Eluasemetoetuse konto: Wohn-Riester ja maksustamine

Mis on eluasemetoetuse konto?

Eluasemetoetuse konto on fiktiivne konto, mis luuakse osana Wohn-Riesternist. Kõik rahastatud summad (praegu maksimaalselt 2.100 eurot aastas) dokumenteeritakse ja fikseeritakse. Kuni pensionile jäämiseni makstakse summadelt intressi 2% aastas. Selle intressiga kompenseeritakse asjaolu, et toetuse abil soetatud elamu on toetuse saaja juba elanud ja toetuse saaja saab kasu kohati märkimisväärsest väärtuse kasvust. Eluasemetoetuse kontol olev summa, mis aasta-aastalt suureneb, on seejärel pensionile jäämise alguses maksustatav krediit.

Millal Wohn-Riesterni maksustatakse??

Nagu eespool juba mainitud, toimub elamu-Riestern maksustamine allavoolu. See tähendab, et makse tuleb tasuda alles siis, kui hüvitise saaja jõuab pensioniikka (praegu 67 aastat).

Maksustamise osas saab valida ühekordse maksustamise või vähendatud summa vahel.

Fotod: AndreyPopov / iStock

Eluasemetoetuse konto: ühekordne maksustamise või vähendamise summa?

Sõltuvalt muu sissetuleku suurusest ja ka isiklikest asjaoludest otsustatakse saaja pensionile jäämisel, kas ja kui suures summas tuleb makse tasuda.
Eluasemetoetuse konto fiktiivset krediiti saab seejärel maksustada kahel erineval viisil:
1. Ühekordne maksustamine
2. Vähendamise summa

Mis on ühekordne maksustamine?

Ühekordse maksustamise korral tasub saaja maksukohustuse täies ulatuses ühe maksega. Selle variandi eeliseks on see, et kogunenud summast on maksustatav vaid 70 protsenti. Ülejäänud 30 protsenti jääb maksuvabaks. Puuduseks on aga see, et ühekordne väljamakse võib kaasa tuua maksumäära tõusu, mis mõnel juhul võib 30 protsendise soodustuse kiiresti minema pühkida.

Mis on vähendamise summa?

Teise võimalusena on allapoole maksustamine võimalik ka nn vähendamissumma kaudu. Selle variandi puhul ei tasu maksukohustust mitte ühes summas, vaid pikema aja jooksul. See periood algab pensionile jäämise algusest ja lõpeb 85-aastaselt. Abisaaja sünnipäev. 

Pensioni alguses jagatakse eluasemetoetuse kontole märgitud summa 85-aastaseks saamiseni kulunud aastate arvuga. Abisaaja vanus jagatud. (Pensionieast alates 67. eluaastast on see praegu 18 aastat.) Saadud summa lisatakse iga-aastasele maksustatavale tulule ja maksustatakse nõuetekohaselt.

Milline maksustamine on parem?

Üldist vastust sellele, kumb kahest variandist on üksikjuhtudel odavam, ei ole. Siin on määravaks see, kui suur on regulaarne aastatulu, millele lisandub eluasemetoetuse konto summa. Oma osa mängib ka üksikisiku maksumäär. Kindlasti tuleks siinkohal konsulteerida maksunõustajaga, et ühekordne maksustamine vaatamata maksustatava summa 30 protsendisele vähendamisele ei tooks kaasa suuremat maksukoormust kui kuni 85. eluaastani tasumisele kuuluva maksu tagasimaksmine. vanus.

Eluasemetoetuse konto: Näide toetuste maksustamisest

Toetuse maksustamise näitena kinnisvara turuväärtusega 500.000 eurot võib eeldada. Abisaaja on 35-aastane ja 150-aastane.000 eurot omakapitali ja peab seega 350.Finantseerimine 000 €.
Alates efektiivsest aastaintressist 1,8% ja kuumäärast 1.Alates 740 eurost tasutakse vara ära 20 aasta jooksul. 

Seetõttu peab toetuse saaja igal aastal maksma 20.Tagasimakseks tõsta 880 eurot. Need on koos 2-ga.Rahastatakse 100 eurot aastas. See 2.Seega on eluasemetoetuse kontol kajastatud 100 eurot aastas ja intress 2% aastas.

Kui see summa laekub fiktiivsele kontole 20 aasta jooksul, on sinna kogunev summa kokku 42.000 eurot, mille aastane intressimäär on 2% 51.577 eurot.
Kui rahastus lõpeb, on toetuse saaja 55-aastane. Kuni kaheteistkümne aasta pärast pensioniikka jõudmiseni teenib eluasemetoetuse kontol olev summa jätkuvalt intressi 2% aastas. Pärast möödunud 32 aastat kokku 65.Kogunes 412 eurot. Kui see summa ühekordse maksega tagasi maksta, oleks sellest vaid 70% 45.Maksustada 788 eurot.

Kui aga kogunenud summat tahetakse tõsta 85. eluaastaks. Sünnipäevad lahutatakse ühtlaselt, sellest tuleneb igakuine fiktiivne pension summas 303 eurot (65.412 eurot / 18 aastat / 12 kuud), mis tuleb maksustada individuaalse maksumääraga.

Jäta Oma Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here