Lesepension: nii palju saavad ülalpeetavad

Lesepension on Saksamaa pensionikindlustuse rahaline toetus. Sotsiaalkindlustusseadustiku (SGB VI) jaotise 46 kohaselt makstakse seda teatud tingimustel inimestele, kes on surma tõttu kaotanud abikaasa või elukaaslase (SGB VI jaotis 46, lõige 4).

Kuigi kõnekeeles peetakse enamasti silmas vaid lesepensioni, on rahalisele toetusele õigus ka meessoost ülalpeetavatel ehk leskedel.

Lesepension on mõeldud elukaaslase surmajärgse rahalise koormuse leevendamiseks ja pärandist hoolimata tekkida võivate eksistentsiaalsete raskuste ärahoidmiseks. Lesepensionil on kaks vormi:

  1. Suur lesepension
  2. Väike lesepension

Need kaks pensioni erinevad laekumise nõuete ja eelkõige suuruse poolest.

Deutsche Rentenversicherung maksab praegu umbes 5,4 miljonile inimesele lesepensioni.
 

Lesepensionile on õigus ka meessoost ülalpeetavatel.

Fotod: iStock / LumiNola

Mis on veerand surmast?

Enne lesepensioni maksmist on üleelanud abikaasal õigus saada surnud isiku pensioni täies ulatuses kolme kuu jooksul.

Nendel kolmel kuul, nn surmaveerandil, ei ole mingeid toetusi, mida järgida. Ka mahaarvamisi ei tehta.

Taotlege lesepensioni: Nii see käib

Saksa pensionikindlustus ei maksa automaatselt lesepensioni ja seega ka väljamakseid suremiskvartalis. Pensioni peab taotlema üleelanud abikaasa. Seda saab teha ka veebis asutuse veebisaidil. Alternatiivina on sealt allalaadimiseks saadaval vorm.
Kuna taotlus on väga mahukas ja keeruline, on soovitatav selle täitmisel abi otsida. Kohalikud pensionikindlustuse nõuandekeskused on õiged inimesed, kellega ühendust võtta. Lähima nõustamiskeskuse leiate pensionikindlustuse kodulehelt otsides. Sinna saab ka internetis aja kokku leppida.
Nõustamiskeskuste otsimisel saavad abiks olla ka pensionikindlustuse infotelefoni kontaktisikud. Tasuta teenindusnumber on: 0800/1000 4800.

Lesepensioni taotlemine on keeruline. Mõjutatud isikutel on kõige parem abi saada vormi täitmisel.

Fotod: iStock / kali9

Kuidas taotleda lesepensioni ettemaksu

Selleks, et elukaaslase surmajärgsel keerulisel ajal võimalikult kiiresti rahalist toetust saada, on võimalik taotleda Deutsche Posti pensioniteenistusest lesepensioni avanssi. Ettemakse koosneb surnud elukaaslase kolmest igakuise pensioni täissummast.
See võimalus on olemas, kui abikaasa on juba pensioni saanud ja ülalpeetavad vajavad raha kiiresti.
Ettemaksu avalduse saate Posti filiaalidesse. Täpne nimetus on "Muudatusteade". Koos selle dokumendiga peate esitama surmatunnistuse. Vorm on täitmiseks või allalaadimiseks saadaval ka veebis.

Millal makstakse lesepensioni??

Aeg, mil pensionikindlustus maksab lesepensioni, sõltub sellest, kas surnu on juba pensioni saanud.

Kui see on nii, on ülalpeetavatel õigus saada lesepensioni alates surmakuule järgnevast kuust. Kui lahkunu ei ole veel pensioni saanud, makstakse lesepensioni alates surmakuupäevast.

Kellel on õigus suurele lesepensionile??

Sotsiaalseadustiku VI raamatu § 46 lõike 2 kohaselt on õigus suur lesepensionile kõigil isikutel, kes vastavad teatud nõuetele. Need on:
 

  1. Üleelanud ülalpeetavad ei pruugi olla pärast abikaasa või elukaaslase surma uuesti abiellunud.
  2. Lahkunu on pensioniskeemi maksnud vähemalt viis aastat.
     

