klassikaline näide on ajakirja või ajalehe tellimus. Siinkohal on oluline, et üksikud tarned oleksid üksteisest sõltumatud, st et need ei toetuks üksteisele ja lõppkokkuvõttes tooks kaasa suure terviku. See juhtuks näiteks muusikakogu kohaletoimetamisega, kus helikandjad saadetakse järk-järgult ja igaühe eest tuleb tasuda eraldi. Sellise inkasso puhul taganemisõigust seadus ei nõua.
   
 4. Ehitusleping
  Kui olete tellinud ettevõttelt oma kodu ehitamise või ümberehitamise ja olete sõlminud ehituslepingu, saate alates uue ehituslepingu seaduse (BGB § 650l) kehtestamisest sellise lepingu ka tühistada. See pole ainus põhjus, miks paneelmaja lepinguga tasub põhjalikult tutvuda.
   
 5. Tarbijakrediidi leping
  Kui laenate raha erainvesteeringuks (näiteks uus auto), saate ka selle lepingu tühistada (BGB § 495).
   
 6. Järelmaks
  Kui eraost ületab Sinu rahalisi võimalusi ja seetõttu lepid ostulepinguga kokku laenulepingu, saad lepingust taganeda ka siin.
   
 7. Kindlustusleping
  Taganemisõigus on seadusega ette nähtud ka kindlustuslepingute puhul - näiteks kõige olulisemate ehitajate ja majaomanike kindlustuste puhul (VVG § 8 lg 1). Elukindlustuse puhul on isegi pikendatud 30-päevane taganemisaeg (VVG § 152).

Kui leping sõlmiti messil, on müüjal seaduslik kohustus anda teile taganemisõigus.

Foto: iStock / andresr

Kui palju aega on teil lepingust taganemiseks??

Saksa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvi 355 lõike 2 kohaselt on teil lepingust taganemiseks aega 14 päeva. Kui aga lepingupartner on andnud hea tahte žestina pikema perioodi, siis see kehtib. Tähtaja esimene ega viimane päev ei või langeda laupäevale, pühapäevale ega riigipühale. Kui see nii oleks, lükataks perioodi algus või lõpp edasi järgmisele tööpäevale.

Et tähtaja arvutamisel mitte vigu teha, on oluline, millal see täpselt algab, sest siin on iga päev määrav:
 

 • Ühekordne kohaletoimetamine
  Kui tellite paari püksid Internetist, algab taganemisperiood päevast pärast kättetoimetamist. Näiteks kui pakk saadi kätte 1. juulil kohale toimetatud, aega kuni 15. juulil keskööl tühistamise väljakuulutamiseks. (BGB paragrahvi 356 lõige 2, 1a koostoimes BGB paragrahviga 187).
   
 • Kohaletoimetamine osasaadetistena
  Kui te ei tellinud mitte pükse, vaid näiteks vannitoamööblit ja neid ei tarnita mitte koos, vaid mitme osakaubana, algab taganemisaeg alles üks päev pärast viimase tüki kohaletoimetamist. Nii et kui kosmeetika jõuab teieni 30. kuupäeval. juunil, aga peegel alles 1. juulini, ka teil on siin aega kuni 15. juulil südaööl taganemisõiguse kasutamiseks (BGB § 356 lg 2, 1b).

Tähtis: kui olete tellinud midagi, mida regulaarselt tarnitakse (nt ajakirja), algab taganemisperiood üks päev pärast esimese tarne kättesaamist.
 

 • Gaas, vesi, elekter ja kaugküte
  Kui olete sõlminud lepingu gaasi, vee, elektri või kaugkütte tarnimiseks, on määrav lepingu sõlmimise päev (BGB § 356 lg 2). Vastavalt Saksa tsiviilseadustiku (BGB) paragrahvile 187 algab tühistamise tähtaeg sellele vahetult järgnevast päevast.
   
 • teenust
  Taganemisõigus on ka selliste teenuste puhul nagu eakate koduabi või käsitöölised. Ka siin algab periood lepingu sõlmimisele järgnevast päevast. Kui töö peaks algama enne taganemistähtaja möödumist, saab selliste teenuste puhul taganemisõiguse peatada. Kuid teie kui tellija peate sellega sõnaselgelt nõustuma, teie lepingupartner peab olema esitanud ka teabe, et teie taganemisõigus aegub, kui kogu töö on juba enne tähtaja möödumist tehtud (BGB § 356 lg 4). Kui sellest on tehtud vaid osad, on ülejäänud tööde tellimus siiski võimalik tühistada.

Hea teada: Lepingupartner – näiteks müüja või teenindusettevõte – peab teid teavitama teie taganemisõigusest. Olenemata ülalnimetatud aegadest algab taganemisperiood kõige varem siis, kui olete selle teabe kätte saanud (BGB paragrahv 356, lõige 3).

Kui aga ülesütlemispoliitikat pole teile kättesaadavaks tehtud, ei tähenda see, et teil on õigus lepinguid piiramatuks ajaks üles öelda. Kui andmed puuduvad, lõpeb teie õigus tagasivõtmisele hiljemalt ühe aasta ja 14 päeva möödumisel (§ 356 lõige. 3 lauset 2 BGB).