Lisaks nendele kahele nõudele peab olema täidetud vähemalt üks järgmisest neljast nõudest:
 

  • Toitja kasvatab oma last või ühte kindlustatud abikaasadest, kes on 18-aastane. Pole veel eluaastasse jõudnud.
  • Ellujäänu kasvatab oma last või ühte kindlustatud abikaasadest, kes on füüsilise, vaimse või emotsionaalse puudega. Sel juhul võib lapse vanus olla üle 18 aasta.
  • Ellujäänu on jõudnud nõutavasse miinimumea.
  • Ellujäänu on teovõimetu.

Kui abiellute uuesti pärast abikaasa või elukaaslase surma, ei ole teil enam õigust suurele lesepensionile.

Fotod: iStock / LightFieldStudios

Mis on vanuse alampiir suure lesepensioni saamiseks?

Õigustekstis on suure lesepensioni vanuseks ette nähtud 47 aastat. See piirmäär kehtib aga ainult juhul, kui abikaasa sureb pärast 2029. aastat. Kuni selle ajani kohandatakse nõutavat miinimumvanust igal aastal (olenevalt surmaaastast).

Need on suure lesepensioni vanusepiirangud vastavalt SGB VI jaotisele 242a:

Kindlustatud isiku surmaaasta

ülalpeetavate nõutav miinimumvanus

2020

45 aastat, 9 kuud

2021. aasta

45 aastat, 10 kuud

2022. aasta

45 aastat, 11 kuud

2023. aasta

46 aastat

2024. aasta

46 aastat, 2 kuud

2025. aasta

46 aastat, 4 kuud

2026

46 aastat, 6 kuud

2027

46 aastat, 8 kuud

2028

46 aastat, 10 kuud

aastast 2029

47 aastat

Kui elukaaslane sureb 2020. aastal, peab toitjakaotus olema vähemalt 45 aastat ja 9 kuud vana (või vastama vähemalt ühele ülejäänud kolmest tingimusest), et tal oleks õigus saada paljulapselise lesepensioni.

Kui suur on suure lesepension?

Suure lesepensioni suurus sõltub erinevatest teguritest:
 

1. Abielu või partnerluse kuupäev

Kui abielu sõlmiti enne 2002. aastat, kehtib lesepensioni puhul endiselt vana seadus. Üleelanud ülalpeetavad saavad seejärel teatud tingimustel 60 protsenti surnud isiku pensionist.
Kui abielu või partnerlus sõlmiti hiljem, on ülalpeetavatel õigus saada 55 protsenti surnud isiku pensionist vastavalt SGB VI jaotise 67 punktile 6.
 

2. Võimalik, et olemasolevad lapsed

Kui abiellute või hakkate elukaaslaseks pärast 2002. aastat, maksab pensionikindlustus ka lapsetoetust. Eelmiste abielude puhul see valik ei kehti.
 

3. Surnu vanus surma hetkel

Kas lahkunu on 65-aastane või vanem?. Lesepensioni vähendatakse soodustusega. Kui aga abielu peeti enne 2002. aastat ja see oli kas surnu või leinaja enne 2. 1962. aasta jaanuaris sündinud, pensionikindlustus maksab 60 protsenti surnu pensionist.

Kellel on õigus väikesele lesepensionile??

Need, kes ei vasta suure lesepensioni nõuetele, saavad üldjuhul väikest lesepensioni. See võib juhtuda näiteks siis, kui suure lesepensioni vanuse alampiir pole veel täis.
Põhimõtteliselt on õigus väikesele lesepensionile vaid 24 kuu jooksul. Paragrahvi 242a lõike 1 punkti 1 kohaselt makstakse seda aga tähtajatult, kui abikaasale makstakse enne esimest.1.Suri 2002. aastal. Teise võimalusena tekib piiramatu õigus ka siis, kui kas surnu või leinata enne 2.1.Sündinud 1962. aastal või abielus enne 1.1.See suleti 2002. aastal.

Väike lesepension on alternatiiv suurele lesepensionile, kui selle tingimused ei ole täidetud.

Fotod: iStock / dolgachov

Kui suur on väike lesepension?

Väikest lesepensioni makstakse välja surmaveerandi lõpus. Vastavalt SGB VI jaotisele 67, number 5 on see 25 protsenti surnud isiku pensionist. Siin on võimalik saada lapsetoetust.
Kes on varem väikest lesepensioni saanud seetõttu, et ta ei ole veel jõudnud suure lesepensioni saamiseks nõutavasse vanuse alampiiri, ei pea nõuete täitmisel uut avaldust esitama. Üleelanud ülalpeetavatel on seejärel automaatselt õigus suurele lesepensionile. See on sätestatud SGB VI jaotise 115 lõike 3 2. lauses.

Millal on õigus saada lesepensioni lapsetoetust??

SGB ​​VI paragrahvi 78a lõike 1 punkti 1 kohaselt on neil, kes on üles kasvatanud vähemalt ühe kuni kolmeaastase lapse, õigus saada lesepensionile lisatasu. See kehtib aga ainult juhul, kui lahkunuga abielu või tsiviilpartnerlus ei ole sõlmitud enne 2002. aastat.

Pensionikindlustus maksab võimaliku lapsetoetuse välja alles pärast surmaveerandi lõppu.

Nii suur on alates 2020. aasta juulist igakuine lesepensioni lapselisa:
 

Väike lesepension

Esimene laps

Iga täiendav laps

vanad liiduriigid

31,08 eurot

15,40 eurot

uued liitriigid

30,21 eurot

15,10 eurot

Suur lesepension

Esimene laps

Iga täiendav laps

vanad liiduriigid

68,37 eurot

34,19 eurot

uued liitriigid

66,45 eurot

33,23 eurot

Millal lesepensioni vähendatakse??

Lesepensioni üldjuhul täismahus ei maksta. Pigem sõltub see surnu vanusest surma hetkel. Vanusepiirid, millest alates soodustuseta makse tehakse, muutuvad igal aastal kahe kuu võrra. Alates 2023. aastast on vanusepiirang alati 64 aastat ja 10 kuud.

Lesepensioni vanusepiirangud ilma mahaarvamisteta on kooskõlas SGB VI jaotisega 264d:
 

Kindlustatud isiku surmaaasta

Lesepensioni vanuse alampiir surma hetkel ilma mahaarvamisteta

2020

64 aastat, 4 kuud

2021. aasta

64 aastat, 6 kuud

2022. aasta

64 aastat, 8 kuud

2023. aasta

64 aastat, 10 kuud

Kui palju vähendatakse lesepensioni??

SGB ​​VI paragrahvi 77 lõike 2 lõike 4 kohaselt vähendatakse 0,3 protsenti iga kuu eest, mil lesepension algab enne seaduses sätestatud vanaduspensioniiga, ilma mahaarvamiseta. Lubatud on aga maksimaalne vähendamine 10,8 protsenti.
 

Vähendussumma arvutamise näide

Hr Stein sündis 27.2.Sündinud 1957 ja 3.3.Abiellus 2007. aastal. Ta sureb 63-aastaselt 28. aprillil.2.2020. Tema lesk on 62-aastane ja saab sellest ajast peale suurt lesepensioni.

Hr Stein suri enne pensioniikka jõudmist ilma mahaarvamisteta. Aastal 2020 on see 64 aastat ja neli kuud. Lesepension väheneb seega soodustusega. Siin on määravaks teguriks kalendrikuude arv surmakuu lõpust selle kuu lõpuni, mil hr Stein oleks jõudnud pensioniikka ilma mahaarvamiseta (1.3.2020 kuni 30.6.2021). Seega oli puudu kokku üks aasta ja neli kuud, seega 16 kuud.

Arvestus on seega järgmine: 16 kuud x 0,3 protsenti = 4,8 protsenti. See tähendab, et lesepensionist arvatakse maha 4,8 protsenti. Selle protsendi võrra vähendatakse proua Steini igakuist hüvitist.

Arvutage lesepension: kuidas edasi

Kui teil on oma sissetulek – see hõlmab ka teie enda pensioni –, peate võib-olla eeldama mahaarvamisi lesepensionist. Kui aga teie enda sissetulek jääb teatud erandite piiresse, siis lesepensionist kinni ei tehta.
Lesepension arvutatakse järgmiselt:
 

1. Puhastulu määramine
Lesepensioni suuruse arvutamiseks määrab pensionikindlustus esmalt ülaltoodud ülalpeetavate netosissetuleku suuruse. Sõltuvalt sissetuleku liigist võidakse arvesse võtta ühekordseid väljamakseid. Näiteks arvatakse töötulust maha 40-protsendiline, enne 2011. aastat algava vanaduspensioni puhul 13-protsendiline ja 2011. aastast algava pensioni puhul 14-protsendiline kindel määr.
 