Kuidas järgite taganemistähtaega?

Tähtajast kinnipidamiseks tuleb müüjale või teenusepakkujale tagasivõtmisavaldus aegsasti saata. Täpse adressaadi leiate vastavast tühistamiseeskirjast.

Tähtis: Enam ei piisa ainult kauba tagasisaatmisest, mis võib olla saadud ilma tühistamisavalduseta! See lepingute tühistamise võimalus kaotati 2014. aasta juunis.

Tähtajast kinni pidades on oluline, et see ei lõpeks kunagi nädalavahetusel (laupäeval, pühapäeval) või riigipühadel. Kui see nii oli, on viimane võimalik tühistamise päev sellele järgnev tööpäev.

Millal peate kauba tagasi saatma?

Kõik kaubad, mis võivad olla kätte saadud, ei pea olema müüja juures 14-päevase tühistamisperioodi jooksul: Selle asemel on teil pärast tühistamist 14 päeva aega need tagastada.

Tuleb aga tähele panna, et kahenädalane tagastustähtaeg algab ülesütlemisavalduse tegemisele järgnevast päevast, mitte viimasel võimalikul päeval ülesütlemiseks.

Näide: 1. Juuli sai tellitud püksid. Kuni 15. kuupäevani. Ostu tühistada ja püksid osta sai kuni 29. juulini. Tagasi juulis. Seda teete aga juba 6. juulil oma taganemisõigusest ja seetõttu on aega ainult kuni 20. Juuli aeg püksid tagasi saata.

Kui tellitud kaup teile ei meeldi, on teil taganemisõiguse kasutamiseks aega 14 päeva pärast tarnimist.

Fotod: iStock / Prostock-Studio

Milliseid andmeid peate tühistamisel esitama?

Lepingu tühistamiseks selgitage müüjale või teenusepakkujale kirjalikult (nt tähitud kirja, kirja, faksi või e-posti teel) või suuliselt, et kasutate oma taganemisõigust. Selle teate tõendamiseks on siiski soovitatav see alati kirjalikult esitada.

Te ei pea tühistamist põhjendama. Te ei pea kinni pidama ettenähtud vormist. Kuid see teave tuleks teie teatisesse lisada:

 • Müüja või teenusepakkuja nimi ja aadress
 • Teave selle kohta, et kasutate oma taganemisõigust
 • Teave selle kohta, millisest lepingust te taganete (näiteks: pükste ostmine 29.6.2020)
 • Märge selle kohta, millal olete kauba kätte saanud (1. juuli 2020)
 • Teie nimi ja aadress
 • Allkiri koos kuupäevaga

Paljud jaemüüjad pakuvad oma veebisaitidel lepingute tühistamiseks elektroonilist malli, mille saab saata Internetis. Muudel juhtudel on tühistamistingimused lisatud vastavale ankeedile. Pakume teile allpool tühistamisvormi näidise või malli. See võimaldab teil hõlpsasti oma õigusi rakendada ja lepingutest väljuda. Laadige tühistamisvorm PDF-vormingus alla siit.

Mis juhtub pärast lepingu tühistamist?

Kui kasutate taganemisõigust lepingust väljumise tähtaja jooksul, tähendab see juriidilisest seisukohast, et seda lepingut pole kunagi olemas olnud. Sellel on mitmeid tagajärgi.


Pärast tühistamist: mis saab ostuhinnast?

Kui te pole tellitud kauba eest veel tasunud, ei pea te seda pärast tühistamist tegema. Kui aga olete ostuhinna juba tasunud, peab müüja teile selle summa tagasi maksma niipea, kui suudate tõendada, et olete kauba saatnud või et see on müüjani jõudnud (BGB § 358 lõige 4). ). Pärast tühistamist on teil 14 päeva aega kauba tagastamiseks (vt ülalt).
 

Pärast tühistamist: Kes kannab tagastamise postikulud?

Müüja ei pea tagastamise kulusid kandma, ta saab need ka tarbija kanda. Sõltumata sellest, kes maksab postikulu, on tagastamine alati tema enda riisikol (BGB § 355, lõige 3, lause 4). Nii et kui pakk läheb kaduma, pole see teie probleem, kui saate saadetist tõendada.

Kui aga olete saatmise postikulu teile tasunud, peab müüja selle koos ostuhinnaga hüvitama. See kehtib aga ainult siis, kui tagastate kogu saadetise. Kui olete tellinud kaks paari pükse ja jätate ühe neist alles, ei pea müüja teile kahe riideeseme kohaletoimetamise postikulu hüvitama.

Lisaks peab lepingupartner kliendile tagasi maksma vaid tavatarne kulud. Kui olete oma nõudmisel kauba kätte saanud kalli kiirsaadetega, ei pea ta selle eest lisatasu hüvitama (BGB § 357 lg 2)


Pärast kehtetuks tunnistamist: millal saab taotleda väärtuse asendamist?