2. tasuta summade arvestamine
Seejärel vähendatakse puhastulu maksuvabastuse võrra. See vabastus sõltub praegusest pensioni väärtusest. See tähendab, et maksuvabastus suureneb kohe, kui pensionid tõusevad. Hetkel (2020. aasta septembri seisuga) on toetus uutes liidumaades 877,27 eurot, vanades liidumaades 902,62 eurot.
Laste olemasolul suureneb maksuvabastus 191,46 euro võrra iga lapse kohta, kellel on vanades liidumaades õigus orvupensionile. Uues on maksuvabastus 186,09 eurot.
 

3. Pensioni kärpimine
Ülejäänud jäägist arvestatakse 40 protsenti. Selle 40 protsendi võrra vähendatakse lesepensioni.

Lesepensioni arvutamisel tuleb arvestada paljude teguritega. Muuhulgas sõltub see leinatu netosissetulekust.

Fotod: iStock / PixelsEffect

Näide lesepensioni arvutamiseks

Pr Sand elab Mecklenburg-Vorpommernis ja on surma läbi kaotanud oma mehe. Tema igakuine netosissetulek on 1.600 eurot. Tal on ka laps, kes õpib ja saab orvupensioni.
Proua Sandi 877,27 euro suurust toetust suurendatakse lapse poolt 186,09 euro võrra 1-le.063,36 eurot tõusis. Sinu netosissetulek ületab seega maksuvabastust 536,64 euro võrra. Sellest 40 protsenti on 214,66 eurot. Selle summa võrra vähendatakse proua Sandi lesepensioni.
 

Neto sissetulek

1.600,00 eurot

Toetus

877,27 eurot

Lapsetoetus

186,09 eurot

Toetuste summa

1.063,36 eurot

Vahe netosissetulekust

536,64 eurot

40 protsenti vahest / mahaarvamine lesepensionist

214,66 eurot

Lesepension: lühikese abielu erijuhtum

Lesepensioni saamiseks peab abielu või partnerlus olema eksisteerinud vähemalt ühe aasta vastavalt SGB VI jaotise 46 lõikele 2a. Erandid võivad kehtida juhul, kui konkreetsel üksikjuhul ei saa eeldada, et abielu sõlmiti vahetult enne surma, et tagada pension lesepensioni kaudu.
Selline oletus võib tekkida näiteks siis, kui abikaasa või elukaaslane hukkub õnnetuses. Kui aga paar teadis juba abielludes lahkunu eluohtlikust haigusest, ei ole õigust lesepensionile. Hesseni osariigi sotsiaalkohus tegi otsuse 15.12.2017 (toimiku number L 5 R 51/17).

Kui kaua makstakse lesepensioni??

Suurt lesepensioni makstakse üldjuhul kuni ülalpeetavate surmani. See aga ei kehti, kui ellujäänu abiellub uuesti. Seejärel peatatakse lesepensioni maksmine.
Pensionikindlustus maksab väikesele lesepensioni maksimaalselt 24 kuud. Kui aga abielu sõlmiti enne 2002. aastat või kui vähemalt üks kahest partnerist on enne 2.1.1962. aastal sündinud väikest lesepensioni makstakse samuti eluaegselt.

Mis juhtub, kui abiellute uuesti??

Igaüks, kes saab suure lesepensioni ja abiellub uuesti, kaotab õiguse lesepensionile. Sotsiaalseadustiku VI raamatu § 107 lõike 1 järgi on aga siis nõutav lahkumishüvitis. Ellujäänu peab seda taotlema. Kui nõuded on täidetud, maksab pensionikindlustus iga-aastaselt kaks pensioni täismahus, s.o summad kokku 24 kuu eest, arvestatuna eelmise aasta keskmisest töötasust.
Väikese lesepensioni puhul vähendatakse lahkumishüvitist nende kuude võrra, mille eest on väike lesepension juba laekunud. Üleelanud ülalpeetavad saavad ühe hoobiga kätte ainult 24 igakuise makse tasumata osa.
Kui uuesti abiellutakse väga kiiresti pärast esimese abikaasa surma, ei võeta keskmise määramisel aluseks kolme esimest suuremat lesepensioni väljamakset surma kvartali jooksul.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here