Tarbijatel on õigus toode pärast kättesaamist lahti pakkida ja testida. See on lubatud ulatuses, mis on vajalik kauba seisukorra ja funktsionaalsuse kontrollimiseks. Kui kaup kaotab selle seadusele vastava kontrolli tulemusena oma väärtuse, ei saa müüja nõuda hüvitist.

Teistsugune on olukord siis, kui kaup on kahjustatud või kulunud, kuna te pole seda piisavalt hoolikalt käsitsenud või kasutanud viisil, mis ületab seisukorra ja funktsionaalsuse kontrolli. Sel juhul võib müüja nõuda hüvitist ja siis ei pea ta teile kogu ostuhinda hüvitama (BGB paragrahv 357, lõige 7). Ettevaatamatul käitumisel võivad taganemisõiguse kasutamisel tekkida kulud.


Pärast tühistamist: mis kehtib teenuste kohta?

Kui tühistate teenuse osutamise lepingu, tuleb siinkohal maksta ka hüvitist. See kehtib juhul, kui näiteks meistrimees on oma tööd juba alustanud.

Kui näiteks maalri värvib mõne seina enne taganemistähtaja möödumist ja taganete lepingust, peate selle hetkeni tehtud töö eest tasuma. Kui spetsialist lõpetab töö täies mahus enne taganemistähtaja möödumist, siis taganemisõigus aegub ja teenuse eest tuleb tasuda täies ulatuses.

Kuid selleks, et teenusepakkujal oleks õigus sellele maksele, on vajalik, et olete sõnaselgelt nõudnud, et teenusepakkuja alustaks tööd enne tähtaja möödumist. Lisaks peab teenuseosutaja olema tarbijat teavitanud vajaduse korral hüvitise maksmise kohustusest (BGB § 356 lg 4).


Pärast kehtetuks tunnistamist: Mis kehtib gaasi-, vee-, elektri- ja kaugküttelepingute kohta?

Gaasi-, vee-, elektri- ja kaugküttelepingud on sarnased teiste teenusepakkujatega (näiteks käsitöölistega) sõlmitud lepingutele: taganemisõiguse kasutamisel tuleb tasuda kuni selle hetkeni saadud teenuse eest.

Tühistamisega kaasnevad kulud?

Põhimõtteliselt ei maksa taganemine tarbijale midagi. Lepingupartner ei või nõuda teilt tasu tühistamise menetlemise, tagastatud kauba uuesti ladustamise või muude tehtud kulutuste eest ega pidada neid kinni ostuhinna tagasimaksmisel.

Millal on taganemisõigus välistatud??

Kõiki sõlmitud lepinguid ei saa tühistada. Näiteks poest ostes ei ole ostjal taganemisõigust. Kui jaemüüja võtab kauba tagasi, tehakse seda alati ainult heast tahtest.

BGB § 312g reguleerib, millistel juhtudel ei ole võimalik ka lepingust taganemisega taganeda. Tarbija taganemisõigus on põhimõtteliselt välistatud:

 1. Kaubad, mis on teie jaoks individuaalselt valmistatud või disainitud (näiteks eritellimusel valmistatud riided või eritellimusel valmistatud mööbel).
 2. Kergesti riknevad kaubad, näiteks toidukaubad.
 3. Kaubad, mis tarnitakse hügieenilistel või tervisekaitselistel põhjustel pitseeritult ja mis ei sobi pärast avamist tagastamiseks, näiteks tarbimisabivahendid või pidamatusmaterjalid.
 4. Kaubad, mis on peale tarnimist muude kaupadega segatud.
 5. Alkohoolsed joogid, mis on allutatud tugevale hinnakõikumisele.
 6. Heli- või videosalvestised ning arvutitarkvara, mille pitsat on pärast kohaletoimetamist eemaldatud.
 7. Ajalehed, ajakirjad ja ajakirjad, välja arvatud juhul, kui need on tellitud.
 8. Artiklid, mis sõltuvad finantsturu kõikumisest (nt aktsiad, forex, tuletisväärtpaberid).
 9. Majutus, kaubavedu, autorent, toidukaupade kohaletoomine ja vaba aja veetmine, kui selleks on kokku lepitud konkreetne päev või periood.
 10. Avalikud oksjonid.
 11. Teenused, mis toimuvad tarbija juures kiireloomuliste remondi- või hooldustööde tegemiseks.
 12. Telefoni teel või väljaspool äriruume suletud kihlveo- ja loteriiteenused.
 13. Notariaalselt tõestatud lepingud.


Hea teada: Kinnisvara ostu-müügilepingust taganemine on täitmisele pööratav vaid mõjuva põhjuse olemasolul - ja ainult seni, kuni leping ei ole veel notari poolt kinnitatud. Kui see aga juba nii on, aitab ainult lepingus kokkulepitud taganemisõigus või mõlema lepingupoole sõbralik taganemine. Kinnisvaralepingu tühistamine on aga alati seotud märkimisväärsete kuludega. 

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here